Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài sến mật madhuca pasquieri tại khu rừng đặc dụng cham chu tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu phân bố và đặc điểm lâm học của loài cây sa mộc dầu tại khu bảo tồn tây côn lĩnh tỉnh hà giang

Nghiên cứu phân bố và đặc điểm lâm học của loài cây sa mộc dầu tại khu bảo tồn tây côn lĩnh tỉnh hà giang
... nghiờn cu v Sa mc du Phng ngi dõn khu bo tn v giỏ tr v tỡnh hỡnh phõn b Sa mc du Cỏn b kim lõm khu bo tn, ht kim lõm huyn thuc khu bo tn v tỡnh trng khai thỏc Sa mc du Cỏn b qun lý khu bo tn v ... xó H Giang v xó Tỳng Sỏn - huyn Hong Su Phỡ Tng din tớch khu bo tn l: 15.043 Trong ú: -Phõn khu bo v nghiờm ngt: 7.406 -Phõn khu phc hi sinh thỏi: 7.173 Khu vc cú ranh gii hnh chớnh nh sau: - ... Giy, Mng, Nựng Tng s nhõn khu ca cỏc xó trờn 5.300 h v xp x 30.000 nhõn khu, cú nhng dõn tc cú rt ớt ngi nh dõn tc Cao Lan cú khu, La Chớ khu, Mng Khu v dõn tc Giy cú khu Cỏc dõn tc chung sng...
 • 52
 • 258
 • 4

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây Trai lý tại khu rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây Trai lý tại khu rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CÔNG DƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY TRAI LÝ (GARCINIA FRAGRAEOIDES) TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU, TỈNH TUYÊN QUANG ... 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CÔNG DƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY TRAI LÝ (GARCINIA FRAGRAEOIDES) TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU, TỈNH TUYÊN QUANG ... nghiên cứu đặc điểm vật hậu, sinh thái, tái sinh loài Từ thực tiễn nêu trên, chọn đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Trai (Garcinia fragraeoides) khu rừng đặc dụng Cham Chu, Tuyên Quang...
 • 66
 • 364
 • 4

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây giổi ăn hạt tại khu bảo tồn thiên nhiên na hang, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây giổi ăn hạt tại khu bảo tồn thiên nhiên na hang, tỉnh tuyên quang
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY GIỔI ĂN HẠT (Michelia tonkinensis A.Chev) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NA HANG, TỈNH TUYÊN ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY GIỔI ĂN HẠT (Michelia tonkinensis A.Chev) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NA HANG, TỈNH TUYÊN ... 20 3.2.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái loài Giổi ăn hạt 20 3.2.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái phân bố Giổi ăn hạt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang 20 3.2.3 Nghiên cứu đặc điểm tái...
 • 79
 • 353
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Chò chỉ (Parashorea chinensis Wang Hsie) tại Khu rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Chò chỉ (Parashorea chinensis Wang Hsie) tại Khu rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG HUYỀN TƯƠI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC LOÀI CÂY CHÒ CHỈ (Parashorea chinensis Wang Hsie) TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU, TỈNH TUYÊN QUANG ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG HUYỀN TƯƠI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC LOÀI CÂY CHÒ CHỈ (Parashorea chinensis Wang Hsie) TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU, TỈNH TUYÊN QUANG ... Thoa tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Chò (Parashorea chinensis Wang Hsie) Khu rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang Trong thời gian nghiên cứu đề tài, giúp...
 • 75
 • 248
 • 0

Nghiên cứu phân bố và đặc điểm lâm học của loài cây Sa mộc dầu tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - Thanh Hóa.

Nghiên cứu phân bố và đặc điểm lâm học của loài cây Sa mộc dầu tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - Thanh Hóa.
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ ĐÌNH THĂNG “NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY SA MỘC DẦU TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN THANH HÓA” ... thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu phân bố đặc điểm lâm học loài sa mộc (Cunninghamia konishii Hayata) dầu khu bảo tồn Xuân Liên - tỉnh Thanh Hóa” 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định phân bố Sa mộc dầu ... đàn (Cupressaceae) 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Phân bố loài Sa mộc dầu KBTTN Xuân Liên 3.2 Địa điểm thời gian thực - Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - tỉnh Thanh Hóa - Thời gian nghiên cứu: từ...
 • 58
 • 307
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài pơ mu a henry et thomas) tại rừng đặc dụng cham chu tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài pơ mu a henry et thomas) tại rừng đặc dụng cham chu tỉnh tuyên quang
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO ANH QUYẾT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC C A LOÀI PƠ MU (Fokienia hodginsii (DUNN) A Henry et Thomas) TẠI RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU TỈNH TUYÊN QUANG KH A ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO ANH QUYẾT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC C A LOÀI PƠ MU (Fokienia hodginsii (DUNN) A Henry et Thomas) TẠI RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU TỈNH TUYÊN QUANG KH A LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... cứu rừng đặc dụng Cham Chu thuộc tỉnh Tuyên Quang 3.2.Đ a điểm thời gian nghiên cứu - Đ a điểm: Nghiên cứu đ a bàn rừng Cham Chu thuộc đ a bàn huyện Hàm Yên Chiêm H a tỉnh Tuyên Quang - Thời gian...
 • 65
 • 196
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn khu hệ lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn khu hệ lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang
... ––––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ HẰNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN KHU HỆ LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa ... ––––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ HẰNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN KHU HỆ LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa ... nghiệp Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu tiến hành thực đề tài: “ Đánh giá trạng đề xuất giải pháp bảo tồn khu hệ lưỡng cư, sát rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang Sau thời gian thực...
 • 80
 • 121
 • 0

Đánh giá hiện trạng phân bố các loại thực vật rừng nguy cấp quý hiếm tại khu rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá hiện trạng phân bố các loại thực vật rừng nguy cấp quý hiếm tại khu rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang
... 4.1 Hiện trạng phân bố loài thực vật quý 27 4.1.1 Phân bố loài thực vật quý theo tuyến 27 4.1.2 Phân bố loài thực vật quý theo độ cao 30 4.2 Các loài thực vật quý rừng đặc dụng Cham ... 4.1 Hiện trạng phân bố loài thực vật quý 27 4.1.1 Phân bố loài thực vật quý theo tuyến 27 4.1.2 Phân bố loài thực vật quý theo độ cao 30 4.2 Các loài thực vật quý rừng đặc dụng Cham ... nguy cấp quý khu rừng đặc dụng Cham Chu Mục tiêu - Xác định loài thực vật quý khu rừng đặc dụng Cham Chu - Xác định đặc điểm phân bố loài thực vật quý khu rừng đặc dụng Cham Chu - Đề xuất giải pháp...
 • 76
 • 127
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Lát hoa (Chukrasia tabularis) tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Lát hoa (Chukrasia tabularis) tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
... 4.1 Đặc điểm hình thái loài Lát hoa Huyện Bắc Tỉnh Lào Cai Kết nghiên cứu đặc điểm hình thái loài Lát hoa Huyện Bắc Hà việc tổng hợp kế thừa tài liệu nghiên cứu đặc điểm sinh lý, sinh thái loài ... - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI LÁT HOA (CHUKRASIA TABULARIS) TẠI HUYỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI LÁT HOA (CHUKRASIA TABULARIS) TẠI HUYỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN...
 • 64
 • 181
 • 0

Nghiên cứu một số chỉ tiêu huyết học của lợn con sau cai sữa mắc hội chứng tiêu chảy tại một số trang trại trên địa bàn huyện văn lâm hưng yên

Nghiên cứu một số chỉ tiêu huyết học của lợn con sau cai sữa mắc hội chứng tiêu chảy tại một số trang trại trên địa bàn huyện văn lâm hưng yên
... ch ng tiêu ch y ñàn l n sau cai s a theo mùa v 34 4.2 K t qu nghiên c u m t s ch tiêu lâm sàng l n sau cai s a m c h i ch ng tiêu ch y ñ a bàn huy n Văn Lâm Hưng Yên 36 4.2.1 M t s ch tiêu ... - - TRƯƠNG TH Y N NGHIÊN C U M T S CH TIÊU HUY T H C C A L N CON SAU CAI S A M C H I CH NG TIÊU CH Y T I M T S TRANG TR I TRÊN ð A BÀN HUY N VĂN LÂM – HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH : THÚ Y MÃ S ... 4.1 T l l n sau cai s a m c h i ch ng tiêu ch y t i m t s xã ñ a bàn huy n Văn Lâm Hưng Yên 26 4.2 T l l n sau cai s a ch t h i ch ng tiêu ch y 28 4.3 T l m c HCTC ñàn l n sau cai s a theo...
 • 76
 • 140
 • 0

Nghiên cứu một số giá trị sinh học của học sinh trường trung họcsở dịch vọng, quận cầu giấy, thành phố hà nội

Nghiên cứu một số giá trị sinh học của học sinh trường trung học cơ sở dịch vọng, quận cầu giấy, thành phố hà nội
... Phan Thị Sang (1996), Nghiên cứu số số sinh sinh Nghiên cứu số số sinh sinh dục sinh sản nữ sinh phụ nữ địa bàn thành phố Huế, Luận án Tiến sĩ Sinh học, ĐHSP Nội 34 Thị Phƣơng Tiến, ... điểm sinh dục phụ thứ cấp học sinh trƣờng THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Nội - Đánh giá giá trị sinh học đặc trƣng cho lứa tuổi học sinh từ 12 đến 15 tuổi, nhằm xây dựng kế hoạch giáo ... THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Nội" Mục đích nghiên cứu - Xác định thực trạng phát triển thể chất học sinh trƣờng THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Nội thông qua đặc điểm...
 • 17
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của hội chứng hẹp ống sống thắt lưng cùngnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng mô bệnh học ung thư biểu mô cổ tử cung giai đoạn ib iia trước và sau xạ trị tiền phẫunghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm he chân trắng litopenaeus vannamei boone 1931nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caoluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả hoáxạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họngthanh quản giai đoạn iiiivb không mổ được tại bệnh viện knghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tả có biến chứng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương 102007 52009nghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh học sinh thái học và biện pháp phòng trừ ngài gạo corcyra cephalonicaBài giảng tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩmgiáo án đạo đức lớp 3 học kỳ 1Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì ILuyện tập Trang 46tổng hợp lời chúc ngày nhà giáo việt nam ý nghĩa nhấttuyển tập truyện cười phục vụ ngày 2011 vui nhấtĐIỀU KIỆN THI CÔNG TẠI CÔNG TY CNTT BẠCH ĐẰNGQUẢN LÝ & TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG CN TÀU THUỶVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpBÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCÔn tập tư tưởng hồ chí minhSlide văn hóa kinh doanh (bản full)Chính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)Thuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamBài giảng đông nam á lịch sử và hiện đạiGiáo trình quản lý nhà nước về kinh tếThực hành giảng dạy vật lý ở trường phổ thôngChuyên đề vật lý hiện đạiBài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2