điều chế và khảo sát ứng dụng của vật liệu hấp phụ từ vỏ chuối

Nghiên cứu điều chế khảo sát ứng dụng muối kali hydroxycitrat

Nghiên cứu điều chế và khảo sát ứng dụng muối kali hydroxycitrat
... ñích nghiên c u - Xây d ng quy trình ñi u ch mu i kali hydroxycitrat - Kh o sát ng d ng c a mu i kali hydroxycitrat vi c gi m béo phì ñ ng v t (chu t) Đ i tư ng ph m vi nghiên c u 3.1 Đ i tư ng nghiên ... cách có hi u qu , khoa h c V i nh ng lý nêu trên, ch n ñ tài nghiên c u v i n i dung: Nghiên c u ñi u ch kh o sát ng d ng mu i kali hydroxycitrat t axit hydroxycitric ñư c chi t t v qu b a ñ ... d ng c a mu i kali hydroxycitrat chu t 2.2.10.1 Nguyên v t li u thí nghi m 2.2.10.2 Phương pháp ti n hành 12 CHƯƠNG - K T QU VÀ TH O LU N 3.1 K T QU KH O SÁT QUÁ TRÌNH T O MU I KALI C A (-)-HCA...
 • 27
 • 307
 • 0

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic định hình

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... Nghiên cứu công nghệ chế tạo, tính chất khả ứng dụng vật liệu xốp nano SiC định hình để nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu màng aSiC đế Si loại không pha tạp có pha tạp loại p n Các màng aSiC ... việc nghiên cứu làm xốp SiC giới thu nhiều kết khả quan Tuy nhiên nghiên cứu SiC xốp chủ yếu tập trung vào vật liệu SiC tinh thể (cSiC) Còn vật liệu SiC định hình (aSiC), có gần đầy đủ tính chất ... 1.1.4 Các phương pháp chế tạo vật liệu SiC 12 1.1.5 .Vật liệu SiC định hình 17 1.2 Tổng quan vật liệu SiC xốp 18 1.2.1 Đại cươngvề vật liệu bán dẫn xốp 18 1.2.2 Giới thiệu chung vật liệu SiC xốp...
 • 188
 • 272
 • 1

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic định hình

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... porous aSiC layer on which small deep columnar pores are straight from surface to bottom of aSiC thin film We found that when we anodic etched aSiC in dilute HF/H2O solution, the C in aSiC always ... Title: Research on fabrication technology, properties and applicability of nanoporous amorphous SiC materials Major: States Physic Code: 62440104 Full name: Cao Tuan Anh Date of Birth: 15/03/1979 Training ... mechanism of Si makes morphology of porous SiC layer to have columnar pores We have found that when we anodic etched aSiC in dillute HF/EG electrolyte, Si in aSiC would be etched through directly etching...
 • 2
 • 225
 • 1

Tìm hiểu khảo sát ứng dụng của kỹ thuật làm mảnh đối tượng ảnh nhị phân

Tìm hiểu và khảo sát ứng dụng của kỹ thuật làm mảnh đối tượng ảnh nhị phân
... Zhang-Suen, ứng dụng kỹ thuật làm mảnh Hoàng Thanh Tùng: Tìm hiểu kỹ thuật làm mảnh ảnh nhị phân, giải thuật làm mảnh song song giải thuật Lu-Wang Cụ thể hoá chương trình Ngoài chúng em tìm hiểu thêm ... áp dụng vào thực tế qua kết chương trình Nhưng phân công chi tiết thì: Hoàng Tuấn Khánh: Tìm hiểu kỹ thuật làm mảnh ảnh nhị phân, phân tích tìm hiểu giải thuật làm mảnh Lu-Wang phát triển từ thuật ... cputs(" "); } Làm mảnh biên cho ảnh nhị phân Ví dụ ảnh làm mảnh biên: 40 Ảnh nhị phân ảnh biểu diễn màu đen trắng Điểm thuộc đối tượng ảnh có màu đen phông có màu trắng Ảnh nhị phân thích hợp...
 • 60
 • 120
 • 1

Chế tạo định hướng ứng dụng của vật liệu màng Compozit trên cơ sở nền nhựa Epoxy (nano) oxit sắt từ pha tạp nguyên tố coban

Chế tạo và định hướng ứng dụng của vật liệu màng Compozit trên cơ sở nền nhựa Epoxy (nano) oxit sắt từ pha tạp nguyên tố coban
... NHIÊN - ĐẶNG THẾ BÁCH CHẾ TẠO VÀ ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU MÀNG COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NỀN NHỰA EPOXY / (NANO) OXIT SẮT TỪ PHA TẠP NGUYÊN TỐ COBAN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà ... NHIÊN - ĐẶNG THẾ BÁCH CHẾ TẠO VÀ ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU MÀNG COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NỀN NHỰA EPOXY / (NANO) OXIT SẮT TỪ PHA TẠP NGUYÊN TỐ COBAN Chuyên ngành : Hoá lý thuyết ... SEM mẫu vật liệu Fe3O4 pha tạp nguyên tố 2,5% Coban Hình 3.4: Ảnh chụp SEM mẫu vật liệu Fe3O4 pha tạp nguyên tố 5% Coban Hình 3.5: Ảnh chụp SEM mẫu vật liệu Fe3O4 pha tạp nguyên tố 7,5% Coban Hình...
 • 71
 • 170
 • 0

Điều chế khảo sát hoạt tính của than hoạt tính từ vỏ trấu

Điều chế và khảo sát hoạt tính của than hoạt tính từ vỏ trấu
... xuất than hoạt tính từ vỏ trấu Nhiệt độ hóa trấu khoảng 400 dung dịch NaOH nồng độ 20 N 60 70 550 , than trấu hoạt hóa khoảng Than hoạt tính vỏ trấu thu dùng hấp phụ màu sắc dầu DO Than hoạt tính ... trình điều chế than hoạt tính Trấu thô Rửa bụi, phơi khô 400 - 550 Than hóa 30 - 45 phút NaOH - 20 N Sấy khô Lọc than Hoạt hóa Rửa nước cất Than hoạt tính Hình 2-3 Quy trình điều chế than hoạt tính ... vỏ trấu để điều chế than hoạt tính, tận dụng loại phụ phẩm góp phần hạn chế môi trường bị ô nhiễm Xuất phát từ thực tế đó, em chọn đề tài luận văn tốt nghiệp Đại học Điều chế khảo sát hoạt tính...
 • 118
 • 299
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất của vật liệu Nanocomposite PlatinCarbon (PTC) bằng phương pháp Polyol

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu Nanocomposite PlatinCarbon (PTC) bằng phương pháp Polyol
... trung nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite platin carbon với tên đề tà i Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất vật liệu nanocomposite platin/carbon (Pt/C) phương pháp polyol ̉ TÔNG ... 7401F 36 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết chế tạo vật liệu nanocomposite platin carbon Bằng phương pháp polyol, với môi trường ethylene glycol chế tạo vật liệu nanocomposite Pt chất mang khác như: ... oxy hóa khử (ORR) 1.2.3 Các phương pháp chế tạo nanocomposite platin/carbon 1.2.3.1 Phương pháp tạo mầm xúc tác chất mang Phương pháp tạo mầm xúc tác chất mang phương pháp tổng hợp xúc tác hoặc...
 • 91
 • 475
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu chứa Titan

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu chứa Titan
... tổng hợp vật liệu Tổng hợp đặc trưng đánh giá hoạt tính số vật liệu mao quản trung bình chứa TiO : TiO2/MCM-41, TiO2/SBA-15 độ trật tự cao  Tổng hợp đặc trưng đánh giá hoạt tính số vật liệu ... I.2.2.2 Ứng dụng vật liệu mao quản trung bình trật tự chứa Titan Cho đến có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng vật liệu mao quản trung bình trật tự chứa titan phản ứng oxi hóa chọn lọc cấu trúc đặc ... trúc vật liệu Hy vọng kết nghiên cứu đóng góp phần để xây dựng sơ khoa học lĩnh v ực tổng hợp vật liệu chứa Titan ứng dụng thực tiễn Nội dung kết nghiên cứu luận án trình bày sau: Chương I Tổng...
 • 148
 • 371
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu chứa titan

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu chứa titan
... trúc vật liệu khác ảnh hưởng đến hoạt tính quang xúc tác KẾT LUẬN Nghiên cứu vật liệu chứa Titan luận án đến số kết luận đóng góp sau: Đã tổng hợp vật liệu mao quản trung bình trật tự cao chứa Titan: ... nghiệp, đời sống vật liệu chứa Titan làm xúc tác : vật liệu TS -1, zeolit mao quản trung bình trật tự chứa Ti, vật liệu TiO TiO2 biến tính Các vật liệu nêu sử dụng nghiên cứu sử dụng nh iều giới ... xúc tác vật liệu chứa TiO III.3.1 Khảo sát phản ứng quang xúc tác phân hủy 4-NP vật liệu cấu trúc nano chứa Titan Dựa kết đặc trưng vật liệu luận án khảo sát hoạt tính quang xúc tác mẫu vật Ti-MCM-41,...
 • 27
 • 254
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam
... cứu tổng hợp, đặc trưng số ứng dụng vật liệu cacbon nano ống phương pháp lắng đọng hóa học pha khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam Nội dung nghiên cứu luận án - Chế tạo xúc tác Fe/γ-Al2O3 để ... hướng nghiên cứu cần thiết có tính Việt Nam Mục tiêu luận án: (i) tiếp cận công nghệ sản xuất vật liệu cacbon nano tiến đến làm chủ nó, nhằm tạo vật liệu cacbon nano mang nhãn hiệu Việt Nam mà ... thuộc vào nguồn cacbon nano từ nước (ii) nghiên cứu ứng dụng bước đầu vật liệu vào lĩnh vực hấp phụ, xúc tác nhằm xử lý chất hữu độc hại gây ô nhiễm môi trường với đề tài Nghiên cứu tổng hợp, đặc...
 • 26
 • 379
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam
... là: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng số ứng dụng vật liệu cacbon nano ống phương pháp xúc tác lắng đọng hoá học pha khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam Các khảo sát tính chất hấp phụ xúc tác, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC  HUỲNH ANH HOÀNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƢNG VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU CACBON NANO ỐNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP XÚC TÁC LẮNG ĐỌNG ... hệ thiết bị tổng hợp vật liệu cacbon nano phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha (CVD) 41 2.1.3 Chế tạo xúc tác theo phương pháp tẩm 42 2.1.3.1 Chế tạo xúc tác cho trình tổng hợp CNT...
 • 154
 • 408
 • 0

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU XÚC TÁC Ag,ZnO

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU XÚC TÁC Ag,ZnO
... t-ợng, nội dung ph-ơng pháp nghiên cứu Mục tiêu luận văn nghiên cứu trình tổng hợp xúc tác Ag/ZnO có kích th-ớc nano mét khả ứng dụng Do vậy, tiến hành tổng hợp xúc tác Ag/ZnO từ muối kẽm nitrat ... QUả THảO LUậN 3.1 Kết nghiên cứu vật liệu ph-ơng pháp nhiễu xạ tia X Sau trình thực qui trình tổng hợp, tổng hợp đ-ợc tất dãy mẫu vật liệu Ag/ZnO, dãy gồm mẫu Ngoài để có mẫu so sánh tổng hợp ... hạt mixen, tổng hợp hóa ph-ơng pháp đốt cháy Vật liệu đ-ợc tổng hợp ph-ơng pháp hóa học có tính đồng nhất, kích th-ớc hạt hình thái học tốt so với vật liệu đ-ợc tổng hợp ph-ơng pháp vật lý khuôn...
 • 71
 • 414
 • 0

Thử nghiệm tổng hợp khảo sát tính chất của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano sắt điện - sắt từ dạng lõi vỏ

Thử nghiệm tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano sắt điện - sắt từ dạng lõi vỏ
... cấu trúc lõi- vỏ tổ hợp vật liệu lõi bao phủ vật liệu vỏ bên Việc lựa chọn vật liệu vỏ tỉ lệ lõi/ vỏ thông số quan trọng ảnh hưởng tới tính chất cấu trúc lõi- vỏ Đây vật liệu chức cao với tính chất ... multiferroics – vật liệu tổ hợp đa pha sắt điện -sắt từ Tính chất đặc trưng vật liệu sắt từ thay đổi mômen từ vật liệu vào từ trường Vật liệu sắt điện đặc trưng thay đổi độ phân cực điện vào điện trường ... vật liệu lõi BaTiO3, vỏ 36 Fe3O4 không quan sát cấu trúc lõi- vỏ mong muốn Kết phân tích hệ vật liệu tổ hợp định hướng lõi- vỏ BaTiO3-Fe3O4 đưa phần sau c Tính chất điện Để khảo sát tính chất điện...
 • 67
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơkhảo sát ứng dụng của tập thô trong lựa chọn và rút gọn đặc trưng cho bài toán nhận dạngthiết lập mô hình toán học và khảo sát ứng xử của gối đàn hồi chịu kích động động đất theo phương đứngtìm hiểu về bộ khuếch đại raman và khảo sát ứng dụng raman trong thiết kế tuyếnứng dụng của vật liệu sắt từung dung cua vat lieu nano trong nganh che tao may baymột số đặc điểm và ứng dụng của vật liệu nano znoứng dụng của vật liệu dẫn từứng dụng của vật liệu từ mềmứng dụng của vật liệu từứng dụng của vật liệu từ cứngứng dụng của vật liệu polimeứng dụng của hiện tượng hấp phụứng dụng của quá trình hấp phụứng dụng của vật liệu siêu dẫnThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại học2. Phieu dang ky du thiThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch spkMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMục luc Ky yeu Hội thảo CMCN 4.0 ngay 25.7.2017Mẫu 03 – Đăng ký thi đua theo chuyên đềHướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do do nhot socolaMẫu 08 -Biên bản HN lãnh đạo mở rộngMau so 2 LylichvienchucTT 36 quy inh tieu chuan VC giang day