Mẫu kế hoạch giảng dạy chuẩn 2016

Mẫu kế hoạch giảng dạy theo tuần

Mẫu kế hoạch giảng dạy theo tuần
... HOẠT ĐỘNG KHÁC - TUẦN ………… Từ:… /……/20… đến:……/……./ 20… Thứ, ngày HAI … /… BA … /… TƯ NĂM … /… SÁU BAY … /… T.gian...
 • 2
 • 2,157
 • 43

MẪU KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC doc

MẪU KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC doc
... ngày tháng năm 2011 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2011 - 2012 Phần 1: Căn để xây dựng kế hoạch 1- Các nhiệm vụ công việc giao ( Gồm công việc : dạy học , chủ nhiệm, phụ trách ban , bồi dưỡng học sinh ... … năm 20 14 Kết đạt Tuần Nội dung công việc Biện pháp thực Kết đạt Đến ngày… tháng … năm 20 Tuần thứ: Từ ngày… tháng … năm 20 Đến ngày… tháng … năm 20 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tiết Tuần ... Từ ngày… tháng … năm 20 Đến ngày… tháng … năm 20 Tuần thứ: 20 Từ ngày… tháng … năm 20 Đến ngày… tháng … năm 20 Tuần thứ: 21 Từ ngày… tháng … năm 20 Đến ngày… tháng … năm 20 Kết đạt Tuần Nội dung...
 • 18
 • 464
 • 2

Mẫu kế hoạch giảng dạy bộ môn năm 2010 -2011

Mẫu kế hoạch giảng dạy bộ môn năm 2010 -2011
... 10) SL % Khỏ (6.5 7.9) SL % K hoch ging dy b mụn Toỏn Tin Hc Nm hc 2010 - 2011 Page III BIN PHP CN THC HIN NHM NNG CAO CHT LNG DY HC Thc hin k hoch ging dy: a) Thc ... 73 37 Bi ễn Cng c kin thc 74 K hoch ging dy b mụn Toỏn Tin Hc Nm hc 2010 - 2011 Page Khi 11 Tun Tit PPCT Bi Tờn bi dy Hc k I Chng I Mt s khỏi nim c bn v lp trỡnh v ... tớnh in t cỏc hot ng ca i sng K hoch ging dy b mụn Toỏn Tin Hc Nm hc 2010 - 2011 Page Kin thc Thụng tin v d liu Bit khỏi nim thụng tin, lng thụng tin, cỏc dng thụng...
 • 66
 • 305
 • 0

MẪU KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY GVBM

MẪU KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY GVBM
... TUẦN KHỐI LỚP TIẾT PPCT TÊN BÀI DẠY CHUẨN KIẾN THỨC PHƯƠNG PHÁP + TBDH ...
 • 3
 • 85
 • 0

Mau ke hoach giang day

Mau ke hoach giang day
... chuyên đề, SKKN, ) SỞ GD& ĐT BẮC GIANG (PHÒNG GIÁO DỤC… ) TRƯỜNG THPT( THCS)…… KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012- 2013 Tổ: .Tháng năm SỞ GD& ĐT BẮC GIANG (PHÒNG GIÁO DỤC… ) TRƯỜNG ... SỞ GD& ĐT BẮC GIANG (PHÒNG GIÁO DỤC ….) TRƯỜNG THPT ( TRƯỜNG THCS… ) SỔ GHI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ CHI CHÉP CHUYÊN...
 • 12
 • 313
 • 0

mẫu KẾ HOẠCH giảng dạy bài học môn vật lý

mẫu KẾ HOẠCH giảng dạy bài học môn vật lý
... nhu cầu nhận thức người học Ngày Nhóm trưởng nhận xét duyệt,kí Ngày Tổ trưởng duyệt,kí KẾ HOẠCH BÀI HỌC (GIÁO ÁN THỰC HÀNH ) TIẾT: PPCT: BÀI THỰC HÀNH SỐ : MÔN: .LỚP: I MỤC TIÊU ... hành nhóm cá nhân Hướng dẫn học tập Ngày Nhóm trưởng nhận xét duyệt,kí Ngày Tổ trưởng duyệt,kí KẾ HOẠCH BÀI HỌC (GIÁO ÁN BÀI KIỂM TRA TIẾT : TIẾT: PPCT: MÔN: .LỚP: I MỤC TIÊU Kiến ... dùng để nghiên cứu Chuẩn bị học sinhhọc sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tài liệu, Đồ dùng học tập III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm...
 • 8
 • 94
 • 0

KE HOACH GIANG DAY TIENG ANH 9 NAM HOC 2015 2016 THEO CHUAN KIEN THUC KY NANG (2)

KE HOACH GIANG DAY TIENG ANH 9 NAM HOC 2015 2016 THEO CHUAN KIEN THUC KY NANG (2)
... verbs +Make suggestion - Objectives: Ss get further information about celebrations in the world - Skill: Listening and reading skills - Vocab: icon, through out, occur, sticky rice cake, slavery, ... sub-board - In class Textbook, Language focus 53 Test correction 28 54 29 55 Unit 9: Getting started & Listen and read Unit 9: Speak & Listen the relative clauses, know how to use them - Skill: ... Tape,cassette, - Ask and textbook, answer, workbook Pairwork, Groupwork 56 Unit 9: Read 30 57 Unit 9: Write 58 Unit 9: Language focus ladder, peg, ropes, latch, available, damaged, appliances, drill...
 • 24
 • 336
 • 1

Kế hoạch giảng dạy hình 12 chuẩn

Kế hoạch giảng dạy hình 12 chuẩn
... độc lập suy nghĩ ,trung thực học tập Tranh vẽ hình 1.25,1.26,1.28 Phiếu học tập Nêu vấn đề ,gợi mở Thớc kẻ ,phấn màu Gợi mở ,vấn đáp Bảng phụ vẽ hình Vấn đáp gợi vá tóm tắt công mở ,hoạt thức ... 21 Ôn tập chơng II Nội dung cần truyền đạt Chuẩn bị Phơng pháp Nắm đợc tạo thành mặt tròn xoay,các yếu tố nó,công thức tinh diện tích xung quanh số hình tròn xoay,thể tích số khối tròn xoay Củng ... tiêu : +Học sinh nắm đợc khái niệm mặt tròn xoay,sự tạo thành yếu tố +Phân biệt đợc mặt tròn xoay ,hình tròn xoay,khối tròn xoay,và tính chất chung +Biết tìm giao tuyến mặt phẳng với mặt cầu,biết...
 • 3
 • 200
 • 3

Kế hoạch giảng dạy giải tích 12 chuẩn

Kế hoạch giảng dạy giải tích 12 chuẩn
... sát vẽ đồ Phiếu học thị hàm số học , biết cách tập,tranh vẽ giải số toán liên quan sẵn đồ thị Hệ thống hóa kiến thức Phiếu chơng,cách giải dạng tập th- họctập,tranh ờng gặp vẽ sẵn đồ thị Kiểm tra ... Hàm số lôgarit Số tiết : 18 Mục tiêu : +Hiểu khái niệm tính chất cách tính nguyên hàm ,tích phân Vấn đáp ,gợimở .giải vấn đề Thuyết trình,gợi mở ,thảo luận nhóm gợi mở ,thảo luận nhóm gợi mở ,thảo ... Nguyễn Minh Châu _ Tổ Toán _ Trờng THPT Bắc Duyên Hà +Vận dụng tốt để tính tích phân đơn giản,và ứng dụng hình học tích phân Tiết Tên 21+22 Lũy thừa 23 Luyện tập 24+25 Hàm số lũy thừa 26+27 Lôgarit...
 • 4
 • 285
 • 8

KE HOACH GIANG DAY TIN HOC 10 (CHUAN)

KE HOACH GIANG DAY TIN HOC 10 (CHUAN)
... ví dụ ứng dụng Tin học đời sống thường ngày + Kiến thức - Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính - Biết dạng biểu diễn thông tin máy tính - Hiểu ... 2009 Ghi Giỏi : % 10A1 Khá : % % TB trở lên TB : % Yếu : % Giỏi : % 10A2 Khá : % % TB trở lên TB : % Yếu : % Giỏi : % 10A3 Khá : % TB : % Yếu : % Hội giảng : 100 % TB trở lên Giáo ... thông tin máy tính - Hiểu đơn vị đo thông tin bit đơn vị bội bit - Biết hệ đếm số 2, 16 biểu diễn thông tin Thông tin + Kĩ liệu - Bước đầu mã hoá thông tin đơn giản thành dãy bit + Thái độ - Rèn...
 • 11
 • 417
 • 3

ke hoach giang day LS 10 rat chuan

ke hoach giang day LS 10 rat chuan
... KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n lÞch sư 10 (c¶ n¨m) kÕ HO¹CH GI¶NG D¹Y M¤N LÞCH Sư LíP 10 Tiết Tên dạy Bµi 1: Sự xuất lồi người bầy người ngun thuỷ Bµi 2: x· héi ... C¸c tµi liƯu cã liªn quan ®Õn Ên §é thêi phong kiÕn KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n lÞch sư 10 (c¶ n¨m) KiĨm tra tiÕt 10 Bµi 8: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn c¸c v¬ng qc chÝnh ë §NA * Gi¸o viªn - Nh÷ng nÐt ... ®¹i - PhÇn mỊn Encarta n¨m 2005 phÇn lÞch sư thÕ giíi cỉ ®¹i Ghi KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n lÞch sư 10 (c¶ n¨m) Bµi 5: + Trung Qc thêi phong kiÕn (tiÕt + 2) - Sù h×nh thµnh x· héi phong kiÕn ë Trung...
 • 13
 • 409
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: mẫu kế hoách giảng dạymẫu kế hoạch giảng dạymẫu kế hoạch giảng dạy theo tuầnmẫu kế hoạch giảng dạy theo tuần giáo dục thể chất 10mẫu kế hoạch giảng dạy môn vật lý lớp 11kế hoạch giảng dạy toán chuẩnke hoach giang day toan 10 chuanmẫu sổ kế hoạch giảng dạy theo tuầnmẫu sổ kế hoạch giảng dạymẫu bìa sổ kế hoạch giảng dạyke hoach giang day toan 11 chuankế hoạch giảng dạy môn tin học tiểu học theo mau moimẫu báo cáo kế hoạch giảng dạykế hoạch giảng dạy học sinhke hoach giang day toan 11Ngày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngbtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Chemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháp650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình