NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY THÔNG ĐỎ LÁ DÀI (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG " pdf

Nghiên cứu khoa học
... thut trng cõy thụng (Taxus wallichiana Zucc.) lm thuc chng ung th ti cp B Y T Vng Chớ Hựng, 2009, Nghiờn cu quy trỡnh trng cõy thụng (Taxus wallichiana Zucc.), lm nguyờn liu sn xut thuc cha ... Hi ngh khoa hc k thut chuyờn ngnh y hc c truyn 2008, Y hc Thnh ph H Chớ Minh-tp 12-ph bn ca s 4, tr 105-111 Vng Chớ Hựng, 2005 Nghiờn cu sinh lý sinh thỏi v k thut trng cõy thụng (Taxus wallichiana...
 • 10
 • 383
 • 2

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của rừng tếch (tectona grandis linn.f) trồng ở kampong cham - campuchia

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của rừng tếch (tectona grandis linn.f) trồng ở kampong cham - campuchia
... đặc trưng lâm học rừng tếch Tuy vậy, Campuchia chưa có công trình nghiên cứu đặc điểm lâm sinh học rừng tếch trồng Xuất phát từ đó, đề tài Nghiên cứu số đặc điểm lâm học rừng tếch (Tectona grandis ... trúc rừng tếch trồng Kampong Cham Sinh trưởng suất rừng tếch trồng Phân hoá tỉa thưa tự nhiên rừng tếch trồng Đặc điểm đất rừng tếch trồng Kampong Cham Chu kỳ khai thác rừng tếch tối ưu kinh tế Một ... F) trồng tỉnh Kampong Cham - Campuchia đặt MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục đích đề tài nghiên cứu thăm dò số đặc điểm lâm học rừng tếch trồng để làm đánh giá sinh trưởng, suất thích nghi tếch...
 • 26
 • 192
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Lát hoa (Chukrasia tabularis) tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Lát hoa (Chukrasia tabularis) tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
... 4.1 Đặc điểm hình thái loài Lát hoa Huyện Bắc Tỉnh Lào Cai Kết nghiên cứu đặc điểm hình thái loài Lát hoa Huyện Bắc Hà việc tổng hợp kế thừa tài liệu nghiên cứu đặc điểm sinh lý, sinh thái loài ... - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI LÁT HOA (CHUKRASIA TABULARIS) TẠI HUYỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI LÁT HOA (CHUKRASIA TABULARIS) TẠI HUYỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN...
 • 64
 • 158
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây Trai lý tại khu rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây Trai lý tại khu rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CÔNG DƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY TRAI LÝ (GARCINIA FRAGRAEOIDES) TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU, TỈNH TUYÊN QUANG ... 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CÔNG DƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY TRAI LÝ (GARCINIA FRAGRAEOIDES) TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU, TỈNH TUYÊN QUANG ... nghiên cứu đặc điểm vật hậu, sinh thái, tái sinh loài Từ thực tiễn nêu trên, chọn đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Trai (Garcinia fragraeoides) khu rừng đặc dụng Cham Chu, Tuyên Quang...
 • 66
 • 341
 • 4

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Nghiến Excentrodendron tonkinense (Gagnep) chang Miau, 1978 tại vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Nghiến Excentrodendron tonkinense (Gagnep) chang Miau, 1978 tại vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
... dạng sinh học Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 4 Phần TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Trên giới 2.1.1 Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài Việc nghiên cứu đặc điểm sinh học loài đặc điểm hình ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN QUỐC VIỆT NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI NGHIẾN EXCENTRODENDRON TONKINENSE (GAGNEP) CHANG & MIAU, 1978 TẠI VƯỜN QUỐC ... lâm học loài Nghiến Excentrodendron tonkinense (Gagnep) chang & Miau, 1978 vườn Quốc gia Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu + Mục tiêu chung Nhằm cung cấp thông tin đặc điểm lâm học...
 • 66
 • 142
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Chò chỉ tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Chò chỉ tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu tỉnh Yên Bái
... triển nghiên cứu, phân bố loài khu bảo tồn biết đến Từ thực tiễn nêu trên, chọn đề tài: "Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Chò (Parashorea chinensis) khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu tỉnh Yên Bái" ... Khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái loài Chò khu vực nghiên cứu - Đặc điểm hình thái thân, cành Chò chỉ; - Đặc điểm hình thái tán cây, Chò ... triển nghiên cứu, phân bố loài khu bảo tồn biết đến Từ thực tiễn nêu trên, chọn đề tài: "Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Chò (Parashorea chinensis) khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu tỉnh Yên Bái" ...
 • 64
 • 192
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài bảy lá một hoa tại VQG ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài bảy lá một hoa tại VQG ba bể, tỉnh bắc kạn
... VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Bảy hoa ( Paris polyphylla Sm ) làm sở khoa học đề xuất biện pháp bảo tồn nguồn gen thực vật VQG Ba Bể, tỉnh ... xin cam đoan khoá luận tốt nghiệp: Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Bảy hoa (Paris polyphylla Sm) Tại VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ” công trình nghiên cứu khoa học thân tôi, khoá luận thực hướng ... Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Bảy hoa (Paris polyphylla Sm) VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ” Để hoàn thành đề tài, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp, cán Hạt kiểm lâm...
 • 60
 • 216
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây giổi ăn hạt tại khu bảo tồn thiên nhiên na hang, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây giổi ăn hạt tại khu bảo tồn thiên nhiên na hang, tỉnh tuyên quang
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY GIỔI ĂN HẠT (Michelia tonkinensis A.Chev) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NA HANG, TỈNH TUYÊN ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY GIỔI ĂN HẠT (Michelia tonkinensis A.Chev) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NA HANG, TỈNH TUYÊN ... 20 3.2.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái loài Giổi ăn hạt 20 3.2.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái phân bố Giổi ăn hạt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang 20 3.2.3 Nghiên cứu đặc điểm tái...
 • 79
 • 330
 • 1

Nghiên cứu một số đăc điểm lâm học của loài cây sến mật tại vườn quốc gia pù mát tỉnh nghệ an

Nghiên cứu một số đăc điểm lâm học của loài cây sến mật tại vườn quốc gia pù mát  tỉnh nghệ an
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ANH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY SẾN MẬT (Madhuca pasquieri), TẠI VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT TỈNH NGHỆ AN KHÓA LUẬN ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ANH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY SẾN MẬT (Madhuca pasquieri), TẠI VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT TỈNH NGHỆ AN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo ... Nghiên cứu số đăc điểm lâm học loài Sến mật vườn quốc gia Mát - tỉnh Nghệ An để bổ sung thông thêm tin thực trạng tài nguyên rừng góp phân bảo phát triển tài nguyên rừng Vườn Quốc Gia Pù...
 • 71
 • 452
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây giổi ăn hạt (michelia tonkinensis a chev) tại khu bảo tồn thiên nhiên na hang, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây giổi ăn hạt (michelia tonkinensis a chev) tại khu bảo tồn thiên nhiên na hang, tỉnh tuyên quang
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC C A LOÀI CÂY GIỔI ĂN HẠT (Michelia tonkinensis A. Chev) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NA HANG, TỈNH TUYÊN ... tài: Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Giỗi ăn hạt (Michelia tonkinensis A. Chev) Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Trong thời gian nghiên cứu đề tài, giúp đỡ, bảo tận tình ... cứu số đặc điểm lâm học loài Giỗi ăn hạt (Michelia tonkinensis A Chev) Khu bảo tồn thiên nhiên N a Hang, tỉnh Tuyên Quang nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, đề xuất hướng phát triển bảo tồn loài...
 • 79
 • 85
 • 0

Nghiên cứu một số đăc điểm lâm học của loài cây sến mật tại vườn quốc gia pù mát tỉnh nghệ an

Nghiên cứu một số đăc điểm lâm học của loài cây sến mật tại vườn quốc gia pù mát  tỉnh nghệ an
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY SÉN MẬT (Madhuca pasquieri), TẠI VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT TỈNH NGHỆ AN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ ... Quốc Gia Mát 3.2 Địa điểm thời gian thực - Vườn quốc gia Mát- tỉnh Nghệ An - Thời gian nghiên cứu: từ 31/12/2014- 20/4/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Đặc điểm hình thái vật hậu + Đặc điểm ... Nghiên cứu số đăc điểm lâm học loài Sến mật vườn quốc gia Mát - tỉnh Nghệ A n” để bo sung thông thêm tin thực trạng tài nguyên rừng góp phân bảo phát triển tài nguyên rừng Vườn Quốc Gia Pù...
 • 71
 • 231
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao bệnh phổi thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên
... vi khun lao, mi nm cú t 8-9 triu ngi mc lao mi v triu ngi cht lao [8]; Trong s ú t l lao ngoi phi chim 20 -30% [28] Theo mt s tỏc gi trờn th gii v Vit Nam thỡ t l lao mng phi s cỏc th lao ngoi ... nm cú khong 4000 bnh nhõn lao ngoi phi, ú lao mng phi chim 24% Vit Nam t l trn dch mng phi lao vo vin iu tr chim 711% cỏc c s chng lao [29] Ti mt s a phng cho thy t l lao mng phi cng khỏ cao, ... mch lỏ thnh [23] 1.1.4 C ch ca trn dch mng phi lao Trc khun lao (BK) vo mng phi gõy nờn tn thng lao, c th cn cú mn cm lao t trc to nờn TDMP lao, õy l mt phn ng dch xut tit nhiu dch r viờm [36]...
 • 73
 • 789
 • 7

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, sinh học của vi khuẩn ở bệnh nhân lao phổi điều trị lại

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, sinh học của vi khuẩn ở bệnh nhân lao phổi điều trị lại
... trị lại bao gồm 108 bệnh nhân tái phát, 102 bệnh nhân thất bại 85 bệnh nhân điều trị lại sau bỏ trị, luận án có số kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân lao phổi điều trị lại - Nhóm bệnh nhân ... bệnh nhân lao phổi tái phát lao phổi thất bại", HNNCKH-NCS lần XII Trường ĐHY Hà Nội Hoàng Hà (2007), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số tính chất sinh học vi khuẩn bệnh nhân lao phổi tái phát lao phổi ... hợp với số nghiên cứu khác bệnh lao điều trị lại nói chung, cụ 15 thể nghiên cứu bệnh nhóm bệnh lao điều trị lại như: Nghiên cứu Hỷ Kỳ Phoóng (2001) cho thấy triệu chứng lâm sàng BN lao tái phát...
 • 27
 • 716
 • 7

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, X quang phổi, chỉ tiêu miễn dịchlao phổi người già

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, X quang phổi, chỉ tiêu miễn dịch ở lao phổi người già
... trng b nh nhõn lao Kết nghiên cứu phù hợp với nhận x t tác giả Kết luận Từ kết nghiên cứu, xin rút kết luận nh sau: Đặc điểm lâm s ng, hình ảnh Xquang lao phổi ngời gi 1.1 Đặc điểm lâm s ng: - ... - Nghiên cứu, đánh giá tiêu lâm sàng theo nhóm bệnh nhân 2.2.2.3 Nghiên cứu hình ảnh Xquang phổi: - Tất bệnh nhân đợc chụp Xquang phổi chuẩn thẳng nghiêng vào viện, Khoa Xquang - Bệnh viện lao ... nhân lao phổi ngời già thờng đợc chẩn đoán muộn trình đáp ứng miễn dịch ngời già khác ngời trẻ Kết nghiên cứu thấy ngời già lao phổi đa số di n tổn thơng trung bình, phù hợp với nghiên cứu đa số...
 • 28
 • 484
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của hội chứng hẹp ống sống thắt lưng cùngnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tả có biến chứng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương 102007 52009nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng mô bệnh học ung thư biểu mô cổ tử cung giai đoạn ib iia trước và sau xạ trị tiền phẫunghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan mạn virus b hbeag và hbeagnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm da bằng dịch chiết m2nghiên cứu một số đặc điểm lâm phần keo lainghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng và tập tính của vượn đen má trắng nomascus leucogenys ogilby 1840 trong điều kiện nuôi nhốt ở trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp vườn quốc gia cúc phươngnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emnghiên cứu về một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sang cua tràn dịch màng phổinghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh thái của cây huỷnh và cây giổi xanh làm cơ sở xây dựng các giải pháp kỹ thuật gây trồngnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm he chân trắng litopenaeus vannamei boone 1931nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnvsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017thong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1Công bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThS chuẩn đầu ra ch rhmThS chuẩn đầu ra ch cnyshdong gop moi cua luan anchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch noi khoaMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Dao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)