chuong 5 4 538 5312

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.4 docx

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.4 docx
... điện áp ph-ơng án : Usc% NĐI-1 NĐI-2 NĐI-3 NĐI-4 NĐI-NĐII NĐII-5 NĐII-6 Ubt% 5,15 3,1 4 4,41 4,27 3,2 3,2 3,9 7 NĐII-7 NĐII-8 3,8 6,06 7,6 Đoạn 0,59.10- 6,29 8,82 8,4 16,42 6,46 7,95 Tổn thất điện ... 445 A Tổn thất điện áp đoạn NĐII-8: Đ-ợc truyền tải lộ đơn : R= 0,21.64 = 13,4 4 X= 0,416.64 = 26,624 U bt % Pi R i Q i X i 28. 13,4 4 13,6 .26,624 100% 100% 6,06% U dm 110 Kết tính toán cho ... 28.11,73 13,6 .11,22 100% 100% 3,9 7% U dm 110 Khi cố ( đứt dây ): R=11,73.2= 23,4 6 X= 11,22.2=22,44 Iscdd = 81,3.2 = 162,6 < 0,8.Icp = 212 A Đảm bảo vận hành Pi R i Q i X i 28. 23,4 6 13,6 .22,44...
 • 10
 • 94
 • 0

Chương 5 4 tác dụng địa chất của nước dưới đất

Chương 5 4 tác dụng địa chất của nước dưới đất
... 2SiO2 5. 4. 2 .5 Tác dụng vận chuyển nước đất: - V/chuyển học không đáng kể, ch/yếu v/chuyển h/học - Nước đất mang ion chất keo chứa nước đưa đến biển hồ 5. 4. 2.6 Tác dụng tích đọng trầm tích nước đất: ... tính chất vật lý chủ yếu nước đất gồm có: tỷ trọng, nhiệt độ, độ suốt, màu sắc, mùi, vị, tính dẫn điện, tính phóng xạ 5. 4. 2 Tác dụng địa chất nước đất 5. 4. 2.1 Quá trình oxy hóa Dưới t /dụng oxy ... ion SO4 (> 25g đương lượng) 4- Nước có thành phần phức tạp 5- Nước chứa nhiều anion kích thích sinh vật Fe, As, Br, I, Li 6- Nước khí; có chứa khí hòa tan nước 5. 4. 1.6 Tính chất vật lý nước đất: ...
 • 21
 • 231
 • 0

hóa 10 chuong 3,4,5,6,7

hóa 10 chuong 3,4,5,6,7
... số oxi hóa A Số oxi hóa điện tích ngun tử phân tử giả định phân tử có liên kết ion B Số oxi hóa số electron trao đổi phản ứng oxi hóa khử C Số oxi hóa hóa trị ngun tử phân tử o D tSố oxi hóa điện ... 48: Khi nói số oxi hóa F O phân tử OF2, chọn câu : A Oxi có số oxi hóa –2 B Flo có số oxi hóa +1 C Oxi có số oxi hóa flo có số oxi hóa D Flo có số oxi hóa –1 Oxi có số oxi hóa +2 Câu 49: Tìm ... 2H2O + Cl2 A Mangan bị oxihóa số oxi hóa tăng từ +2 đến +4 B Mangan bị oxihóa số oxi hóa giảm từ +4 đến +2 C Mangan bị khử số oxihóa giảm từ +4 đến +2 D Mangan bị khử số oxihóa tăng từ +2 đến +4...
 • 18
 • 220
 • 1

Đề kiểm tra 11 cơ bản 4 mã+ĐA chương 5,6

Đề kiểm tra 11 cơ bản 4 mã+ĐA chương 5,6
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/3 04/ 255920//KT1TIET11CobanChuong5%206 doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 375
 • 3

250 câu ôn tập thi hk1 chương 3,4,5 sinh học 12

250 câu ôn tập thi hk1 chương 3,4,5 sinh học 12
... D B+C C©u 43: Loại bỏ làm bất hoạt gen không mong muốn hệ gen ứng dụng quan trọng A công nghệ gen B công nghệ tế bào C công nghệ sinh học D kĩ thuật vi sinh C©u 44: Thể truyền (vectơ) kĩ thuật ... dùng vectơ vì: A gen cần không tự xâm nhập B gen ghép vào thi u vectơ không tự nhân đôi C thi u vectơ, tế bào nhân không tạo chất cần D thi u vectơ, tế bào nhận không hoạt động C©u 202: Enzim ... hướng , không di truyền C đồng loạt , định hướng, không di truyền D riêng rẽ, đột ngột, di truyền C©u 19: Ở chó: tính trạng lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài Cho P = lông ngắn × lông dài...
 • 14
 • 344
 • 4

Sổ tay Kỹ Thuật Thuỷ Lợi -Phần 2-Tập 4 - Chương 5

Sổ tay Kỹ Thuật Thuỷ Lợi -Phần 2-Tập 4 - Chương 5
... 20 20 16x1 ,5 213 208 - - 55 30 50 30 45 30 20 22x1 ,5 - 48 53 1/2 15 80 35 64 243 80 40 70 40 60 40 20 35x1 ,5 65 1/2 15 95 45 83 283 318 100 50 80 50 70 45 20 45 x1 ,5 75 3 /4 19 120 58 93 327 367 ... 220 250 250 0 11/2 43 44 5 150 40 0 200 220 250 0 11/2 43 50 8 150 40 0 250 280 250 0 11/2 43 50 8 45 0 220 250 3000 45 0 280 320 3000 50 0 250 280 50 0 320 360 3/8 13 55 65 16 22 60 60 55 20 40 25 40 20 ... AH M 25 16 3/8 13 35 16 57 1 85 - 35 15 30 20 40 15 15 16x1 ,5 38 32 18 22 3/8 13 42 16 60 188 - 42 15 30 20 40 15 15 16x1 ,5 41 40 22 28 3/8 13 50 28 35 65 35 45 80 45 55 800 100 60 70 800 1 25 70...
 • 28
 • 717
 • 8

Bài giảng tính toán lưới chương 5 cài đặt grid với globus toolkit 4

Bài giảng tính toán lưới chương 5 cài đặt grid với globus toolkit 4
... nút tính toán Cài đặt sở hạ tầng Grid lên cácnút tính toán Cài đặt phải thực lặp tất nút tính toán có tronglưới • Trên nút tính toán việc cài đặt tạo user hay cài đặt GT4, GridFTP, GT container, ... 22 Cài đặt Grid • Cấu hình phần cứng lưới bao gồm nút lưới nút lưới tính toán • Nút lưới quản lý CA nút mạng nhìn liên lạc với • Có thể cài đặt máy ảo phần 23 Cài đặt cho nút • Tạo user "globus" , ... hành Cài đặt Globus Toolkit Globus Toolkit cài đặt nhiều môi trường Linux, Windows, Mac … • Có thê cài đặt từ source với compiler C Java Thiết kế kiến trúc lưới • Việc xây dựng hệ thống tính toán...
 • 38
 • 238
 • 0

Tài liệu Damodaran viết về Định giá -Tóm tắt chương 3, 4, 5 và 6 ppt

Tài liệu Damodaran viết về Định giá -Tóm tắt chương 3, 4, 5 và 6 ppt
... Giá trị 10 ,66 % 1 262 ,98 64 ,4 0% 449 ,63 7, 16% 107, 16% 419 ,58 10 ,66 % 1397 ,62 64 ,4 0% 497 , 56 7, 16% 1 14,8 4% 4 33,2 8 10 ,66 % 154 6, 60 64 ,4 0% 55 0 ,60 7, 16% 1 23,0 6% 447,43 10 ,66 % 1711,47 64 ,4 0% 60 9,30 7, 16% ... 1,20 96 1,3303 1, 463 0 1 ,60 90 1, 769 6 1,9 462 2,14 05 2, 354 1 2 ,58 90 Giá trị NDT1 46, 39 NDT 151 ,40 NDT 1 56 ,57 NDT 161 ,92 NDT 167 , 45 NDT1 64 ,6 4 NDT 159 ,28 NDT 151 ,58 NDT141, 85 NDT130,48 NDT 153 1 ,53 Để ước lượng giá ... vọng từ năm = Giá trị kết thúc vào năm = Giá trị công ty ngày = Damodaran Chương 3, 4, 5, g 5% = = 50 % ROC 10% 169 ,10(1 − 0 ,5) = 1 .69 1 triệu USD 0,10 − 0, 05 55 60 ,5 66 ,55 73,2 1 80 ,53 1 .69 1 + + +...
 • 30
 • 420
 • 1

Tài liệu Chương 5 Bài 4 Liên đoàn bí mật lớn nhất của người giàu docx

Tài liệu Chương 5 Bài 4 Liên đoàn bí mật lớn nhất của người giàu docx
... chấp Người giàu che giấu phần nhiều tài sản họ phương tiện liên đoàn tín dụng để bảo v ệ tài sản Khi kiện tụng người giàu, họ thường gặp phải nhiều lớp bảo v ệ h ợp pháp, thường họ thấy người giàu ... hữu hết Còn người nghèo người trung lưu lại cố sở hữu thứ để chúng lại rơi vào tay quyền người thích kiện tụng người giàu Chúng thành thật khuyên bạn nên sở hữu liên đoàn riêng s ố tài sản b ạn ... thuế cố sống lại Một liên đoàn kiếm tiền, chi thứ bị đánh thuế số lại mà Đó cách giảm thu ế hợp pháp tốt mà người giàu sử dụng Một liên đoàn dễ thiết lập không t ốn n ếu bạn có tài sản đầu tư tạo...
 • 4
 • 231
 • 0

tính toán lưới - chương 5 triển khai một lưới với globus toolkit 4

tính toán lưới - chương 5 triển khai một lưới với globus toolkit 4
... trường tác nghiệp độc lập Topo lưới dạng phù hợp triển khai lưới tính toán lưới liệu Thực hành: triển khai lưới mạng LAN • Triển khai mạng máy tính với máy tính thật ảo với hệ điều hành Linux • Cài ... lưới bao gồm nút lưới nút lưới tính toán • Nút lưới quản lý CA nút mạng nhìn liên lạc với Phần mềm hỗ trợ Globus Toolkit 1) zliblg-dev (for GSI-OpenSSH) 2) J2SDK 1 .4. x 3) Apache ANT 4) gcc 5) ... gói GT4 nút • Tạo user "globus" , user thực công việc quản trị Globus Toolkit • Chép gt4.2.1-all-source-installer.tar.gz thư mục máy • [globus] $tar xzf gt4.2.1-all-source-installer.tar.gz • [globus] $export...
 • 46
 • 1,122
 • 1

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 5 pdf

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 5 pdf
... thang tuỳ ý chọn nút mang số tầng để đến — Chú ý: Khi thang xuống nhận tính hiệu tầng thấp để di chuyển, ngược lại, thang lên nhận tín hiệu tầng cao để di chuyển Còn tín hiệu khác phận điều khiển ... thức T-word T-bit phân biệt với nhờ kiểu lệnh sử dụng Txx Khi làm việc sử dụng kiểu Txx sử dụng kiểu lệnh làm việc với Txx hiểu đòa T-word, ngược lại sử dụng lệnh làm việc với tiếp điểm Txx hiểu ... lộ trình — Ngoài ra, bảng điều khiển buồng thang có nút nhấn khác sau:  Hai nút nhấn ký hiệu (Open door) (Close door) hai nút nhấn mà người buồng thang muốn để cửa buồng thang đóng hay mở thang...
 • 5
 • 507
 • 8

chuong 5 lop 4

chuong 5 lop 4
... HS quan sát bàn phím trả lời câu hỏi HS làm tập HS nghe, ghi Backspace( ) - Em làm tập B4, B5: Bài 4: Để gõ chữ hoa, em cần nhấn giữ phím dới gõ chữ? Phím Shift. Phím Enter Phím Ctrl Bài ... xuống đầu dòng - Chọn cỡ chữ 14 chọn phông chữ ví dụ: VnTime - Gõ nội dung thơ, cuối câu nhấn phím Enter - Căn lề thơ GV: Yêu cầu hs thực hành luyện tập (tr 74, 75) Hớng dẫn học sinh làm theo ... học thuộc bớc chép văn lu văn D Bài học kinh nghiệm Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền 15 Chơng 5: Em tập soạn thảo văn Tuần: Ngày tháng năm Bài Trình bày chữ đậm, nghiêng (2 tiết) A Mục...
 • 20
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng toán 2 chương 5 bài 4giáo án toán 2 chương 5 bài 4chương 1 mở đầu chương 2 diode và ứng dụng chương 3 bjt và ứng dụng chương 4 opamp và ứng dụng chương 5 kỹ thuật xung cơ bản chương 6 kỹ thuật số cơ bảnnhung gi em da biet chuong 5 lop 4bai 4 chuong 5on tap chuong 3 lop 8 dai so tiet 5 4ma trận đề kiểm tra chương 4 và chương 5 vật lý 10bài 2 chương 5 lớp 4 môn tin họcgiả bài tập hóa phân tích chương 3 4 5giải bài tập chương 2 4 5trên cơ sở kết quả và biện luận ở chương 4 chương 5 sẽ đề xchương 5bài giảng toán 2 chương 5 bài 25bài giảng toán 2 chương 5 bài 24bài giảng toán 2 chương 5 bài 23Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây