NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TIỆN THÉP HỢP KIM QUA TÔI BẰNG DAO PCBN

Nghiên cứu quá trình tiện thép hợp kim qua tôi bằng cao

Nghiên cứu quá trình tiện thép hợp kim qua tôi bằng cao
... hp kim qua tụi bng dao PCBN 32 2.5 Kt lun chng 36 Chng NGHIấN CU C TRNG V LC CT KHI TIN THẫP HP KIM QUA TễI BNG DAO PCBN 37 3.1 Bin thiờn lc ct theo chiu di ct tin thộp hp kim ... dng c PCBN 68 5.1.3 Bin thiờn chiu cao mũn dng c PCBN theo chiu di ct tin thộp hp kim qua tụi .71 5.2 Cht lng b mt gia cụng tin thộp hp kim qua tụi bng dao PCBN .73 5.2.1 Nhỏm b ... Nh cỏc tớnh cht quớ giỏ nh cng cao, bn nhit v ớt tng tỏc húa hc nhit cao, PCBN cú th s dng ct vi tc cao cỏc hp kim thộp v cỏc vt liu khú gia cụng nh: thộp hp kim tụi cng n 70HRC, thộp rốn...
 • 122
 • 217
 • 1

Tóm tắt luận án Nghiên cứu quá trình tiện thép hợp kim qua tôi bằng dao PCBN

Tóm tắt luận án Nghiên cứu quá trình tiện thép hợp kim qua tôi bằng dao PCBN
... LƢỢNG BỀ MẶT KHI TIỆN THÉP HỢP KIM QUA TÔI Nghiên cứu mòn dụng cụ PCBN tiện thép hợp kim qua đƣợc tiến hành với thép 9XC X12M Quan sát mảnh dao PCBN dùng trình tiện cứng thép hợp kim qua kính hiển ... khiển trình tiện cứng ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu trình tiện thép hợp kim qua dao PCBN hai loại thép 9XC thép X12M, đƣợc sử dụng phổ biến ngành khí chế tạo nƣớc ta NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ... CỨU Luận án tập trung vào giải số nội dung sau: - Nghiên cứu tổng quan công nghệ tiện cứng vật liệu dụng cụ cắt PCBN - Nghiên cứu tìm hiểu đặc trƣng trình tiện thép hợp kim qua dao PCBN nhƣ trình...
 • 28
 • 101
 • 0

Nghiên cứu quá trình tiện thép hợp kim qua tôi bằng dao PCBN

Nghiên cứu quá trình tiện thép hợp kim qua tôi bằng dao PCBN
... dng c PCBN b hn ch v thng c ch to ba dng (Hỡnh 1.3) [17]: - Mnh dao cú mi gn PCBN trờn nn hp kim cng (Hỡnh 1.3a) - Mnh dao cú lp b mt PCBN gn trờn nn hp kim cng (Hỡnh 1.3b) - Mnh dao nguyờn PCBN ... Chng NGHIấN CU C TRNG V LC CT KHI TIN THẫP HP KIM QUA TễI BNG DAO PCBN 37 3.1 Bin thiờn lc ct theo chiu di ct tin thộp hp kim qua tụi bng dao PCBN 37 3.2 nh hng ca tc ct ... hỡnh thỏi phoi tin thộp hp kim qua tụi bng dao PCBN 26 2.3 nh hng ca tc ct n hỡnh thỏi phoi 29 2.4 C ch hỡnh thnh phoi tin thộp hp kim qua tụi bng dao PCBN 32 2.5 Kt lun chng...
 • 120
 • 357
 • 0

Nghiên cứu sản xuất mác thép hợp kim thấp độ bền cao tại công ty gang thép thái nguyên

Nghiên cứu sản xuất mác thép hợp kim thấp độ bền cao tại công ty gang thép thái nguyên
... nckh cấp Nghiên cứu, sản xuất mác thép hợp kim thấp độ bền cao Công ty Gang thép Thái Nguyên Thực Quyết định số 67/QĐ-T-GT5 ngày 16 tháng 01 năm 2007 Tổng Giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên ... Công ty Gang thép Thái Nguyên giao nhiệm vụ cho Ông Trần Tất Thắng Giám đốc Nhà máy Luyện thép Lu Xá thực đề tài NCKH cấp Bộ: "Nghiên cứu, sản xuất mác thép hợp kim thấp độ bền cao Công ty Gang ... trọng việc nghiên cứu, sản xuất mác thép có chất lợng cao phát triển đất nớc; Nhà nớc ta có phơng án chiến lợc cho ngành thép Việt Nam Để nghiên cứu, sản xuất mác thép hợp kim thấp độ bền cao thực...
 • 56
 • 406
 • 0

