6 bai boi duong ly luan cho thanh nien trong thoi ky moi

giáo dục giá trị đạo đức truyền thống và giá trị đạo đức mới cho thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay ở tỉnh sóc trăng

giáo dục giá trị đạo đức truyền thống và giá trị đạo đức mới cho thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay ở tỉnh sóc trăng
... KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG VÀ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC MỚI CHO THANH NIÊN TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA HIỆN NAY TỈNH SÓC TRĂNG 2.1 Giáo dục đạo đức truyền thống dân ... lượng giáo đạo đức truyền thống đạo đức cho niên thời công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Sóc Trăng - Phạm vi nghiên cứu: Đạo đức vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống giá trị đạo đức cho niên ... ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG VÀ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC MỚI CHO THANH NIÊN TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA HIỆN NAY TỈNH SÓC TRĂNG 3.1 Phƣơng hƣớng nhằm nâng cao hiệu giáo dục giá trị đạo đức truyền...
 • 101
 • 177
 • 0

Biện pháp bồi dưỡng kiến thức cho thanh niên nông thôn của trung tâm học tập cộng đồng

Biện pháp bồi dưỡng kiến thức cho thanh niên nông thôn của trung tâm học tập cộng đồng
... 3.3 thực nghiệm số biện pháp bồi dỡng kiến thức cho TNNT TRUNG TÂM HọC TậP CộNG ĐồNG 3.3.1 Mục đích thực nghiệm Nhằm xác định hiệu biện pháp đợc đề xuất, tính khả thi biện pháp điều kiện cần ... ba kiến thức trị -pháp luật 1.2.3.3 Các biện pháp bồi dỡng kiến thức TTHTCĐ * Biện pháp bồi dỡng Theo Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ [72, tr 45] : Biện pháp cách thức, đờng để tác động đến đối tợng Biện ... nguồn lực cộng đồng dân c cần đợc thực Một mặt, tiềm lớn, mặt khác, thể tính chất TTHTCĐ sở học tập cộng đồng, cộng đồng định Chơng Đề xuất v thực nghiệm biện pháp BDKT cho niên nông thôn TTHTCĐ...
 • 24
 • 207
 • 0

Đảng bộ huyện tương dương (nghệ an) lãnh đạo công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần nghị quyết BCHTW đảng lần thứ 7 khóa x(2572008) luận văn tốt nghiệp đại học

Đảng bộ huyện tương dương (nghệ an) lãnh đạo công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần nghị quyết BCHTW đảng lần thứ 7 khóa x(2572008) luận văn tốt nghiệp đại học
... Trờng đại học vinh Khoa giáo dục trị La thị thắm đảng huyện tơng dơng (Nghệ An) lãnh đạo công tác niên thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa theo tinh thần nghị bchtw đảng lần thứ khóa x (25 /7/ 2008) khóa ... thứ khóa x (25 /7/ 2008) khóa luận tốt nghiệp đại học ngành s phạm giáo dục trị Cán hớng dẫn khóa luận ThS Hoàng thị Vinh 2011 Lời cảm ơn Để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này, nỗ lực thân, khích ... 19 97 12 .78 0,96 5.129 40,13% 1.688 646 18 ,7% 59 3,5% 2002 11.206 ,75 8.293 3 .70 0 652 14,19% 48 1,3% 74 % 2005 23. 072 9.324 40,41% 4.020 586 11,04% 135 3,4% 20 07 20.9 17 9.350 812 18 ,7% 199 4% 44 ,7% ...
 • 66
 • 664
 • 2

Tài liệu môn Giáo dục thanh niên nghiên cứu về đề tài Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong điều kiện mới hiện nay

Tài liệu môn Giáo dục thanh niên nghiên cứu về đề tài Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong điều kiện mới hiện nay
... dục đạo đức cách mạng cho niên 4/ Đối tượng phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho niên điều kiện b) Thời gian nghiên cứu Đề tài tập ... THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến trình giáo dục đạo đức cách mạng cho niên điều kiện a) Đặc điểm tình hình ... cách mạng cho niên giai đoạn mớI có đủ tài đức trở thành người toàn diện Trong sách giáo dục đảng ta vấn đề giáo dục đạo đức vấn đề Đảng, Nhà nước tổ chức xã hội quan tâm đặc biệt giáo dục đạo đức...
 • 31
 • 1,034
 • 5

