chuong 5 2 530 535 dkhienBNL

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép 1 - Chương 5.2

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép 1 - Chương 5.2
... độ: s s1 b sc S1 k −k Mt ≤ Mtgh c x Rs As1h (1 + ϕ w1 1 ( ) )(bo − ) h ≡ f (C ) ϕ qC 6.5) Trong đó: 79 + ϕ w1 = Rsw Asw h * Rs As1 s Theo kết thực nghiệm nên lấy: 0,5 ≤ ϕ w1 ≤ 1, 5 Nếu ϕ w1 < 0,5 ... Tính toán kiểm tra theo điều kiện: Q≤Qsw+Qb - 3M t b k Mt RsAs Q k h b R sw Asw x h R sc A's1 θ y k c A s1 z A's1 Qsw; Qb - Khả chịu cắt cốt đai tông xác định cấu kiện chịu uốn Trường hợp M ... trí cốt thép Sau tiến hành toán kiểm tra Trình tự tiến hành Bước 1: Xác định tham số vật liệu Bước 2: Sơ xác định kích thước tiết diện cốt thép + Căn M: Sơ chọn b, h Kiểm tra điều kiện Q≤ Mt≤0,1Rbb...
 • 5
 • 464
 • 0

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 5.2

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 5.2
... như: - Mô hình Lee: cs ρsd s (kgm-3s-1) (5.13) c 1, 83.108 P o2 exp( −29000 / T ) s 10 + 3,10.10 P o exp( −29300 / T ) ρ s d s (kgm-3s-1) (5.14) (kgm-3s-1) (5.15) (kgm-3s-1) (5.16) (kgm-3s-1) ... số - Mô hình "eddy-dissipation" Magnussen: 74 Chương 5: chế hình thành bồ hóng trình cháy động Diesel Dựa nguyên tắc mô tả trình cháy khuếch tán nhiên liệu, Magnussen đưa mô hình "eddy-dissipation" ... (kgm-3s-1) Rs = Rs,f - Rs,c (5.20 ) 5.6.4 Xây dựng mô hình tạo bồ hóng buồng cháy động Diesel Việc tính toán xây dựng mô hình tạo bồ hóng buồng cháy động Diesel cần thực đồng thời với mô hình trình...
 • 8
 • 362
 • 12

Giáo trình Hệ Điều Hành chương 5.2

Giáo trình Hệ Điều Hành chương 5.2
... Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0 trường hợp xảy thường xuyên hệ điều hành phần khác hệ thống thao tác tài nguyên muốn thay đổi không gây trở ngại thay đổi khác Phần chương ... Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0 x.wait(); có nghĩa trình gọi thao tác tạm dừng trình khác gọi x.signal(); thao tác x.signal() thực thi tiếp cách xác trình tạm dừng Nếu trình ... Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0 trình phải thực thi wait(mutex) trước vào monitor phải thực thi signal(mutex) sau rời monitor Vì trình báo hiệu phải chờ trình bắt đầu...
 • 24
 • 306
 • 1

Thiết kế máy cắt tấm - chương 5-2

Thiết kế máy cắt tấm - chương 5-2
... Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Cắt Thép Tấm * Nguyên lý hoạt động: Sau cắt, sản phẩm đẩy tự rơi xuống băng tải, đưa sản phẩm đến phận khác Băng ... động Fk tối thiểu phải Wo SVTH: Hoàng Văn Thùy – Lớp 03C1C Trang 86 Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Cắt Thép Tấm Fk = 2855 N 5.4.3 Chọn động tính toán hộp giảm tốc * Công suất động cơ: N = Fk Vsp/1000.η ... chiều dài sản phẩm cắt là: Lsp = 0,5 m) Tc: Thời gian cắt : Tc = H/vc = 180/50 = 3,6 (s) Trong đó: vl , vph , vc vận tốc dao lên, vận tốc phôi vận tốc dao cắt H, Lsp hành trình cắt chiều dài sản...
 • 3
 • 254
 • 0

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.2 pot

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.2 pot
... 23,1 5 0,77.10-4 23,4 6 22,44 0,66.10-4 16,83 21,88 0,67.10-4 13,6 1 17,69 1,09.10-4 14,85 19,3 0,59.10-4 23,4 6 22,44 0,65.10-4 9,45 18,72 0,62.10-4 6,3 12,48 0,41.10-4 Bảng tổng kết tổn thất điện ... 13,6 .11,22 100% 100% 3,9 7% U dm 110 Khi cố ( đứt dây ): R=11,73.2= 23,4 6() X= 11,22.2=22,44 () Iscdd = 81,3.2 = 162,6 < 0,8.Icp = 212 (A) Đảm bảo vận U sc % Pi R i Q i X i 28. 23,4 6 13,6 .22,44 ... ; Icp = 380 A Tổn thất điện áp đoạn 2-1: Khi truyền tải lộ đơn : R= 0,27.31,6= 8,532 X= 0,423.31,6 = 13,3 67 U bt % Pi R i Q i X i 26.8,532 12,6. 13,3 67 100% 100% 3,4 76% U dm 110 +Chọn tiết...
 • 10
 • 162
 • 0

Chương 5.2: M4C bài giải pps

Chương 5.2: M4C bài giải pps
...  0,05  b ) Z V1 = + j16 [Ω] 172 c) T ( jω) = 0,5e −90 d)Pt = 0,625 W 5.18 Xem BT.2.29 2.30 (chương2 ) − + j6   − j4  5  → 5.19 (Xem phương pháp BT5.7.) [ Y ] =  − j4   − + j6    ... 11 =   A 11 1 + Y2  +   Y22 Z Y22   Biểu thức cuối điều cần chứng minh 5.30 L=5 µH Hết chương 178 ...
 • 13
 • 251
 • 0

bài giảng mạng máy tính chương 5 2 trương hoài phan kiểm tra cáp mạng

bài giảng mạng máy tính chương 5 2 trương hoài phan kiểm tra cáp mạng
... Đo NEXt cho tất đôi lại  Kiểm tra cho trường hợp truyền nhiều đôi Chuẩn đầu cáp Kiểm tra cáp máy đo Lỗi bấm cáp Tín hiệu xen (crosstalk)  Đựơc đo cách  Kiểm tra cáp đo tín hiệu NEXT đôi  ... kiểm tra CAT5 Có điểm kiểm tra cao Ít crosstalk va mát tín hiệu tra Có khả truyền với tần số 25 0 Mhz(cat5 -100mhz) Dùng thiết bị Fluke DSP-4000 series or Fluke OMNIScanner2 để đo Thiết bị đo cáp ... OMNIScanner2 để đo Thiết bị đo cáp CAT5 Fluke DSP-LIA013 Channel/Traffic Adapter Tổng kết  Nắm khái niệm cáp  Hiểu rõ mạng, cách dây mạng cách kiểm tra mạng  Hiểu rõ nhiễu tín hiệu mát tín...
 • 30
 • 286
 • 0

Giáo trình quản lý dự án đâu tư - chương 5.2

Giáo trình quản lý dự án đâu tư - chương 5.2
... để quản nguồn lực dự án: giám sát, điều phối, đánh giá • Là sở để quản rủi ro cho dự án Cấu trúc kế hoạch dự án  Giới thiệu tóm tắt dự án  Các kế hoạch thực  Giới thiệu tóm tắt dự án: ... tóm tắt dự án: đời dự án mục tiêu cần đạt dự án mối quan hệ với mục tiêu chung doanh nghiệp  Phạm vi cấu tổ chức quản dự án  Mục tiêu dự án: Là mục tiêu cụ thể mà dự án cần đạt  Thời ... công việc dự án Các hợp phần dự án ( có)  Chi phí ngân sách cho dự án  Hệ thống theo dõi, giám sát đánh giá dự án  Các kế hoạch thực  Kế hoạch quản lý: • Bộ máy tổ chức quản • Các bên...
 • 13
 • 123
 • 0

