skkn dạy học di sản thông qua hoạt động ngoại khóa tham quan trải nghiệm tại một số di sản văn hóa tiêu biểu của huyện gia viễn – tỉnh ninh bình

Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa nội dung kiến thức phần công năng lượng vật lý lớp 10 nâng cao

Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa nội dung kiến thức phần công năng lượng vật lý lớp 10 nâng cao
... lượng Vật lớp 10 nâng cao CHƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN “ CÔNG - NĂNG LƢỢNG’’ VẬT LÝ LỚP 10 NÂNG CAO 2.1 Phân tích nội dung kiến thức phần ... thức hoạt động ngoại khóa, quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa Chúng nghiên cứu sở thực tiễn việc tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa nội dung kiến thức phần Công- Năng lượng ... 1: Cơ sở lí luận thực tiễn dạy học dự án Chương 2: Tổ chức dạy học dạy án thông qua hoạt động ngoại khóa nội dung kiến thức phần Công - Năng lượng Vật lớp 10 nâng cao Chương 3: Thực nghiệm...
 • 16
 • 563
 • 3

Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa nội dung kiến thức phần Công năng lượng vật lý lớp 10 nâng cao

Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa nội dung kiến thức phần Công năng lượng vật lý lớp 10 nâng cao
... lượng Vật lớp 10 nâng cao CHƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN “ CÔNG - NĂNG LƢỢNG’’ VẬT LÝ LỚP 10 NÂNG CAO 2.1 Phân tích nội dung kiến thức phần ... Chƣơng 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN “CÔNG NĂNG LƢỢNG’’ VẬT LÍ LỚP 10 NÂNG CAO 37 2.1 Phân tích nội dung kiến thức phần Công - Năng lượng ... thức hoạt động ngoại khóa, quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa Chúng nghiên cứu sở thực tiễn việc tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa nội dung kiến thức phần Công- Năng lượng ...
 • 26
 • 164
 • 0

Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa nội dung kiến thức phần Công-năng lượng vật lý lớp 10 nâng cao

Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa nội dung kiến thức phần Công-năng lượng vật lý lớp 10 nâng cao
... lượng vật lớp 10 nâng cao 36 CHƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN “CÔNG - NĂNG LƢỢNG’’ VẬT LÍ LỚP 10 NÂNG CAO 2.1 Phân tích nội dung kiến thức phần ... luận dạy học theo dạy học Dự án hình thức hoạt động ngoại khóa, thấy việc tổ chức hoạt động ngoại khóa thông qua dạy học theo dự án có nhiều thuận lợi vì: Khi vận dụng dạy học Dự án thông qua hoạt ... thức hoạt động ngoại khóa, quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa Chúng nghiên cứu sở thực tiễn việc tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa nội dung kiến thức phần “Công- Năng lượng ...
 • 121
 • 167
 • 0

Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa một số nội dung kiến thức chương Động lực học chất điểm Vật lí 10

Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa một số nội dung kiến thức chương Động lực học chất điểm Vật lí 10
... CHƯƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÍ 10 35 2.1 Nội dung kiến thức chương Động lực học chất điểm ” ... bày theo chương: Chương 1: Cơ sở luận dạy học dự án Chương 2: Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa số nội dung kiến thức chương Động lực học chất điểm Vật 10 Chương 3: ... MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÍ 10 2.1 Nội dung kiến thức chương Động lực học chất điểm ” 2.1.1 Phân tích nội dung kiến thức chương Động lực học chất điểm Vật...
 • 127
 • 180
 • 0

Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa một số nội dung kiến thức chương động lực học chất điểm vật lí 10

Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa một số nội dung kiến thức chương động lực học chất điểm vật lí 10
... CHƯƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC CHƯƠNG "ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM" VẬT LÍ 10 35 2.1 Nội dung kiến thức chương " Động lực học chất điểm " ... bày theo chương: Chương 1: Cơ sở luận dạy học dự án Chương 2: Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa số nội dung kiến thức chương "Động lực học chất điểm" Vật 10 Chương 3: ... MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC CHƯƠNG "ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM" VẬT LÍ 10 2.1 Nội dung kiến thức chương " Động lực học chất điểm " 2.1.1 Phân tích nội dung kiến thức chương " Động lực học chất điểm" Vật...
 • 135
 • 190
 • 0

DẠY HỌC TOÁN 6 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO KHOA

DẠY HỌC TOÁN 6 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO KHOA
... vit hp cỏc bi ca b) B (6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; } c) Hóy vit hp BC(4, 6) gm cỏc c) BC(4, 6) = {0; 12; 24; 36; } s va l bi ca 4, va l bi ca d) Cỏc s thuc hp BC(4, 6) va tỡm c trờn gi ... Hóy vit hp BC(4, 6) gm cỏc s va l bi ca 4, va l bi ca 13 (5) Hóy vit hp BC (6, 8) gm cỏc s va l bi ca 6, va l bi ca (6) Hóy vit hp BC(4, 6, 8) gm cỏc s va l bi ca 4, va l bi ca 6, va l bi ca (7) ... ca lp 6A, bit s hc sinh ca lp 6A l 27 bn Gii: Gi s hc sinh lp 6A l x Vỡ s hc sinh ca lp 6A l 27 bn nờn 3 ca x bng 27 Ta cú: x = 27: 5 19 x = 27 x = 45 Đ13 HN S S THP PHN PHN TRM SGK toán 6, tập...
 • 37
 • 250
 • 0

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học môn toán thông qua hoạt động giáo khoa

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học môn toán thông qua hoạt động giáo khoa
... giải thích cho bạn khác Dạy học thông qua hoạt động giáo khoa phù hợp với quan điểm dạy học giải vấn đề, dạy học kiến tạo Điều giải thích dạy học thông qua hoạt động giáo khoa giúp học sinh nắm ... V.v… Đây đặc điểm sáng tạo Điều cho thấy dạy học thông qua HĐGK có tác dụng tích cực việc phát triển sáng tạo cho học sinh Kết luận Theo nghiên cứu khoa học đại cho thấy, học sinh nhớ 5% nội ... đề học tốt mà phát triển sáng tạo cho em Với kết thực nghiệm qua tiết dạy trường trung học phổ thông Thái Phiên - Đà Nẵng, nhận thấy dạy học môn Toán trường trung học phổ thông thông qua hoạt...
 • 6
 • 214
 • 2

skkn một số biện pháp giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh THCS thông qua hoạt động ngoại khóa và tích hợp kiến thức liên môn

skkn một số biện pháp giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh THCS thông qua hoạt động ngoại khóa và tích hợp kiến thức liên môn
... học biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu học sinh tìm thông qua hoạt động ngoại khóa) - 100% học sinh khối lớp trường THCS Ninh Tiến tham gia hoạt động ngoại khóa tích hợp kiến thức liên ... không khí sôi nổi, tích cực hoạt động tìm kiến thức liên môn nhằm tạo giải vui pháp ứng họcphó với biến đổi khí hậu em tập" với chủ đề tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu - Trang 14 - Sau hoạt động, ... với biến đổi khí hậu là: - Tích hợp phận: thực có phần kiến thức môn học học có nội dung giáo dục ứng phó với BĐKH - Liên hệ: + Là hình thức tích hợp đơn giản có số nội dung môn học liên quan...
 • 18
 • 357
 • 1

skkn một số biện pháp giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh THCS thông qua hoạt động ngoại khóa và tích hợp kiến thức liên môn

skkn một số biện pháp giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh THCS thông qua hoạt động ngoại khóa và tích hợp kiến thức liên môn
... với biến đổi khí hậu là: - Tích hợp phận: thực có phần kiến thức môn học học có nội dung giáo dục ứng phó với BĐKH - Liên hệ: + Là hình thức tích hợp đơn giản có số nội dung môn học liên quan ... qua hoạt động ngoại khóa tích hợp kiến thức liên môn Giải pháp cũ thường làm 1.1 Mô tả giải pháp cũ Các phương pháp tích hợp giáo viên thường sử dụng để giáo dục ý thức cho học sinh nhằm ứng phó ... không khí sôi nổi, tích cực hoạt động tìm kiến thức liên môn nhằm tạo giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu em - Trang 14 - Các em học sinh say sưa hoạt động "Hội vui học tập" với chủ đề tích hợp...
 • 19
 • 142
 • 0

SKKN phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa thiết kế thí nghiệm vật lý lớp 10

SKKN phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa thiết kế thí nghiệm vật lý lớp 10
... Giỏo viờn mụn Vt n v cụng tỏc: Trng THPT Dng Qung Hm Tờn ti: Phỏt trin nng lc sỏng to ca hc sinh thụng qua hot ng ngoi khúa thit k thớ nghim vt lp 10 Mc lc A Phn m u chn ti Mc ớch ... hot ng thit k mt s thớ Trang nghim vt lp 10 nhm phỏt huy tớnh tớch cc v bi dng nng lc sỏng to ca hc sinh 5.2 iu tra kho sỏt thc t dy hc Vt lp 10 Thụng qua d gi, phng vn, phiu iu tra hc tp, ... hc sinh thụng qua: Sn phm, tớnh tớch cc, sỏng to ca hc sinh, khụng cho im nhng ng viờn khớch l hc sinh kp thi 3- Ni dung v cỏc hỡnh thc t chc dy hc ngoi khoỏ v Vt + Ni dung ngoi khoỏ v vt lý: ...
 • 43
 • 173
 • 0

skkn phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa thiết kế thí nghiệm vật lý lớp 10

skkn phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa thiết kế thí nghiệm vật lý lớp 10
... liờn quan gúp phn khụng nh vo kt qu chung ca c bi thi Trang 32 Sau õy l kt qu kho sỏt thc tin cht lng bi kim tra ca hc sinh lp 10A1,10A4,10A9 nm hc 2015 - 2016 Cht ln Lp(S s) 10A1 (32) 10 A4 ... hot ng thit k mt s thớ Trang nghim vt lp 10 nhm phỏt huy tớnh tớch cc v bi dng nng lc sỏng to ca hc sinh 5.2 u tra kh o s t th t dy h Vt lp 10 Thụng qua d gi, phng vn, phiu iu tra hc tp, ... Ch v: Giỏo viờn mụn Vt n v ụn t : Trng THPT Dng Qung Hm ờn t : Ph t tr n nn l s n to a h sinh thụng qua hot n n o khúa th t k thớ n h m vt lp 10 M Trang A P u 1 chn ti Mc ớch nghiờn...
 • 43
 • 202
 • 0

SKKN RÈN KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

SKKN RÈN KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
... pháp rèn kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa em học sinh thay đổi nhận thức hành vi, hoạt động cá nhân tự tin tham gia hoạt động lớp, trường cộng đồng Năng động, nhiệt tình hoạt động ... bị cho học sinh kĩ sống thông qua hoạt động vui chơi thời gian ngoại khóa trường - Xác định thực trạng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa : hoạt động thể dục thể ... dục kĩ sống vào hoạt động ngoại khóa cho học sinh bán trú khả quan Thông qua hoạt động ngoại khóa để giáo dục kĩ sống áp dụng cho tất trường phổ thông có học sinh bán trú tỉnh Lai Châu Các thông...
 • 13
 • 987
 • 0

ìm hiểu một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của huyện nghi xuân, tỉnhtĩnh

ìm hiểu một số di tích lịch sử  văn hóa tiêu biểu của huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnh
... THỊ ÚT HẰNG TÌM HIỂU MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TIÊU BIỂU CỦA HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 60.22.03.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ Người hướng ... tài Tìm hiểu số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu huyện Nghi Xuân, tỉnh Tĩnh Nghi Xuân vùng đất địa linh, nhân kiệt, mảnh đất địa đầu Tĩnh Nghi Xuân có 99 đỉnh non Hồng chạy dài giáp huyện ... sát di tích lịch sử tiêu biểu địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Tĩnh khía cạnh: Nguồn gốc lịch sử, di n mạo, đặc điểm kiến trúc giá trị văn hóa lịch sử di tích Đóng góp luận văn - Nghi n cứu...
 • 139
 • 282
 • 0

SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nữ khối 11 thông qua hoạt động ngoại khóa sức khỏe sinh sản vị thành niên

SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nữ khối 11 thông qua hoạt động ngoại khóa sức khỏe sinh sản vị thành niên
... trường học thân thiện , học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013 mà Bộ giáo dục đào tạo quy định Giáo dục (GD) rèn luỵện KNS cho HS thông qua hoat động ngoại khoá giáo dục sức khoẻ ... chung sức khỏe sinh sản vị thành niên II.1.1 Tuổi vị thành niên biểu đặc trưng NDCT đưa thăm cho đội trưởng đội bốc thăm Nếu đội có số 1(2,3) đội trả lời thứ 1(2,3) Câu hỏi 1: Vị thành niên gì? ... ngoại khóa, NDCT giới thiệu chuyên gia cá đội chơi vị trí Sau mời Cô Hằng lên giới thiệu buổi ngoại khóa Tôi giới thiệu lí buổi hoạt động ngoại khóa, nội dung buổi hoạt động ngoại khóa chúc cho...
 • 26
 • 718
 • 2

skkn giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa môn địa lý 12

skkn giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa môn địa lý 12
... HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MÔN ĐỊA LÝ 12 Cơ sở luận phương pháp “ Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa môn Địa 12 1.1 Khái niệm giáo dục hướng nghiệp: ... “GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MÔN ĐỊA LÝ 12 Sau tiến hành thực nghiệm đề tài “ Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa môn Địa ... Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa môn Địa 12 2.1 Bản tin Địa Lý. 5 2.1.1 Ví dụ cụ thể Giáo dục hướng nghiệp thông qua hoạt động ngoại khóa môn Địa lý...
 • 38
 • 472
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nữ khối 11 thông qua hoạt động ngoại khóa sức khỏe sinh sản vị thành niênthuc trang giao duc hanh vi dao duc cho hsth thong qua hoat dong ngoai khoahướng nghiêp thông qua hoạt động ngoại khóatìm hiểu một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu ở huyện yên thành tỉnh nghệ anquản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện gia viễn tỉnh ninh bìnhskkn dạy học tích cực thông qua việc rèn luyện kỹ năng giải nhanh một số dạng bài tập hóa học hữu cơskkn nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cbql trường thcs văn nhoskkn giup hoc sinh the hien truoc tap the thong qua hoat dong ngoai gio len lopmột số biện pháp gây hứng thú học tập môn lịch sử ở trường phổ thông qua hoạt động ngoại khámột số biện pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcsáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học thcs thông qua hoạt đông ngoài giờ lên lớpskkn một vài giải pháp nâng cao tay nghề giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp ở trường thcs tân thiềngskkn một số biện pháp giúp trẻ tích cực khám phá thiên nhiên thông qua hoạt động ngoài trời trường mầm non sông đốcgiáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớpnâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cán bộ quản lý ë trường thcs văn nhoBM08.DV1 Xac nhan so du KHCNBM11.DV1 Giay dang ky su dung dich vu KHCNBM12.DV1 Giay de nghi thay doi them moi thong tinBM04.DV2 Giay de nghi thay doi them moi thong tinBM06.DV2 Giay yeu cau dich vuBM07.DV2 Giay yeu cau tra soat dich vuVan ban sao luc 293 (QD1003 BNN PTNT)Van ban sao luc 296 (KH 30)Van ban sao luc 320 (CV 887 BXD)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3ZDMTBrYk5FZzghttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anaWZGbmJ2bE5LajQVan ban sao luc 346 (QD 749)Van ban sao luc 369 (TT 09)Van ban sao luc 371 (CT 922)Van ban sao luc 357 (CV 2214)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQXNtSzRPWWY5a28Van ban sao luc 362 (TTLT 06)Van ban sao luc 322 (CV 7380 BTC)Van ban sao luc 339 (CV 5398)Van ban sao luc 342 (TT 82)