English 11 unit 10 language focus

English 11 Unit 2 - Language focus (basic)

English 11 Unit 2 - Language focus (basic)
... English 11 Unit – Review Use of Past Progressive • Puts emphasis on the course of an action in the past...
 • 2
 • 3,155
 • 24

English 11 - Unit 14 (Language focus)

English 11 - Unit 14 (Language focus)
... T.V 4 gardening 5 playing football Unit 14: RECREATION Part E: Language focus I Warm-up II.Pronunciation: /ts /- /dz /- /t∫t /- /dʒd/ Unit 14 – E/ Language focus - Pronunciation Listen and repeat ... the bank Unit 14: RECREATION Part E: Language focus I Warm-up II Pronunciation: /ts /- /dz /- /t∫t /- /dʒd/ III Grammar: - Conjunctions: both…and, not only…but also, either…or, neither…nor - Cleft ... ………………………………………………………………………………………… Unit 14: RECREATION - Part E: Language focus IV Consolidation Pronunciation: /ts /- /dz /- /t∫t /- /dʒd/ Grammar: - Conjunctions: both…and, not only…but also, either…or, neither…nor - Cleft...
 • 21
 • 639
 • 1

Anh 11 unit 10 Language focus

Anh 11 unit 10 Language focus
... Too dirty!!! Savage!!! UNIT 10: NATURE IN DANGER LANGUAGE FOCUS PRONUNCIATION A He is swimming D B He is smoking C He is sleeping He is catching a snake UNIT 10: LANGUAGE FOCUS * Pronunciation: ... whom/ which/ that That’s the woman to whom Jim used to be married Teaching LANGUAGE FOCUS SUMMARY Unit 10: LANGUAGE FOCUS GRAMMAR PRONUNCIATION /sl / /sw/ Relative pronouns with prepositions ... B: I swear he is sleeping A: When Snowy sleeps, he snores but he looks sweet UNIT 10: NATURE IN DANGER LANGUAGE FOCUS Grammar RELATIVE PRONOUNS WITH PREPOSITIONS Mary’s mother Mary whom/ that...
 • 29
 • 332
 • 4

English 11 Unit 12 Language Focus

English 11 Unit 12 Language Focus
... it is not the subject of the relative clause Clause without pronouns are very common in informal English Ex: The man Peter met knows your brother The dress Ann bought doesn’t fit her very well...
 • 17
 • 271
 • 0

unit 10- language focus- english 10- conversation

unit 10- language focus- english 10- conversation
... E: Language Focus Warm up bee pig pea By the end of the lesson, Students will be able to: Distinguish...
 • 11
 • 1,079
 • 8

Giáo án tiếng anh 11: Unit 13-language focus 11 cb

Giáo án tiếng anh 11: Unit 13-language focus 11 cb
... He rubs his hands because he wants to interrupt their talk B Grammar: CLEFT SENTENCES I Subject focus: Ex The boy hit the dog in the garden S V O Adv It was the boy who hit the dog in the garden ... frightened the children -> It was his presence at the meeting that frightened the children II Object focus: Ex 1:The boy hit the dog in the garden S V O Adv It was the dog that the boy hit in the garden ... dog barked at the stranger -> It was the stranger that/ who(m)the dog barked at III Adverbial focus: Ex 1: The boy hit the dog in the garden -> It was in the garden that the boy hit the dog...
 • 17
 • 11,138
 • 40

Unit 10: Language focus

Unit 10: Language focus
... I NG TO CONGRATULATIONs! Unit 14 Language Focus group club goal school game kick dog because together cup Uruguay complete again ticket Margaret week Unit 14 Language Focus Our group hasnt scored ... too long You Unit 14 Language Focus Will: making offers Exercise 3: make offers with Ill for the following situations EX Its so hot in room! Il open the widow l Unit 14 Language Focus Will: making ... Cuối tuần This weekend - Mai có kế hoạch từ trước (dùng going to) - Nga định (dùng will) Unit 14 Language Focus Will or going to: Sẽ, Giống nhau: Cả Will Going to dùng để diễn tả hành động xảy...
 • 17
 • 730
 • 9

tieng anh 11, uit 10, language focus

tieng anh 11, uit 10, language focus
... invites students to give different examples PRACTICE (15’) 2.1 Exercise 1(p.122), 5’: choose the suitable italicized words to complete the following sentences -Ask Ss to exercise in the textbook...
 • 12
 • 792
 • 5

ENGLISH 7- UNIT 6 LANGUAGE FOCUS

ENGLISH 7- UNIT 6 LANGUAGE FOCUS
... History Math Physical Education Chemistry English Geography 1+ f 2+ c 3+ a 4+ b 5+ e 6+ d SCHOOL VOCABULARY ACTIVITY Physical Education Geography Chemistry Math English History LUCKY NUMBERS 10 - What ... house ( v ) OK I’m sorry I can’t I’d love to HOMEWORK - Review from Unit to Unit for One Period Test - Be ready for A ( Unit ) ( Dùng so sánh với “ fewer, more ” để nói công việc học tập học ... passage It is six thirty in the is doing evening Lan (do) … her homework She (write) is writing an English essay … Mr Thanh (read) is reading … a newspaper and Mrs is cooking Quyen (cook) … dinner...
 • 22
 • 1,313
 • 3

English 12 unit 1 language focus

English 12 unit 1 language focus
... because it (10 ) (become) so expensive A friend (11 ) me about this flat, and I (12 ) (move) here about two months ago When you (13 ) _(come) to England this summer, please visit me I (14 ) ... London because it (10 ) _(become) so expensive A has become told moved friend (11 ) (tell) me about this flat, and I (12 ) (move) here about two months ago come When you (13 ) _(come) to ... (night/week/month/year/decade (thập kỷ)/ century (thế kỷ); minutes/hours/days/months… ago; in 2 010 ; in June 2 011 d Usage: -Hành động diễn chấm dứt khứ, không liên quan đến Past Progressive E.g : What...
 • 31
 • 369
 • 0

English 12 unit 1 language focus 2010

English 12 unit 1 language focus 2010
... because it (10 ) (become) so expensive A friend (11 ) me about this flat, and I (12 ) (move) here about two months ago When you (13 ) _(come) to England this summer, please visit me I (14 ) ... because it (10 ) _(become) so expensive A friend (11 ) (tell) me about this flat, and I (12 ) have changed (move)have lived two months ago here about have decided has become When you (13 ) ... beds What are they ? • • • bats bags • • • “s” or “z” toys ? flies cats beds Unit 1: Home Life Par t E: Language Focus I Pronunciation of the ending ‘s’ II Grammar: Tense Revision I Pronunciation...
 • 31
 • 346
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: english 11 unit 2 language focusenglish 11 unit 1 language focusenglish 8 unit 10 language focusenglish 8 unit 10 language focus 3 4english 8 unit 10 language focus 1 2giao an english 11 unit 2 language focusgiáo án tiếng anh lớp 11 unit 10 language focushuong dan lam tieng anh 11 unit 10 language focusenglish 11 unit 15 language focusenglish 11 unit 14 language focusgiáo án tiếng anh lớp 11 unit 12 language focusenglish 9 unit 9 language focusenglish 9 unit 8 language focusenglish 8 unit 9 language focus 3 4english 9 unit 7 language focusskkn hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏiskkn hướng dẫn học sinh tìm hiểu các kiễu dữ liệu đơn giãn và các phép toán trên kiễu dữ liệu thông qua các ví dụskkn một số lưu ý khi dạy lập trình pascal cho học sinh lớp 11Một số kỹ năng vận dụng thuật toán để giải các bài toán cơ bản trong tin học 10 THPTsử dụng phần mềm kiểm tra trắc nghiệm NT test trong mạng lan giúp cho giáo viên tổ chức một tiết kiểm tra hoặc ôn tập nhanh chóng và học sinh ôn tập hiệu quả hơnBài 5. Cơ quan tiêu hoáhttps:taoto.vndienthoaiiphonexcogiabaonhieu.html iphone x bao nhiêuduy trì chế độ sở hữu toàn dân về đất đaiBài 27. Loài vật sống ở đâu?Sử dụng trò chơi ô chữ ở các tiết bài tập chương thuộc CT tin học lớp 10 nhằm tạo hứng thú cho học sinh trường THPT như thanh 2Sử dụng windows7, ofice 2013 vào giảng dạy chương II tin học 10 và chương II tin học 12 tại trường THCSTHPT quan hóaTạo hứng thú cho học sinh khi học phần bài toán và thuật toán tin học 10 qua việc kết hợp lôgic một số phương phápTạo hứng thú cho học sinh trong các tiết bài tập SGK tin học 10 tại trường THPT cẩm thủy 1Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và lặp để giải một số bài toán trong toán học và trong thực tiễnMột số thuật toán tổng quát để phát triển tư duy cho học sinh lớp 10a1, 10a2 trường THPT quan sơnNhững kỹ năng cơ bản khi dạy lập trình pascal cho học sinh lớp 11NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾPhân tích và khắc phục những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải một số dạng bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 THPTPhụ đạo học sinh yếu, kém môn hóa học mới đầu vào lớp 10 trường THPT mường látTuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 6 )