BÀI THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐIỆN TỪ SỐ-1 Giải phương trình Poisson và phương trình Laplace dạng sai phân bằng Matlab

Giải phương trình POISSON phương trình LAPLACE dạng sai phân bằng MATLAB - Báo cáo lý thuyết trường potx

Giải phương trình POISSON VÀ phương trình LAPLACE dạng sai phân bằng MATLAB - Báo cáo lý thuyết trường potx
... Page Báo cáo thuyết trường ĐHBKHN + Quan sát phân bố điện V vùng không gian khảo sát dạng đường đẳng thế: chọn Plot/ Parameters nang_trong_dem_90@yahoo.com.vn Page Báo cáo thuyết trường ... Page Báo cáo thuyết trường ĐHBKHN + Khởi tạo lưới phần tử hữu hạn cho miền khảo sát: chọn Mesh/ Initialize Mesh nang_trong_dem_90@yahoo.com.vn Page Báo cáo thuyết trường ĐHBKHN + Quan sát phân ... 0 0 0 0 0 0 0 0 Page Báo cáo thuyết trường ĐHBKHN BÀI KHẢO SÁT ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH I Mục đích Giúp sinh viên học sử dụng PDE toolbox Matlab để khảo sát phân bố điện V điện trường tĩnh vùng không...
 • 11
 • 722
 • 11

BÀI THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐIỆN TỪ SỐ 1

BÀI THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐIỆN TỪ SỐ 1
... 6.673 5 .18 8 3.095 0.000 0.000 5 .17 8 8.963 11 .749 13 .778 15 .19 9 16 .10 5 16 .548 16 .553 16 .12 1 15 .224 13 .807 11 .779 8.988 5 .19 3 0.000 0.000 6.6 71 11. 766 15 . 618 18 .468 20.484 21. 775 22.409 22. 417 21. 798 ... 22.488 21. 864 20.578 18 .560 15 .699 11 .828 6.706 0.000 0.000 5 .19 2 8.990 11 .788 13 .826 15 .254 16 .16 3 16 .608 16 . 612 16 .17 6 15 .273 13 .849 11 . 811 9. 010 5.204 0.000 0.000 3.095 5 .19 1 6.6 81 7.748 8.489 ... 32. 919 30.794 27.505 22.9 41 16.956 9.375 0.000 10 11 12 13 14 15 16 17 0.000 9.440 17 .092 23 .15 0 27.784 31. 138 33. 318 34.396 34.409 33.355 31. 194 27.852 23. 219 17 .15 0 9.475 0.000 0.000 9.346 16 .909...
 • 6
 • 479
 • 0

thí nghiệm môn điện tử số bài số 2 thanh ghi

thí nghiệm môn điện tử số  bài số 2 thanh ghi
... 14: Vcc Sơ đồ thí nghiệm Thanh ghi A Out In =1 =1 D Thanh ghi B q CLK S liu vo Out q CLOCK CLR Trong sơ đồ trên, ghi A B dùng trigơ D lắp nh sau: (đầu Out ghi đầu D sơ đồ sau) A Số liệu vào CLOCK ... Q 12 11 PR D Q _ Clk Clr Q 13 Chân 7: GND; Chân 14: Vcc Sơ đồ chân IC 74LS08 14 13 12 11 10 Vcc GND Chân 7: GND; Chân 14: Vcc Sơ đồ chân IC 74LS 32 14 13 12 11 Sơ đồ chân IC 74LS86 10 14 13 12 ... CLOCK D Q B D Q C D Q D D Q CLK CLK CLK CLK CLR Q CLR Q CLR Q CLR Q CLEAR Mạch tạo xung 5V 1,2K & 1,2K & ...
 • 3
 • 118
 • 1

thí nghiệm môn điện tử số bài số 1 bộ chọn kênh 2 1

thí nghiệm môn điện tử số  bài số 1 bộ chọn kênh 2 1
... nghiệm Cuối buổi thí nghiệm, cán hớng dẫn ký xác nhận vào kết Báo cáo thí nghiệm làm riêng ngời, nộp theo nhóm vơí bảng kết Sơ đồ chân IC74LS00 14 13 12 11 10 Vcc GND Sơ đồ thí nghiệm Máy phát ... làm thí nghiệm phải chuẩn bị trớc nội dung yêu cầu buổi thí nghiệm nhóm 01 chuẩn bị thí nghiệm có ghi danh sách thành viên nhóm Trong trình làm phải ghi lại kết thu đợc vào chuẩn bị thí nghiệm ... trị đầu vào E0 , E1 đầu vào điều khiển C0 tơng ứng với trờng hợp bảng thật Với đầu vào có mức logic nối đầu vào với điện áp 0V, với mức logic nối với điện áp +5V Dùng đồng hồ đo điện áp thực đầu...
 • 3
 • 129
 • 0

sử dụng thí nghiệm biễu diễn khi áp dụng phương pháp thực nghiệm giảng dạy chương 4 từ trường, vật lý 11 nâng cao, nhằm phát triển duy học sinh

sử dụng thí nghiệm biễu diễn khi áp dụng phương pháp thực nghiệm giảng dạy chương 4 từ trường, vật lý 11 nâng cao, nhằm phát triển tư duy học sinh
... việc sử dụng thí nghiệm biễu diễn áp dụng phương pháp thực nghiệm nhằm phát triển học sinh giảng dạy trung học phổ thông  Thiết kế số học chương Từ trường nhằm phát triển học tập vật học ... trọng Xuất phát từ quan điểm trên, chọn đề tài Sử dụng thí nghiệm biễu diễn áp dụng phương pháp thực nghiệm giảng dạy Chương Từ trường, Vật 11 nâng cao, nhằm phát triển học sinh Mục đích ... sở luận đề tài Sử dụng thí nghiệm biễu diễn áp dụng phương pháp thực nghiệm giảng dạy Chương Từ trường, Vật 11 nâng cao, nhằm phát triển học sinh  Giai đoạn : Nghiên cứu nội dung phương...
 • 79
 • 56
 • 0

bài tập trắc nghiệm sóng điện từgiải chi tiết

bài tập trắc nghiệm sóng điện từ có giải chi tiết
... ngược chi u Chủ đề 3: Sóng điện từ Câu 4.34 Phát biểu sau tính chất sóng điện từ không đúng? A Sóng điện từ truyền môi trường vật chất kể chân không B Sóng điện từ mang lượng C Sóng điện từ phản ... 4.38 Sóng điện từ sau khả xuyên qua tầng điện li? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 4.39 Sóng điện từ sau bị phản xạ mạnh tầng điện li? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ... biểu sau nói sóng điện từ? Tuyensinh247.com A Khi điện tích điểm dao động điện từ trường lan truyền không gian dạng sóng B Điện tích dao động xạ sóng điện từ C Tốc độ sóng điện từ chân không...
 • 15
 • 190
 • 0

Xây dựng phần mềm điều khiển giám sát cho hệ thống sản xuất linh hoạt FMS50 tại phòng thí nghiệmđiện tử

Xây dựng phần mềm điều khiển và giám sát cho hệ thống sản xuất linh hoạt FMS50 tại phòng thí nghiệm cơ điện tử
... (reset) c¸c tr¹m hƯ thèng FMS50 H×nh 3: L−u ®å qu¸ tr×nh dõng c¸c tr¹m hƯ thèng FMS50 HỘI NGHỊ CƠ ĐIỆN TỬ TÒAN QUỐC LẦN THỨ HAI 3.1 X©y dùng phÇn mỊm ®iỊu khiĨn vµ gi¸m s¸t cho tr¹m ph©n phèi vµ ... thèng FMS50 nh− sau: • ViÕt l¹i toµn bé ch−¬ng tr×nh ®iỊu khiĨn cho hƯ thèng FMS50 b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh FBD (Function Block Diagram) • X©y dùng thªm chøc n¨ng gi¸m s¸t cho hƯ thèng FMS50 dùa ... tr×nh ®iỊu khiĨn vµ gi¸m s¸t cđa tr¹m kiĨm tra ph«i HỘI NGHỊ CƠ ĐIỆN TỬ TÒAN QUỐC LẦN THỨ HAI 3.2 X©y dùng phÇn mỊm ®iỊu khiĨn vµ gi¸m s¸t cho tr¹m chun tiÕp vµ ph©n lo¹i s¶n phÈm H×nh 8: L−u ®å qu¸...
 • 5
 • 327
 • 4

Ứng dụng mạng truyền thông Profibus trong điều khiển mô hình dây chuyền tự động tại phòng thí nghiệmđiện tử ppt

Ứng dụng mạng truyền thông Profibus trong điều khiển mô hình dây chuyền tự động tại phòng thí nghiệm cơ điện tử ppt
... 2.1 Cấu ìn p ần cứng 2.1.1 Cấu hình ph n cứng ho tr m PLC Mạng truyền thông gồm PLC S7-300 ược lập cấu hình phần cứng truyền thông phần mềm SIMATIC Manager Việc giám sát, iều khiển hệ thống ược ... h c Tự nhiên, ông nghệ Môi tr  Thời gian áp ứng nhanh o ược với 10 trạm mở rộng I O phân tán ET200, trạm có 32 I O 25 ms ược ứng dụng phổ biến mạng công nghiệp truyền thông dành cho ứng dụng ... tán PROFIBUS DP s dụng chuẩn truyền thông RS-485, không dây ho c cáp quang Trong ó chuẩn RS-485 ược s dụng phổ iến Multi Point Interface MPI mạng (subnet) hệ thống SIMATIC NET hãng Siemens Mạng...
 • 9
 • 253
 • 3

Báo cáo thí nghiệm mạch điện tử

Báo cáo thí nghiệm mạch điện tử
... đo đạc Mạch thực tế Mạch led để đưa tín hiệu áp dạng số Nhiệt độ phòng • Nhận xét: • Mạch cho kết yêu cầu (áp tuyến tính với nhiệt độ tính độ C) • Ban đầu có nhiều sai sót lí do: * hàn mạch chưa ... (1mV/ºC) Nhiệt độ môi trường Mạch đo nhiệt độ Thông số dạng áp Giới thiệu op-amp LM335: Các cách đóng gói cuả LM335 Data sheet Thêm phần data sheet op-amp TL082 Mạch nguyên lý Tính toán • Ta ... Mạch đo nhiệt độ dùng OP-AMP (operational amplifier) LM335- cảm biến nhiệt độ (Precision Temperature...
 • 23
 • 609
 • 0

Báo cáo thí nghiệm: Mạch điện tử

Báo cáo thí nghiệm: Mạch điện tử
... dưới dạng đo áp (1mV/ºC) Nhiệt độ môi trường Mạch đo nhiệt độ Thông số dạng áp Giới thiệu về op­amp LM335:  Các cách đóng gói cuả LM335 Data sheet Thêm phần data sheet của op­ amp TL082 Mạch nguyên lý Tính toán ... Mạch đo nhiệt độ  dùng OP­AMP (operational  amplifier) LM335­ cảm biến nhiệt độ (Precision  Temperature Sensors)...
 • 10
 • 487
 • 0

Các bài thí nghiệm điều khiển tự động Phần PHI TUYẾN

Các bài thí nghiệm điều khiển tự động Phần PHI TUYẾN
... iu kin hon thnh thớ nghim mụn hc 12 Hớng dẫn sử dụng thí nghiệm dùng simulink Bài Cách lập sơ đồ simulink để khảo sát đặc tính khâu phi tuyến điển hình 1.Khõu bóo ho Khõu cú khe h Khõu rle v ... ca cỏc khõu phi tuyn c bn b Kho sỏt quan h vo ca cỏc khõu phi tuyn v ghi li cỏc c tớnh phi tuyn in hỡnh ( cú tớn hiu vo l hỡnh sin hoc rng ca) 3.Bỏo cỏo thớ nghim - V s ca cỏc khõu phi tuyn tớnh ... kmax phi tuyn cn tỡm s phi tha < f (e) < k vi e v f ( e ) = e = e Hỡnh 1: c tớnh tn s Popov v ng thng Popov 2.2 Bc 2: Tng hp b iu khin v mụ phng Trong gúc gii hn tỡm c bc 1, tỡm mt c tớnh phi...
 • 16
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập môn trường điện từbài tập trường điện từ có giảigiai bai tap mon truong dien tubai tap li thuyey truong dien tu co giaibài tập trắc nghiệm trường điện từbai tap ve truong dien tu co loi giai cua vu thanh khietbài tập cấu kiện điện tử có giảiphòng thí nghiệm cơ điện tửbao cao thi nghiem mach dien tu 2báo cáo thí nghiệm mạch điện tửbao cao thi nghiem mach dien tutài liệu thí nghiệm mạch điện tửcâu hỏi trắc nghiệm trường điện từtrắc nghiệm trường điện từthí nghiệm mạch điện tửgiáo án chủ đề trường mầm nonGiáo án nghề làm vườntruong mam nongiáo án lớp chồiGA trường MNgiáo án phát triển thể chất bò thấp chui qua cổngđồ chơi của bégiáo án bản thân 17+18giao an gia dinhChủ đề 2 - iop3 .Mĩ thuậtTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnKhảo sát một số giống cà chua trồng trong nhà lưới không dùng đất vụ Hè Thu, năm 2004Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì ISo sánh một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ hè thu năm 2004 trên đất Gia Lâm Hà NộiGiáo án Thể dục lớp 6 mới kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 6 kì II chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 7 kì I chuẩn KTKNĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học LỊCH sử 12 THÔNG QUA VIỆC kết HỢPVĂN học để gây HỨNG THÚ CHO học SINHLỰA CHỌN VÀ PHỐI hợp một số PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TÍCH cực một số BÀI TRONG CHƯƠNGNÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tổ CHUYÊN môn bộ môn SINH học cấp TRUNG học PHỔ THÔNG