ĐỀ THI HKII TIN HỌC 6 CÓ MA TRẬN MỚI

đề thi hkII lí lớp 10 ma trận (mới)

đề thi hkII lí lớp 10 có ma trận (mới)
... 10 Chương VI Cơ sở nhiệt động lực học 0,6 Chương VII: Chất rắn , chất lỏng Sự chuyển thể 22 2,3 Tổng 100 30 10 Cấp độ Cấp độ 1,2 Cấp độ 3, Nội dung (chủ đề) Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ... mm suất đàn hồi E = 2 .101 1 Pa.Giữ chặt đầu nén đầu lại lực F = 105 N để biến dạng đàn hồi Độ biến dạng tỉ đối là: A 0,15 .10- 3 B 0,3 .10- 3 C 0,3 .10- 2 D 0,16 .10- 2 Câu : Một lượng khí 00C áp ... là: A 6,0 .101 0 N; B 3 .104 N C 15 .107 N; D 1,5 .104 N; Câu 11 : Từ điểm M độ cao so với mặt đất 0,8 m Một vật ném lên với vận tốc ban đầu m/s Biết khối lượng vật 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2 Cơ...
 • 8
 • 71
 • 0

De kiem tra hoc ki I Tin hoc 6 co ma tran dap an 2013-1014

De kiem tra hoc ki I Tin hoc 6 co ma tran dap an 2013-1014
... tên Tai lieu cua em Toán thư mục My Documents Mở thư mục khác có chứa tệp tin Sao chép tệp tin vào thư mục Tai lieu cua em Đ i tên thư mục Toan thành thư mục Tin hoc Xoá hai thư mục Tai lieu cua ... chép tệp tin vào thư mục Tai lieu cua em Câu : (1đ ) Đ i tên thư mục Toan thành thư mục Tin hoc Câu 5: (1đ) Xoá hai thư mục Tai lieu cua em Tin hoc ĐÁP ÁN A TRẮC NGHIỆM (3 đ) Câu 1: B B Câu 2: ... III THỰC HÀNH Câu 1: (1đ) Mở xem n i dung My Computer Câu 2: (1đ) Tạo hai thư mục v i tên Tai lieu cua em Toán thư mục My Documents Câu 3: (1đ) Mở thư mục khác có chứa tệp tin Sao chép tệp tin...
 • 3
 • 216
 • 0

Đề kiểm tra HKII sinh học 6 (có ma trận)

Đề kiểm tra HKII sinh học 6 (có ma trận)
... BÔNG TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN: SINH HỌC; LỚP Câu (2,5 điểm) Tìm điểm giống khác hạt hai mầm hạt mầm? Câu (2,5 điểm) Cơ quan sinh sản Thông gì? Cấu tạo ... Người đề Dương Thị Thanh Huyền Trường THCS Hùng Vương Họ tên:…………………………… Lớp: ……………… Điểm KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: Sinh học (Thời gian làm bài: 45 phút) Lời nhận xét giáo viên Đề ... PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÔNG TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: sinh học 2,5 điểm *Giống nhau: Câu - Đều gồm có vỏ, phôi chất dinh dưỡng dự trữ - Phôi hạt gồm:...
 • 5
 • 3,906
 • 8

ĐỀ THI HK 2 SINH 6 (CÓ MA TRẬN ĐỀ)

ĐỀ THI HK 2 SINH 6 (CÓ MA TRẬN ĐỀ)
... (1đ) Tại nói: Nếu thực vật loài người? ĐÁP ÁN SINH – HỌC KÌ II Năm học 20 09 – 20 10 Câu Nội dung 1–c 2 c 3–d – mầm – hai mầm – số mầm – kiểu gân 1–e 2 a 3–d 4–c 5–b - Đặc điểm hạt phát tán nhờ gió ... bầu, bí, lạc - Cung cấp gỗ: Bạch đàn, keo - Cung cấp quả: mít, vải, nhãn Điểm 0.5 0.5 0.5 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 - Cung cấp thuốc: Sen, ngải cứu - Để làm cảnh: Tuế, hoa hồng ... đầu nhụy Thụ phấn b Noãn sau thụ tinh hình thành hạt Hiện tượng nảy mầm c Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục tạo thành hạt phấn hợp tử Thụ tinh d Hạt phấn hút chất nhày đầu nhụy trương...
 • 3
 • 229
 • 0

Đề thi HK II Toán 6 (Có ma trận )2

Đề thi HK II Toán 6 (Có ma trận )2
... phép tính (−1)3.(−2)4 là: A 16 B −8 C − 16 D Câu Kết phép tính 3.(−5).(−8) là: A −120 B −39 C 16 D 120 Câu Biết x + = 135 − (135 + 89) Số x : A − 96 B −82 C −98 D 96 Câu Biết x + −15 = Số x : ... đo góc yOz A 550 110 ° B 450 x C 40 O y' H ×nh D 350 CN II Tự luận (6 điểm) Câu 17 (1 điểm) Tìm x, biết: 2x − (21.3.105 − 105 .61 ) = −11. 26 Câu 18 (1 điểm) Thực phép tính: − (−3) + 12 12 14 ... nhau, có góc 350 Số đo góc lại là: A 65 0 B 550 C 1450 D 165 0 ˆ ˆ Câu 15 Cho hai góc A, B phụ A − B = 20 Số đo góc A bao nhiêu? A 350 B 550 C 800 D 1000 Câu 16 Cho hai góc kề bù xOy y yOy’, xOy...
 • 4
 • 121
 • 0

Đề thi HK II Toán 6 (Có ma trận )3

Đề thi HK II Toán 6 (Có ma trận )3
... xy chứa tia Ot, vẽ tia Om cho xOm = 1000 Tia Ot có phải tia phân giác góc yOm không ? Vì ? Đề số 13/ Toán /học kỳ 2/Quận 3- TP Hồ Chí Minh ... (0,75 điểm) 1 với − 2.3 1 + + + b) Tính 1.2 2.3 3.4 a) So sánh + (tổng có 2005 số hạng) 2005.20 06 Câu 12: (1,75 điểm) Cho góc bẹt xOy Vẽ tia Ot cho yOt = 400 a) Tính số đo góc xOt b) Trên nửa...
 • 2
 • 164
 • 0

Đề thi HK II Toán 6 (Có ma trận )4

Đề thi HK II Toán 6 (Có ma trận )4
... bù hai góc có tổng 900 II/ Tự luận (8 điểm) Câu 6: (2 điểm).Tính giá trị biểu thức sau a) (-0,4) + 1,75 + (-7,2) : 11 1 b) 15 + − 17 Câu 7: (2 điểm).Tìm x a) (2,4 x - 36) : b) = -14 −7 -x= ... Trong tia Ox, Oy, Oz tia nằm tia lại? b/ Vẽ tia Om tia phân giác góc yOz Tính số đo góc xOm Đề số 12/Lớp 6/ kì 2 ...
 • 2
 • 158
 • 0

Đề thi HK II Toán 6 (Có ma trận )5

Đề thi HK II Toán 6 (Có ma trận )5
... II Tự luận (6 điểm) Câu 8: (1,5 điểm) Tính: a − + 0,5 : 12 b (-2)2 - c ⎛ 3⎞ ⎜− ⎟ 27 ⎝ ⎠ 1 1 + + + + 2.3 3.4 4.5 49.50 Câu 9: (1 điểm) Tìm x a x + 16 = 13, 25 b x – 43 = (57 – x) – 50 Đề số ... Câu 9: (1 điểm) Tìm x a x + 16 = 13, 25 b x – 43 = (57 – x) – 50 Đề số 1/lớp 6/ kì 2 Câu 10: (2 điểm) Kết kiểm tra môn Toán khối có số loại giỏi chiếm 50% tổng số bài, số loại chiếm tổng số lại ... không? b Gọi Om tia đối tia Ox Tính góc mOt c Gọi tia Oa tia phân giác góc mOt Tính góc aOy Đề số 1/lớp 6/ kì ...
 • 3
 • 108
 • 0

Đề kt tiết 93 số học 6 ( ma trận mới )

Đề kt tiết 93 số học 6 ( có ma trận mới )
... 5 .6 6.7 66 .67 67 .68 17 15 a/ b/ c/ d/ 68 68 34 17 27 5/ viết dạng hỗn số : 15 12 a/ b/ c/ d/ 15 15 17 6/ Kết phép tính sau 5% + : 100 a/ 0, 06 b/ 0, 0 06 c/ 0 ,6 d/ 1/ B/ Tự luận ( điểm ) 1/ (1 đ)Rút ... 30 = ( 0,5 ) 30 20 20 × + × − = ( + ) (0 ,5 ) 14 21 14 21 20 = ( + ) 14 14 21 11 20 = ( 0,5 ) = × − 14 21 22 20 − = (0 ,5 ) 42 21 22 40 − = 42 42 18 = − (0 ,5 ) 42 = − (0 ,5 ) 21 10 Bài (2 ) Chiều ... (0 ,5 ) 42 = − (0 ,5 ) 21 10 Bài (2 ) Chiều dài bìa : : = = = m ( 1 ) 4 25 33 66 33 = m = 6, 6m (1 ,5 ) Chu vi bìa : ( + ) = ( ( + ) ×2 = ×2 = 10 10 10 10 b/ @@@@@@@@@@@@@ ...
 • 3
 • 237
 • 2

đề thi hk 2 anh 6 ma trận +đáp án mới

đề thi hk 2 anh 6 có ma trận +đáp án mới
... 0 ,25 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 20 % ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20 10 – 20 11 Môn: TIẾNG ANH Lớp C 11 B 21 C 31 C C 12 C 22 C 32 B B 13 A 23 A 33 C A 14 B 24 C 34 D B 15 C 25 A 35 D D 16 ... A 14 B 24 C 34 D B 15 C 25 A 35 D D 16 C 26 C 36 B D 17 C 27 A 37 D B 18 B 28 C 38 C A 19 C 29 D 39 A 10 B 20 C 30 D 40 A Số câu: Số điểm: 1 ,25 Tỉ lệ: 12, 5 % Tổng số câu: 40 Tổng số điểm: 10 Tỉ ... vacation A B C D 22 How many people is there in your city? A B C D 23 They always are late for school in the morning A B C D 24 What about to go out for dinner tonight? A B C D 25 Mai should goes...
 • 7
 • 264
 • 0

DE THI HK 2 AV 6 (CÓ MA TRẬN)

DE THI HK 2 AV 6 (CÓ MA TRẬN)
... điểm: 2, 5 Tỉ lệ: 25 % Writing Số câu: Số điểm: 2, 5 Tỉ lệ: 25 % Số câu: Số điểm: 1,5 Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: 2, 5 KEYS: I (0 ,25 each sentence): fly she now live II (0 ,25 each sentence): C 2. A ... meaning -Reorder words to make a right sentence Số câu: Số điểm: 1,5 - Find the mistake and correct -Making question Số câu: Số điểm: 0,5 Số câu: Số câu: Số điểm: 0,5 Số điểm: 2, 5 Số câu: 12 Số điểm: ... điểm: 1 ,25 Số câu: Số điểm: 0,5 1-c, 2- b 3-d, 4-a Số câu: Số điểm: 0,5 Số câu: Số điểm: 0,5 T or F: Answer: 1,3 Số câu: 12 Số điểm: Tỉ lệ: 30% 2, 6, 10,11, 12 Tor F: Answer: Số câu: Số điểm: 0,5...
 • 4
 • 168
 • 0

DE THI HKII vật lí 7 ma trận - đáp án

DE THI HKII vật lí 7 có ma trận - đáp án
... hạt mang điện D dòng chuyển dời hướng vật nhiễm điện Câu Phát biểu sau nói vật dẫn điện? A Vật dẫn điện vật khối lượng riêng lớn B Vật dẫn điện vật hạt mang điện bên C vật dẫn điện ... tính U23 Đ 1 Hình IV ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Chọn đáp án câu cho 0,25 điểm Câu hỏi 10 11 Đáp án A B A D C A D B A B C II.TỰ LUẬN: (7, 0 điểm) Câu Đáp án 13 Dòng điện dòng ... kế mắc sơ đ - + + V - A + + V - + - B - V + - - V + + C - D Hình II.TỰ LUẬN Câu 13 Dòng điện ? A1 Trang :5 Đ1 Hình Đ2 A2 Câu 14 Trong mạch điện theo sơ đồ (hình 2) biết ampekế A1 số 0,35A...
 • 7
 • 344
 • 5

Đề thi HKII theo chuẩn KTKN và ma trận mới

Đề thi HKII theo chuẩn KTKN và ma trận mới
... lạc đề 2.0 điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- LỚP THCS Năm học: 2010-2011 Môn kiểm tra: NGỮ VĂN Thời gian: 90phút (không kể thời gian chép, phát đề) KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP HỌC KÌ II Tên chủ đề ... thị coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II- LỚP THCS Năm học: 2010-2011 Môn kiểm tra: NGỮ VĂN Thời gian: 90phút (không kể thời gian chép, phát đề) ĐÁP ÁN , BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG ... dung: * Mở bài: Giới thi u chung cánh đồng lúa chín quê em * Thân bài: - Em thăm cánh đồng lúa chín vào lúc sáng sớm - Nhìn từ xa, cánh đồng lúa chín trải bạt ngàn thảm khổng lồ vàng rực - Buổi sáng,...
 • 8
 • 176
 • 0

Đề thi kỳ II - hoá 8 ,có ma trận mới, đáp án

Đề thi kỳ II - hoá 8 ,có ma trận mới, đáp án
... hiđro để khử sắt(III) oxit thu 11,2 gam sắt a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b) Tính khối lượng sắt (III) oxit phản ứng c) Tính thể tích khí hiđro dùng (ở đktc) C ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM Phần ... quan ( Mỗi câu 0,5 điểm) Câu Đáp án A B C D B Phần II: Tự luận Câu Đáp án * Tính chất hóa học hiđro t0 → 1) Tác dụng với oxi: 2H2 + O2  2H2O t0 → 2) Tác dụng với đồng (II) oxit: H2 + CuO  Cu ... A MA TRẬN CHỦ ĐỀ Ôxi không khí Số câu Số điểm % Hiđrô nước Số câu Số điểm % Dung dịch Số câu Số điểm % Tổng...
 • 4
 • 130
 • 1

Đề thi kỳ II - hoá 9 ,có ma trận mới, đáp án

Đề thi kỳ II - hoá 9 ,có ma trận mới, đáp án
... đặc trưng: phi kim: ( đ) -Mạnh hơn: Se, P Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra Hóa 9- HKII BMT ngày 18/02/2011 Nhóm Thị xã Bn Hồ Trần Thị Loan- Lê Thị Thanh- Lê Thị Hương(NT) -Yếu hơn: Cl, O Câu 2: Giải ... Thị Loan- Lê Thị Thanh- Lê Thị Hương(NT) hidrocacbon Bài tốn tính theo PTHH liên quan đến độ rượu Tổng cộng câu 3đ Câu 6: 2đ câu 3đ Câu 6: 1đ câu 3đ 1,5 câu 3đ 0,5 câu 1đ câu 10 đ III- ĐỀ RA: ... CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0,5đ Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra Hóa 9- HKII BMT ngày 18/02/2011 Nhóm Thị xã Bn Hồ Trần Thị Loan- Lê Thị Thanh- Lê Thị Hương(NT) 1 a) Khối lượng rượu ngun chất m...
 • 4
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì 2 tin học 6 có ma trậnđề thi học kì 1 tin học 6 có ma trậnđề kiểm tra tin học 7 có ma trậnđề kiểm tra sinh học 6 có ma trậnde kiem tra tin hoc 11 co ma tranđề kiểm tra tin học 8 có ma trậnđề thi hk2 môn tin học 7 có ma trậnđề thi nghề tin học thpt có đáp ánđề thi môn tin học 6đề thi hsg tin học 9 có đáp ánkiem tra 1 tiet mon tin hoc 9 co ma tran deđề kiểm tra sinh học 7 có ma trậnđề kiểm tra địa lí 6 có ma trậnđề kiểm tra hóa học 9 có ma trậnđề thi 1 tiết sử 9 có ma trận đề và đáp ánTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả