Bản mẫu giấy phép làm việc nghành cơ khí

Mẫu giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Mẫu giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm
... - Giấy đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm cấp - Địa trụ sở doanh nghiệp: - Điện thoại: Fax: Email - Số tài khoản: .Tại phép hoạt động giới thiệu việc làm ... Điều Thời hạn cấp phép: Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Điều Doanh nghiệp có trách nhiệm thực đầy đủ quy định hành Nhà nước giới thiệu việc làm GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH...
 • 2
 • 219
 • 0

Thủ tục cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng tỉnh và bảo tàng tư nhân pptx

Thủ tục cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng tỉnh và bảo tàng tư nhân pptx
... xin di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia + Trình gốc di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia để đối chiếu + Văn đồng ý chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia + Giấy phép sở hành nghề di vật, cổ vật, bảo ... nghề di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia * Số lượng hồ sơ: 01 - Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc - Đối ng thực thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân - Cơ quan thực thủ tục hành chính: Sở Văn ... Văn hóa, Thể thao Du lịch - Kết thực thủ tục hành chính: Giấy phép - Lệ phí: Chưa quy định - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: + Các thành phần hồ sơ...
 • 3
 • 214
 • 0

Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. ppt

Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. ppt
... duyệt tài liệu liên quan khác hoạt động: Khai thác hoạt động du lịch, thể thao mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình hoạt động kinh ... công trình hoạt động kinh doanh, dịch vụ; (3) Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động xin phép; (4) Báo cáo đánh giá ảnh hưởng hoạt động đến vi c vận hành an toàn công trình thuỷ lợi; (5) Văn ... 13g17g vào ngày làm vi c từ thứ hai đến thứ sáu Hồ sơ Thành phần hồ sơ (1) Đơn xin cấp giấy phép hoạt động phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo mẫu; Thành phần hồ sơ (2) Dự án đầu tư quan thẩm...
 • 5
 • 271
 • 0

Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi docx

Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi docx
... hành hoạt động xin phép; Thành phần hồ sơ - Báo cáo đánh giá ảnh hưởng hoạt động đến vi c vận hành an toàn công trình thủy lợi; - Văn thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác bảo ... xin cấp giấy phép hoạt động phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục I) Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004; -Dự án đầu tư quan thẩm quyền phê duyệt tài liệu liên quan ... khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; - Văn thỏa thuận sử dụng đất lâu dài thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp; - Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoạt động phải đánh giá tác động môi trường...
 • 5
 • 187
 • 0

Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền 28.2011.TT.BTTTT.doc

Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền 28.2011.TT.BTTTT.doc
... nước truyền hình trả tiền Mẫu số 9: Đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 10 Mẫu số 10: Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 11 Mẫu số 11: Đơn đăng cung cấp ... 6 Mẫu số 6: Giấy chứng nhận đại cung cấp kênh chương trình nước truyền hình trả tiền Mẫu số 7: Đơn đề nghị cấp phép biên tập kênh chương trình nước truyền hình trả tiền Mẫu số 8: Giấy phép ... chương trình dịch vụ truyền hình trả tiền 12 Mẫu số 12: Giấy chứng nhận đăng danh mục kênh chương trình dịch vụ truyền hình trả tiền 13 Mẫu số 13: Đơn đăng tên đơn vị cung cấp phim kèm theo...
 • 2
 • 8,444
 • 6

17 MẪU GIẤY PHÉP, ĐƠN XIN PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ, TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

17 MẪU GIẤY PHÉP, ĐƠN XIN PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ, TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
... KHAI NỘP LƯU CHIỂU XUẤT BẢN PHẨM Kính gửi: I PHẦN CỦA ĐƠN VỊ NỘP LƯU CHIỂU Tên xuất phẩm nộp lưu chiểu: Tên tác giả: Số đăng ký kế hoạch xuất số giấy phép xuất bản: ... năm Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) II PHẨN CỦA CƠ QUAN NHẬN XUẤT BẢN PHẨM NỘP LƯU CHIỂU Cơ quan nhận lưu chiểu nhận đủ số lượng xuất phẩm theo quy định Điều 27 Luật Xuất Hà Nội, ngày ... Người nhận lưu chiểu (ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản, bên giữ 01 Mẫu số Tên nhà xuất nước (tiếng Việt) (tiếng Anh) ĐƠN XIN PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA NHÀ XUẤT BẢN...
 • 23
 • 1,192
 • 0

Tài liệu 17 mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản pptx

Tài liệu 17 mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản pptx
... KHAI NỘP LƯU CHIỂU XUẤT BẢN PHẨM Kính gửi: I PHẦN CỦA ĐƠN VỊ NỘP LƯU CHIỂU Tên xuất phẩm nộp lưu chiểu: Tên tác giả: Số đăng ký kế hoạch xuất số giấy phép xuất bản: ... năm Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) II PHẨN CỦA CƠ QUAN NHẬN XUẤT BẢN PHẨM NỘP LƯU CHIỂU Cơ quan nhận lưu chiểu nhận đủ số lượng xuất phẩm theo quy định Điều 27 Luật Xuất Hà Nội, ngày ... Người nhận lưu chiểu (ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản, bên giữ 01 Mẫu số Tên nhà xuất nước (tiếng Việt) (tiếng Anh) ĐƠN XIN PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA NHÀ XUẤT BẢN...
 • 23
 • 708
 • 0

Tài liệu BIỂU MẪU "GIẤY PHÉP RA PHỤ TRANG, PHỤ BẢN; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO" ppt

Tài liệu BIỂU MẪU
... Cùng khuôn khổ với số trang nội dung: - Số trang phụ trang, phụ chuyên quảng cáo: - Phát hành kèm theo số trang nội dung, không tính vào giá bán Thời gian thực hiện: Giấy phép xuất (đối với báo ... điều Luật Báo chí, Pháp lệnh Quảng cáo văn pháp luật có liên quan Nơi nhận: -Cơ quan cấp phép; - Cơ quan chủ quản; - Cục VHTTCS; - Cơ quan quản lý nhà nước báo chí quảng cáo địa phương; - Lưu ... thanh, truyền hình) có hiệu lực từ ngày tháng năm đương nhiên hết hiệu lực giấy phép hoạt động báo chí; giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình hết hiệu lực Cơ quan báo chí phải thực nghiêm...
 • 2
 • 343
 • 0

Tài liệu 17 Mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiếu sử dụng trong hoạt động xuất bản. docx

Tài liệu 17 Mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiếu sử dụng trong hoạt động xuất bản. docx
... TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU XUẤT BẢN PHẨM Kính gửi: I PHẦN CỦA ĐƠN VỊ NỘP LƯU CHIỂU Tên xuất phẩm nộp lưu chiểu: Tên tác giả: Số đăng ký kế hoạch xuất số giấy phép xuất bản: ... sử dụng hình thức phát hành tài liệu: Nội dung tóm tắt tài liệu 10 Kèm theo đơn 02 thảo tài liệu xin ... năm ĐƠN XIN PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH Kính gửi: Cục Xuất (Sở Văn hóa - Thông tin .) Tên quan, tổ chức xin phép xuất Địa chỉ: Số điện thoại Tên tài liệu: ...
 • 23
 • 564
 • 0

Tài liệu Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) pdf

Tài liệu Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) pdf
... quản lý quỹ tài sản khác cam kết đóng góp sáng lập vi n - trụ sở giao dịch - Đã công bố vi c thành lập quỹ (ba) số báo vi t, báo điện tử liên tiếp cấp tỉnh Nội dung công bố bao gồm: tên quỹ, ... Văn qui định phép thành lập quỹ không hoạt động Không đủ điều kiện: - tài khoản với đủ số tiền sáng lập vi n cam kết đóng góp Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước nơi quỹ đăng ký mở tài khoản xác ... họ tên người đứng đầu, số tài khoản, tên, địa ngân hàng nơi mở tài khoản, số tài sản đăng ký ban đầu quỹ, lĩnh vực hoạt động chính, địa chỉ, điện thoại, email (nếu có) quỹ Nghị định Chính phủ số...
 • 3
 • 179
 • 0

đồ án cấu tạo và nguyên lý làm việc động dây quấn quạt bàn

đồ án cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ dây quấn quạt bàn
... QUẤN QUẠT BÀN Vẽ sơ đồ dây quấn quạt: - Dây làm việc - Dây khởi động Làm rãnh, sửa rãnh stato lốt cách điện rãnh Làm khuôn dây Quấn dây làm việc dây làm việc cho đầu dây 1' Quấn dây khởi động ... stato, cuộn số đặt chung với cuộn làm việc làm nhiệm vụ cản dòng điện qua cuộn làm việc làm quạt quay chậm lại II CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA QUẠT BÀN Cấu tạo: Gồm có phần chính: Phần cố ... vòng Trục máy: làm thép có hình trụ có tác dụng để gắn cánh quạt Cánh quạt làm nhựa thường có cánh Nguyên làm việc động pha: Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây stato dây quấn tạo nên từ trường...
 • 20
 • 3,084
 • 6

Lý thuyết bản về kỹ năng làm việc nhóm & cách phát triển nhóm

Lý thuyết cơ bản về kỹ năng làm việc nhóm & cách phát triển nhóm
... Ngược lại, nhóm làm việc phát triển dù thành viên không làm việc hay sinh hoạt môi trường, không gian định Nói cách đơn giản, nhóm làm việc nhóm tạo tinh thần hợp tác, biết phối hợp phát huy ưu ... viên nhóm để đạt đến kết tốt cho mục đích mà nhóm đặt • TÍNH CÁCH THƯỜNG GẶP KHI LÀM VIỆC NHÓM: Hình thành phát triển nhóm Tùy theo nhu cầu, mục đích đề cho nhóm số lượng lực thành viên nhóm, nhóm ... Thế Nhóm làm việc Một nhóm hình thành theo nhiểu cách khác nhau: Các nhóm bạn học tập có hình thành định thày cô, nhóm sở thích hình thành rủ rê nhau, nhóm làm việc quan, đơn vị...
 • 7
 • 2,448
 • 26

MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM pdf

MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM pdf
... lưu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (một lưu Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lưu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh /thành phố…, lưu hồ sơ cấp Giấy phép thành lập hoạt động Ngân hàng thương mại ... thủ pháp luật Việt Nam Điều Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Giấy phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần lập thành năm (05) chính: cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần ; để đăng ... tín dụng nước ngoài, tổ chức nước khác có hoạt động ngân hàng Việt Nam Điều Vốn điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần … … đồng (bằng chữ: …) Điều Thời hạn hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần …...
 • 2
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giấy phép làm việchệ thống giấy phép làm việcgiấy phép làm việc tại singaporegiấy phép làm việc trên caogiấy phép làm việc cho người nước ngoàixin giấy phép làm việc cho người nước ngoàimẫu giấy báo làm việc thêm giờmẫu báo cáo thuc tap nghanh co khimẫu giấy phép hoạt động giới thiệu việc làmmẫu giấy xác nhận đang làm việc tại cơ quangiấy xác nhận thời gian làm việc tại cơ quanphong thủy đặt bàn làm việc tại cơ quanmẫu giấy phép kinh doanh bán lẻ rượumẫu giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanhmẫu giấy xác nhận việc chết của người làm chứngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại