NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP PHÂN TÁN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên
... Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MC CC BNG Bảng 3.1 Biểu tổng hợp diện tích loại rừng tỉnh Thái Nguyên Bảng 3.2 Diễn biến rừng giai đoạn 2000 2007 Bng 4.1 Tng hp lng cõy trng phõn tỏn giai ... i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 43 Bảng 3.1: biểu tổng hợp diện tích loại rừng tỉnh thái nguyên Phõn theo huyn th Loi t, loi rng Tng Võ Nhai Đại Từ Định Hoá Tổng DT tự nhiên 179.884 ... 1.591 5.269 76 1.456 Đồng Hỷ 6.779 Rừng tự nhiên Phổ Yên 8.728 Đất có rừng TP Phú Thái Lơng Nguyên 1.511 Rừng trồng 1.780 194 Cha có rừng 2.974 1.025 Đất khác Phú Bình 1.949 - B Rừng phòng hộ...
 • 133
 • 520
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên.pdf

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên.pdf
... Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MC CC BNG Bảng 3.1 Biểu tổng hợp diện tích loại rừng tỉnh Thái Nguyên Bảng 3.2 Diễn biến rừng giai đoạn 2000 2007 Bng 4.1 Tng hp lng cõy trng phõn tỏn ... liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 43 Bảng 3.1: biểu tổng hợp diện tích loại rừng tỉnh thái nguyên Phõn theo huyn th Loi t, loi rng Tng Võ Nhai Đại Từ Định Hoá Tổng DT tự nhiên 179.884 ... 1.591 5.269 76 1.456 Đồng Hỷ 6.779 Rừng tự nhiên Phổ Yên 8.728 Đất có rừng TP Phú Thái Lơng Nguyên 1.511 Rừng trồng 1.780 194 Cha có rừng 2.974 1.025 Đất khác Phú Bình 1.949 - B Rừng phòng hộ...
 • 133
 • 480
 • 3

Luận văn: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP PHÂN TÁN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP PHÂN TÁN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN docx
... Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MC CC BNG Bảng 3.1 Biểu tổng hợp diện tích loại rừng tỉnh Thái Nguyên Bảng 3.2 Diễn biến rừng giai đoạn 2000 2007 Bng 4.1 Tng hp lng cõy trng phõn tỏn giai ... i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 43 Bảng 3.1: biểu tổng hợp diện tích loại rừng tỉnh thái nguyên Phõn theo huyn th Loi t, loi rng Tng Võ Nhai Đại Từ Định Hoá Tổng DT tự nhiên 179.884 ... 1.591 5.269 76 1.456 Đồng Hỷ 6.779 Rừng tự nhiên Phổ Yên 8.728 Đất có rừng TP Phú Thái Lơng Nguyên 1.511 Rừng trồng 1.780 194 Cha có rừng 2.974 1.025 Đất khác Phú Bình 1.949 - B Rừng phòng hộ...
 • 133
 • 251
 • 0

Nghiên Cứu Hiện Trạng Giải Pháp Phát Triển Trồng Cây Lâm Nghiệp Phân Tán Tại Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Trồng Cây Lâm Nghiệp Phân Tán Tại Tỉnh Thái Nguyên
... nhõn dõn TCCP Tiờu chun cho phộp DANH MC CC BNG Bảng 3.1 Biểu tổng hợp diện tích loại rừng tỉnh Thái Nguyên Bảng 3.2 Diễn biến rừng giai đoạn 2000 2007 Bng 4.1 Tng hp lng cõy trng phõn tỏn giai ... trng rng tnh Thỏi Nguyờn c th hin qua bng 3.1: 42 Bảng 3.1: biểu tổng hợp diện tích loại rừng tỉnh thái nguyên Phõn theo huyn th Loi t, loi rng Tng Võ Nhai Đại Từ Định Hoá Tổng DT tự nhiên 179.884 ... 8.758 6.779 Rừng tự nhiên 31.590 17.64 8.682 5.269 76 1.511 Rừng trồng 1.780 194 Cha có rừng 2.974 1.025 Đất khác TP Phú Thái Lơng Nguyên Phổ Yên 1.456 17.113 7.045 Đồng Hỷ TX Sông Công 6.056 24.153...
 • 132
 • 146
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên
... Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MC CC BNG Bảng 3.1 Biểu tổng hợp diện tích loại rừng tỉnh Thái Nguyên Bảng 3.2 Diễn biến rừng giai đoạn 2000 2007 Bng 4.1 Tng hp lng cõy trng phõn tỏn giai...
 • 20
 • 43
 • 0

nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh thái nguyên
... Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MC CC BNG Bảng 3.1 Biểu tổng hợp diện tích loại rừng tỉnh Thái Nguyên Bảng 3.2 Diễn biến rừng giai đoạn 2000 2007 Bng 4.1 Tng hp lng cõy trng phõn tỏn giai ... trng rng tnh Thỏi Nguyờn c th hin qua bng 3.1: 43 Bảng 3.1: biểu tổng hợp diện tích loại rừng tỉnh thái nguyên Phõn theo huyn th Võ Nhai Đại Từ Định Hoá Tổng DT tự nhiên A Rừng đặc dụng Đất có rừng ... 24.153 1.591 Phú Bình 5.269 76 Phổ Yên 6.779 Rừng tự nhiên Phú Lơng 8.728 33.371 TP Thái Nguyên 1.511 Rừng trồng 1.780 194 Cha có rừng 2.974 1.025 Đất khác 1.949 - B Rừng phòng hộ Đất có rừng...
 • 141
 • 1,238
 • 6

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh bắc giang

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh bắc giang
... phát triển trồng lâm nghiệp phân tán tỉnh Bắc Giang + Hiện trạng công tác quy hoạch trồng phân tán + Hiện trạng công tác kỹ thuật trồng phân tán + Đánh giá sinh trưởng phát triển trồng phân tán ... xuất số giải pháp nhằm phát triển trồng phân tán tỉnh Bắc Giang 71 3.4.1 Những tiến bước đầu trồng phân tán tỉnh Bắc Giang 68 3.4.2 Những hội phát triển trồng phân tán tỉnh Bắc Giang ... trồng phân tán - Bước đầu đánh giá hiệu trồng lâm nghiệp phân tán địa bàn tỉnh Bắc Giang: - Nghiên cứu Chính sách Nhà nước quyền địa phương phát triển trồng lâm nghiệp phân tán - Đề xuất số giải...
 • 92
 • 167
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn tại khu vực thành phố vĩnh yên vĩnh phúc

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn tại khu vực thành phố vĩnh yên  vĩnh phúc
... Nghiên cứu trạng v giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an to n khu vực Th nh phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích Đánh giá thực trạng sản xuất, tiềm phát triển rau an ... hạ tầng cho sản xuất rau địa b n Vĩnh Yên 77 4.2.9 Tình hình phân phối, tiêu thụ sản phẩm rau 80 4.3 83 Sản xuất sau an to n th nh phố Vĩnh Yên 4.3.1 Điều kiện sản xuất v sơ chế rau an to n 83 ... s nụng nghi p dụng nguồn nớc tới sản xuất rau an to n c Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần phát triển sản xuất rau an to n địa b n Th nh phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.3 ý nghĩa khoa học v thực tiễn...
 • 141
 • 288
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển kinh tế trang trại tổng hợp ở huyện quế phong, tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại tổng hợp ở huyện quế phong, tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... tài: Nghiên cứu trạng giải pháp phát triển kinh tế trang trại tổng hợp huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An với mong muốn làm để phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An hiệu ... trại trang trại tổng hợp Pháp Bảng 1.3 Sự phát triển trang trại tổng hợp Mỹ Bảng 1.4 Sự phát triển trang trại trang trại tổng hợp Nhật Bản Bảng 1.5 Tình hình phát triển trang trại tổng hợp nước ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TỔNG HỢP HUYỆN QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN KỸ SƯ NGÀNH:...
 • 105
 • 462
 • 0

nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển nghề nuôi cá biển tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hoá

nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi cá biển tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hoá
... t n t s ñ i tư ng ñư c ý Nauy, Anh, Canada s ñi ñ u lĩnh v c phát tri n nuôi t ð i Tây Dương Các loài quý hi m song, tráp, cam, vư c, giò s ñư c tr ng phát tri n nuôi ... cao ñang ñư c nuôi nhi u nhóm song, cam, ch m, giò Các loài nuôi l ng hi n ch y u m t vài loài song (Epinephelus spp), giò (Rachycentrons canadum) m t vài loài h ng (Lutjanus ... h ic a huy n Tĩnh Gia m i quan h v i ngh nuôi bi n Nghiên c u hi n tr ng công ngh nuôi bi n t i huy n Tĩnh Gia (g m c nuôi bi n b ng l ng nuôi ao ñ t) Nhóm s h t ng vùng nuôi Nhóm thi...
 • 124
 • 423
 • 0

nghiên cứu hiên trạng giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu di tích lịch sử đền hùng, phú thọ

nghiên cứu hiên trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu di tích lịch sử đền hùng, phú thọ
... luận phát triển du lịch bền vững Chương 2: Tiềm thực trạng phát triển du lịch khu di tích lịch sử Đền Hùng -Phú Thọ Chương 3:Định hướng giải pháp phát triển du lịch bền vững khu di tích lịch sử Đền ... NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG 2.1 Tiềm phát triển du lịch khu di tích lịch sử Đền Hùng 2.1.1 Giới thiệu tỉnh Phú Thọ Vị trí địa lý: Phú Thọ tỉnh thuộc khu ... hoạt động du lịch Đền Hùng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Khóa luận tập trung vào nghiên cứu hoạt động du lịch khu di tích lịch sử Đền Hùng, góc độ sinh viên du lịch muốn...
 • 72
 • 1,065
 • 21

Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
... xuất giải pháp phát triển xanh đô thị địa bàn thành phố Bắc Ninh 72 3.4.1 Định hướng phát triển hệ thống xanh thành phố Bắc Ninh 72 3.4.2 Các giải pháp phát triển xanh thành phố Bắc ... hoạch phát triển xanh địa bàn thành phố Bắc Ninh - Đề xuất loài trồng phù hợp giải pháp phát triển xanh đô thị địa bàn thành phố Bắc Ninh Đối tƣợng thời gian nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hệ ... thức cho việc phát triển xanh địa bàn thành phố Bắc Ninh 26 2.1.4 Đề xuất giải pháp phát triển xanh đô thị địa bàn thành phố Bắc Ninh .26 2.2 Phương pháp nghiên cứu ...
 • 106
 • 905
 • 6

Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển chế biến tinh bột sắn ướt tại xã Vĩnh Kiên – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển chế biến tinh bột sắn ướt tại xã Vĩnh Kiên – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.
... trung nghiên cứu trạng giải pháp phát triển chế biến tinh bột sắn ướt Vĩnh Kiên huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái 2.1.2.2 Phạm vi không gian Nghiên cứu Vĩnh Kiên huyện Yên Bình tỉnh Yên ... gian Nghiên cứu trạng sản xuất, chế biến tinh bột sắn ướt Vĩnh Kiên huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 2013 Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất, chế biến tinh bột sắn ướt ... kinh tế chế biến tinh bột sắn ướt - Đưa giải pháp phát triển chế biến tinh bột sắn ướt Vĩnh Kiên 15 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu Lựa chọn điểm nghiên cứu...
 • 75
 • 188
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển nghề nuôi cá biển tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hoá

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi cá biển tại huyện tĩnh gia  tỉnh thanh hoá
... hội Huyện Tĩnh Gia mốiquanhệvớinghềnuôic biển; 1.3.2 NghiêncứuhiệntrạngnghềnuôicábiểntạiHuyệnTĩnhGia; 1.3.3.Đề xuất sô giải giấp nhằm nâng cao suất hiệu kinh tê ngh nuôi biểntạiHuyệnTĩnhGia-ThanhHóa ... thần nhiều người dân làm nghề nuôi biển Vì vậy, việc nghiên cứu trạng nghề nuôi biển nơi đây, để đề xuất giải pháp nhằm đưa nghề nuôi biển huyện Tĩnh Gia phát triển theo hướng bền vững ... [41],[51] 2.3.2 HiệntrạngnghềnuôicábiểnViệtNam Việt Nam có tiềm phát triển nuôi biển đến phát triển nghề nuôi biển nước ta giai đoạn đầu phát triển Điều thể rõ ràng là: Phát triển không theo...
 • 99
 • 220
 • 1

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực y học cổ TRUYỀN TỈNH THÁI NGUYÊN đến năm 2015

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực y học cổ TRUYỀN TỈNH THÁI NGUYÊN đến năm 2015
... cứu Thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực YHCT tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 , nhằm mục tiêu: Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực YHCT tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Đề xuất số giải pháp ... cứu tìm hiểu thực trạng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực YHCT Xuất phát từ thực tế trên, để có sở khoa học cho việc lựa chọn giải pháp phù hợp phát triển nguồn nhân lực YHCT tỉnh, tiến hành ... tế giai đoạn 2011 -2015, định hướng đến năm 2020” y ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên- Sở Y tế (2012), Ban hành kế hoạch hành động phát triển Y dược cổ truyền tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Thủ tướng...
 • 3
 • 133
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả trồng rừng kinh doanh gỗ trụ mỏ ở công ty lâm nghiệp yên thế tỉnh bắc gianghiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống sản xuất lúanghiên cứu hiện trạng và khả năng phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống ở tỉnh thừa thieen huếhiện trạng và giải pháp phát triển du lịchthực trạng và giải pháp phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại eximbankthực trạng và giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty tnhh thương mại và du lịch hoàn hảo – tiptop tournghiên cứu thực trạng và giải pháp giúp đỡ phụ nữ sử dụng có hiệu quả các hình thức tín dụng để phát triển kinh tế hộ gia đình ở vùng kinh tế mới huyện hướng hóa tỉnh quảng trịthực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở nước ta hiện naynghiên cứu thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thị xã sông công tỉnh thái nguyênnghiên cứu thực trạng và giải pháp sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám chữa bệnhcâu 10 trình bày các công cụ của thị trường tài chính thực trạng và giải pháp phát triển các công cụ này ở việt nam hiện naythực trạng và giải pháp phát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn thị trấn đăk tôluận văn thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước tathực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xãsản xuất và xuất khẩu thủy sản của nước ta thực trạng và giải pháp phát triểnĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại