Hướng dẫn làm đồ án môn học nền móng phần 1

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ 2: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ 2: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
... chiếu sáng Phụ tải động lực Rpxi 1000 Số hiệu phân xưởng Công suất phân xưởng kVA Hình vẽ ví dụ: Biểu đồ phụ tải nghiệp αcs (độ) 5,9 CHƯƠNG 2.1 Xác định sơ đồ cấp điện nghiệp Chọn cấp điện ... vi nghiệp, sử dụng cấp điện áp theo công thức kinh nghiệm Zalesski: ( U op = P 0,1 + 0,015 L Trong đó: ) Uop [kV] – điện áp tối ưu mạng điện; P [kW] – công suất (tính toán) nghiệp cần cấp ... cần cấp điện; L [km] – chiều dài đường dây từ nguồn tới nghiệp Từ kết tính được, lựa chọn cấp điện áp tiêu chuẩn gần Trong trường hợp Uop nằm cấp điện áp tiến hành so sánh phương án cho cấp riêng...
 • 22
 • 163
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG PHAN VĂN NGỌC LỚP 98X3A ĐH BÁCH KHOA ĐN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG PHAN VĂN NGỌC LỚP 98X3A ĐH BÁCH KHOA ĐN
... nháút GVHD: TH.S LÃ XN MAI SVTN : PHAN VÀN NGC Trang 14 LÅÏP 99X3A ÂÄƯ ẠN NÃƯN MỌN G li :chiãưu dy ca mäùi låïp phán täú thỉï i (chia nãưn âáút thnh cạc låïp phán täú cọ chiãưu dy ≤ m F =625(cm2) ... Chia âáút mọng thnh tỉìng låïp phán täú v cọ chiãưu dy hi : hi ≤ (0,2÷0,4).b (m).chn=> hi = 0,5 (m), âäúi våïi c låïp b,Tênh v v biãøu âäư ỉïng sút trng lỉåüng bn thán ca âáút gáy : n bt σ zi = ∑ ... Chia âáút mọng thnh tỉìng låïp phán täú v cọ chiãưu dy hi : hi ≤ (0,2÷0,4).b (m).chn=> hi = 0,5 (m), âäúi våïi c låïp b,Tênh v v biãøu âäư ỉïng sút trng lỉåüng bn thán ca âáút gáy : n bt σ zi = ∑...
 • 28
 • 205
 • 0

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
... SÁCH PHÂN LOẠI MÔN HỌC ĐỒ ÁN Danh sách môn học đồ án thuộc “Nhóm thông thường” Đồ án kế toán Đồ án kiểm toán Danh sách môn học đồ án thuộc “nhóm đặc biệt” Đồ án tài quốc tế Đồ án nghiệp vụ kinh ... hối Đồ án ngân hàng Đồ án tài Đồ án tài doanh nghiệp Đồ án nghiệp vụ ngân hàng Đồ án nghiệp vụ ngân hàng Đồ án tài doanh nghiệp Đồ án thuế 10 Đồ án Kế toán tài 11 Đồ án kế toán ngân hàng Đồ án ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ĐỒ ÁN Ngành: Chuyên ngành: Giảng viên hướng dẫn : Sinh...
 • 24
 • 423
 • 1

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC
... SÁCH PHÂN LOẠI MÔN HỌC ĐỒ ÁN Danh sách môn học đồ án thuộc “Nhóm thông thường” Đồ án kế toán Đồ án kiểm toán Danh sách môn học đồ án thuộc “nhóm đặc biệt” Đồ án tài quốc tế Đồ án nghiệp vụ kinh ... hối Đồ án ngân hàng Đồ án tài Đồ án tài doanh nghiệp Đồ án nghiệp vụ ngân hàng Đồ án nghiệp vụ ngân hàng Đồ án tài doanh nghiệp Đồ án thuế 10 Đồ án Kế toán tài 11 Đồ án kế toán ngân hàng Đồ án ... tệ III THỦ TỤC NỘP ĐỒ ÁN 3.1 Số lượng nộp:  Đồ án theo hướng NCKH thực theo nhóm cá nhân:  Đồ án theo hướng kiến tập doanh nghiệp: 3.2 Yêu cầu: Khi sinh viên nộp đồ án môn học phải đảm bảo yêu...
 • 24
 • 376
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG TRƯƠNG VĂN LÂM LỚP 98X1B ĐH BÁCH KHOA ĐN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG TRƯƠNG VĂN LÂM LỚP 98X1B ĐH BÁCH KHOA ĐN
... trng lỉåüng bn thán âáút v ti trng gáy :Ta chia nãưn âáút thnh nhiãưu låïp phán täú cọ chiãưu dy hi ≤ 4×b = 0,4×2,5 =1 (m) =>chn hi = 0,5 (m) 10 a.Xạc âënh ỉïng sút trng lỉåüng bn thán âáút gáy ra: ... trng lỉåüng bn thán âáút v ti trng gáy :Ta chia nãưn âáút thnh nhiãưu låïp phán täú cọ chiãưu dy hi ≤ 4×b = 0.4×2=0.8 (m) =>chn hi = 0,5 (m) 10 a.Xạc âënh ỉïng sút trng lỉåüng bn thán âáút gáy ra: ... LÅÏP 98X1B 240 − 2.5 = 18.27 cm Chn a=19 cm 13 13 ÂÄƯ ẠN NÃƯN MỌNG 2500 1000 1412 1214 a=190 a=180 300 100 100 2400 100 I 450 II 2000 II 300 1412 a=190 I 1214 a=180 TRỈÅNG VÀN LÁM- LÅÏP 98X1B...
 • 40
 • 296
 • 0

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC_THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC_THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
... vi nghiệp, sử dụng cấp điện áp theo công thức kinh nghiệm Zalesski: ( U op = P 0,1 + 0,015 L Trong đó: ) Uop [kV] – điện áp tối ưu mạng điện; P [kW] – công suất (tính toán) nghiệp cần cấp ... cần cấp điện; L [km] – chiều dài đường dây từ nguồn tới nghiệp Từ kết tính được, lựa chọn cấp điện áp tiêu chuẩn gần Trong trường hợp Uop nằm cấp điện áp tiến hành so sánh phương án cho cấp riêng ... Sơ đồ dây mạng điện mặt phân xưởng 23 7.6 Sơ đồ chiếu sáng, sơ đồ nối đất TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]- TrẦN Quang Khánh, Bài tập cung cấp điện (phần 2) [2]-Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm, Thiết kế cấp điện...
 • 24
 • 150
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG MẪU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG MẪU
... 26,7 20,5 30o - Phần I Bộ môn Địa Kỹ Thuật Thiết kế môn học Nền móng Báo cáo khảo sát địa chất công trình Bộ môn Địa Kỹ Thuật Thiết kế môn học Nền móng Hình trụ lỗ khoan Dự án cải tạo cầu quốc lộ ... 317.743 328.433 339.123 349.813 40 Thiết kế môn học Nền móng 17.7 Bộ môn Địa Kỹ Thuật 1,0*10,69 = 10.69 360.503 41 Thiết kế môn học Nền móng 2.2 Tính toánứng suất gia tăng tải trọng gây lún Công ... Bộ môn Địa Kỹ Thuật 36 Thiết kế môn học Nền móng -1.80(MĐSX) Hình 2-9: Sơ đồ kích thớc móng khối quy ớc b) Chuyển hệ tải trọng trọng tâm đáy móng khối quy ớc, - Tải trọng thẳng đứng tính toán:...
 • 64
 • 1,223
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG SỐ 01

