NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG NITRAT VÀ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT, NƯỚC, RAU VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ SỰ aTÍCH LŨY CỦA CHÚNG TRONG RAU TẠI THÁI NGUYÊN

Nghiên cứu hàm lượng nitrat kim loại nặng trong đất, nước, rau một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích lũy của chúng trong rau tại thái nguyên

Nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất, nước, rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích lũy của chúng trong rau tại thái nguyên
... nặng đất, nước, rau số biện pháp nhằm hạn chế tích luỹ chúng rau Thái Nguyên" tiến hành, nhằm góp phần vào việc kiểm soát khống chế tích luỹ nitrat kim loại nặng rau Thành phố Thái Nguyên Mục tiêu ... As) đến suất tích luỹ chúng phần thương phẩm số loại rau - Đề xuất số biện pháp hạn chế tồn dư NO3- tích lũy kim loại nặng (Pb, Cd, As) rau thành phố Thái Nguyên Giới hạn nghiên cứu - Đối tượng ... nguồn, trạng đất, nước, nguy ô nhiễm nông sản biện pháp hạn chế 1.3.1 Khái niệm kim loại nặng Có hai quan điểm kim loại nặng: - Quan điểm phân loại theo tỉ trọng: cho kim loại nặng kim loại có tỉ...
 • 147
 • 954
 • 2

Luận văn: NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG NITRAT KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT, NƯỚC, RAU MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ SỰ TÍCH LŨY CỦA CHÚNG TRONG RAU TẠI THÁI NGUYÊN pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG NITRAT VÀ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT, NƯỚC, RAU VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ SỰ TÍCH LŨY CỦA CHÚNG TRONG RAU TẠI THÁI NGUYÊN pot
... nặng đất, nước, rau số biện pháp nhằm hạn chế tích luỹ chúng rau Thái Nguyên" tiến hành, nhằm góp phần vào việc kiểm soát khống chế tích luỹ nitrat kim loại nặng rau Thành phố Thái Nguyên Mục tiêu ... As) đến suất tích luỹ chúng phần thương phẩm số loại rau - Đề xuất số biện pháp hạn chế tồn dư NO3- tích lũy kim loại nặng (Pb, Cd, As) rau thành phố Thái Nguyên Giới hạn nghiên cứu - Đối tượng ... nguồn, trạng đất, nước, nguy ô nhiễm nông sản biện pháp hạn chế 1.3.1 Khái niệm kim loại nặng Có hai quan điểm kim loại nặng: - Quan điểm phân loại theo tỉ trọng: cho kim loại nặng kim loại có tỉ...
 • 147
 • 328
 • 3

nghiên cứu hàm lượng nitrat kim loại nặng trong đất, nước, rau một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích luỹ của chúng trong rau tại thái nguyên

nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất, nước, rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích luỹ của chúng trong rau tại thái nguyên
... nặng đất, nước, rau số biện pháp nhằm hạn chế tích luỹ chúng rau Thái Nguyên" tiến hành, nhằm góp phần vào việc kiểm soát khống chế tích luỹ nitrat kim loại nặng rau Thành phố Thái Nguyên Mục tiêu ... As) đến suất tích luỹ chúng phần thương phẩm số loại rau - - Đề xuất số biện pháp hạn chế tồn dư NO3 tích lũy kim loại nặng (Pb, Cd, As) rau thành phố Thái Nguyên Giới hạn nghiên cứu - Đối tượng ... nguồn, trạng đất, nước, nguy ô nhiễm nông sản biện pháp hạn chế 1.3.1 Khái niệm kim loại nặng Có hai quan điểm kim loại nặng: - Quan điểm phân loại theo tỉ trọng: cho kim loại nặng kim loại có tỉ...
 • 147
 • 573
 • 2

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ
... kiểm tra chéo Từ có biện pháp sửa chữa sai lầm kịp thời, nhằm hạn chế tổn thất tín dụng đến mức thấp Để tránh rủi ro chủ quan yếu tố người Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ tách bạch trách ... mô hình điểm số tín dụng sử dụng Ngân hàng Hoa Kỳ, mô hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng giới… Để thực tốt giải pháp chi nhánh trước mắt thực tốt công tác thông tin tín dụng ... thông thường cán tín dụng có mối quan hệ thân thiện với khách hàng nên không dứt khoát việc xử lý nợ 4.8 SỬ DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG Việc sử dụng mô hình dự báo rủi ro tín dụng phải thực...
 • 7
 • 2,100
 • 25

Rủi ro tín dụng một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tíndụng tại NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chi nhánh Ngô Quyền

Rủi ro tín dụng và một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tíndụng tại NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chi nhánh Ngô Quyền
... trờn doanh thu:= Li nhun sau thu (9) Doanh thu T l sinh li trờn doanh thu Vi cựng mt mc doanh thu, nu doanh nghip no cng gim c chi phớ u vo thỡ t l sinh li trờn doanh thu cng ln, iu ny núi lờn doanh ... v hn ch ri ro ch cha th loi tr ri ro hot ng tớn dng Chớnh vỡ vy m em ó chn ti: Ri ro tớn dng Mt s bin phỏp nhm hn ch ri ro tớn dng ti Ngõn hng TMCP cỏc doanh nghip ngoi Quc Doanh chi nhỏnh Ngụ ... VPBANK m thờm chi nhỏnh ti Hi Phũng v chi nhỏnh Nng n cui nm 2004 ,chi nhỏnh H Ni,Hu,Si Gũn c thnh lp u nm 2005,VPBANK tip tc m bn chi nhỏnh cp khỏc l chi nhỏnh Cn Th, chi nhỏnh Qung Ninh, chi nhỏnh...
 • 57
 • 132
 • 0

KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CATION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC THẢI NƯỚC SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN

KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CATION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC THẢI VÀ NƯỚC SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN
... khỏc v phng phỏp Von- Ampe ho tan cũn c gn thờm tờn ca k thut ghi nh Von Ampe ho tan dũng mt chiu, Von- Ampe ho tan dũng xoay chiu, Von -Ampe ho tan súng vuụng, Von- Ampe ho tan xung vi phõn Cỏc k ... chn lc ion 1 0-4 1 0-5 Cc ph c in 1 0-4 1 0-5 Cc ph súng vuụng 1 0-6 1 0-7 10 Cc ph xoay chiu ho tan bc hai 1 0-6 1 0-8 11 Von - Ampe ho tan dựng in cc HMDE 1 0-6 1 0-9 12 Von - Ampe ho tan dựng in ... phng phỏp von- ampe hũa tan 14 1.4.2.1 Nguyờn tc chung ca phng phỏp Von - Ampe ho tan 14 1.4.2.2 C s lý thuyt ca phng phỏp Von - Ampe ho tan 17 1.5 u im ca phng phỏp Von- Ampe ho tan Cỏc...
 • 100
 • 571
 • 0

nghiên cứu lựa chọn giống một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cây dong riềng tại thái nguyên

nghiên cứu lựa chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cây dong riềng tại thái nguyên
... định biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm nâng cao suất chất lượng dong riềng tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu lựa chọn giống số , chất lượng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... + Giống dong riềng DR3 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 21 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu giống số biện pháp kỹ thuật sản xuất dong riềng Thái Nguyên ... hoạch đến suất chất lượng dong riềng 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm * Thí nghiệm 1: Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng số giống dong riềng Thái Nguyên Thí...
 • 107
 • 261
 • 1

Nghiên cứu lựa chọn giống một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cây dong riềng tại Thái Nguyên Hoàng Thị Thùy Linh.

Nghiên cứu lựa chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cây dong riềng tại Thái Nguyên Hoàng Thị Thùy Linh.
... định biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm nâng cao suất chất lượng dong riềng tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu lựa chọn giống số , chất lượng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... + Giống dong riềng DR3 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 21 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu giống số biện pháp kỹ thuật sản xuất dong riềng Thái Nguyên ... hoạch đến suất chất lượng dong riềng 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm * Thí nghiệm 1: Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng số giống dong riềng Thái Nguyên Thí...
 • 107
 • 202
 • 0

Nghiên Cứu Lựa Chọn Giống Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Nâng Cao Năng Suất, Chất Lượng Cây Dong Riềng Tại Thái Nguyên

Nghiên Cứu Lựa Chọn Giống Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Nâng Cao Năng Suất, Chất Lượng Cây Dong Riềng Tại Thái Nguyên
... biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm nâng cao suất chất lượng dong riềng tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu lựa chọn giống số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng dong riềng Thái Nguyên ... Nguyên - Một số biện pháp kỹ thuật sản xuất dong riềng: + Mật độ, khoảng cách trồng + Thời điểm thu hoạch + Giống dong riềng DR3 21 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu giống số biện pháp kỹ thuật ... Lâm Thái Nguyên 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng số giống dong riềng - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ, khoảng cách trồng đến suất chất lượng dong riềng - Nghiên...
 • 107
 • 162
 • 0

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG MộT Số BIệN PHáP CANH TáC THíCH HợP CÂY CảI DầU ở VùNG CAO VIệT NAM

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG Và MộT Số BIệN PHáP CANH TáC THíCH HợP CÂY CảI DầU ở VùNG CAO VIệT NAM
... trình by số kết nghiên cứu thích nghi, tuyển chọn giống với số biện pháp canh thích hợp cho cải dầu vùng cao Việt Nam PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu, địa điểm v thời vụ thí nghiệm Giống Hyola ... LUậN Cây cải dầu có khả sinh trởng v phát triển tốt vùng cao Việt Nam vụ thu đông Lâm Đồng tuyển 602 chọn số giống có suất hạt v suất dầu bình quân cao nh 07821-1RA (2890 kg hạt/ha v 1190 kg dầu/ ha), ... hợp lý Do có dầu khác cần đợc phát triển bên cạnh có dầu ngắn ngy truyền thống nh lạc, vừng, đậu tơng Việt Nam cải dầu đợc trồng thử, song nghiên cứu lựa chọn giống v biện pháp canh tác ny Bi báo...
 • 9
 • 289
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP CANH TÁC THÍCH HỢP CÂY CẢI DẦU Ở VÙNG CAO VIỆT NAM " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... trình by số kết nghiên cứu thích nghi, tuyển chọn giống với số biện pháp canh thích hợp cho cải dầu vùng cao Việt Nam PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu, địa điểm v thời vụ thí nghiệm Giống Hyola ... Viết Toản v Lê Giang Linh (2009) Nghiên cứu tuyển chọn giống v số biện pháp canh tác cải dầu phục vụ mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu cho ngnh dầu thực vật, Báo cáo nghiệm thu Hội đồng khoa học ... LUậN Cây cải dầu có khả sinh trởng v phát triển tốt vùng cao Việt Nam vụ thu đông Lâm Đồng tuyển 602 chọn số giống có suất hạt v suất dầu bình quân cao nh 07821-1RA (2890 kg hạt/ha v 1190 kg dầu/ ha),...
 • 9
 • 271
 • 0

Nghiên cứu xác định giống một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng tóm tắt

Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng tóm tắt
... k thut trng c chua trỏi v, k thut trng c chua ghộp, l qui trỡnh gc chung, cn c hon thin cho tng ging tng vựng sinh thỏi c th Trong bi cnh ú, ỏnh giỏ v ng dng nhanh cỏc ging c chua lai nhp ni ... xut c chua ti BSH t hiu qu kinh t cao hn trờn c s phỏt huy li th, khc phc cỏc tn ti k thut sn xut c chua ca vựng Gúp phn b sung nhng lun c khoa hc, gii phỏp k thut nõng cao nng sut v hiu qu kinh ... gc ghộp (c chua Hawaii 7996 v c gai), ó gúp phn lm a dng v phong phỳ b ging, ng thi nõng cao nng sut, cht lng c chua lai thng phm v thỳc y phỏt trin, m rng sn xut c chua cú hiu qu kinh t cao...
 • 30
 • 685
 • 1

Luận án Tiến sĩ nông nghiệp: Nghiên cứu xác định giống một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng

Luận án Tiến sĩ nông nghiệp: Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng
... trng c chua trỏi v v ng dng gc ghộp sn xut Nhng nm gn õy, vi vic ng dng cỏc ging c chua cú nng sut cao, thớch ng rng t cỏc ging c chua nhp ni, sn lng c chua ca Vit Nam ó tng lờn rừ rt v cõy c chua ... tr thnh ngnh kinh doanh i Loan, gúp phn quan trong xut khu c chua ca nc ny (AVRDC reports, 2005) [71] Chn to ging c chua lai cú nng sut qu cao rt thnh cụng M Nm 1920 cỏc ging c chua ch bin ch ... Nghiờn cu chn to ging c chua 15 1.3.1.1 Phng phỏp chn to ging c chua 15 1.3.1.2 Kt qu nghiờn cu chn to ging c chua trờn th gii 18 1.3.1.3 Kt qu nghiờn cu chn to ging c chua Vit Nam 23 1.3.2 Nghiờn...
 • 195
 • 533
 • 5

Nghiên cứu xác định giống một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lạc trên vùng đất chuyên màu huyện nho quan tỉnh ninh bình

Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lạc trên vùng đất chuyên màu huyện nho quan tỉnh ninh bình
... n Nho Quan, t nh Ninh Bình Nghiên c u bi n pháp k thu t canh tác cho gi ng l c phù h p v i vùng ñ t chuyên màu huy n Nho Quan t nh Ninh Bình góp ph n xây d ng s khoa h c ñ gi i thi u bi n pháp ... nghiên c u - Vùng ñ t chuyên màu huy n Nho Quan, t nh Ninh Bình - Các gi ng l c m i ñư c ch n t o c a Vi n Khoa h c nông nghi p Vi t Nam 4.2 Ph m vi nghiên c u Vùng ñ t chuyên màu c a huy n Nho ... nâng cao su t l c vùng ñ t chuyên màu huy n Nho Quan, t nh Ninh Bình góp ph n xây d ng s lý lu n th c ti n cho chuy n d ch c u tr ng hi u qu huy n Nho Quan M C TIÊU C A ð TÀI 2.1 M c ñích Xác...
 • 106
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng luận án tiến sĩ nông nghiệp hμ néinghiên cứu cơ cấu giống và một số biện pháp kỹ thuật nuôi tằm vùng đồng bằng sông hồng và tây nguyênnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcthị trường bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản ở việt namthực trạng thu nộp quỹ bhxh và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ bhxh việt nam hiện nayphân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty tnhh pha lê việt tiệpthực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm sữa vinamilk tại công ty tnhh thương mại phú an pottiểu luận phương hướng phát triển và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của công ty potluận văn thực trạng kinh doanh và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty cptm tuấn khanhphân tích tình hình tiêu thụ và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệpphân tích tình hình tiêu thụ và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụphân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh thạnh ân việt namphân tích tình hình tiêu thụ và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩmthực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại văn phòng tổng công ty lâm nghiệp việt namyêu cầu và một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học