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận và thực tiễn trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam hiện nay
... Bài thảo luận Triết học nâng cao PGS.TS Phương Kỳ Sơn CHƯƠNG II: VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Để phát triển luận phải ... thảo luận Triết học nâng cao PGS.TS Phương Kỳ Sơn bệnh giáo điều Thứ nữa, vận dụng sai luận vào thực tiễn Vận dụng luận vào hoạt động thực tiễn yêu cầu nguyên tắc thống luận thực tiễn, ... hoạt động thực tiễn Tuy thực tiễn tiêu chuẩn chân luận thực tiễn tiêu chuẩn chân Thực tiễn tiêu chuẩn chân luận thực tiễn đạt đến tính toàn vẹn Tính toàn vẹn thực tiễn thực tiễn...
 • 29
 • 10,933
 • 91

vấn đề đạo đức thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh vĩnh long – thực trạng và giải pháp

vấn đề đạo đức thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh vĩnh long – thực trạng và giải pháp
... giáo dục đạo đức cho niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nước ta - 19 - CHƢƠNG THỰC TRẠNG CỦA ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY ... Vĩnh Long thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Từ đề xuất số phương hướng giải pháp nhằm giáo dục đạo đức cho niên tỉnh thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Phạm vi nghiên cứu: tỉnh Vĩnh Long thời kỳ ... TRẠNG CỦA ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY 20 2.1 Khái quát tỉnh Vĩnh Long thời kỳ đổi tiến hành Công nghiệp hóa , đại hóa xã hội...
 • 108
 • 203
 • 0

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
... tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ý nghĩa đề tài Đề tài góp phần làm rõ vai trò, vị trí đặc điểm hệ niên thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất ... thành nghiệp cách mạng Đảng dân tộc 30 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ... hội đất nước Vì vậy, để lãnh đạo công tác niên đạt hiệu quả, lãnh đạo thắng lợi nghị Trung ương 7, khóa X tăng cường lãnh đao Đảng công tác niên thời kỳ đẩy manh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, ...
 • 69
 • 138
 • 1

Bai giang cho lop boi duong ly luan chinh tri cho dangvien moi 2012 bai 8

Bai giang cho lop boi duong ly luan chinh tri cho dangvien moi 2012 bai 8
... chi uỷ họp thường lệ tháng lần + Đại hội chi chi uỷ tri u tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi uỷ Bí thư chi tri u tập Khi đảng uỷ sở đồng ý tri u tập sớm muộn hơn, không sáu tháng + Chi có chín ... đạo thực nhiệm vụ trị đơn vị; giáo dục, quản lý phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng công tác phát tri n đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu, ... sở: - Đảng thành viên hệ thống trị, thành viên giữ vị trí, vai trò lãnh đạo hệ thống đó, bảo đảm cho hoạt động sở theo định hướng trị Đảng - Tổ chức sở đảng nơi giáo dục, tổ chức, động viên nhân...
 • 32
 • 367
 • 0

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng luận nâng cao nhận thức về Đảng

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về Đảng
... luật Đảng Đây mối quan hệ biện chứng cần nhận thức, xử đắn thực tiễn Nếu tuyệt đối hóa mặt đến hạ thấp phủ nhận mặt làm cho Đảng suy yếu, chí tan rã 14 Lớp bồi dưỡng luận nâng cao nhận thức ... trị Đảng Do đó, muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận thực 16 Lớp bồi dưỡng luận nâng cao nhận thức Đảng Cộng Sản Việt Nam -2011 Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền đảng ... triển 20 Lớp bồi dưỡng luận nâng cao nhận thức Đảng Cộng Sản Việt Nam -2011 Tích cực nghiên cứu Đảng, bác Hồ vị lãnh đạo khác Đảng Mục đích giúp hiểu rõ đường lối sách Đảng, để vào Đảng không...
 • 21
 • 16,186
 • 51

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI Ở ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNHTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI Ở ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNHTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
... phải nâng cao chất lượng bồi dưỡng luận trị cho đội ngũ Đảng viên Đảng quan huyện Can Lộc, tỉnh Tĩnh Qua đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng luận trị cho Đảng viên Đảng ... 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VÕ THỊ HẰNG TRANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ... bồi dưỡng luận trị cho Đảng viên ở Đảng khối quan huyện Can Lộc tỉnh Tĩnh 2.3.1 Những thuận lợi khó khăn công tác bồi dưỡng luận trị cho đội ngũ Đảng viên Đảng khối quan huyện Can Lộc,...
 • 102
 • 266
 • 5

âng cao chất lượng bồi dưỡng luận chính trị cho đảng viên mới ở đảng bộ khối cơ quan huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay

âng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới ở đảng bộ khối cơ quan huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay
... phải nâng cao chất lượng bồi dưỡng luận trị cho đội ngũ Đảng viên Đảng quan huyện Can Lộc, tỉnh Tĩnh Qua đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng luận trị cho Đảng viên Đảng ... luận trị cho Đảng viên Đảng khối quan huyện Can Lộc, luận văn đề xuất quan điểm đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng luận trị cho Đảng viên Đảng khối quan huyện Can Lộc giai ... bàn huyện Can Lộc, tỉnh Tĩnh 10 Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng luận trị, nâng cao nhận thức trị cho Đảng viên Đảng khối quan huyện Can Lộc, tỉnh Tĩnh...
 • 102
 • 132
 • 0

Quản hoạt động bồi dưỡng luận chính trị cho học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện bình gia, tỉnh lạng sơn
... cứu: Quản hoạt động bồi dưỡng LLCT cho học viên Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Bình Gia Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng công tác quản hoạt động bồi dưỡng luận trị cho học viên Trung tâm bồi ... trị Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn Chƣơng 3: Một số biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng luận trị Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 13 CHƢƠNG ... dung luận văn trình bày chương: Chƣơng 1: Cơ sở luận quản hoạt động bồi dưỡng luận trị Trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện Chƣơng 2: Thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng luận trị Trung...
 • 122
 • 257
 • 1

biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng luận chính trị tại trung tâm bdct huyện đầm hà - tỉnh quảng ninh

biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại trung tâm bdct huyện đầm hà - tỉnh quảng ninh
... chung quản hoạt động bồi dƣỡng luận trị Trung tâm BDCT huyện Đầm - tỉnh Quảng Ninh 64 2.4.1 Ƣu, nhƣợc điểm công tác quản hoạt động bồi dƣỡng LLCT TTBDCT huyện Đầm - tỉnh Quảng Ninh ... hoạt động bồi dƣỡng LLCT Trung tâm BDCT huyện Đầm - tỉnh Quảng Ninh 43 2.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng, hiệu quản hoạt động bồi dƣỡng LLCT TTBDCT huyện Đầm - tỉnh Quảng Ninh ... hoạt động bồi dƣỡng LLCT TTBDCT huyện Đầm - tỉnh Quảng Ninh Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lƣợng quản hoạt động bồi dƣỡng LLCT TTBDCT huyện Đầm - tỉnh Quảng Ninh...
 • 120
 • 450
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mớivai tro cua thanh nien trong thoi ky moitieu luan van de giao duc dao duc canh mang cho thanh nien trong dieu kien moi hien naylý luận và thực tiễn trong thời kỳ đổi mớinghị luận xã hội vấn đề vai tro thanh nien trong thoi ki moithanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóathanh niên trong thời kỳ hội nhậpvai trò của thanh niên trong thời đại mớivai tro cua thanh nien trong thoi ki moinghi lua ve le song cua thanh nien trong thoi ky dat nuoc doi moitrách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ cnh hđh đất nướcbai thu hoach lop boi duong ly luan chinh tri cho can bo doan thanh nien cong san ho chi minhđề cương bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mớiđề cương bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mớitài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mớiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả