cải tiến xử lý nhiễu của tín hiệu điện tim bằng phép biến đổi wavelet packet

XỬ ẢNH SIÊU âm GAN KHÔNG gây hại BẰNG PHÉP BIẾN đổi WAVELET PACKET kết hợp SUPPORT VECTOR MACHINE

XỬ lý ẢNH SIÊU âm GAN KHÔNG gây hại BẰNG PHÉP BIẾN đổi WAVELET PACKET kết hợp SUPPORT VECTOR MACHINE
... t i biến đổi Wavelets trực giao Một đặc tính tốt c a phép biến đổi tính đ o ng ợc C hai phép biến đổi Fourier Wavelets kh nghịch Nhiều xử nh khác không ph i kh nghịch Thí dụ phép biến đổi ... góc nhìn khác c a phép biến đổi Fourier liệu hình nh Phép biến đổi Fourier đ ợc xác định liệu 1D, 2D nD Về phép biến đổi Wavelets: phép biến đổi Wavelets ĺn, nh ng nắm bắt kết cấu toàn th̉ Thành ... ng Ngoài phần thuyết đư trình b̀i k̃ thụt siêu âm gan y khoa, k̃ thụt nghiên ću xử tín hiệu dùng phép biến đổi Wavelets ́ng dụng c a siêu âm gan trình ch ơng sau Phần kết qu mà lụn...
 • 109
 • 266
 • 0

lọc nhiễu trong tín hiệu điện tim

lọc nhiễu trong tín hiệu điện tim
... kế Trong xử lý tín hiệu số chủ yếu tín hiệu rời rạc, tín hiệu đại diện hàm toán học sin, cos hàm tuyến tín Trong đề tài chúng em đề cập đến hai tín hiệu, tín hiệu đầu vào tín hiệu ECG (50Hz) tín ... đường Nhiễu tồn nguồn tạo tín hiệu điện tim thể ghép tim mang thai Tuy nhiên qua khảo sát loại nhiễu ảnh hướng đến chất lượng ghi tín hiệu điện tim, lọc nhiễu từ mạng cung cấp điện cấp bách tính ... Mỗi nhịp tim kích thích xung điện từ tế bào nút xoang tâm nhĩ Các xung điện truyền đến phận khác tim làm tim co bóp Việc ghi tín hiệu điện tâm đồ việc ghi lại tín hiệu điện Tín hiệu điện tâm...
 • 25
 • 329
 • 2

ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN đổi WAVELET TRONG xử NHIỄU tín HIỆU điện

ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN đổi WAVELET TRONG xử lý NHIỄU tín HIỆU điện cơ
... nghiên cứu phép biến đổi wavelet ứng dụng phép biến đổi xử tín hiệu điện (EMG), sử dụng phần mềm MATLAB để mô xử vài tín hiệu điện Các nội dung thực luận văn là: - Tìm hiểu tín hiệu điện - ... - Tìm hiểu phép biến đổi wavelet ứng dụng xử tín hiệu điện - Sử dụng phần mềm MATLAB để mô lọc nhiễu tín hiệu mẫu - Đưa tín hiệu đáng tin cậy để ứng dụng y sinh Để có tín hiệu điện xác cần ... 2.1 Biến đổi Fourier thời gian ngắn (STFT) 2.2 Phép biến đổi wavelet Một việc khám phá wavelet phép biến đổi wavelet phép biến đổi Fourier không chứa thông tin cục tín hiệu phép biến đổi...
 • 61
 • 322
 • 0

ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN đổi WAVELET TRONG xử NHIỄU tín HIỆU điện TIM

ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN đổi WAVELET TRONG xử lý NHIỄU tín HIỆU điện TIM
... Ứng dụng phép biến đổi wavelet xử nhiễu tín hiệu điện tim Mục đích - Tìm hiểu trình thu nhận, phương pháp dùng để xử nhiễu tín hiệu điện tim - Nghiên cứu phép biến đổi Wavelet ứng dụng phép ... biến đổi Fourier thích hợp với tín hiệu tuần hoàn khó phát đột biến tín hiệu không ổn định tín hiệu điện tim Trong luận văn này, tập trung nghiên cứu xử nhiễu tín hiệu điện tim phép biến đổi ... hình thành tín hiệu điện tim loại nhiễu ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu điện tim trình ghi nhận Chương 2: Các phương pháp xử tín hiệu: Nội dung chương biến đổi Wavelet phép biến đổi phát...
 • 78
 • 271
 • 0

TÁCH và LOẠI bỏ NHIỄU CHO tín HIỆU điện tâm đồ ECG sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN độc lập FASTICA cải TIẾN

TÁCH và LOẠI bỏ NHIỄU CHO tín HIỆU điện tâm đồ ECG sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN độc lập FASTICA cải TIẾN
... kết đo tín hiệu ECG khác nhau, trường hợp sử dụng tín hiệu ECG thực tế tiến hành đo người cử động khác Trường hợp sử dụng tín hiệu ECG đo ba lần, đồng thời mô tín hiệu nhiễu AC, nhiễu nhiễu ... báo, đưa phương pháp sử dụng FastICA để tách hỗn hợp loại bỏ nhiễu tín hiệu điện tâm đồ đề xuất phương pháp Newton’s cải tiến để giảm số vòng lặp, tiết kiệm thời gian tài nguyên tính toán ... số thành phần độc lập, m số mẫu Kết mô Thực nghiệm Chúng sử dụng tín hiệu ECG thực tế [8] với số mẫu m = 10000, tín hiệu ECG thường có tần số thấp (50 – 60 Hz) Cùng với nhiễu AC, mô thêm nhiễu...
 • 9
 • 597
 • 2

Xử tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in
... cầu cho tính trực giao Do kết việc bảo toàn tính trực giao tín hiệu OFDM xác định cách biến đổi Fourier - - 14 Đồ án tốt nghiệp 1.4.2 Trực giao miền tần số Cách khác để xem xét tính trực giao tín ... 3.6 Hai tín hiệu multipath Điều ảnh hưởng đến biên độ tín hiệu, biên độ tín hiệu tăng tín hiệu sóng tới pha giảm tín hiệu ngược pha Trường hợp đặc biệt hai tín hiệu ngược pha 1800 tín hiệu bị ... việc truyền tín hiệu OFDM bị sai điều kiện trình xử tín hiệu, máy thu không nhận thông tin symbol truyền Điều nghĩa máy thu cần khoảng thời gian độ dài xác định thời gian symbol ích để...
 • 94
 • 414
 • 0

Tài liệu Xử ảnh số - Tín hiệu và hệ thống số 2D doc

Tài liệu Xử lý ảnh số - Tín hiệu và hệ thống số 2D doc
... Tín hiệu hệ thống số 2D Tín hiệu số hai chiều (2-Dimension) Số hoá tín hiệu hai chiều Hệ thống số hai chiều Biến đổi Fourier hai chiều FT -2 D Biến đổi Fourier hai chiều rời rạc DFT -2 D Biến ... gọi tín hiệu vào hay tín hiệu kích thích, y(m,n) gọi tín hiệu hay tín hiệu đáp ứng x(m,n) H[.] y(m,n) = H[x(m,n)] y(m,n) Hệ thống số hai chiều Đáp ứng xung Là đáp ứng hệ thống 2D với tín hiệu vào ... hợp lại Hệ thống số hai chiều Tính ổn định Một hệ thống DSP -2 D gọi ổn định đáp ứng xung hữu hạn ∞ ∑ ∞ ∑ h( m, n) < ∞ m = −∞ n = −∞ Hệ thống số hai chiều Tính tách rời Một hệ thống DSP -2 D gọi tách...
 • 44
 • 300
 • 0

Sử dụng công nghệ FPAA và PSoC trong thiết kế mạch thu thập và xử tín hiệu điện tim

Sử dụng công nghệ FPAA và PSoC trong thiết kế mạch thu thập và xử lý tín hiệu điện tim
... AN221E04 (b) H Sơ đồ nguyên ghép nối FPAA với vi xử để nạp cấu hình cho FPAA khởi động Sơ đồ mạch thu thập tín hiệu điện tim sử dụng FPAA Tất thiết kế sau cho FPAA thực thu n tiện phần mềm Anadigm ... sử dụng thiết kế mạch đo điện tim PSoC (Programmable System on Chip) FPAA (Field-Programmable Analog Array) PSoC tên gọi họ vi xử chứa sẵn nhiều mạch tín hiệu tích hợp phần điều khiển bo mạch ... hiệu điện tim với mức tín hiệu cần thu thập cỡ mV a) Các khối lọc tiền khuếch đại: Tín hiệu điện tim có hình dạng hình Tín hiệu có giá trị biên độ đỉnh thu c sóng R mức 1,2 đến 2,5mV Để đưa tín hiệu...
 • 7
 • 525
 • 3

nghiên cứu thuyết wavelet và ứng dụng khử nhiễu tín hiệu điện tim

nghiên cứu lý thuyết wavelet và ứng dụng khử nhiễu tín hiệu điện tim
... by chi ti t v thuy t Wavelet, a cỏc c i m chi ti t c a Wavelet v ng d ng c a Wavelet, nh n m nh ng d ng c a Wavelet x tớn hi u y sinh M c tiờu th hai l ng d ng thuy t v Wavelet vo m t ... ECG Chng 3: thuy t Wavelet Trỡnh by c s c a thuy t Wavelet, nh ng c i m quan tr ng c a cỏc d ng Wavelet khỏc Gi i thi u nh ng u i m v ng d ng c a Wavelet, c bi t l ng d ng Wavelet lnh v ... s phõn tớch tớn hi u Quy trỡnh phõn tớch wavelet l ch n m t hm Wavelet nguyờn m u, c g i l Wavelet phõn tớch (analyzing Wavelet) hay Wavelet m (mother Wavelet) Phõn tớch th i gian c th c hi...
 • 96
 • 397
 • 1

Xử tín hiệu điện tim ECG sử dụng Msp430 và LabView

Xử lý tín hiệu điện tim ECG sử dụng Msp430 và LabView
... Các nội dung :  Tìm hiểu điện tim ECG  Phương pháp đo điện tim  Sơ đồ khối – mạch ngun  Lập trình Msp430G2553  Lập trình Labview Le Thanh Nhan Cơ điện tim Điện tâm đồ chữ phiên dịch ... kohm điện dung C1,C2 Le Thanh Nhan Mạch ngun : Le Thanh Nhan Phương án thiết kế : Le Thanh Nhan Máy điện tim ECG Le Thanh Nhan Phụ tùng điện tim Bộ điện cực ngực Dây điện cực Kem đo ECG Le ... thiết kế mạch điện :  -U tim :nguồn tín hiệu cần đo có giá trị cao vài mili volt  -Rin :điện trờ nội nguồn cần đo khoảng từ đến 100 ohm  -Rz :Mỗi thành phần có độ dẫn điện khác giá trị khỏang...
 • 22
 • 489
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu tính toán mật độ phổ công suất của tín hiệu ngẫu nhiên bằng phần mềm MATLAB pdf

Tài liệu Nghiên cứu tính toán mật độ phổ công suất của tín hiệu ngẫu nhiên bằng phần mềm MATLAB pdf
... đề tài Chơng trình tính toán mật độ phổ phần mềm Matlab nhằm giúp phần việc nghiên cứu phân tích tín hiệu đợc dễ dàng tính trực quan Khi xem xét tín hiệu vừa xem xét dạng tín hiệu, vừa xem mật ... có tính hấp dẫn - Sử dụng phòng thí nghiệm, dùng để so sánh kết đo phổ phép đo khác từ máy dao động ký hay thiết bị phân tích phổ - Với kỹ s nghiên cứu vấn đề mà cần tính toán mật độ phổ nghiên ... lấy trị trung bình khác (tuyến tính hay hàm mũ) Có biến đổi số để đo phơng sai tín hiệu Có thiết bị nhớ riêng để lu trữ kết phân tích mật độ phổ đa hình dạng mật độ phổ so sánh với PSD với Qua...
 • 5
 • 693
 • 5

Tài liệu Nghiên cứu tính toán hàm tương quan của tín hiệu ngẫu nhiên bằng phần mềm Matlab pdf

Tài liệu Nghiên cứu tính toán hàm tương quan của tín hiệu ngẫu nhiên bằng phần mềm Matlab pdf
... biệt quan trọng tín hiệu lẫn tín hiệu ngẫu nhiên Phơng pháp có mối quan hệ chặt chẽ với phơng pháp phân tích phổ ,phơng pháp xử lý tín hiệu thống kê 2.2.1 Hàm tơng quan :Có hai loại hàm tơng quan ... định mối quan hệ tín hiệu , khảo sát thay đổi tín hiệu phát tín hiệu nhiễu Trong phơng pháp phân tích hàm tơng quan làm sở để phân tích lại có hiệu Phơng pháp phân tích tơng quan tín hiệu đóng ... dạng trung thực tín hiệu Các tín hiệu thờng đợc biểu diễn dới dạng hàm thời gian Phơng pháp phân tích phổ tín hiệu nhiều trờng hợp không tiện lợi cần nghiên cứu số tính chất tín hiệu Chẳng hạn...
 • 5
 • 674
 • 17

Khảo sát quá trình xử COD của nước thải thuốc Ampicillin bằng phương pháp Fenton

Khảo sát quá trình xử lý COD của nước thải thuốc Ampicillin bằng phương pháp Fenton
... hiểu phương pháp xử nước thải  Đánh giá hiệu công nghệ xử  Lựa chọn phương pháp xử lý: phương pháp oxi hoá với tác nhân Fenton Khảo sát thành phần nước thải thuốc Ampicillin Khảo sát ... Khảo sát trình xử COD nước thải thuốc Ampicillin phương pháp Fenton Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 3.1 Sơ lược phương pháp xử nước thông dụng Các chất thải nguy hiểm trình ... Th.s Lê Công Nhất Phương SVTH: Vũ Đức Mạnh 38 Khảo sát trình xử COD nước thải thuốc Ampicillin phương pháp Fenton Trước xử nước thải than hoạt tính, nước thải cần xử sơ tách chất hựu...
 • 95
 • 395
 • 0

Các phương pháp thích nghi trong lọc nhiễu tín hiệu điện tim

Các phương pháp thích nghi trong lọc nhiễu tín hiệu điện tim
... thuật toán LMS .41 2.2 Phương pháp thích nghi lọc nhiễu điện áp cho tín hiệu y sinh 43 2.2.1 Kết lọc nhiễu tín hiệu điện tim 44 2.2.2 Kết lọc nhiễu tín hiệu điện não 50 2.3 Thuật ...  1396  1860 Trong hình 2.7 tiếp theo, qua so sánh tín hiệu điện tim sau lọc với tín hiệu điện tim tương ứng (hình giữa) thấy tín hiệu điện tim sau lọc giống hệt tín hiệu điện tim tương ứng ... phổ tín hiệu điện tim nhiễm nhiễu( NoisyECG() ) .83 Hình 3.5: Phổ tín hiệu điện tim (a) kết làm trơn phổ tín hiệu điện tim nhiễm nhiễu (b) 84 Hình 3.6: Phổ làm trơn tín hiệu điện tim...
 • 126
 • 346
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý tín hiệu điện timnghiên cứu lý thuyết wavelet và ứng dụng khử nhiễu tín hiệu điện timxây dựng sơ đồ xử lý tối ưu tín hiệulọc nhiễu tín hiệu điện timxác suất hậu nghiệm của tín hiệu có các tham số thay đổi ngẫu nhiêntín hiệu điện timnghiên cứu tín hiệu điện timgiản đồ tín hiệu điện timtìm hiểu giản đồ tín hiệu điện timtìm hiểu tín hiệu điện timmạch tạo tín hiệu điện timmạch đo tín hiệu điện timtín hiệu điện tim đồphân tích tín hiệu điện timtín hiệu điện tim loạn nhịpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học