khảo sát mòn và chất lượng bề mặt gia công khi tiện lỗ thép hợp kim qua tôi bằng dao pcbn

khảo sát mòn và chất lượng bề mặt gia công khi tiện lỗ thép hợp kim qua tôi bằng dao pcbn
... 2.16 Quan h gia lng mũn mt sau v tui bn mnh PCBN 43 42 vi gúc trc n Hỡnh 2.17 Quan h gia thi gian ct, tc ct v mũn ca dao 44 Hỡnh 2.18 Quan h gia tc ct V v tui bn T ca dao 44 Hỡnh 2.19 Quan h gia ... mt sau ca dao kim loi b chy Khi lp kim loi b nộn cht mt trc dao v nhit cao lm tng h s ma sỏt vựng ct s hỡnh thnh lo dao Lo dao lm tng nhỏm b mt gia cụng Nu tip tc tng tc ct, lo dao b nung ... Quan h gia bỏn kớnh mi dao v chiu sõu lp bin cng vi cỏc lng chy dao khỏc (khi dao cha b mũn) [17] Khi dao cũn mi (dao cha b mũn), chiu sõu lp bin cng gim tng bỏn kớnh mi dao chiu dy lp phoi khụng...
 • 93
 • 429
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến quá trình cắt khi phay thép 60c2 qua tôi bằng dao phay hợp kim cứng phủ PVD

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến quá trình cắt khi phay thép 60c2 qua tôi bằng dao phay hợp kim cứng phủ PVD
... “ Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt đến trình cắt phay thép 60C2 qua dao phay HKC phủ PVD ” 3.2.2 Hệ thống thí nghiệm: Hệ thống thí nghiệm phay cứng thép 60C2 qua dao phay mặt đầu Hợp kim cứng phủ ... thép 60C2 qua dao phay mặt đầu gắn mảnh Hợp kim cứng phủ PVD Các tiêu đánh giá ảnh hƣởng chế độ cắt đến thông số kỹ thuật trình cắt phay cứng thép 60C2 qua dao phay mặt đầu gắn mảnh Hợp kim cứng ... phay thép 60C2 qua dao phay hợp kim cứng phủ PVD ” cần thiết cấp bách Mục đích phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hƣởng chế độ cắt đến trình cắt phay thép 60C2 qua (đánh...
 • 56
 • 182
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến quá trình cắt khi phay thép 60C2 qua tôi bằng dao phay hợp kim cứng phủ PVD

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến quá trình cắt khi phay thép 60C2 qua tôi bằng dao phay hợp kim cứng phủ PVD
... “ Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt đến trình cắt phay thép 60C2 qua dao phay HKC phủ PVD ” 3.2.2 Hệ thống thí nghiệm: Hệ thống thí nghiệm phay cứng thép 60C2 qua dao phay mặt đầu Hợp kim cứng phủ ... thép 60C2 qua dao phay mặt đầu gắn mảnh Hợp kim cứng phủ PVD Các tiêu đánh giá ảnh hƣởng chế độ cắt đến thông số kỹ thuật trình cắt phay cứng thép 60C2 qua dao phay mặt đầu gắn mảnh Hợp kim cứng ... phay thép 60C2 qua dao phay hợp kim cứng phủ PVD ” cần thiết cấp bách Mục đích phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hƣởng chế độ cắt đến trình cắt phay thép 60C2 qua (đánh...
 • 56
 • 214
 • 1

tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến quá trình cắt khi phay thép 60C2 qua tôi bằng dao phay hợp kim cứng phủ PVD

tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến quá trình cắt khi phay thép 60C2 qua tôi bằng dao phay hợp kim cứng phủ PVD
... chọn đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng chế Việc nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt độ cắt đến trình cắt phay thép 60C đến trình cắt, ảnh hưởng đến chất lượng bề qua dao phay hợp kim cứng phủ mặt chi tiết ... gia công phay mặt phẳng thép 60C2 qua dao phay mặt đầu gắn mảnh Hợp kim cứng phủ PVD Các tiêu đánh giá ảnh hưởng chế độ cắt đến thông số kỹ thuật trình cắt phay cứng thép 60C2 qua dao phay mặt ... xuất khí Chương PHAY CỨNG THÉP 60C2 QUA TÔI BẰNG DAO PHAY HKC PHỦ PVD 2.1 Đặc điểm trình phay cứng thép qua Phay cứng nguyên công phay chi tiết qua (thường thép hợp kim) độ cứng cao khoảng...
 • 33
 • 258
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến quá trình cắt khi phay thép 60c2 qua tôi bằng dao phay hợp kim cứng phủ PVD

