BAI GIANG CHO 8051 voi ngon ngu c

Bài giảng GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ

Bài giảng GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ
... quan trọng giao tiếp phi ngôn ngữ • Cách bắt tay • Những điều cần lưu ý vấn • Ngôn ngữ thể giao tiếp quốc tế Tầm quan trọng giao tiếp phi ngôn ngữ Giao tiếp phi ngôn ngữ hay gọi ngôn ngữ thể (body ... tay,… người thực giao tiếp Tầm quan trọng giao tiếp phi ngôn ngữ (tiếp) Trong giao tiếp thông qua hình thức nói, tác động từ ngữ chiếm 30 – 40%, phần lại tác động giao tiếp phi ngôn ngữ, bao gồm: ... ngữ, bao gồm: nét mặt, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, hành động, trang phục, không gian giao tiếp, Giao tiếp phi ngôn ngữ phản ánh chân thật đầy đủ mối quan hệ, đó, không giúp người ta hiểu nhau, mà...
 • 15
 • 2,824
 • 7

Bài giảng Tổng quan về ngôn ngữ C

Bài giảng Tổng quan về ngôn ngữ C
... ngữ c p trung Ngôn ngữ c p cao C Ngôn ngữ hợp ngữ C c trình biên dịch C  Turbo C  Borland C  Borland C+ +  Borland C builder  Microsoft C  Visual C+ +  C Free  Ngoài c IDE (intergrated ... Ritchie phát triển dựa ngôn ngữ BCPL Martin Richards M c đích ban đầu C để viết hệ điều hành Unix Đư c đặt tên C trư c ngôn ngữ B Bell C có nhiều ưu điểm đ c biệt tính mềm dẻo cao nên nhanh chóng ... c ch viết, biên dịch chạy chương tình C đơn giản Phần mềm, chương trình, c u lệnh Software Program Commands Program Commands Commands Lịch sử ngôn ngữ C  Lịch sử ngôn ngữ C      Ra đời...
 • 64
 • 237
 • 5

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng cơ bản về ngôn ngữ C# và cách lập trình zend framework

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng cơ bản về ngôn ngữ C# và cách lập trình zend framework
... v: Zend_ Controller Zend framework- AiTi conference kiennt02@aiti.com.vn 12 Mụ hỡnh MVC ca Zend Zend framework- AiTi conference kiennt02@aiti.com.vn 13 Cu trỳc th mc ca project Zend framework- ... cỏc request Zend framework- AiTi conference kiennt02@aiti.com.vn 15 Gii thiu cỏc lp c bn theo mụ hỡnh MVC Zend_ Config Zend_ Db Zend_ Controller Zend_ View Zend_ Auth Zend framework- AiTi conference ... chung v Zend Framework (ZF) Mụ hỡnh MVC ZF Cu trỳc ng dng vit trờn nn ZF Gii thiu Zend_ Controller, Zend_ Layout, Zend_ Config, Zend_ Db, Zend_ View, Zend_ Auth Demo ng dng n gin vit bng Zend Framework...
 • 30
 • 439
 • 0

Bài giảng phân loại các ngôn ngữ trên thế giới

Bài giảng phân loại các ngôn ngữ trên thế giới
... PHÂN LOẠI CÁC NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GiỚI I Các ngôn ngữ giới sở phân loại II Phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc III Phân loại ngôn ngữ theo loại hình Các ngôn ngữ giới sở phân loại • • • Các ngôn ... tiêu chí ngôn ngữ học Có hai cách phân loại: Phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc – Phân loại ngôn ngữ theo loại hình Các ngôn ngữ giới sở phân loại Các phương pháp phân loại • Phương pháp so sánh ... chủ yếu dùng để phân loại ngôn ngữ theo cội nguồn • Phương pháp so sánh - loại hình: dùng để phân loại ngôn ngữ theo loại hình • Phương pháp so sánh đối chiếu: đối chiếu ngôn ngữ, nhằm phát tương...
 • 40
 • 4,565
 • 6

Bài giảng tổng quan về ngôn ngữngôn ngữ học

Bài giảng tổng quan về ngôn ngữ và ngôn ngữ học
... TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ HỌC • • • • • Ngôn ngữ ngôn ngữ học Nguồn gốc ngôn ngữ Chức NN Bản chất xã hội NN Ngôn ngữ hệ thống tín hiệu Ngôn ngữ ngôn ngữ học I • Ngôn ngữ gì? Khái ... nói để định hình, để biểu trao đổi tư tưởng tình cảm với Ngôn ngữ ngôn ngữ học • • • Phân biệt ngôn ngữ, lời nói hoạt động ngôn ngữ: Ngôn ngữ: Là tập hợp đơn vị, quy tắc xã hội quy ước quy định ... vuông góc với trục ngữ đoạn • Quan hệ liên tưởng quan hệ ngữ đoạn có mối liên quan, chi phối thống với Ngôn ngữ hệ thống tín hiệu III • Đặc điểm ngôn ngữ Tính hai mặt tín hiệu ngôn ngữ – – • Là hợp...
 • 34
 • 4,172
 • 0

vi điều khiển họ 8051 với ngôn ngữ c

vi điều khiển họ 8051 với ngôn ngữ c
... n c ng hơn, dùng C d m t ñi c u tr c ph n c ng Trong giai ño n b n chưa ph i chuyên gia nên h c Assembly cho th t v ng, c th xem ass 70% C 30%, ch y u h c cách vi t ass cho c c u tr c ñưoc ... t c k vi t ass c c u tr c gi ng C Cái hay c a C chuy n ñ i qua vdk kh c t p l nh ass d dàng ph i v y không thày? Vi d C ta dung lênh for ho c while ass ta dùng djnz ho c cjne Trong C ta goi ct ... thu t nhau, vi c mà em nói ngôn ng c p cao s làm cho VDK ch m ñó file hex dich m t dung lư ng(thư ng file hex c a ngôn ng c p cao l n hơn) ði u ñó cho th y d ch sang mã máy ngôn ng c p cao t n b...
 • 29
 • 473
 • 0

Bài giảng CSDL chương 2 ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Bài giảng CSDL chương 2  ngôn ngữ thao tác dữ liệu
... kết     1.1.Thực thể 1 .2. Sơ đồ thực thể liên kết 1.3.Quan hệ Các mô hình liệu      Mô hình thực thể quan hệ Mô hình liệu quan hệ Mô hình liệu mạng Mô hình liệu phân cấp Mô hình hướng ... 3.Quan hệ  Dữ liệu lưu trữ CSDL Quan hệ tổ chức thành Quan hệ (relation)  Quan hệ (relation) thể bảng (table)  Một quan hệ có :  Một tên  Tập hợp thuộc tính (attribute), có tên kiểu liệu  Tập ... TENDA Mô hình liệu quan hệ  Mô hình phân cấp (Hierarchical model)  Mô hình phân cấp hay mô hình CSDL dạng tổ chức theo cấu trúc từ xuống giống lộn ngược Mỗi nút tương ứng với kiểu liệu, có nhiều...
 • 22
 • 74
 • 0

Bài giảng CSDL chương 4 ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Bài giảng CSDL chương 4  ngôn ngữ thao tác dữ liệu
... - Outer join MASV MAMH DIEM 99001 CSDL 5.0 99002 FOX 2.0 99003 MANG 8.0 MASV r MAMH s MAMH DIEM TENMH CSDL COSO DULIEU FOX FOXPRO MAMH TENMH 99001 CSDL 5.0 CSDL COSO DULIEU 99002 FOX 2.0 FOX ... Theta join Tất Equijoin phép Natural join phép Áp dụng Tập kết Trên thuộc tính kiểu liệu Trên thuộc tính kiểu liệu Trên thuộc Không lặp lại tính chung thuộc tính chung Phép kết - Outer join  Bao ... Hocky 1 Chú ý : Sử dụng phép gán để tạo biến quan hệ tạm: s  r [MaMon, Hocky] , với r  MONHOC 14 Phép kết  - Theta join MaMon A B C D Hocky 1 r s r.Hocky < s.Hocky MaMon A A B B C MaMon A B...
 • 22
 • 93
 • 0

Bài giảng lý thuyết ngôn ngữ TS nguyễn thị uyên

Bài giảng lý thuyết ngôn ngữ  TS nguyễn thị uyên
... thuyết ngôn ngữ - Chương I Trang 10/20 • Cho ngôn ngữ L = {a, b, c}, tính L3?? 2/11/2014 Lý thuyết ngôn ngữ - Chương I Trang 11/20 II Biểu diễn ngôn ngữ Một ngôn ngữ L chữ Σ tập tập Σ* Ngôn ngữ ... thuộc ngôn ngữ sinh văn phạm hay không? Vì sao? 2/11/2014 Lý thuyết ngôn ngữ - Chương I Trang 28/20 Bài Cho ngôn ngữ L = {a,b}, tính L3 Tìm chuỗi đảo ngược chuỗi dcab 2/11/2014 Lý thuyết ngôn ... thuyết ngôn ngữ - Chương III Trang 2/13 Giới thiệu Lớp ngôn ngữ chấp nhận ôtômát hữu hạn gọi ngôn ngữ quy Lớp ngôn ngữ qui biễu diễn biểu thức quy Chương giới thiệu cách khác để mô tả ngôn ngữ...
 • 56
 • 68
 • 0

Bài giảng lập trình web ngôn ngữ javascript trong trang web trần phước tuấn

Bài giảng lập trình web ngôn ngữ javascript trong trang web  trần phước tuấn
... 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 10 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 3.1 Giới thiệu § JavaScript Java hai ngôn ngữ hoàn toàn khác Java ngôn ngữ lập trình ... khiển JavaScript C++ 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 48 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 3.8 Hàm 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn ... 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 37 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 3.6 Một số đối tượng liệu - Date 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn...
 • 56
 • 38
 • 1

Bài giảng - giáo án: Nhập môn lập trình web với ngôn ngữ PHP bài 1 tổng quan về lập trình web bằng PHP

Bài giảng - giáo án: Nhập môn lập trình web với ngôn ngữ PHP bài 1 tổng quan về lập trình web bằng PHP
... Weaver 20 Bài 1: Tổng quan lập trình PHP Các thao tác  Tạo trang PHP 21 Bài 1: Tổng quan lập trình PHP Các thao tác  Thiết lập thuộc tính cho trang 22 Bài 1: Tổng quan lập trình PHP Các thao ... thông,…) Web server trình duyệt Web 10 Bài 1: Tổng quan lập trình PHP Cơ chế tương tác từ người dùng đến Web Server Request Web Browser Web Server Response 11 Bài 1: Tổng quan lập trình PHP Cơ ... TỰ NHIÊN-TP.HCM Bài 1: Tổng quan lập trình PHP Giới thiệu chung ứng dụng web Các đặc điểm ngôn ngữ PHP Wamp Server Ứng dụng PHP Bài 1: Tổng quan lập trình PHP Giới thiệu chung ứng dụng Web  Các...
 • 24
 • 636
 • 0

Bài giảng - Giáo án: Lập trình chuyền sâu với ngôn ngữ cms joomla

Bài giảng - Giáo án: Lập trình chuyền sâu với ngôn ngữ cms joomla
... ứng với chủ đề (Vd: link chủ đề Tiếng Việt: index.php?option=com_sach&mcd=3) Lập trình Web chuyên sâu với Joomla Trang 6/15 Bài tập Lập trình Web chuyên sâu với Joomla Trang 7/15 Bài tập BÀI ... sách Lập trình Web chuyên sâu với Joomla Trang 4/15 Bài tập Khi click vào tên sách hiển thị thông tin chi tiết sách Lập trình Web chuyên sâu với Joomla Trang 5/15 Bài tập BÀI 4: MODULE Tạo module ... com_sach Lập trình Web chuyên sâu với Joomla Trang 11/15 Bài tập BÀI 7: XỬ LÝ ĐA NGÔN NGỮ Cài đặt thành phần mở rộng JoomFish cấu hình để website hỗ trợ thứ tiếng: Anh Việt Bổ sung tính đa ngôn ngữ...
 • 16
 • 299
 • 0

Bài giảng Người Thầy với việc sữa chữa sai sót cho học sinh

Bài giảng Người Thầy với việc sữa chữa sai sót cho học sinh
... đến nhận sai sót không cần đe nẹt thầy Khi người ta có để tin có hoàn cảnh để nói nguyên nhân mắc sai lầm người nắc sai lầm nói Vì người thầy phải giữ lòng tin học sinh Khi học sinh mắc sai lầm, ... làm học sinh lớp kết lại với đứng phía, đặt thầy sang phía khác Cán lớp lúc sợ thầy mà làm việc, ủng hộ với thầy, nhiệt tình công việc có không Giáo dục học sinh cá biệt đòi hỏi phải công phu Với ... vụ việc mà tập thể học sinh mắc sai lầm, lớp hồi hộp, chờ đợi thái độ người thầy Sự thả lỏng thầy chủ nhiệm làm lớp hư hỏng Cách giải không đúng(chặt chẽ đáng, không nhìn rõ thật giả , dúng sai) ...
 • 2
 • 186
 • 0

Xem thêm