Giáo án tin lớp 7 gồm 3 cột chuẩn 2016

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 7 HKI 3 CÔT CHUẨN KTKN 2015

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 7 HKI 3 CÔT CHUẨN KTKN 2015
... tính cẩn thận, xác II - CHUẨN BỊ : 24 GIÁO ÁN HÌNH HỌC Giáo viên: ……………………… Giáo viên: - Phấn màu, bảng phụ (BP1: Hệ thống kiến thức; BP2: Hình 31 /tr98 SGK) Học sinh: Phiếu học tập, bảng nhóm On ... mới: Các em học hết kiến thức chương I Hơm ta ơn tập củng cố kiến thức 33 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh HOẠT ĐỘNG 1: Hệ thống kiến thức Bài tập đọc hình: GIÁO ÁN HÌNH HỌC ? Mỗi hình bảng ... vng góc d3 ⊥ d d // d5    d // d với đường thẳng thứ ba d3 ⊥ d d // d5   34 d3 ⊥ d 7 u cầu HS lên bảng làm HS lên bảng làm HS khác nhận xét GIÁO ÁN HÌNH HỌC Giáo viên: ……………………… 3/ Củng...
 • 77
 • 448
 • 4

Giáo án Tin lớp 1 (Tuần 3+4)

Giáo án Tin lớp 1 (Tuần 3+4)
... Tin học lớp - Trờng th trần Quốc toản Nguyễn Thị Thuỷ Ngày giảng: 1A4: 1A5: 1A6: I Mục ... hành tốt II Chuẩn bị - Phòng máy vi tính - Giáo án, SGK III Các hoạt động dạy học ổn định trật tự lớp Bài cũ ? Em kể tên thao tác di chuyển chuột? - Giáo viên gọi - HS trả lời, - HS nhận xét - ... cầm sử dụng chuột đúng? - GV gọi 1- HS thực hành, 1- 2 HS nhận xét, GV nhận xét - GV nhận xét tiết học Tin học lớp - ...
 • 4
 • 308
 • 5

Bài giảng Giao an tin hoc ky II 3 cot theo chuan

Bài giảng Giao an tin hoc ky II 3 cot theo chuan
... cựng (Theo Nguyn Du) cú mu ch v kiu ch khỏc vi ni dung - Tiờu cn gia trang Cỏc on ni Trang 19 Giỏo ỏn Tin hc dung cn thng hai l on cui cựng cn thng l phi - Cỏc kh th c canh gia trang B3 : Lu ... gia trang B3 : Lu bn bng tờn Tre xanh Tre xanh Tre xanh Xanh t bao gi Chuyn ngy xa ó cú b tre xanh Thõn gy guc, lỏ mong manh M nờn lu nờn thnh tre i? õu tre cng xanh ti Cho dự t si t vụi bc mu! ... Vit bng mt hai kiu TELEX hoc VNI - To c bn n gin v lu c bn 3. Thỏi : -Hc nghiờm tỳc II. CHUN B: - GV: Giáo trình, phòng máy - HS: Chuẩn bị tốt kiến thức lý thuyết III .TIN TRèNH LấN LP 1.n nh t...
 • 22
 • 4,057
 • 29

giáo án vật lý 7 hki 3 cột

giáo án vật lý 7 hki 3 cột
... đợc ánh Cá nhân HS lần lợt trả lời Nhận biết ánh sáng sáng nao câu hỏi GV Gơng phẳng, gơng cầu ? Định luật truyến thẳng lồi, gơng cầu lõm ánh sáng.? Định luật Các định luật: Định phản xạ ánh sáng ... III-Vận dụng C6? Vật có tần số dao C5: động 70 Hz dao Vật có tần số 70 Hz dao động + Yêu cầu học sinh nhận xét? động nhanh nhanh Vật có tần số dao Vật có tần số 50Hz phát âm - Giáo viên thống ý ... định luật: Định phản xạ ánh sáng luật phản xạ ánh sáng ? Đặc điểm ảnh định luật truyền thẳng vật tạo gơng phẳng ánh sáng Gơng cầu lồi Gơng cầu lõm ? So sánh giống khác ảnh tạo gơng ứng loại gơng...
 • 47
 • 408
 • 0

giáo an tin lop 7

giáo an tin lop 7
... 2003 2004 GTTB GTLN NN 164031 170 366 174 9 27 188045 ? CN 542155 70 499 136165 15 975 2 ? DVơ 104945 126381 13 972 1 1 577 53 ? Tỉng ? ? ? ? ? ? - Lu b¶ng víi tªn Gia tri san xuat IV.DẶN DÒ - Thùc hµnh ... tập II/ chn bÞ: GV: ngun thÞ lan - N¨m häc: 2011-2012 Trêng THCS Qu¶ng §«ng - Gi¸o ¸n: tin Giáo viên: Giáo án chuẩn bị phòng máy Học sinh: Vở ghi sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS 2) III/ ... Các trang tính phân trắng, tên trang viết chữ đậm Để kích biệt tên nhãn phía hoạt trang tính em cần nháy chuột vào hình nhãn trang tương ứng Hoạt động 2: Các thành phần trang tính ? Quan sát...
 • 95
 • 212
 • 0

giáo án đại lớp 7 chương 3

giáo án đại lớp 7 chương 3
... bảng Dấu hiệu Trọng lượng sau: (Cân nặng) -Tần số cho 30 40 36 35 35 sau: 1/ Lập bảng tần số: 36 35 40 36 36 Hãy cho biết tập hợp Giá 30 35 36 40 Ví dụ:Sgk/9 Bảng tần số (Còn gọi thống kê,dấu hiệu ... THCS DiƠn ThÞnh 92 Gi¸o ¸n ®¹i sè Bảng tần số: Giá trò: 17 Tần số: Biểu đồ: 93 18 20 25 28 30 31 32 n 17 18 20 25 28 30 31 32 Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà: −Xem trước số trung bình cộng −GV HS nghiên ... chênh lệch nên lấy X làm đại diện Bài 17 Sgk/20: Thời 10 11 gian(x) Tần số (n) Các 12 20 42 56 72 72 50 33 tích (x.n) 38 4 Giá trò X= = 7, 68 phút TB 50 97 N=10 12 n=50 24 38 4 Mốt: Mo=8 Hoạt động...
 • 21
 • 147
 • 0

giao an tin lop 7

giao an tin lop 7
... xut v quan sỏt s thay i t ng ca S tin s -S tin thỏng th nht: =S tin gi + s tin gi x lói xut -S tin t thỏng th tr i =S tin ca thỏng trc+ s tin ca thỏng trc xlói xut Trang Giaựo aựn Tin Hoùc ... trang GV cho HS quan sỏt hỡnh 71 v 72 xem ngt trang ta s dng lnh gỡ? GV hng dn HS cỏch thc hin v minh ho ch cho HS thy cỏc du ngt trang Cho HS quan sỏt hỡnh 73 a v 73 b thy cỏch iu chnh trang ... ct v hng 2) ễ tớnh l ni giao gia a) Ct v trang tớnh b) Ct v hng c) Hng v trang tớnh d) Khụng cú giao 3) Hóy cho bit õu l a ch ca mt a) A2:7A b) A2-A7 c) A2;A7 d) A2:A7 4) kt thỳc vic nhp d liu...
 • 40
 • 252
 • 0

Giáo án Toán lớp 7 soạn 4 cột (cả năm)

Giáo án Toán lớp 7 soạn 4 cột (cả năm)
... a, 79 ,3826 79 ,383 lại, ta làm tròn 79 ,3826 79 ,38 Vận dụng thêm vào chữ số 79 ,3826 79 ,4 tận phần làm ?2 lại 4: Củng cố(10 ) Bài 73 7, 923 7, 92 17, 41 8 17, 42 79 ,13 64 79 , 14 50 ,40 1 50 ,40 ... có đẳng thức 4: Củng cố (7 ) Gọi học sinh lên bảng làm 44 Bài 44 Giỏo ỏn toỏn Trang 16 Cn Vn Thm 120 10 = 3 24 27 11 44 b, : = : = 5 15 a, 1,2:3, 24= c, 2 42 100 :0 ,42 = : = 7 100 1 47 - Trong đẳng ... 61,00 Bài 74 Điểm trung bình môn toán học kì I bạn Cờng là: 8.3 + (7 + + + 9).2 + + + + 10 =7, 3 15 5: Hớng dẫn nhà(3 ) - Học thuộc quy tắc làm tròn - Làm tập 75 ,76 ,77 trang 37 Ngày soạn Giỏo...
 • 53
 • 836
 • 9

giáo án tiếng anh 9 gồm 3 cột

giáo án tiếng anh 9 gồm 3 cột
... 2) 196 0s: students - Ask some students to - Read invidually and 3) 197 0s: cheaper answer front of the class complete the 4) 198 0s: fashion - Correct and give feed sentences with the 5) 199 0s: ... (1,5 ps) Area: 9, 970,610 sq km Capital city : Ottawa Population : 31 , 592 , 805 British people: one- third French people: One- fourth Official languages : English and French English 34 Con Minh school ... E9? questions 2) How many parts are there in each 1) How many unit are -Answer unit? ther in E9? questions 3) What are they? 2) How many parts are 4) Are there any tests? there in each unit? 3) ...
 • 232
 • 314
 • 2

GIÁO AN đại số 7 HKI 3 cột

GIÁO AN đại số 7 HKI 3 cột
... − 37 − 12 12 - So sánh với − 37 36 -Biến đổi − 12 thành phân − 37 số có mẫu số dương − 12 12 = − 37 37 12 = 36 13 Nhận thấy : = mà 39 13 13 < 39 38 − 12 13 => < − 37 38 Rút gọn : Hoạt động 3: ... tử? thừa số chung (vì = 2 .3) + 3. 6 + 3 d) - Cho HS biến đổi biểu - Lên bảng biến đổi − 13 thức + 3. 6 + 33 (3. 2) + 3. (3. 2) + 3 = − 13 13 3 3 3 + 3. 3 + 3 13 = = = − 27 13 13 Hoạt động 3: Dạng ... 23 trang 16 So sánh: 1,1 4 Ta có -500 < − 37 ...
 • 106
 • 199
 • 2

giáo án lý 6 cả năm(3 cột ) chuẩn kiến thức kĩ năng 2010-2011

giáo án lý 6 cả năm(3 cột ) chuẩn kiến thức kĩ năng 2010-2011
... làm Cho nhóm trả lời,GV C9 thống ý kiến ghi - C9: ( 1): điều chỉnh số bảng phụ ( 2): vật đem cân ( 3): cân; ( 4) thăng bằng; ( 5): ; ( 6) : - Yêu cầu thực phép cân; ( 7): vật đem cân cân vật cân R - Gọi ... nhìn vào h.5.3: h.5.3;5.4;5.5;5 .6 cho - HS tự nhận diện loại Cách dùng cân Rôbecvan ( 1): điều chỉnh số ( 2): vật đem cân ( 3): cân; ( 4) thăng bằng; ( 5): ; ( 6) : cân; ( 7): vật đem cân Các loại cân biết ... hớng dẫn Hs C9: ( 1); ( 2); ( 3): 7cm thảo luận nh thảo luận C10: Hs tự kiểm tra chung - Yêu cầu Hs nhắc lại kiến thức ( phần đóng khung) Hớng dẫn hs tự học nhà GV cho hs nhớ lại kiến thức - yêu cầu...
 • 19
 • 571
 • 8

GIÁO án đại sô 9 HK1 (3 cột CHUẨN)

GIÁO án đại sô 9 HK1 (3 cột CHUẨN)
... kinh nghiệm: Giáo viên: Mai Văn Dũng 24 Trường THCS Quang Trung Giáo án: Đại số Giáo viên: Mai Văn Dũng Học kì 25 Trường THCS Quang Trung Giáo án: Đại số Học kì Tuần Tiết 13 Ngày ... nhóm Giáo viên: Mai Văn Dũng - Hoạt động nhóm làm 17 Trường THCS Quang Trung Giáo án: Đại số làm?4 Học kì 3’ - Đại diện nhóm nêu đáp - Nhấn mạnh: Đưa thừa số án vào hay ngồi dấu có tác dụng so sánh ... thức 25 196 là: 49 81 20 15 10 b) c) 9 Điền vào chỗ trống thiếu để hồn thành phát biểu sau: a) Giáo viên: Mai Văn Dũng d) tất sai 37 d) kết khác Trường THCS Quang Trung 10 Giáo án: Đại số Học...
 • 82
 • 532
 • 13

GIÁO án đại sô 9 HK2 (3 cột CHUẨN)

GIÁO án đại sô 9 HK2 (3 cột CHUẨN)
... Dạng toán dạng toán HS toán liên quan đến số 10y + x Theo đầu ta có học ? hệ PT HS cách viết số có chữ số 10y + x – 10x – y = 63 ? Khi làm dạng toán cần ý 10y + x + 10x + y = 99 điều ? 9y – 9x = ... Giáo án: Đại số Học kì x = 7; y = (tm đk) Vậy số cần tìm 74 Hoạt động 2: Ví dụ (14’) HS đọc VD – nêu yêu cầu ? Bài toán có đại lượng tham HS ô tô gia ? ? Dạng toán dạng học, HS toán chuyển ... toán cách * Bài tập 28: sgk/22 lập hệ PT ? HS nhắc lại Gọi số lớn x, số nhỏ y (y > HS đọc đề 124) Ta có hệ PT Giáo viên: Ngô Dương Khôi Trường THCS Lương Tâm Giáo án: Đại số Học kì ? Bài toán...
 • 68
 • 1,855
 • 72

Giáo án hình học 7 soạn 2 cot chuan

Giáo án hình học 7 soạn 2 cot chuan
... Ngày soạn : 19/10 /20 13 GV: Lê Xuân Tam Ngày dạy :22 /10 /20 13 Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học CHƯƠNG II – TAM GIÁC Tiết 17+ 18 : TỔNG BA GÓC CỦA MỘT ... GV: Lê Xuân Tam Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ Tiết PPCT 19 Tuần dạy 10 Ngày soạn 15/10 /20 10 - Ngày dạy 26 /10 /20 10 Giáo án Hình học Tiết dạy Lớp 7/ 4 7/ 3 Bài kiểm tra tiết: KIỂM ... Tam Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học Ngày soạn : 25 /10 /20 13 Ngày dạy :29 /10 /20 13 TIẾT 19: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức:Thông qua tập nhằm khắc sâu cho học sinh tổng...
 • 140
 • 762
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin lớp 7giao an tin 8 bai 9 3 cotgiao an dai lop 9 hk2 3 cotgiao an tin lop 7 hoc toan voi phan mem tookit mathgiao an dai 9 chuong 4 3 cot chuangiáo án đại số 9 hk2 3 cot chuangiáo án tin học 7 3 cộtgiáo án toán lớp 7 3 cộtgiáo án tin học 7 chuẩn 3 cộtgiao an tin hoc 7 3 cot moi nhatgiáo án tin học 7 2 cộtgiao an tin lop 3giáo án toán lớp 7 2 cộtgiao an tin lop 3 ca namgiao an tin lop 3 ki 2Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.những bài văn miêu tả về cơn mưa hay nhấtBài 19. s, rSố 7Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.Phát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Gia LaiPHÁT TRIỂN CÂY CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAIPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Đức Cơ.Giây, thế kỉPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - Chi nhánh Khánh Hoà.TỐI ƯU HÓA VỀ THỜI GIAN DỰ ÁNĐỘC TỐ THỰC PHẨM HYDROCACBON THƠMHéc - taBài 22. p-ph, nhPhát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh GiaPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI DVLGK PHƯƠNG TRÌNH ARCHIEGiải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)Luyện tập Trang 30PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁCmiêu tả về bà nội của em