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG SỐ 01
... P24 d1 sơ đồ tính toán chọc thủng theo mặt a1a2e1e2 f2 d2 sơ đồ tính toán chọc thủng theo mặt f1f2d1d2 Hình 2-12: Sơ đồ kiểm toán chọc thủng Trên mặt F1F2D2D1 nội lực nhỏ nên cần kiểm toán cho lăng ... P19 P20 P21 P22 P23 P24 D1 c1 d2 sơ đồ tính toán chọc thủng theo mặt a1b1c1d1 c2 sơ đồ tính toán chọc thủng theo mặt a2b2c2d2 Hình 2-10: Sơ đồ kiểm toán chọc thủng b = 5,2m; aK = 1m; h0 = 1,9m; ... Tính toán số lợng cọc bố trí cọc móng Tính số lợng cọc - Công thức tính: nC = N tt Ptt 38397,767 2284,73 = 25,21 = 1,5 - Số cọc lựa chọn: nC = 24 cọc Trong đó: nC: số lợng cọc = 1,5: hệ số xét...
 • 64
 • 503
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN VĂN HƯNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN VĂN HƯNG
... SVTH: Nguyễn Văn Hưng_ Lớp :Đường Bộ_K48 Trang 17 TKMH :Nền Móng GVHD: Nguyễn Thanh Tâm Thuộc tính cốt thép _Khai báo bố trí thép cọc: SVTH: Nguyễn Văn Hưng_ Lớp :Đường Bộ_K48 Trang 18 TKMH :Nền Móng ... 4: SVTH: Nguyễn Văn Hưng_ Lớp :Đường Bộ_K48 Trang 27 TKMH :Nền Móng GVHD: Nguyễn Thanh Tâm VI/ KIỂM TOÁN MÓNG CỌC: 6.1-Kiểm toán theo trạng thái giới hạn cường độ: 6.1.1-Kiểm toán sức kháng đỡ dọc ... dọc cầu lµ: SVTH: Nguyễn Văn Hưng_ Lớp :Đường Bộ_K48 Trang 22 TKMH :Nền Móng GVHD: Nguyễn Thanh Tâm c- B¶ng gi¸ trÞ lùc c¾t ph¬ng ngang cầu lµ: d- B¶ng gi¸ trÞ momen theo ph¬ng dọc cầu lµ SVTH: Nguyễn...
 • 45
 • 1,315
 • 10

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG CẦU ĐƯỜNG, ĐỖ TIẾN SY

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG CẦU ĐƯỜNG, ĐỖ TIẾN SY
... MINH TKMH NỀN MĨNG GVHD : NGUYỄN THÀNH TÂM E- Đóng vòng vây cọc ván ,đỗ bê tơng bịt đáy làm khơ hố móng F- Đổ bê tơng bệ móng F-1.Đập đầu cọc ,vệ sinh hố móng ,đỗ bê tơng lót móng lắp đặt ván khn ... tách rời sức kháng cọc sức kháng mũi cọc sức kháng thân cọc = hệ số sức kháng sức kháng thân cọc cho Bảng 10.5.5 -2 dùng cho phương pháp tach rời sức kháng cọc sức kháng mũi cọc sức kháng thân cọc ... ngồi bê tơng A-3 .đỗ bê tơng bảo dưỡng cọc 43 SVTH: ĐỖ TIẾN SỸ 43 LỚP: ĐB_K48 THUYẾT MINH TKMH NỀN MĨNG GVHD : NGUYỄN THÀNH TÂM Trước đỗ bê tơng ta tiến hành kiêm ta lại kích thước ván khn cà lồng...
 • 46
 • 472
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG CẦU ĐƯỜNG, ĐOÀN XUÂN LINH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG CẦU ĐƯỜNG, ĐOÀN XUÂN LINH
... TKMH Nền & Móng GVHD : Nguyễn Thanh Tâm Giải pháp lại ta chọn phương án móng cọc bệ thấp móng cọc bệ cao Móng cọc bệ thấp có giá thành cao thi công phức tạp móng cọc bệ cao dó ta chọn phương án móng ... ĐẦU VÀO: SVTH:ĐỒN XN LINH - 12 - LỚP:Đường Bộ_K48 TKMH Nền & Móng GVHD : Nguyễn Thanh Tâm KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC CỌC DỮ LIỆU LỚP ĐẤT SVTH:ĐỒN XN LINH - 13 - LỚP:Đường Bộ_K48 TKMH Nền & Móng GVHD : ... LỚP SVTH:ĐỒN XN LINH - 14 - LỚP:Đường Bộ_K48 TKMH Nền & Móng GVHD : Nguyễn Thanh Tâm b) Đường cong P-y lớp 2: DỮ LIỆU LỚP ĐẤT LỚP3 SVTH:ĐỒN XN LINH - 15 - LỚP:Đường Bộ_K48 TKMH Nền & Móng GVHD...
 • 38
 • 633
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG CẦU ĐƯỜNG, NGÔ VĂN VŨ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG CẦU ĐƯỜNG, NGÔ VĂN VŨ
... SVTH:Ngơ Văn - 23 - Lớp:§êng Bé K48 Thiết kế mơn học Nền & Móng GVHD:Nguyễn Thanh Tâm Dữ liệu tải trọng: SVTH:Ngơ Văn - 24 - Lớp:§êng Bé K48 Thiết kế mơn học Nền & Móng SVTH:Ngơ Văn - 25 ... mơn học Nền & Móng GVHD:Nguyễn Thanh Tâm Sơ đồ bố trí cọc: SVTH:Ngơ Văn - 26 - Lớp:§êng Bé K48 Thiết kế mơn học Nền & Móng GVHD:Nguyễn Thanh Tâm Biểu đồ nội lực cọc: KẾT QUẢ: SVTH:Ngơ Văn ... đầu vào: SVTH:Ngơ Văn - 19 - Lớp:§êng Bé K48 Thiết kế mơn học Nền & Móng GVHD:Nguyễn Thanh Tâm Dữ liệu lớp đất 1: SVTH:Ngơ Văn - 20 - Lớp:§êng Bé K48 Thiết kế mơn học Nền & Móng GVHD:Nguyễn...
 • 53
 • 423
 • 2

Đồ án môn học nền móng đại học mở tp.hcm

Đồ án môn học nền móng đại học mở tp.hcm
... KIÊN- 1151020144 Page 27 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG MÓNG CỌC GVHD : PGS.TS VÕ PHÁN PHẦN II: THIẾT KẾ MÓNG CỌC PHƯƠNG ÁN 2: MÓNG CỌC BTCT I.TẢI TRỌNG TÁC DỤNG : bao gồm : tải trọng tính toán, tải trọng tiêu chuẩn, ... 47 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG MÓNG CỌC GVHD : PGS.TS VÕ PHÁN VIII: TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP CHO ĐÀI MÓNG Xác định bố trí cốt thépcho đài cọctheo phương cạnh ngắn NGUYỄN TRUNG KIÊN- 1151020144 Page 48 ĐỒ ÁN ... Page 46 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG MÓNG CỌC GVHD : PGS.TS VÕ PHÁN Sau ta chia đến phân lớp thứ 1, ta có: → độ lún ổn định tâm móng là: S   Si   e1i  e2i * hi  0.5   S   8cm  e1i Vậy ta có toán thỏa...
 • 60
 • 526
 • 1

đồ án môn học nền móng

đồ án môn học nền móng
... ĐAMH - Nền móng GVHD: TS Lê Trọng Nghóa A THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 2A  Công trình: KHU PHỐ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ 25 CĂN  Đòa điểm: Đường 30 Tháng 4, Thò xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh  Theo sơ đồ mặt tổng ... 0.290 KN/m ;  = 150 SVTH: Nguyễn Văn Linh - 80901399 ĐAMH - Nền móng GVHD: TS Lê Trọng Nghóa B THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 2B I CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN Thống kê đặc trưng W , WL , WP , G S ,   Bước 1: Tập hợp ... 80901399 (n  25) ĐAMH - Nền móng GVHD: TS Lê Trọng Nghóa  Bước 6: Tính giá trò tiêu chuẩn Atc n tc A  A i 1 i n n: số mẫu sau loại bỏ sai số  Bước 7: Tính giá trò tính toán Att (chỉ tính cho...
 • 41
 • 414
 • 0

đồ án môn học nền móng-thống kê địa chất công trình xí nghiệp việt phó

đồ án môn học nền móng-thống kê địa chất công trình xí nghiệp việt phó
... tương tự nên tóm tắt đưa vào bảng tổng hợp thống địa chất BảNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 3B SVTH:VŨ HOÀNG PHÚC-1051020251 Page 30 ĐỒ ÁN MÔN HỌC :NỀN MÓNG Lớp đất Trạng Wtc thái tự % nhiên W L ... 17047’] 5.6.2 Tính toán theo trạng thái giới hạn II: Ta có : α = 0.85 , n=13 => SVTH:VŨ HOÀNG PHÚC-1051020251 Page 20 ĐỒ ÁN MÔN HỌC :NỀN MÓNG GVHD:PGS.TS VÕ PHÁN tính toán lớp đất số : 6.1 lớp ... 37020’] 6.1.6.2 Tính toán theo trạng thái giới hạn II Ta có : Α = 0.85 , n=52 => SVTH:VŨ HOÀNG PHÚC-1051020251 Page 25 ĐỒ ÁN MÔN HỌC :NỀN MÓNG GVHD:PGS.TS VÕ PHÁN 6.2 tính toán lớp đất 5b: 6.2.1...
 • 35
 • 602
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn làm đồ án môn họchướng dẫn làm đồ án môn nền mónghướng dẫn viết đồ án môn họchướng dẫn làm đồ án môn chi tiết máyhướng dẫn làm đò án môn công nghệ chế tạo máy thiết kế chi tiết quy trình gỗ đỡ trucdo an mon hoc nen monghướng dẫn đồ án môn học nền và mónghướng dẫn làm đồ án nền mónghướng dẫn làm đồ dùng dạy học môn vật lýhướng dẫn làm đồ dùng dạy học môn toán thcshướng dẫn làm đồ dùng dạy học môn sinh họctài liệu hướng dẫn làm đồ án nền mónghướng dẫn làm đồ dùng dạy học môn tiếng anhsách hướng dẫn làm đồ án nền mónghướng dẫn làm đồ dùng dạy học môn âm nhạcTìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy phaytính toán và thiết kế hộp giảm tốcĐừng lãng phí thời giờTai lieu huong dan (cuong)Hướng dẫn cách thức đánh giá uy tín nhà cung cấp mua hàng onlineGIỜ cầu NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG xótĐỀ KIỂM TRA học kì II KHỐI 3Công thức làm xôi mặn đài loan món ăn đang khiến chị em chao đảoXây dựng mức năng suất vận tải than cho ô tô kamaz 65115 (b) tại quý i năm 2011 của công ty than nam mẫuquản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại việt namnguồn nguyên liệu có dầu tại việt namphân tích nhà lãnh đạo bà phạm thị huânTìm hiểu về phần mềm perfect HRM và những ứng dụng trong quản trị nguồn nhân lựcphân tích chiến lược kinh doanh khách sạn đệ nhấtứng dụng kỹ thuật thi công trong công tác sơn vôide thi + dap an HSG toan 9 vong 2 truongNghiên cứu các mặt hàng tiêu dùng của công ty unilever và pgChất béo hạt chôm chôm và tiềm năng thay thế bơ cacao trong sản xuất sôcôlađồ án kết cấu thép gỗPhân tích chính sách