NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CHI TIẾ HÌNH DÁNG HÌNH HỌC PHỨC TẠP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG BA TRỤC CNC BẰNG PHƢƠNG PHÁP BÙ SAI SỐ

Luận văn: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CHI TIẾT HÌNH DÁNG HÌNH HỌC PHỨC TẠP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG BA TRỤC CNC BẰNG PHƢƠNG PHÁP SAI SỐ ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CHI TIẾT HÌNH DÁNG HÌNH HỌC PHỨC TẠP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG BA TRỤC CNC BẰNG PHƢƠNG PHÁP BÙ SAI SỐ ppt
... xuất, gia công sản phẩm có độ phức tạp độ xác gia công cao việc thực đề tài: Nghiên cứu nâng cao độ xác gia công chi tiết hình dáng hình học phức tạp trung tâm gia công trục CNC phương pháp sai ... tạo máy vấn đề phức tạp Do đó, hướng nghiên cứu xây dựng chương trình sai số gia công trung tâm gia công nhằm nâng cao độ xác gia công chi tiết hình dáng hình học phức tạp công việc cần thiết ... NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc о0о *** THUYẾT MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CHI TIẾT HÌNH DÁNG HÌNH HỌC PHỨC TẠP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG BA TRỤC CNC...
 • 94
 • 276
 • 0

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác gia công chi tiết, hình dáng hình học phức tạp trên trung tâm gia công ba trục cnc bằng phương pháp sai số

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác gia công chi tiết, hình dáng hình học phức tạp trên trung tâm gia công ba trục cnc bằng phương pháp bù sai số
... ngành Công nghệ chế tạo máy vấn đề phức tạp Do đó, hướng nghiên cứu xây dựng chương trình sai số gia công trung tâm gia công nhằm nâng cao độ xác gia công chi tiết hình dáng hình học phức tạp công ... hình dáng hình học phức tạp trung tâm gia công trục CNC phương pháp sai số cần thiết có ý nghĩa thực tiễn cao Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Việc gia công chi tiết hình dáng hình học phức ... NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc о0о *** THUYẾT MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CHI TIẾT HÌNH DÁNG HÌNH HỌC PHỨC TẠP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG BA TRỤC CNC...
 • 94
 • 568
 • 0

nghiên cứu nâng cao độ chính xác gia công khi phay nắp động cơ trên trung tâm gia công vmc-650e bằng phương pháp sai số offline

nghiên cứu nâng cao độ chính xác gia công khi phay nắp động cơ trên trung tâm gia công vmc-650e bằng phương pháp bù sai số offline
... sản phẩm có độ phức tạp độ xác cao, tác giả đề xuất hướng nghiên cứu sau đây: Nghiên cứu nâng cao độ xác gia công phay nắp động trung tâm gia công VMC-650E phương pháp sai số offline. ” Ý ... độ xác kích thước, hình dáng hình học sản phẩm Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ tác giả tiến hành:“ Nghiên cứu nâng cao độ xác gia công phay nắp động trung tâm gia công VMC-650E phương pháp sai số ... chi tiết gia công: Thép CT3 Bố cục luận văn - Chương 1: Sai số gia công nguyên lý sai số gia công máy công cụ CNC - Chương 2: Quy trình sai số gia công cho trung tâm gia công VMC-650E -...
 • 136
 • 198
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu nâng cao độ chính xác gia công chi tiết hình dáng hình học phức tạp trên trung tâm gia công 3 trục CNC bằng phương pháp sai số

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  nghiên cứu nâng cao độ chính xác gia công chi tiết hình dáng hình học phức tạp trên trung tâm gia công 3 trục CNC bằng phương pháp bù sai số
... Luận văn thạc sỹ kỹ thuật máy 3. 1 3. 1.1 3. 1.2 3. 1.2.1 3. 1.2.2 3. 1 .3 3.1 .3. 1 3. 1 .3. 2 3. 2 3. 2.1 3. 2.1.1 3. 2.1.2 3. 2.2 3. 2 .3 3.2 .3. 1 3. 2 .3. 2 3. 2 .3. 3 3. 3 3. 3.1 3. 3.2 3. 3 .3 3 .3. 4 3. 3.5 3. 4 3. 4.1 3. 4.2 ... Hình 3. 1 Hình 3. 2 Hình 3. 3 Hình 3. 4 Hình 3. 5 Hình 3. 6 Hình 3. 7 Hình 3. 8 Hình 3. 9 Hình 3. 10 Hình 3. 11 Hình 3. 12 Hình 3. 13 Hình 3. 14 Hình 3. 15 Hình 3. 16 Hình 3. 17 Hình 3. 18 Hình 3. 19 Hình 3. 20 Hình ... xuất, gia công sản phẩm có độ phức tạp độ xác gia công cao việc thực đề tài: Nghiên cứu nâng cao độ xác gia công chi tiết hình dáng hình học phức tạp trung tâm gia công trục CNC phương pháp sai...
 • 90
 • 100
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO độ CHÍNH xác GIA CÔNG KHI PHAY nắp ĐỘNG cơ TRÊN TRUNG tâm GIA CÔNG PHAY VMC 650e BẰNG PHƯƠNG PHÁP SAI số OFF LINE

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO độ CHÍNH xác GIA CÔNG KHI PHAY nắp ĐỘNG cơ TRÊN TRUNG tâm GIA CÔNG PHAY VMC 650e BẰNG PHƯƠNG PHÁP bù SAI số OFF LINE
... Chương 6: sai số phay nắp động Kết luận hướng đề xuất nghiên cứu Luận văn thạc kỹ thuật Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy CHƯƠNG 1: SAI SỐ GIA CÔNG VÀ CÁC NGUYÊN LÝ BÙ SAI SỐ GIA CÔNG TRÊN ... cứu khoa học, ứng dụng sản xuất, gia công sản phẩm có độ phức tạp độ xác cao, tác giả đề xuất hướng nghiên cứu sau đây: Nghiên cứu nâng cao độ xác gia công phay nắp động trung tâm gia công VMC- 650E ... hỏi đạt độ xác cao, tính tự động hóa cao, thông thường người ta chọn gia công trung tâm gia công CNC Tuy nhiên trình gia công tồn sai số chế tạo Do nâng cao độ xác gia công trung tâm gia công việc...
 • 22
 • 98
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu nâng cao độ chính xác chế tạo khuôn mẫu trênsở ứng dụng kỹ thuật tái tạo ngược và sai số gia công

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu nâng cao độ chính xác chế tạo khuôn mẫu trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật tái tạo ngược và bù sai số gia công
... Bảng 3.4 Bảng 3.5 Chế độ gia công Kết gia công Tính toán sai số Sai số sau Kết đo sai số gia công 58 77 80 85 87 Luận văn thạc sỹ kỹ thuật máy Chuyên ngành Công nghệ chế tạo LỜI CAM ĐOAN ... Hệ thống sai số cho trung tâm gia công ứng sai số phần mềm cho máy công cụ nhiều trục CNC sai số chương trình NC Độ xác gia công Sai số tổng hợp máy công cụ Các thành phần sai số tổng ... khoa học, chuyển giao công nghệ khai thác ứng dụng vào trình sản xuất, gia công sản phẩm có độ phức tạp độ xác gia công cao việc thực đề tài: Nghiên cứu nâng cao độ xác gia công chi tiết hình...
 • 90
 • 166
 • 0

nghiên cứu nâng cao độ chính xác máy thử cân bằng động cỡ nhỏ

nghiên cứu nâng cao độ chính xác máy thử cân bằng động cỡ nhỏ
... toán lượng cân ổn định Giao diện giao tiếp thân thiện thuận lợi Việc xác định lượng cân nhanh chóng Đây tiền đề cho công trình nghiên cứu phức tạp để chế tạo máy cân động cỡ nhỏ độ xác cao phục ... thực cách xác, việc sử dụng dsPIC cho phép tăng số mẫu/vòng quay (đến 720 mẫu), nhờ nâng cao độ xác tính toán Mạch vi điều khiển thiết kế hoạt động ổn định Bảng Kết đo từ mô hình máy cân động chế ... (được gọi mặt phẳng cân bằng) Muốn xác định đối trọng cân vị trí đặt đối trọng cân bằng, cần phải xác định lượng cân hai mặt phẳng cân tùy chọn nói 2.2 Phương pháp xác định lượng cân Có nhiều phương...
 • 6
 • 227
 • 0

nghiên cứu nâng ca o độ chính xác gia công chi tiết hình dáng hình học phức tạp trên trung tâm gia công 3 trục cnc bằng phương pháp sai số

nghiên cứu nâng ca o độ chính xác gia công chi tiết hình dáng hình học phức tạp trên trung tâm gia công 3 trục cnc bằng phương pháp bù sai số
... 3. 28 Chi n lược sai số 82 Hình 3. 29 Biên dạng gia công kiểm nghiệm 84 Hình 3. 30 Sản phẩm gia công 85 Hình 3. 31 Thiết lập c ác tham số 86 Hình 3. 32 Mô trì nh gi a công 86 Hình 3. 33 Gia công ... “Nghiê n cứu nâng ca o độ chí nh xác gia công chi tiết hì nh dáng hình học phức tạp trung tâm gia công tr ục CNC p hương pháp sai số cần t hiết có ý nghĩa thực tiễn cao Ý nghĩ a kho a học thực ... v o trình điều khiển vấn đề phức tạp Do đó, hướng nghiên cứu xây dựng chương trình s số gia công trung tâm gia công nhằm nâng c ao độ xác gi a công c ác chi tiết hình dáng hình học phức tạp...
 • 102
 • 137
 • 0

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của tên lửa tự dẫn trong điều kiện mục tiêu cơ động bất định trênsở xây dựng hệ xác định tọa độ mục tiêu tối ưu thích nghi dùng mạng nơ ron

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của tên lửa tự dẫn trong điều kiện mục tiêu cơ động bất định trên cơ sở xây dựng hệ xác định tọa độ mục tiêu tối ưu thích nghi dùng mạng nơ ron
... xem xột xp x bi hm tuyn tớnh Trong trng hp vùng thay đổi tham số tọa độ góc mục tiêu lớn nằm trường nhìn anten đa hệ tên lửa tự dẫn, c tớnh ny s l phi tuyn (xem hỡnh 1.4) Khi ny, s cu trỳc ca ... n ron nhõn to xõy dng b lc thớch nghi dựng mng n ron xỏc nh mc tiờu c ng bt nh Ni dung nghi n cu Cỏc ni dung nghi n cu chớnh lun ỏn: a) Xõy dng thut toỏn b lc tuyn tớnh Kalman thớch nghi dựng ... cỏc b lc thớch nghi c ỏp dng c lng cỏc tham s cha bit cựng vi cỏc bin trng thỏi khụng cú cỏc thụng tin tin nghim Trong lun ỏn, phm vi nghi n cu v iu kin xõy dng b lc thớch nghi nờu trờn cho...
 • 124
 • 184
 • 0

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của tên lửa tự dẫn trong điều kiện mục tiêu cơ động bất định trênsở xây dựng hệ xác định tọa độ mục tiêu tối ưu thích nghi dùng mạng nơ ron

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của tên lửa tự dẫn trong điều kiện mục tiêu cơ động bất định trên cơ sở xây dựng hệ xác định tọa độ mục tiêu tối ưu thích nghi dùng mạng nơ ron
... xem xột xp x bi hm tuyn tớnh Trong trng hp vùng thay đổi tham số tọa độ góc mục tiêu lớn nằm trường nhìn anten đa hệ tên lửa tự dẫn, c tớnh ny s l phi tuyn (xem hỡnh 1.4) Khi ny, s cu trỳc ca ... n ron nhõn to xõy dng b lc thớch nghi dựng mng n ron xỏc nh mc tiờu c ng bt nh Ni dung nghi n cu Cỏc ni dung nghi n cu chớnh lun ỏn: a) Xõy dng thut toỏn b lc tuyn tớnh Kalman thớch nghi dựng ... LC TI U THCH NGHI DNG MNG N RON. 64 3.1 t .64 3.2 C s lc phi tuyn thớch nghi dựng mng n ron cho h thng phi tuyn bt nh 65 3.2.1 Cỏc nh lý v xp x hm phi tuyn dựng mng n ron 65 3.2.2...
 • 142
 • 180
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu phương pháp sai số off line để nâng cao độ chính xác gia công khi phay chi tiết PLATE CLUTCH CAM trên máy phay 3 trục VMC 85s

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  nghiên cứu phương pháp bù sai số off line để nâng cao độ chính xác gia công khi phay chi tiết PLATE CLUTCH CAM trên máy phay 3 trục VMC 85s
... Nghiên cứu phương pháp sai số off- line để nâng cao độ xác gia công phay chi tiết PLATE CLUTCH CAM máy phay trục VMC- 85S Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 2.1 Ý nghĩa khoa học Để gia công chi ... Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên (2008) Nguyễn Đắc Tuấn Nghiên cứu nâng cao độ xác gia công phay nắp động trung tâm gia công phay VMC- 650E phương pháp sai số off- line Luận văn thạc kỹ thuật ... Chi tiết gia công thực nghiệm trước sai số 5.4 Gia công chi tiết theo chương trình sai số kiểm tra sai số Hình: 5.5: Gia công chi tiết chương trình sai số Chi tiết sau gia công máy VMC- ...
 • 26
 • 144
 • 0

tổng quan về hệ thống gia nhiệt cho lò điện công suất lớn. thiết kế điều khiển nâng cao độ chính xác gia nhiệt

tổng quan về hệ thống gia nhiệt cho lò điện công suất lớn. thiết kế điều khiển nâng cao độ chính xác gia nhiệt
... TRANG BỊ ĐIỆN Đề tài: tổng quan hệ thống gia nhiệt cho điện công suất lớn Thiết kế điều khiển nâng cao độ xác gia nhiệt Chương Trang bị điện thiết bị gia nhiệt điện thiết bị biến đổi điện thành ... rằng: để điều chỉnh nhiệt độ điện trở thực cách điều chỉnh công suất cấp cho điện trở Điều chỉnh công suất cấp cho điện trở thực phương pháp sau: - Hạn chế công suất cấp cho dây điện trở ... độ Để nâng cao độ xác khống chế ổn đinh nhiệt độ điện trở, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ điện trở hệ thống kín (có mạch vòng phản hồi) Việc điều chỉnh ổn đinh nhiệt độ thực thông qua...
 • 40
 • 892
 • 0

tổng quan về hệ thống gia nhiệt cho lò điện công suất lớn. thiết kế điều khiển nâng cao độ chính xác gia nhiệt

tổng quan về hệ thống gia nhiệt cho lò điện công suất lớn. thiết kế điều khiển nâng cao độ chính xác gia nhiệt
... + Cảm biến nhiệt độ 4, có chức gia công tín hiệu điện tỷ lệ với nhiệt độ Để nâng cao độ xác khống chế ổn đinh nhiệt độ điện trở, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ điện trở hệ thống kín (có ... vậy, điều chỉnh dịch điện cực tức điều chỉnh chiều dài lửa hồ quang, điều chỉnh công suất hồ quang Đó nhiệm vụ điều chỉnh tự động hồ quang - Các yêu cầu đề cho điều chỉnh công suất hồ quang ... công suất điều chỉnh điện áp tải cuộn sơ cấp biến áp hệ số công suất (cosφ) thấp (0,6 ÷ 0,7) nên dùng tụ điện tĩnh C để bù công suất phản kháng nhằm nâng cao hệ số công suất Điều...
 • 42
 • 1,056
 • 5

Nghiên cứu, ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển

Nghiên cứu, ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển
... đo dịch chuyn thường gặp máy công cụ vạn nay, phương pháp đo thiết bị điện tử từ có phân tích cụ thể để có lựa chọn hợp lý ứng dụng trực tiếp máy vạn cụ thể nhằm nâng cao độ xác dịch chuyển máy ... cam đoan Xuất phát từ thực tế với đề tài Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo điện tử cho máy công cụ vạn nhằm nâng cao độ xác dịch chuyển Từ nghiên cứu lý thuyết làm thực nghiệm, xin cam đoan ... thống đo, đo dịch chuyển thẳng đo dịch chuyển góc 2.2.1 Đo dịch chuyển thẳng Trên máy công cụ vạn chủ yếu sử dụng hệ thống đo chuyển vị theo nguyên tắc đo gián tiếp Các dịch chuyển thẳng bàn dao máy...
 • 87
 • 477
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển
... cam đoan Xuất phát từ thực tế với đề tài Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo điện tử cho máy công cụ vạn nhằm nâng cao độ xác dịch chuyển Từ nghiên cứu lý thuyết làm thực nghiệm, xin cam đoan ... đo dịch chuyn thường gặp máy công cụ vạn nay, phương pháp đo thiết bị điện tử từ có phân tích cụ thể để có lựa chọn hợp lý ứng dụng trực tiếp máy vạn cụ thể nhằm nâng cao độ xác dịch chuyển máy ... thống đo, đo dịch chuyển thẳng đo dịch chuyển góc 2.2.1 Đo dịch chuyển thẳng Trên máy công cụ vạn chủ yếu sử dụng hệ thống đo chuyển vị theo nguyên tắc đo gián tiếp Các dịch chuyển thẳng bàn dao máy...
 • 87
 • 303
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ ứng dụng để gia công tinh các loại khuôn trong ngành dược phẩmnâng cao độ chính xácnghiên cứu nâng cao độ bền chịu mài mòn của xupap động cơ diesel bằng công nghệ hàn đắp plasma với bột hợp kim nền cobaltnâng cao độ chính xác của các khâu truyền độngtrường hợp số mẫu lưu để nâng cao độ chính xác của phương pháp cần kiểm tra hệ số ảnh hưởng chung c0 theo trình tự saumột số biến thể của thuật toán icp để nâng cao độ chính xác khi nhận dạngnghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất thương mại trái sơ ri gò côngnghiên cứu nâng cao trị số octan của xăng bằng các phụ gia không chì và ứng dụng dưới dạng thương phẩmnghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng họ động cơ cummins làm máy chính cho đội tàu lưới kéo chương 10 potxđộ chính xác gia côngđộ chính xác gia côngphân tích độ chính xác gia côngphạm vi nghiên cứu báo cáo tài chínhkhái niệm về độ chính xác gia công cơ khícác phương pháp đạt độ chính xác gia côngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học