NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KHIỂN BIỂU HIỆN GEN UBIQUITIN TỪ HAI LOẠI BÈO TẤM LEMNA AEQUINOCTIALIS DB1 VÀ SPIRODELA POLYRHYZA DB2

Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ubiquitin từ hai loại bèo tấm lemna aequinoctialis db1 spirodela polyrhyza db2

Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ubiquitin từ hai loại bèo tấm lemna aequinoctialis db1 và spirodela polyrhyza db2
... PHẠM - TRẦN THỊ KIM DUNG NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KHIỂN BIỂU HIỆN GEN UBIQUITIN TỪ HAI LOẠI BÈO TẤM LEMNA AEQUINOCTIALIS DB1 SPIRODELA POLYRHYZA DB2 Chuyên ngành: Di truyền học ... mang gen đem lại lợi ích cho người để chuyển vào bèo tấm, chúng xin đăng ký thực đề tài: Nghiên cứu phân lập yếu tố điều khiển biểu gen Ubiquitin từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis DB1 Spirodela ... khiển biểu gen đặc hiệu từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis DB1 Spirodela polyrrhiza DB2 PCR; Tách dòng xác định trình tự đoạn yếu tố điều khiển biểu gen đặc hiệu từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis...
 • 69
 • 361
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KHIỂN BIỂU HIỆN GEN UBIQUITIN TỪ HAI LOẠI BÈO TẤM LEMNA AEQUINOCTIALIS DB1 SPIRODELA POLYRHYZA DB2 pdf

Luận văn: NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KHIỂN BIỂU HIỆN GEN UBIQUITIN TỪ HAI LOẠI BÈO TẤM LEMNA AEQUINOCTIALIS DB1 VÀ SPIRODELA POLYRHYZA DB2 pdf
... DUNG NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KHIỂN BIỂU HIỆN GEN UBIQUITIN TỪ HAI LOẠI BÈO TẤM LEMNA AEQUINOCTIALIS DB1 SPIRODELA POLYRHYZA DB2 Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60.42.30 LUẬN ... mang gen đem lại lợi ích cho người để chuyển vào bèo tấm, chúng xin đăng ký thực đề tài: Nghiên cứu phân lập yếu tố điều khiển biểu gen Ubiquitin từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis DB1 Spirodela ... khiển biểu gen đặc hiệu từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis DB1 Spirodela polyrrhiza DB2 PCR; Tách dòng xác định trình tự đoạn yếu tố điều khiển biểu gen đặc hiệu từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis...
 • 69
 • 120
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện gen đặc hiệu từ bèo tấm Spirodela Polyrrhiza DB2 " ppt

Tài liệu Báo cáo
... gen mong muon Cat kiem tra cac ddng plasmid da chpn lpc dupc bang cap enzyme ban che Noil va Pstl San pham cat dupc kiem tra tren gel 0,8% agarose de xac dinh ket qua ndi ghep gen Bieu hien gen ... sit dyng lam vector bieu hien gen frong te bao E coli BL21 (DE3) Plasmid pET32-Trx-IL2MN chiia trinh ttt DNA ma hda cho gen il-2mn dupc sit dung lam khudn de nhan gen (Dang Tran Hoang et al, 2005) ... nhd cpt QIAquick (QIAGEN) va cat bang enzyme ban che 36 KETQUA Thiet kl he vector bieu hien mang gen il-2mn (pET22-IL2MN) Qua trinh thiet ke dupc bat dau bing viec nhan gen il-2mn bang ky thuat...
 • 5
 • 205
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Trang thiết bị điện tàu dầu 6500 tấn đi sâu nghiên cứu phân tích các hệ thống điều khiển bảng điện chính

Đồ án tốt nghiệp: Trang thiết bị điện tàu dầu 6500 tấn đi sâu nghiên cứu phân tích các hệ thống điều khiển bảng điện chính
... owner Phần I Trang thiết bị đi n tàu dầu 6500T Chương1 Các hệ thống đi n boong tàu dầu 6500T 1.1 Tổng quan hệ thống lái 1.1.1 Khái niệm Hệ thống lái hệ thống thực chức đi u khiển tàu theo hành ... lệch Hệ thống kết hợp phức hợp dòng độ lệch Hình 3.7 Hê thống đi u chỉnh đi n áp theo nguyên tắc kết hợp 45 3.4.2 .Hệ thống tự động đi u chỉnh đi n áp tàu dầu 6500T, Hệ thống tự động đi u chỉnh đi n ... Giới thiệu chung tàu dầu 6500T Phần I Trang thiết bị đi n tàu dầu 6500T Chương1 Các hệ thống đi n boong tàu dầu 6500T 1.1 Tổng quan hệ thống lái ...
 • 76
 • 457
 • 0

Nghiên cứu so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tình huống Bình Dương Vĩnh Phúc

Nghiên cứu so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tình huống Bình Dương và Vĩnh Phúc
... ng sách thu hút FDI 2.3.1 Các y u t n thu hút FDI 2.3.2 Chính sách thu hút FDI 12 2.4 Các y u t ng sách thu hút FDI 2.4.1 Các nghiên c c v y u t 2.4.2 Các y u t Vi ... hút ngu n v n FDI ng, ph u Nghiên c u y u t ng sách thu hút FDI tình hu ng Bình n 2005-2009 tài t p trung nghiên c u v - lý thuy t v FDI; - Chính sách thu hút FDI; - Các y u t : n trình thu hút ... hu ng Bình D V m so sánh tìm hi u sách y u t n vi c thu hút v n FDI c n ngh sách cho 1.2 M c tiêu câu h i nghiên c u Nghiên c u so sánh sách c ut n vi c thu hút FDI c a hai t nh Bình D câu h i...
 • 82
 • 134
 • 0

NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TRẺ SUY DINH DƯỠNG VỚI TRẺ CÓ TÌNH TRẠNG DƯỠNG TỐT Ở XÃ TÂN LẬP ĐAN PHƯỢNG HÀ TÂY pptx

NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TRẺ SUY DINH DƯỠNG VỚI TRẺ CÓ TÌNH TRẠNG DƯỠNG TỐT Ở XÃ TÂN LẬP ĐAN PHƯỢNG HÀ TÂY pptx
... thai bị suy dinh dỡng so với trẻ sinh bình thờng gấp hai lần [ 3,4] Trẻ cho bú muộn sau sinh yếu tố nguy trẻ OR=6,6 ngời mẹ thời gian chăm sóc yếu tố nguy để trẻ rơi vào tình trạng bị suy dinh ... cha thấy khác ý nghĩa nhng tỷ xuất chênh cho thấy trẻ suy dinh dỡng chịu nguy cao 1,6 lần so với trẻ tình trạng dinh dỡng tốt Những yếu tố nh cho trẻ sau sinh uống nớc quả, cho trẻ ăn bổ sung ... nhóm trẻ suy dinh dỡng nhóm tình trạng dinh dỡng tốt với OR 1,3 IV Bàn luận Những nghiên cứu dịch tễ học nhiều nguy n nhân trực tiếp gián tiếp dẫn đến trẻ bị dới tuổi bị suy dinh dỡng, với...
 • 5
 • 287
 • 1

Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố nguy cơ các phương pháp điều trị thoát vị địa đệm cột sống

Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố nguy cơ và các phương pháp điều trị thoát vị địa đệm cột sống
... có nghiên cứu tỷ lệ thoát vị đĩa đệm, mức độ thoát vị, yếu tố nguy cơ, phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm quy trình điều trị khoa học, hợp lý nước ta Việc xác định tỷ lệ thoát vị đĩa đệm cột ... CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phần NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM 2.1.1 Mục tiêu Mô tả thực trạng bệnh thoát vị đĩa đệm số địa bàn thuộc tỉnh ... nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng với kết cho thấy thoát vị đĩa đệm nhiều tầng chiếm 22.9% tổng số thoát vị đĩa đệm Các nghiên cứu thoát vị đĩa đệm thực đối tượng bệnh nhân điều trị sở...
 • 282
 • 729
 • 7

báo cáo nghiên cứu khoa học 'các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu, chi nhánh huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu, chi nhánh huế'
... khảo sát cho thấy hầu hết nhân viên đánh giá yếu tố đưa vào đánh giá ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Đánh giá chung ảnh hưởng năm yếu tố đến động lực làm việc nhân viên Diễn giải N Giá ... Kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên sau: Kết nghiên cứu thảo luận 2.1 Môi trường làm việc Bảng Đánh giá nhân viên PKD yếu tố môi trường vật chất Yếu tố N Giá trị trung bình ... sách tác động đến động lực làm việc nhân viên Các sách là: sách môi trường làm việc, sách lương bổng phúc lợi, cách thức bố trí công việc, sách tạo hứng thú công việc quan tâm đến triển...
 • 8
 • 720
 • 13

Nghiên cứu thực trang, các yếu tố nguy cơ, phương pháp chẩn đoán, điều trị đề xuất biện pháp dự phòng xơ hoá cơ Delta ở Việt Nam

Nghiên cứu thực trang, các yếu tố nguy cơ, phương pháp chẩn đoán, điều trị và đề xuất biện pháp dự phòng xơ hoá cơ Delta ở Việt Nam
... NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN XƠ HÓA CƠ DELTA VIỆT NAM Đề tài nhánh 2: NGHIÊN CỨU YẾU TỐ NGUY CƠ TIÊM BẮP VÀ XƠ HÓA CƠ DELTA Chuyên đề 1: Nghiên cứu mối liên quan hóa Delta ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG - BÁO CÁO TỔNG KẾT KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ, PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP ... Cộng hưởng từ phương pháp chẩn đoán xác Phẫu thuật phương pháp điều trị có kết tốt hóa Delta mức độ nặng PHCN phương pháp điều trị cần thiết sau phẫu thuật, phương pháp điều trị tốt hóa...
 • 270
 • 290
 • 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁC YẾU TỐ ĐẾN PHẢN ỨNG TỔNG HỢP KEO POLYPHENOL – FORMALDEHYDE TỪ POLYPHENOL VỎ KEO LÁ TRÀM doc

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁC YẾU TỐ ĐẾN PHẢN ỨNG TỔNG HỢP KEO POLYPHENOL – FORMALDEHYDE TỪ POLYPHENOL VỎ KEO LÁ TRÀM doc
... Nghiên cứu số Stiasny polyphenol rắn Tiến hành nghiên cứu Stiasny phản ứng polyphenol rắn với HCHO môi trường axit HCl 2.2.5 Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đến phản ứng tổng hợp keo polyphenol ... 3.5 Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đến phản ứng tổng hợp keo polyphenols formaldehyde 3.5.1 Ảnh hưởng tỉ lệ khối lượng polyphenol : thể tích dung môi formaldehyde Depolyme hóa polyphenols 10g polyphenols ... formaldehyde Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố tỉ lệ khối lượng polyphenol : thể tích formaldehyde yếu tố thời gian đến phản ứng tạo keo polyphenol formaldehyde Tiến hành đo độ nhớt dung dịch keo...
 • 8
 • 529
 • 1

Nghiên cứu khám phá các yếu tố ảnh hưởng tới chỉ số p/e trên sàn hose

Nghiên cứu khám phá các yếu tố ảnh hưởng tới chỉ số p/e trên sàn hose
... 25 NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHỈ SỐ P/E TRÊN SÀN HOSE HVTH: VŨ PHÚC THỊNH TRANG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN GVHD: TS NGUYỄN THU HIỀN CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý hình ... pháp so sánh dùng số P/E 1.5 Các bước tiến hành nghiên cứu: Vấn đề cần nghiên cứu Vấn đề cần nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý thuyết ... tố ảnh hưởng tới số P/E thị trường HOSE HVTH: VŨ PHÚC THỊNH TRANG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN 1.3 GVHD: TS NGUYỄN THU HIỀN Phạm vi nghiên cứu: Mặc dù có nhiều yếu tố tiềm khác ảnh hưởng tới P/E yếu tố...
 • 25
 • 289
 • 0

Nghiên cứu khám phá các yếu tố ảnh hưởng tới chỉ ố P/E trên sàn Hose

Nghiên cứu khám phá các yếu tố ảnh hưởng tới chỉ ố P/E trên sàn Hose
... 25 NGHIÊN C U KHÁM PHÁ CÁC Y U T NH HƯ NG T I CH S P/E TRÊN SÀN HOSE HVTH: VŨ PHÚC TH NH TRANG CƯƠNG LU N VĂN GVHD: TS NGUY N THU HI N CHƯƠNG 1: GI I THI U NGHIÊN C U 1.1 Lý hình ... tài Phương pháp nh giá so sánh s d ng P/E m t công c ơn gi n thông d ng nh t mà nhà u tư s d ng quy t nh Cách th c s d ng phương pháp nh giá so sánh nói chung phương pháp so sánh dùng P/E nói riêng ... nghiên c u y u t có m i quan h v i ch s P/E th trư ng ch ng khoán Vi t Nam, hay nói cách khác nghiên c u c th c hi n nh m kh o sát y u t ph n ánh b i ch s P/E th trư ng ch ng khoán Vi t Nam Các...
 • 25
 • 369
 • 0

“Nghiên cứu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khuôn in

“Nghiên cứu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khuôn in
... Nghiên cứu yếu tố ảnh hởng đến chất lợng khuôn in công nghệ in offset II.1 ảnh hởng vật liệu đến chất lợng khuôn in II.1.1 ảnh hởng giấy can fiml đến chất lợng khuôn in Chất lợng khuôn in phụ thuộc ... vàng 37 Chơng III Khảo sát yếu tố ảnh hởng đên chất lợng khuôn in III.1 Khảo sát ảnh hởng thời gian phơi đến chất lợng khuôn in III.1.1 Mục đích khảo sát Nghiên cứu, tìm hiểu ảnh hởng thời gian ... chất lợng khuôn in đạt yêu cầu in sản lợng Vậy với điều kiện khảo sát thời gian 60s tốt so với thời gian khác khảo sát III.2 Khảo sát ảnh hởng nồng độ dung dịch đến chất lợng khuôn in III.2.1...
 • 60
 • 401
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn kênh phân phối của doanh nghiệp bao gồmnghiên cứu thực trạng các yếu tố nguy cơ và các phương pháp điều trị thoát vị địa đệm cột sốngbáo cáo nghiên cứu khoa học các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu chi nhánh huếnghiên cứu thực trạng các yếu tố liên quan đến xơ hóa cơ delta ở việt namnghiên cứu khảo sát các yếu tố thúc đẩy động cơ làm việc của nhân viên ở các doanh nghiệp tại đà nẵngnghiên cứu thăm dò các yếu tố tác độngnghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trìnhcó vai trò điều khiển biểu hiện gennghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố đến tổng thu nhập việt nam từ năm 1990 đến 2009 docnghiên cứu phân lập xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ câyphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ chăn nuôi gia cầm ở đồng bằng sông cửu long docphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của cá nhân ở ngân hàng thương mại khu vực đồng bằng sông cửu longnghiên cứu biến động số lượng và ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến mật độ của một số loài bxbmphân tích các yếu tố liên quan đến cơ hội và thách thức của bảo việtnhân thọ trong điều kiện cạnh tranhcác yếu tố điều kiện cần xem xét đến khi sử dụng tỷ số phân tích tình hình tcdngiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnGiáo trình lý thuyết mầubài tập tuần logic và cách học tốt logiccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Kế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국어1권Quy luat phan li doc lapQuang hợp ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁO