Đề cương hướng dẫn m￴n học

Đề cương hướng dẫn ôn tập học kỳ 2-2008-2009- THPT Ái Quôc

Đề cương hướng dẫn ôn tập học kỳ 2-2008-2009- THPT Ái Quôc
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN HOÁ HỌC LỚP 11 – NĂM HỌC 2007-2008 A LÝ THUYẾT CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ Phân loại hợp chất hữu Sơ lược phân tích nguyên tố (đònh tính đònh lượng) Công ... nhiên khí mỏ dầu Ứng dụng CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL Khái niệm, phân loại tên gọi số dẫn xuất halogen Tính chất vật lí, hoá học, ứng dụng điều chế dẫn xuất halogen Đònh nghóa, phân ... -B BÀI TẬP (Làm lại tập SGK SBT Làm thêm loại tập sau) I BÀI TẬP: ANKAN – XICLOANKAN Công thức sau tương ứng với dãy đồng đẳng ankan CnH2n + 2:...
 • 32
 • 209
 • 0

Đề cương, hướng dẫn ôn tập học kì 1 lớp 7 môn Tin học, Công nghệ năm 2015

Đề cương, hướng dẫn ôn tập học kì 1 lớp 7 môn Tin học, Công nghệ năm 2015
... thành bột mịn hay tinh bột , muối chua, đóng hộp B Đề cương ôn tập đề kiểm tra học môn Tin học lớp ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ I – MÔN: TIN HỌC 1) Cấu trúc đề kiểm tra: • Hình thức đề: Tự luận trắc nghiệm ... =(A1- B1)*C1 a 29 b 18 c 27 d – 37 B Kết công thức =B3/A3 +C3 a .11 b 12 c 13 d 14 Câu 13 : Cách nhập sau không đúng? a =AVERAGE(A2:A7) c =Average(A2:A7) b =average(A2:A7) d =Average (A2:A7) Câu 14 : ... File → Close; Câu 27: Ô tính A1 có nội dung =AVERAGE(C10:C12) Nếu dùng công thức là: a =(C10+C 11+ C12)/3 c =C10+C 11+ C12 b =(C10:C12)/3 d =SUM(C10:C12) Câu 28: Ô tính C3 có công thức =A3+B3 Nếu...
 • 8
 • 245
 • 0

đề cương hướng dẫn môn học nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 đề cương hướng dẫn môn học nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... Sách Tín dụng ngân hàng của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Dờn  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại của phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Tề Ngân hàng thương mại của Edward W.Reed và Edward K. Gill Nghiệp vụ ngân hàng thương mại của phó giáo sư tiến sĩ lê Văn Tư Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại  David Cox ... CHƯƠNG 5 : CÁC NGHIỆP VỤ SINH LỢI KHÁC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG  MẠI  1/ Nghiệp vụ ngân hàng trên thị trường chứng khóan 2/ Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế  3 / Nghiệp vụ hùn vốn liên doanh liên kết  4/ Nghiệp vụ Kiều hối kinh doanh vàng bạc đá qúy  ...      CHƯƠNG 3 : HỌAT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI        PHẦN I : Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng                  1/ Khái niệm về tín dụng ngân hàng                2/ Phân lọai tín dụng ngân hàng thương mại...
 • 5
 • 3,555
 • 42

Đề cương hướng dẫn môn học Toán cao cấp 1

Đề cương hướng dẫn môn học Toán cao cấp 1
... SÁCH GIẢNG VIÊN 1/ ĐỖ VĂN NHƠN Thạc sĩ Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên Tiến sĩ Toán học - Đại học Quốc gia TPHCM Từ 19 85 đến nay: Giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên Từ 19 90 đến nay: Giảng ... giảng Đại học Mở Bán công TPHCM Lĩnh vực chuyên sâu: Toán 2/ NGUYễN VĂN ÂN Cử nhân chuyên ngành Toán cao cấp Đại học Sư phạm Vinh Đại học Sư phạm Hà Nội 19 61 19 92 Cán giảng dạy, tổ trưởng môn Tổ ... viên Đại học Khoa học Tự nhiên Từ 19 90 đến nay: Giảng viên thỉnh giảng Đại học Mở Bán công TPHCM 4/ NGUYỄN CHÍNH THẮNG Thạc sĩ Tin học Toán Từ 19 79 – 19 92: Giảng viên Đại học Cần Thơ Từ 19 92 đến...
 • 4
 • 1,635
 • 30

Đề cương hướng dẫn môn học quản trị dự án

Đề cương hướng dẫn môn học quản trị dự án
... – Đại Học Mở Bán công TPHCM Từ 5/2004 đến nay: Giảng viên, Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại Học - Đại học Mở Bán công TPHCM Lĩnh vực chuyên sâu: Thiết lập & Thẩm định dự án, Quản trị dự án, Kinh ... nhà quản dự án với nhà quản lý chức CHƯƠNG III: QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN MẠNG CÔNG VIỆC I Khái niệm tác dụng Phương pháp biểu diễn mạng công việc II KỸ THUẬT TỔNG QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ... cho dự án a Phương pháp lập bảng phân phối hai nguồn lực cho dự án b Phương pháp phân phối đồng thời hai nguồn lực (lao động máy móc) cho dự án c Phương pháp phân phối nhiều nguồn lực cho dự án...
 • 4
 • 886
 • 4

Đề cương hướng dẫn môn học phương pháp nghiên cứu khoa học

Đề cương hướng dẫn môn học phương pháp nghiên cứu khoa học
... loại 1.2 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.2.1 Khái niệm chung 1.2.2 Phân loại 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.3.1 Khái niệm chung 1.3.2 Các mơ hình nghiên cứu 1.3.3 Một số phương pháp nghiên cứu 1.4 ... hỏi để cụ thể hố đề tài nghiên cứu 2.3.SOẠN THẢO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 2.3.1.Đặt vấn đề nghiên cứu 2.3.2.Mục tiêu nghiên cứu 2.3.3.Phạm vi nghiên cứu 2.2.4 .Phương pháp luận nghiên cứu 2.3.5.Phác thảo ... giảng môn học Phương pháp Nghiên cứu Khoa học giảng viên tự biên soạn, tổng hợp từ tài liệu tham khảo • Tài liệu tham khảo: 1) Nguyễn Thị Cành, Phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học...
 • 8
 • 1,625
 • 13

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC: LÝ THUYẾT & CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ pptx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC: LÝ THUYẾT & CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ pptx
... tầm quan trọng thương mại quốc tế Phương pháp dạy học: giảng thuyết (sử dụng projector), thảo luận Tài liệu: Bài giảng thuyết sách thương mại quốc tế Câu hỏi ôn tập: tài liệu dẫn (cuối chương ... ích thương mại quốc tế theo chi phí hội không đổi Phương pháp dạy học: giảng thuyết (sử dụng projector), thảo luận Tài liệu: Bài giảng thuyết sách thương mại quốc tế Câu hỏi ôn tập: tài liệu ... sánh quốc gia Phương pháp dạy học: giảng thuyết (sử dụng projector), thảo luận Tài liệu: Bài giảng thuyết sách thương mại quốc tế Câu hỏi ôn tập: tài liệu dẫn (cuối chương 3) Chương 4: thuyết...
 • 7
 • 529
 • 7

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI LIÊN THÔNG BẬC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN doc

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI LIÊN THÔNG BẬC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN doc
... + Nhập/xuất liệu theo khối liệu + Nhập/xuất liệu theo dòng văn V - Danh sách liên kết - Tổ chức cấu trúc liệu cách sử dụng danh sách liên kết đơn, đôi - Các thao tác danh sách liên kết đơn, ... phần tử + Tìm kiếm, xếp liệu + Trộn danh sách + Hủy danh sách VI - Danh sách hạn chế - Tổ chức cấu trúc liệu cách sử dụng ngăn xếp, hàng đợi thông qua mảng, danh sách liên kết - Các thao tác ... trúc liệu cách sử dụng nhị phân, nhị phân tìm kiếm, cân - Các thao tác nhị phân, nhị phân tìm kiếm, cân bằng: + Tạo + Duyệt + Thêm, bớt phần tử vào + Tìm kiếm liệu + Xử lý cây: Tính chiều cao, ...
 • 2
 • 634
 • 3

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN : KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN : KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
... cầu: Xác định sản lượng mức giá • Sự thay đổi tình trạng cân kinh tế Chương 7: Phân tích sách kinh tế thông qua AS- AD a Mục tiêu chương: Sau học xong chương này, sinh viên phải nắm được: ... tài khóa • Các công cụ sách tiền tệ b • Tác động cuối sách toàn kinh tế Các đề mục chương: • Giới thiệu hai loại sách kinh tế m : tài khóa tiền tệ • Phân tích tác động sách tài khóa AD • Phân ... lượng kinh tế b Các đề mục chương: • Giới thiệu thành tố tổng chi tiêu o Tiêu dùng tiết kiệm o Đầu tư o Chi tiêu phủ o Xuất ròng • Tác động số nhân việc thay đổi thành tố tổng chi tiêu Chương 4:...
 • 5
 • 293
 • 1

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN docx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN docx
... I. Giới thiệu về thị trường chứng khoán II. Tác động của thị trường chứng khoán Tác động tích cực Tác động tiêu cực III. Cơ cấu thị trường chứng khoán: Phân loại theo phương thức hoạt động • Thị trường chứng khoán tập trung ... tập trên lớp và ở nhà.  Tài liệu tham khảo • Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và TT chứng khoán,  TS. Đào Lê Minh  • Phân tích thị trường tài chính, Davis Blake Chương 1 : Tổng quan về thị trường chứng khoán ... Đăng ký chứng khoán Chương 4 : Thị trường chứng khoán phi tập trung I. Giới thiệu về thị trường chứng khoán phi tập trung Sự hình thành và phát triển Khái niệm và đặc điểm thị trường chứng khoán phi tập trung...
 • 5
 • 542
 • 3

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC potx

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC potx
... Giảng dạy yếu tố hình học tiểu học NXBGD Hà Nội, 2000 Vũ Dương Thụy, Đỗ Trung Hiệu: Các phương pháp giải toán tiểu học tập 1,2 NXBGD Hà Nội, 2001 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP ... THAM KHẢO Toán cao cấp 1, ngành giáo dục tiểu học Nguyễn Gia Định TTĐTTX Toán cao cấp 1, ngành giáo dục tiểu học Trần Diên Hiển TTĐTTX Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp đại học, ngành DGTH, phần toán cao ... Tam: Thực hành phương pháp dạy học môn toán tiểu học, NXBGD, 2004 Sách giáo khoa toán 1, 2,3,4,5 (hiện hành) NXBGD, Hà Nội 2001 – 2006 Nguyễn Phụ Hy (chủ biên) Dạy học tập hợp số tiểu học NXBGD Hà...
 • 8
 • 755
 • 3

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - ĐÀO TẠO TỪ XA

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - ĐÀO TẠO TỪ XA
... thức môn học dễ dàng học song song Đề cương hướng dẫn học tập môn luận Nhà nước Pháp luật với môn học khác, Lịch sử Nhà nước Pháp luật, Logic học, Triết học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học ... trình luận Nhà nước Pháp luật, Nxb Tư pháp Trường Đại học Luật TP.HCM (2004) Tài liệu hướng dẫn môn học luận chung Nhà nước Pháp luật, Lưu hành nội ThS Lê Minh Toàn (2007) Giáo trình Pháp luật ... TÓM LƯỢC CỦA TỪNG CHƯƠNG CHƯƠNG : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Chương giới thiệu vấn đề chung nhà nước pháp luật Vì thế, người học tìm hiểu khái niệm Nhà nước Pháp luật, nguồn gốc,...
 • 23
 • 2,551
 • 2

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG pptx

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG pptx
... khách thể nghiên cứu hội học nông thôn toàn hội nông thôn Cụ thể, hội học nông thôn lấy tượng hội, vấn đề hội, quan hệ hội, chủ thể hội trình hội nông thôn làm đối tượng nghiên ... cứu hội học nông thôn? 20.1 Đối tượng nghiên cứu hội học nông thôn 20.1.1 Khái niệm chung hội nông thôn phát triển hội nông thôn * Khái niệm chung hội nông thôn: - Nông thôn kiểu ... 1 hội học gì? Đối tượng nghiên cứu mối quan hệ hội học với ngành khoa học khác? 1.1 hội học gì? 1.1.1 hội học khoa học Cũng tất môn khoa học khác, hội học (XHH) khoa học độc...
 • 47
 • 1,108
 • 15

đề cương hướng dẫn ôn tập kinh tế học vĩ mô

đề cương hướng dẫn ôn tập kinh tế học vĩ mô
... mục tiêu chung Kinh tế học c Các đề mục chương: • Đối tượng kinh tế • Các vấn đề kinh tế • Vai trò kinh tế • Mục tiêu sách Kinh tế d Phương pháp dạy học: giảng lý ... Sau học xong chương này, sinh viên có thể: • Ôn tập lại chất khái niệm Kinh tế học • Phân biệt đối tượng nghiên cứu Kinh tế học vi Kinh tế học • Biết vấn đề Kinh tế học • Biết ... tình trạng cân kinh tế d Phương pháp dạy học: giảng lý thuyết lớp + tập Chương 7: Phân tích sách kinh tế thông qua AS- AD a Số tiết dự kiến: 13 tiết (10 tiết lý thuyết + tiết tập) b Mục tiêu...
 • 7
 • 473
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC MÔN HỌC THỰC TẬP DI TRUYỀN pptx

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC MÔN HỌC THỰC TẬP DI TRUYỀN pptx
... NST người? IV KẾT THÚC MÔN HỌC Sau thí nghiệm, SV làm thu hoạch theo yêu cầu tài liệu thực tập (1 nhóm thực tập khoảng 3- 4SV làm góp) GV chấm điểm trực tiếp nhóm sau thực tập phòng thí nghiệm ... thực tập phòng thí nghiệm chấm góp Điểm trung bình tổng học điểm thi cuối môn học Điểm đạt: 5,0/10 *1 Sinh viên nghỉ học thực tập phải học lại năm sau ( điểm) GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH ... Erlen 250ml  Mẫu vật theo yêu cầu Câu hỏi ôn tập  Giải thích ưu điểm mà ruồi giấm nhà nghiên cứu di truyền dùng làm đối tượng để phân tích di truyền?  Những đặc điểm để phân biệt ruồi đực...
 • 6
 • 433
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương hướng dẫn sinh viên tự họcđề cương hướng dẫnđề cương hướng dẫn thực tập tốt nghiệpđề cương hướng dẫn thực tậpđề cương hướng dẫn viết chiến lược phát triển lâm nghiệđề cương hướng dẫn ôn tậpcẩm nang luyện thi đại học môn vật lý theo từng chuyên đề và hướng dẫn giải chi tiết bài tập tương ứng lê anh vinhtap 2đề cương môn dân số họcđề và hướng dẫn thi học sinh giỏi truyên kiều 9 tập 1đề thi và hướng dẫn chấm sinh học lớp 11 olimpiccẩm nang luyện thi đại học môn vật lý theo từng chuyên đề và hướng dẫn giải chi tiết bài tập tương ứng lê anh vinhđề thi và hướng dẫn chấm sinh học lớp 11 olimpic 3giai de cuong cong dan 9 hoc ki 2cẩm nang luyện thi đại học vật lí theo từng chuyên đề và hướng dẫn giải chi tiết bài tập tương ứngđề tài hướng dẫn học sinh giải một số dạng toán bằng máy tính cầm tayPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien mat5. Phieu lay bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNBC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018Phieu dong gop y kien 2014TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-2015Phu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quanThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call05 Du kien danh sach nhan su dai hoiTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQTBáo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà BèBáo cáo Tài Chính năm 2015 | NBSteel.VN BCTC nam 2015 TNBtài liệu miễn phí chuong 4tài liệu miễn phí muc luc