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến quá trình cắt khi phay thép 60c2 qua tôi bằng dao phay hợp kim cứng phủ PVD
... 60C2 qua dao phay mặt đầu gắn mảnh Hợp kim cứng phủ PVD Các tiêu đánh giá ảnh hưởng chế độ cắt đến thông số kỹ thuật trình cắt phay cứng thép 60C2 qua dao phay mặt đầu gắn mảnh Hợp kim cứng phủ ... là: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt - Nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời ba thông số chế độ cắt đến trình cắt phay thép 60C2 qua dao phay hợp kim (S, V, t) đến chất lượng bề mặt độ xác phay cứng thép ... cắt, - Đã tổng kết lý thuyết công nghệ phay cứng, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt chi tiết phay cứng - Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt đến tuổi bền dao phay hợp kim cứng phủ PVD phay cứng...
 • 16
 • 269
 • 0

Nghiên cứu công nghệ tận thu hợp kim nhôm ADC12 từ mạt, ba via nhôm trong quá trình đúc áp lực cao

Nghiên cứu công nghệ tận thu hợp kim nhôm ADC12 từ mạt, ba via nhôm trong quá trình đúc áp lực cao
... Kim tra cht lng hp kim ADC12 tn thu 4.2 Ch to chi tit sn phm bng hp kim ADC12 tn thu 4.3 Kim tra cht lng sn phm ch to bng hp kim ADC12 tn thu 4.4 Giỏ thnh hp kim ADC12 tn thu KT LUN Ti liu tham ... KT QU T C: HP KIM ADC12 TN THU 4.1 Kim tra cht lng hp kim ADC12 tn thu 4.1.1 Thnh phn húa hc Kt qu kim nghim thnh phn húa ca hp kim ADC12 ó c iu chnh, cng chớnh l hp kim ADC12 tn thu, c gii thiu ... hng n hiu sut thu hi - Th nghim tn thu ph liu nhụm - Ch to sn phm ỳc ỏp lc vi hp kim ADC12 thu hi - Kim tra cht lng hp kim ADC12 thu hi Trờn c s nghiờn cu lý thuyt v hp kim nhụm ADC12, ti ó tin...
 • 51
 • 1,691
 • 4

khảo sát trường nhiệt độ phát triển trong dao pcbn khi tiện thép hợp kim qua tôi bằng phương pháp thực nghiệm

khảo sát trường nhiệt độ phát triển trong dao pcbn khi tiện thép hợp kim qua tôi bằng phương pháp thực nghiệm
... liệu PCBN -43 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Khảo sát trường nhiệt độ phát triển dao PCBN tiện thép hợp kim qua phương pháp thực nghiệm ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Trường nhiệt độ phát triển dao PCBN tiện ... KHẢO SÁT TRƢỜNG NHIỆT ĐỘ PHÁT TRIỂN TRONG DAO PCBN KHI TIỆN THÉP HỢP KIM QUA TÔI BẰNG PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 49 3.1 Thí nghiệm 50 3.1.1 Yêu cầu với hệ thống thí nghiệm 50 3.1.2 Mô hình thí nghiệm ... nghĩa thực tiễn Ứng dụng phương pháp thực nghiệm việc khảo sát trường nhiệt độ phát triển dao tiện gắn mảnh PCBN tiện thép hợp kim cứng qua Kết nghiên cứu dùng cho sở sản xuất có sử dụng dao vật...
 • 113
 • 212
 • 0

tóm tắt luận văn tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình mài thép hợp kim trên máy mài tròn ngoài

tóm tắt luận văn tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình mài thép hợp kim trên máy mài tròn ngoài
... THÉP HỢP KIM 1.1 Giới thiệu phương pháp mài tròn 1.2 Quá trình cắt gọt mài 1.3 Hình học, động học trình mài tròn 1.4 Động lực học trình mài tròn 1.5 Đá mài 1.6 Tối ưu hóa mài tròn thép hợp kim Trình ... mô hình toán học mài thép hợp kim máy mài tròn Xây dựng giải thành công toán tối ưu hóa đa mục tiêu cho trình mài thép hợp kim máy mài tròn Ý nghĩa thực tiễn: Việc hoàn thành luận án sở khoa học ... tròn loại thép hợp kim nhằm đạt độ xác nâng cao suất gia công, cho phép lựa chọn chế độ cắt tối ưu gia công loại thép hợp kim máy mài tròn CHƯƠNG TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU QUÁ TRÌNH MÀI TRÒN NGOÀI MỘT...
 • 24
 • 285
 • 0

Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình mài thép hợp kim trên máy mài tròn ngoài

Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình mài thép hợp kim trên máy mài tròn ngoài
... tài Tối ưu hóa đa mục tiêu trình mài thép hợp kim máy mài tròn ngoài làm đề tài Luận án tiến sỹ Mục đích nghiên cứu Xây dựng toán tối ưu đa mục tiêu cho trình mài tròn thép hợp kim với mục đích ... mài Topography bề mặt đá mài 1.6 Tối ưu hóa mài tròn thép hợp kim 1.6.1 Đặc điểm thép hợp kim: 1.6.2 Mục đích toán tối ưu hóa 1.6.3 Vấn đề tối ưu hóa mài tròn thép hợp kim 1.7 Tình hình nghiên ... MÀI TRÒN NGOÀI VÀ TỐI ƯU HÓA KHI MÀI TRÒN NGOÀI THÉP HỢP KIM 1.1 Giới thiệu phương pháp mài tròn 1.1.1 Mài tròn có tâm 1.1.2 Mài tròn vô tâm 1.2 Quá trình cắt gọt mài 1.3 Hình học, động học trình...
 • 135
 • 165
 • 1

Nghiên cứu công nghệ chế tạo hợp kim nặng W-Fe-Cr-Mn-Mo-Si-Ni-C làm lõi đạn xuyên

Nghiên cứu công nghệ chế tạo hợp kim nặng W-Fe-Cr-Mn-Mo-Si-Ni-C làm lõi đạn xuyên
... dài ngành công nghiệp quốc phòng nớc ta, đề tài luận án đợc chọn nghiên cứu Nghiên cứu công nghệ chế tạo hợp kim nặng W-Fe-Cr-Mo-Mn-Ni-SiC làm lõi đạn xuyên Mục đích luận án - Chế tạo HKN có ... cho chế tạo lõi đạn xuyên 1.2 Tình hình nghiên cứu phát triển HKN sở vonfram Hợp kim nặng sở vonfram hợp kim chứa từ 80 đến 98 %W, có khối lợng riêng khoảng 15-19 g.cm-3 Hợp kim nặng đợc chế tạo ... Thận (2008), Nghiên cứu hợp kim làm pha cho hợp kim nặng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật số 122, tr.26-33 6.Trần Bá Hùng, Trần Sĩ Kháng, Bùi Doãn Đồng, (2008), Nghiên cứu chế tạo hợp kim nặng nguyên...
 • 27
 • 334
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình tiện thép hợp kimtiện thép hợp kimdao tiện thép hợp kimnghiên cứu quá trình chuyển đổi và phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới ở huyện vụ bản tỉnh nam địnhnghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến tuổi bền của dao phay cầu phủ tialn khi gia công thép hợp kim cr12movnghiên cứu ảnh hưởng của các hợp chất chiết tách từ củ tỏi có khả năng kìm hãm sự phát triển của nấm tạo váng trong lên men rau quảnghiên cứu quá trình sáp nhập hợp nhất trong nền kinh tế mới nổi của việt nam 1990 2009kim thu sét trung tâm bằng đồng điện phân hoặc thép hợp kim không rỉ kim này có tác dụng tạo một đường dẩn dòng sét liện tục từ tia tiên đạo và dẩn xuống đất thông qua dây thoát sétnghiên cứu quá trình và thiết bị truyền nhiệtnghiên cứu quá trình hóa họcnghiên cứu qui trình tách chiết tổng hợp dẫn xuất và xác định tính chất hoạt tính của tinh dầu và curcumin từ cây nghệ vàng curcuma longa l bình dươngnghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộpnghien cuu qua trinh len men ruou nep thannghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu thực vật thải trên xúc tác nanomeso zsm5 tạo nhiên liệu sinh họcnghiên cứu quá trình phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếhop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học