TAI LIEU HOC TAP VA LAM THEO TGDD HCM 2010

TAI LIEU HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NAM 2014

TAI LIEU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NAM 2014
... noi theo -Trỏch nhim ca cỏn b, ng viờn, cụng chc theo t tng H Chớ Minh tu trung li l ht lũng ht sc phng s T quc, phc v nhõn dõn 1.2 Quan im ca H Chớ Minh v ni dung nờu cao tinh thn trỏch nhim Theo ... n o c cỏch mng + Sinh thi Chủ tịch Hồ Chí Minh căm hành vi tham ô, tham nhũng Ngời coi hành vi đê tiện Với vai trò lãnh đạo, Ngời kiên xử lý, trừng trị để làm gơng + Chuyện Đêm trắng định xử ... Với tự mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tiết kiệm, không xa hoa lãng phí nhắc nhở ngời phải tiết kiệm chống lãng phí + Chuyện bữa cơm tối Bác; Bác Hồ chi tiêu nh nào; Bác Hồ với nông dân + Chuyện...
 • 59
 • 2,492
 • 1

ke hoach hoc tap va lam theo TGDD HCM

ke hoach hoc tap va lam theo TGDD HCM
... ng ký lm theo tm gng o c ca Bỏc Ni dung ng ký phi c th v cụng vic v thi gian thc hin Hng thỏng, t chc sinh hot theo t b mụn, th lp ỏnh giỏ, gúp ý bng ng ký ca mi cỏ nhõn v chng trỡnh, k hoch thc ... hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh T chc hi ngh biu dng gm ni dung: bỏo cỏo in hỡnh, trao i kinh nghim cỏc th, cỏ nhõn cú thnh tớch xut sc v biu dng, khen thng nhng th, cỏ nhõn xut sc lm theo tm ... v tm gng o c H Chớ Minh công đoàn tổ chức -Phỏt ng gii thiu gng ngi tt-vic tt, in hỡnh hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh cỏc lnh vc i sng xó hi -y mnh ton din Cuc ng tng bc a ni dung Cuc ng...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài thu hoạch qua 4 năm học tập làm theo TGDD.HCM- cực hay

Bài thu hoạch qua 4 năm học tập và làm theo TGDD.HCM- cực hay
... đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công Đại hội Đảng cấp Đại hội lần thứ XI Đảng Những kết cụ thể làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cá nhân năm qua : Đất nước ta đứng trước thời ... mạnh tổng lực chung quanh Đảng chăm lo công việc nhân dân địạ phương - Xây dựng mối quan hệ máu thịt Đảng với dân; định chủ trương thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, sách ... trước, làng nước theo sau” Theo Hồ Chí Minh, điểm khác đạo đức cũ đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, nêu cần, kiệm, liêm, chính, không làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng quyền...
 • 4
 • 2,688
 • 18

Bài thu hoạch 4 năm học tập làm theo TGĐĐ HCM- Gọn, hay

Bài thu hoạch 4 năm học tập và làm theo TGĐĐ HCM- Gọn, hay
... gương sáng để người học tập noi theo - Trong công đổi , xây dựng bảo vệ tổ quốc , việc học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng người thu nhiều kết , nhiên ... cầu công tác tư tưởng tình hình , Đảng ta phát đông vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Cuộc vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ trương lớn , vừa mang tính ... - Cố gắng nâng cao chất lượng học sinh mặt - Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Tham gia đầy đủ buổi học tập trị chuyên môn ngành tổ chức...
 • 4
 • 1,987
 • 9

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP LÀM THEO TGĐĐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TGĐĐ HỒ CHÍ MINH
... nhõn dõn Trờn õy l nhng ni dung chng trỡnh tu dng, rốn luyn chun mc o c theo t tng, tm gng o c, phong cỏch ca Ch tch H Chớ Minh ca cỏ nhõn tụi nm 2012 Th Ngõn, ngy 17 thỏng 09 nm 2012 XC NHN CA ... Nam Sinh hot ti Chi B Trng- Trm, ng b xó Quang Trng 1.Nhiệm vụ đợc giao năm học 2009-2010: Giỏo viờn ging dy trờng tiểu học Quang Trọng- Thạch An- Cao Bằng T nhn xột u khuyt im ca bn thõn: a, u ... ca trng - Cú li sng o c sỏng lnh mnh Luụn cú tinh thn on kt ng nghip, hũa nhó vi mi ngi - Bản thân tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Cú ý thc t chc k lut, tinh thn trỏch nhim...
 • 4
 • 476
 • 0

bao cao thanh tich 4 nam hoc tap va lam theo tt HCM

bao cao thanh tich 4 nam hoc tap va lam theo tt HCM
... dõn Cuc ng Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh l mt ch trng ln, va mang tớnh cp bỏch, va cú ý ngha lõu di i vi s nghip cỏch mng ca ng, cụng cuc xõy dng v bo v Tổ quc Vit Nam XHCN Trong thi gian ... lm theo tm gng o c H Chớ Minh theo ỳng tinh thn Ch th 06 ca B Chớnh tr T ú, cng thy s cn thit phi rốn luyn, tu dng bn thõn mỡnh v cao trỏch nhim chm lo xõy dng c quan, n v, gia ỡnh mỡnh theo ... dõn ta phi hc v rốn luyn phn đấu suốt đời noi theo Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng việc Học tập làm theo g ơng đạo đức Hồ Chí Minh Cuc ng Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh ó c thc hin sõu rng...
 • 7
 • 753
 • 18

Bài thu hoạch học tập làm theo TT HCM năm 2010

Bài thu hoạch học tập và làm theo TT HCM năm 2010
... viên trước, làng nước theo sau” Theo Hồ Chí Minh, điểm khác đạo đức cũ đạo đức mới, như: "Bọn phong kiến nêu cần, kiệm, liêm, chính, không làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng quyền ... lợi tập thể lên lợi ích cá nhân - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng - Có đời tư sáng, gương sáng sống để nhân dân tin noi theo - Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân - Luôn học ... tự phê bình phê bình - Xây dựng mối đoàn kết thống Đảng - Làm tốt công tác phát triển đảng viên - Sinh hoạt Đảng đóng đảng phí đầy đủ theo quy định - Thường xuyên tự đổi , tự chỉnh đốn thân *...
 • 4
 • 244
 • 0

TC2 tieu chi 4 Ban hoc tap va lam theo DD HCM

TC2 tieu chi 4 Ban hoc tap va lam theo DD HCM
... tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Căn Quyết định số 11/2007/QĐ-CB NHA ngày 02/02/2007 Ban chi uỷ chi trường THPT A Nghĩa Hưng việc thành lập Ban đạo cấp sở vân động “Học tập làm theo gương ... tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-CB NHA ngày 02/2/2007 BCU chi THPT A Nghĩa Hưng) TT Họ tên Chức vụ Nguyễn Công Toản Bí thư chi – HT – Trưởng ban Dương ... Hồ Chí Minh” Trưởng ban vận động phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban đạo sau: Đồng chí Nguyễn Công Toản– Trưởng ban đạo chịu trách nhiệm chung triển khai tổ chức vận động chi toàn thể Cán bộ,...
 • 3
 • 49
 • 0

Hướng dẫn sử dụng tài liệu tích hợp nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

Hướng dẫn sử dụng tài liệu tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
... biết sống làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh có trách nhiệm đất nước II - Nguyên tắc tích hợp nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 2.1 Nội dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí ... nhất) IV - Mức độ tích hợp nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Các mức độ: Tích hợp phận (chỉ phần học, lng ghộp hot động thực nội dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh, mức ... lm li, hi ci IV - Mức độ tích hợp nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Các mức độ: Liên hệ (chỉ khai thác nội dung học liên hệ với kiến thức gương đạo đức Hồ Chí Minh, mức độ hạn...
 • 148
 • 685
 • 4

Tài liệu Tích hợp học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tài liệu Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... tích hợp việc giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh vào hoạt động giáo dục NGLL, cần phải tích hợp nội dung ? Các tổ thảo luận NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH CẦN TẬP ... MỤC TIÊU TẬP HUẤN - Hiểu vấn đề chung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gương đạo đức Bác - Phân tích khả năng, nội dung mức độ tích hợp giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh chương trình HĐGD ... chương trình HĐGD NGLL MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH: Tuỳ theo nội dung, đặc điểm khả thực việc tích hợp giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh chương trình HĐGD NGLL có...
 • 38
 • 520
 • 4

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng về cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
... thiện tài liệu giáo dục đạo đức, lối sống theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp học, trình độ đào tạo - Thí điểm việc lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ... lai, thời gian thực từ tháng 5/2007 đến tháng 5/2009 Đề xuất đưa vào nội dung, chương trình giáo dục bậc học biên soạn tài liệu hướng dẫn thực “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho nhà ... ghép với vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Đẩy mạnh đổi phương pháp giáo dục nói chung phương pháp giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Chính trị,...
 • 6
 • 697
 • 2

Tài liệu Dang ki hoc tap va lam theo TGDDHCM ( gui C.Thuong )

Tài liệu Dang ki hoc tap va lam theo TGDDHCM ( gui C.Thuong )
... Thực vận động học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh -Họ tên: Trần Ki u Dung Tổ Đảng: Tổ Khoa học tự nhiên Chi trờng thpt Cẩm Khê I Nhận thức chung Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí ... lớn gong đạo đức Hồ Chí Minh Tạo chuyển biến ý thức tu dỡng,rèn luyện làm theo Bác Hồ nâng cao đạo đức cách mạng cần, ki m, liêm, - chí công vô t, bớc khắc phục biểu suy giảm đạo đức, lối sống, ... trọng nhân dân - nhân ái, vị tha khoan dung nhân hậu, thực cần ki m liêm chí công vô t - Có thái độ rõ ràng việc thực hành cần ki m liêm chính, xây dựng đoàn kết nội bộ, đấu tranh với dân chủ,...
 • 33
 • 387
 • 0

Tài liệu Bài thu hoạch “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” docx

Tài liệu Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” docx
... 2010 BÀI THU HOẠCH Thực vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” xây dựng Đảng ta thực vững mạnh đạo đức văn minh” Họ tên: …………………………………… Sinh hoạt chi bộ: ……………………… Qua học tập ... tầm quan trọng việc học tập làm theo gương Đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua năm thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức hệ thống trị toàn xã hội làm cho toàn Đảng, toàn ... TH Lộc Thịnh – Đảng bộ: xã Phú Thịnh 10 Bài thu hoạch Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” xây dựng Đảng ta thực vững mạnh đạo đức văn minh” (Bài 3) 11 THÀNH ỦY THÀNH PHỐ BIÊN HÒA ĐẢNG...
 • 15
 • 11,423
 • 5

Tài liệu BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH doc

Tài liệu BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH doc
... năm2009 BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH "Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng tổ quốc, phụng nhân dân" thực di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh ... Trên sở học tập, nghiên cứu nội dung chuyên đề: Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng tổ quốc, phục vụ nhân dân " Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh Thực đạo ... bộ, thân xin tự liên hệ ưu khuyết điểm cá nhân với nhiệm vụ giao để đăng hành động làm theo gương đạo đức Chủ Tịch Hồ Chí Minh với nội dung sau: Ý thức trách nhiệm nội dung công việc: Luôn...
 • 4
 • 9,554
 • 26

Tài liệu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tài liệu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... giác làm theo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên Định kỳ yêu cầu cá nhân báo cáo việc làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Phát huy vai trò nêu gương học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ... thực hành đạo đức theo tưởng Hồ Chí Minh phải nêu gương đạo đức Hồ Chí Minh yêu cầu người phải nêu gương đạo đức Ông bà nêu gương cho cháu, cha mẹ nêu gương cho con, anh chị nêu gương cho ... chức, hướng dẫn với động viên, kiểm tra, giám sát việc làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác cán bộ, đảng viên...
 • 21
 • 552
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minhbao cao thanh tich 4 nam hoc tap va lam theo tt hcmtài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong giáo dục mầm nontheo dong chi tai sao dang ta phai trien khai hoc tap va lam theo tam guong dao dyc ho chi minhtại sao phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcmtại sao phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhtài liệu học tập và tham khảo tiếp theohọc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhđánh giá việc học tập và làm theobài thu hoạch học tập và làm theohọc tập và làm theo tấm gương hồ chí minhhọc tập và làm theo gương hồ chí minhbản đăng ký cá nhân học tập và làm theohọc tập và làm theo bácbài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh giáo viênNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIABài 7. Áp suấtBài 8. Gương cầu lõmĐề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018Hướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7skkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Unit 03. Music. Lesson 6. WritingTiny talk 2a workbookTiny talk 3 teachers bookTiny talk 3b student bookHDSD DVR j tech 104 108 1016 122Báo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoUnit 4. Our pastHD su dung windows movie makertài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”ĐỒ ÁN phân tích, và tính toán trạm biến áp Trung gian đi sâu về hệ thống đo lường và bảo vệKế hoạch chuyên môn hay đầy đủ, chi tiết