DTCS 1

DO AN ĐTCS THIẾT KẾ NGUỒN HÀN HỒ QUNAG 1 CHIỀU ppsx

DO AN ĐTCS THIẾT KẾ NGUỒN HÀN HỒ QUNAG 1 CHIỀU ppsx
... hinh thành len mối hàn Phân loại - Hàn hồ quang phân loại thành dạng sau: Hàn hồ quang tay Hàn hồ quang rung Hàn hồ quang tự động Hàn hồ quang bán tự động Hàn lửa Plasma - Hàn hồ quang tự ... viêc thiết kế nguồn điện hồ quang chiều cần cho nghành công nghiệp để thúc đẩy phát triển đất nớc Trong đồ án : Thiết kế nguồn hàn hồ quang cho nguồn điện chiều Em xin trình bày cách thiết kế nguồn ... = 30240 = 85 ,19 cm 3.50 W = = 380 = 18 4 vòng 4,44.50 .1, 1.85 ,19 .10 W= = 14 0,4 = 68 vòng 4,44 .1, 1.50.85 ,19 .10 Tính toán thiết kế bảo vệ a Bảo vệ nhiệt cho Thyristor - Khi lm việc van bán dẫn có...
  • 58
  • 208
  • 0

Xem thêm