Bài giảng sinh học động vật chương 5 2 hệ tuần hoàn

Bài giảng sinh học động vật  chương 5 2 hệ tuần hoàn
... HỆ TUẦN HOÀN I Sự tiến hóa hệ tuần hoàn II Các loại hệ tuần hoàn Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín III Hệ tuần hoàn người Tim Hệ mạch IV Hệ bach huyết Khái quát hệ tuần hoàn Tất thể ... ngoài, quan gọi hệ tuần hoàn  CO2 CO2 aa O2 CH aa CO2 O2 NH3 CH NH3 CO2 CO2 CHO CHO O2 aa aa NH3 CO2 CH CO2 CO2 NH3 NH3 CO2 aa NH3 NH3 CO2 NH3 O2 NH3 CHO CO2 aa Sự tiến hóa hệ tuần hoàn Trong trình ... loại, hệ tuần hoàn tiến hóa từ đơn giản đến phức tạp: Từ chưa có hệ tuần hoàn (động vật đơn bào)  có hệ tuần hoàn (động vật đa bào)  Từ hệ tuần hoàn hở (côn trùng…)  hệ tuần hoàn kín (động vật...
 • 61
 • 181
 • 2

Chương 5 2 tác dụng địa chất do gió

Chương 5 2 tác dụng địa chất do gió
... ng/liệu dễ bị gió mang  T /dụng gió thể rõ: bờ cát biển, sông, hồ nơi th/vật thưa thớt vắng T /dụng gió  phá hủy (thổi mòn, mài mòn) → v/chuyển → tích đọng 5. 2. 1 Tác dụng phá hủy gió (thổi mòn ... vọng phu”… 5. 2. 2 Tác dụng vận chuyển gió  Tùy tốc độ gió, k/thước mảnh vụn mà v/liệu gió đưa tới độ xa khác - V/liệu ph/hủy hạt nhỏ mịn (bột, sét) v/chuyển xa (bụi từ Xahara thổi tới Địa Trung ... Tác dụng thổi mòn - q/trình gió thổi  v/liệu vụn đưa xa Ở hoang mạc, gió thổi làm kh/nứt rộng  T /dụng ph/hóa v/lý ph/triển Thổi mòn - q/trình gió s/phẩm ph/hóa v/lý bề mặt đá gốc nơi khác  Tác...
 • 21
 • 213
 • 0

Bài giảng giải tích 2 chương 5 2 nguyễn thị xuân anh

Bài giảng giải tích 2 chương 5 2  nguyễn thị xuân anh
... n ! Ơ 2n +1 2n Ơ Ơ 2. 22n Ơ 2n 2. 2 = = n =2 n =1 (2n )!! n =1 2. 4.6 (2n ) n =1 n ! n =1 n ! ổƠ 2n ữ ữ = 2 = 2( e - 1) ỗ ữ ỗ ữ ốn=0 n ! ứ Ơ 2 Chui Taylor - Maclaurint n Ơ Ơ (- 1)n 2n ( 2) = n ... 2 Chui Taylor - Maclaurint Vớ d: Tớnh tng cỏc chui s sau Ơ n.5n Ơ (- 2) n ồ n +1 n =0 n ! n =1 n( n + 2) 7 22 n +1 n =1 (2n )!! Ơ (- 1)n- 1 .2. 5. 8 (3n - 4) n- n =1 n ! Ơ n n- Ơ n 5 Ơ 5n = +5 =5 ... +1 x 2n ữ ỗ n ỗ ( x - 1) ữ n ữ n=1 + n=1ố2n - 1ứ (n - 1)! x n=1 5n Ơ n n! n n n=1 n x Ơ Chui ly tha vi BKHT R =5, MHT l ( -5, 5) 1 n an = n ị lim | an | = lim n n = R =5 n n n đƠ n đƠ + +5 Ơ (5) n...
 • 35
 • 224
 • 0

Bài giảng Kinh tế học vi mô 1: Chương 5.2 TS. Hoàng Khắc Lịch

Bài giảng Kinh tế học vi mô 1: Chương 5.2 TS. Hoàng Khắc Lịch
... quyền mua túy 23 CHƯƠNG BÀI TẬP THỰC HÀNH 24 11/24/2013 Bài 1: Một hãng độc quyền sản xuất ngắn hạn có hàm cầu Q = 160 - 0,5P chi phí cận biên MC = 4Q + 4, chi phí cố định TFC = 25 Vi t phương trình ... nhuận tối đa hãng bao nhiêu? CHƯƠNG 25 CHƯƠNG Bài 1: Một hãng độc quyền sản xuất ngắn hạn có hàm cầu Q = 160 - 0,5P chi phí cận biên MC = 4Q + 4, chi phí cố định TFC = 25 Vi t phương trình hàm chi ... ngắn hạn: MR = SMC Khả sinh lợi hãng độc quyền:     Hãng có lợi nhuận kinh tế dương P > ATC Hãng có lợi nhuận kinh tế P = ATC Hãng bị thua lỗ tiếp tục sản xuất AVC < P < ATC Hãng ngừng sản...
 • 12
 • 2,386
 • 0

OCDI TIẾNG VIỆT Phan 5 Chuong 5.2

OCDI TIẾNG VIỆT Phan 5 Chuong 5.2
... cách chia Rdu cho hệ số an toàn Do Rdu (4 .5. 5) Cọc Bút chì Bản thép tăng cờng Bút chì Độ nén đàn hồi cọc (K) Độ xuyên cọc (S) Hình T 4 .5. 2 Đo độ chối 4 .5. 2 Thiết kế mối nối cọc kết cấu Mối nối ... 55 25 4 .5. 5 Những điểm cần ý khác thiết kế [Chỉ dẫn kỹ thuật] Thông thờng, rủi ro uốn dọc đóng cọc, ứng suất va chạm thấp dới ứng suất chảy dẻo cọc thép Kishida Takano đề xuất phơng trình (4 .5. 6) ... piles, Rept of PHRI, Vol.7, No.2, 1968 p 55 1(in Japanese) 8) Terzaghi, K.: Evaluation of coefficient of subgrade reaction , Geotechinique, Vol .5, No.4, 1 955 , pp 316-319 9) Yukimitu YOKOYAMA: Calculation...
 • 27
 • 217
 • 0

Kiến trúc máy tính Chương 5.2: Bộ nhớ ảo

Kiến trúc máy tính Chương 5.2: Bộ nhớ ảo
... Economics-NEU, 2011 Tại dùng nhớ ảo • Không gian địa lớn • Nhiều tiến trình chia sẻ nhớ vật lý • Bảo vệ nhớ • Di cư vung nhớ Dang Minh Quan: Institute of IT for Economics-NEU, 2011 Bộ nhớ ảo – Khái niệm Dang ... Bộ nhớ - lớn, nhanh, rẻ • Giải pháp – Làm cho nhớ kích thước nhỏ lớn (Nhưng không làm chúng chậm nhiều) -> Bộ nhớ ảo – Làm nhớ tốc độ thấp nhanh lên (Nhưng không làm chúng bé lại) -> nhớ ... Economics-NEU, 2011 13 Bộ nhớ ảo: Định vị trang • Sử dụng bảng trang lưu nhớ Dang Minh Quan: Institute of IT for Economics-NEU, 2011 14 Truy cập nhớ ảo • CPU phát hành địa nhớ ảo • Địa bao gồm trang,...
 • 17
 • 235
 • 0

HỆ SỐ ψ1 VÀ ψ2 - 22TCN 18 79 (chuong 5 2, ket cau BT toan khoi va BTCT)

HỆ SỐ ψ1 VÀ ψ2 - 22TCN 18 79 (chuong 5 2, ket cau BT toan khoi va BTCT)
... (hình 5- 2 2, 5- 2 3) , tiến hành theo điều kiện : NeH m2RI bxn (h0 - 0, 5xN) + m2RIbxa(h0 - xn - 0, 5xa) + + Rnp (bn - b) (h0 - 0, 5hn) hn + RaFa (aH - aa) + RacFa(h0 - aa) + + , c FH(h0 - aH) ... (h+a) 1 05 y 0, 4h 5y (nếu a> =2, 5y) (106) 2, 5y (nếu a < 2, 5y) -trờng hợp tác dụng lực tập trung: NDT 15 22TCN 1 8-7 9 y>0, 4h 2y y 0, 4h 5y (107) (108) bề dày ... (hình 5- 2 1a) x 0, 7h, trị số y = ,y , tăng x lên 0, 1h (cho tới x+h) ứng với việc giảm y xuống 0, 25 ,y theo hình 5- 2 1 ,y = A y (1 ) F h y 0,4h x 2 ,5 y ,y = y y = NDT 2 ,5 y x 2 ,5 y...
 • 43
 • 255
 • 0

Xem thêm