Bài tập lớn : XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU

Bài tập về xử số tín hiệu

Bài tập về xử lý số tín hiệu
... câu a, cho tín hi u x(n ) = ⎨ cac gia tri khac cua n ⎩0 i V x(n) ii Xác đ nh v y(n) = T[x(n)] iii V tín hi u y’(n) = y(n – 2) iv Xác đ nh v tín hi u x2(n) = x(n – 2) v Xác đ nh v tín hi u y2(n) ... v tính n tính c a h th ng? áp ng xung đ n v c a h th ng bao nhiêu? 12 V xác đ nh tích ch p y(n) c a tín hi u 0≤n≤6 ⎧ 13 n x(n) = ⎨ n khac ⎩0 −2 ≤ n ≤ ⎧1 h(n ) = ⎨ n khac ⎩0 theo cách th a b Tính ... 1) Co th k t lu n v tính b t bi n theo th i gian c a h th ng? d L p l i câu b c cho h th ng y(n) = T[x(n)] = nx(n) 10 Phân lo i h th ng sau theo tính ch t – ng – t nh – Tuy n tính – phi n – B t...
 • 4
 • 65
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN XỬ SỐ TÍN HIỆU CHƯƠNG 7 ppsx

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU CHƯƠNG 7 ppsx
... Hình7.2.1 CHNG 7: THỰC HIỆN MẠCH CH LỌC SỐ 7. 2 Dạng Canonical Hình 7. 2.2 Thay đổi N(z) 1/D(z) CHNG 7: THỰC HIỆN MẠCH CH LỌC SỐ 7. 2 Dạng Canonical Hình 7. 2.3: Dạng tắc lọc IIR bậc hai CHNG 7: ... v3 ] CHNG 7: THỰC HIỆN MẠCH CH LỌC SỐ 7. 1 Dạng trực tiếp Hình 7. 1.3 CHNG 7: THỰC HIỆN MẠCH CH LỌC SỐ 7. 2 Dạng Canonical Dạng biểu diễn canonical, dạng trực tiếp II, hệ số recursive hệ số non-recursive, ... CHNG 7: THỰC HIỆN MẠCH CH LỌC SỐ 7. 1 Dạng trực tiếp 7. 2 Dạng canonical 7. 3 Dạng Cascade 7. 4 Cascade sang canonical 7. 5 Cài đặt phần cứng đệm vòng 7. 6 Các ảnh hưởng trình lượng tử hóa mạch lọc số...
 • 54
 • 188
 • 0

Bài giảng môn xử số tín hiệu chương 3 - Các hệ thống thời gian rời rạc ppsx

Bài giảng môn xử lý số tín hiệu chương 3 - Các hệ thống thời gian rời rạc ppsx
... CHNG 3: CÁC HỆ THỐNG NG THỜI GIAN RỜI RẠC 3. 3 Đáp ứng xung y (n ) = ∑ h(m )x(n − m ) m (direct form) (3. 3 .3) CHNG 3: CÁC HỆ THỐNG NG THỜI GIAN RỜI RẠC 3. 4 Bộ lọc FIR IIR Các hệ thống LTI rời rạc ... không nhân tín hiệu tồn n ≤ -1 triệt tiêu n ≥ Tín hiệu trung gian tín hiệu tồn hai miền thời gian nói CHNG 3: CÁC HỆ THỐNG NG THỜI GIAN RỜI RẠC 3. 5 Tính nhân ổn đònh Hình 3. 5.1 Tín hiệu nhân ... CHNG 3: CÁC HỆ THỐNG NG THỜI GIAN RỜI RẠC 3. 5 Tính nhân ổn đònh Giống tính hiệu tương tự, tín hiệu số phân loại thành tính hiệu nhân quả, không nhân tính hiệu trung gian, giống hình 3. 5.1 Một tín...
 • 40
 • 241
 • 0

Báo cáo bài tập lớn Xử tín hiệu tương tự và số

Báo cáo bài tập lớn Xử lý tín hiệu tương tự và số
... Y(t)'); 13 Báo cáo tập lớn GVHD: PGS.TS Lê Tiến Thường Xử tín hiệu tương tự số Nhóm Phổ biên độ tín hiệu đầu đầu vào sau Hình Phổ biên độ tín hiệu vào Cho thấy với lọc thông thấp FIR tần số cắt ... Báo cáo tập lớn GVHD: PGS.TS Lê Tiến Thường Xử tín hiệu tương tự số Nhóm LỜI MỞ ĐẦU Xử tín hiệu số (Digital Signal Processing – DSP) trở thành ... trọng số mẫu đầu vào tạo M mẫu trước 𝑥 ( 𝑛 − 1), 𝑥 ( 𝑛 − 2), … , 𝑥(𝑛 − 𝑀) Báo cáo tập lớn GVHD: PGS.TS Lê Tiến Thường Xử tín hiệu tương tự số Nhóm Về mặt thuyết, dựa đặc điểm đáp ứng tần số, ...
 • 24
 • 434
 • 5

BÀI TẬP LỚN XỬ TÍN HIỆU SỐ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI Z THUẬN – Z NGƯỢC

BÀI TẬP LỚN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI Z THUẬN – Z NGƯỢC
... tuyến tính : b- Tính trễ: II- Phần tập: Các hàm matlab : residuez ( để phân tích X (z) thành dạng mà từ tìm biến đổi Z ngược ) Tìm biến đổi Z ngược tín hiệu sau H (z) = 10 z z − 0,5 , z < 0.5 z z > ... H (z) = z − 1.5 z + 0.5 , z2 + z + 3 H (z) = z − 1. 1z − 5.9 z + 0.6 , 0.1 < z < Giải H (z) = 10 z 10 = z − 0,5 − 0.5 z −1 , z < 0.5 ⇒ h(n) = −10(0.5) n u ( −n − 1) z z −1 = −1 −2 H (z) = z − 1.5 z ... miền biến số độc lập âm VD : Tim biến đổi Z tín hiệu sau: - Biến đổi phía: - Biến đổi phía: c- Miền hội tụ: Tập hợp tất giá trị Z mà chuỗi X (Z) hội tụ gọi miền hội tụ biến đổi Z hiệu : RC[X (Z) ]...
 • 6
 • 684
 • 5

Bài tập lớn xử tiếng nói biểu diễn năng lượng, biên độ và tỷ lệ biến thiên qua giá trị không của tín hiệu tiếng nói theo thời gian

Bài tập lớn xử lý tiếng nói biểu diễn năng lượng, biên độ và tỷ lệ biến thiên qua giá trị không của tín hiệu tiếng nói theo thời gian
... iên độ tín hiệu tiếng nói Biên độ tín hiệu tiếng nói theo thời gian cho biết đường bao biên độ tín hiệu Vì cần lấy giá trị tuyệt đối biên độ biểu diễn giá trị theo thời gian ăng lượng tín hiệu tiếng ... Hamming { ( ) ỷ lệ biến thiên qua giá trị không tín hiệu tiếng nói Tỷ lệ biến thiên qua giá trị không đưa thông tin tỷ lệ tín hiệu thay đổi dấu suốt chiều dài tín hiệu, tỷ lệ tín hiệu thay đổi ... Nếu tín hiệu tỷ lệ biến thiên qua giá trị không nhỏ, tín hiệu thay đổi chậm, tín hiệu chứa thông tin tần số thấp Tỷ lệ biến thiên qua giá trị không đưa thông tin tần số tín hiệu tiếng nói...
 • 15
 • 1,224
 • 16

Bài tập Xử số tín hiệu pptx

Bài tập Xử lý số tín hiệu pptx
... Tìm tín hiệu trường hợp Bài 1.9 Hướng dẫn So sánh với x(t): thành phần nghe xa(t) với x(t) khác nào? a Không có prefilter, tín hiệu đầu tín hiệu xa(t) alias với x(t) b Bộ lọc tưởng: tín hiệu ... Nyquist [-2Khz, 2kHz] - Tín hiệu khôi phục tưởng xa(t) chồng lấn với x(t)  Bài 1.7  Cho tín hiệu tam giác x(t)   0.5 t(s) Fs = 8Hz, khôi phục khôi phục tưởng CM: Tín hiệu ngõ thỏa: xrec(t) ... xrec(t) = Asin(2 f1t) + Bsin(2 f2t) Tính giá trị f1, f2, A,B Bài 1.7 Hướng dẫn - Tín hiệu khôi phục xa(t) - Thành phần tần số x(t): Tín hiệu x(t) tuần hoàn  tính khai triển chuỗi Fourier (gợi...
 • 9
 • 364
 • 2

Bài tập xử số tín hiệu

Bài tập xử lý số tín hiệu
... đổi z tín hiệu sau theo X(z): X1(n)=X() X2(n) =X(2n) Bài giải X1(n)= 8.2.5 cho pt biến đổi Z tín hiệu tìm pt hiệu số tín hiệu (a) Z2Y(z)+ZY(z)=X(z)-ZX(z) (b) 5Z3Y(z)-2Z2Y(z)-6ZY(z)=3ZX(z) Bài giải ... 0.7z-4y(z) +0.9z-5 8.2.7 cho hai tín hiệu : X1(n)= X2(n)= Lấy biến đổi z tín hiệu nhân chập tín hiệu lấy biến đổi z để nghiệm lại biến đổi z tích số biến đổi tín hiệu cho Bài giải: (1) X1(z)=1+2z-2- ... phân kỳ Nên : X2(n) = 15 Bài tập chương 8: 8.1.1 Tìm biến đổi z bên bên tín hiệu sau : a  Áp dụng công thức : 16 b Tín hiệu có biên độ giảm dần, biên độ nên viết tín hiệu sau: Biến đổi Z là:...
 • 49
 • 218
 • 0

bài tập lớn môn ghép kênh tín hiệu số công nghệ adsl

bài tập lớn môn ghép kênh tín hiệu số công nghệ adsl
... Tổng quan công nghệ DSL  Chương 3: Công nghệ ADSL  Chương 4: Công nghệ ADSL2  Chương 5: Công nghệ ADSL2 +  Chương 6: Khả ứng dụng công nghệ ADSL2 + Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page ... cho việc ghép ADSL2 + Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page 36 Khoa Điện Tử Viễn Thông Lớp ĐHĐT1K1 c Một số tính khác ADSL2 +: Ngoài tính trình bày trên, ADSL2 + có thêm số tính sau: • ADSL2 + ... ADSL, điều làm tăng vùng phủ khoảng 6% Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page 32 Khoa Điện Tử Viễn Thông Lớp ĐHĐT1K1 CHƯƠNG 5: CÔNG NGHỆ ADSL2 + Công nghệ ADSL2 + thành viên họ chuẩn ADSL ADSL2+...
 • 49
 • 444
 • 1

Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số " Công nghệ ADSL " pot

Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số
... Tổng quan công nghệ DSL  Chương 3: Công nghệ ADSL  Chương 4: Công nghệ ADSL2  Chương 5: Công nghệ ADSL2 +  Chương 6: Khả ứng dụng công nghệ ADSL2 + Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page ... cho việc ghép ADSL2 + Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page 36 Khoa Điện Tử Viễn Thông Lớp ĐHĐT1K1 c Một số tính khác ADSL2 +: Ngoài tính trình bày trên, ADSL2 + có thêm số tính sau: • ADSL2 + ... ADSL, điều làm tăng vùng phủ khoảng 6% Bài tập lớn môn Ghép kênh tín hiệu số Page 32 Khoa Điện Tử Viễn Thông Lớp ĐHĐT1K1 CHƯƠNG 5: CÔNG NGHỆ ADSL2 + Công nghệ ADSL2 + thành viên họ chuẩn ADSL ADSL2+...
 • 49
 • 504
 • 1

Bài giảng: Xử số tín hiệu-Chương 5: BIẾN ĐỔI Z pot

Bài giảng: Xử lý số tín hiệu-Chương 5: BIẾN ĐỔI Z pot
... X1 (z) = 1- 2z- 1 + z- 2; ROC: z 0; X2 (z) = 1+ z- 1 + z- 2 + z- 3 + z- 4 + z- 5; ROC: z 0; p dng tớnh cht trờn: X (z) = X1 (z) X2 (z) = (1- 2z- 1 + z- 2)(1+ z- 1 + z- 2 + z- 3 + z- 4 + z- 5) = 1- z- 1 - z- 6 + z- 7 ... 0.25 + z 0.25 z 0.5 z 1 + 0.5 z Xỏc nh cỏc h s: A0 = [ X ( z ) ] z =0 10 z z = =4 0.25 z z =0 A1 = (1 0.5 z ) X ( z ) A2 = (1 + 0.5 z ) X ( z ) Suy ra: X ( z) = + z = 0.5 z =0.5 ... z ) = , | z |>| a | 1 az n p dng tớnh cht trờn: dX1 (z) d az1 ; | z |>| a | X (z) =z =z = dz dz 1az (1az ) 5/22/2010 Bi ging: X s tớn hiu Chng BIN I Z (tt) 5.1.2 Cỏc tớnh cht ca bin i Z...
 • 25
 • 644
 • 2

Bài tập lớn xử ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu phương pháp tách từ trong văn bản tiếng việt theo hướng tiếp cận của giải thuật di truyền

Bài tập lớn xử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu phương pháp tách từ trong văn bản tiếng việt theo hướng tiếp cận của giải thuật di truyền
... nguyên thuật toán tiếng Anh cho tiếng Việt Các hướng tiếp cận thuật tách từ tiếng Việt Dựa vào kĩ thuật tách từ tiếng Hán, điểm tương đồng tiếng XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Việt tiếng Hán Chúng ... Nguyễn đề xuất năm 2005 hướng tiếp cận tách từ với mục đích phân loại văn mà không cần dùng đến từ điển hay tập ngữ liệu học Vì nội dung tập lớn chúng em tìm hiểu phương pháp XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN ... giả công bố , hướng tiếp cận tách từ dựa nhiều ký tự , cụ thể cách tách từ hai ký tự cho lựa chọn thích hợp XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Một số phương pháp tách từ tiếng Việt 3.1 So khớp từ dài (Longest...
 • 25
 • 1,133
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn xử lý số tín hiệugiải bài tập môn xử lý số tín hiệubài tập lớn xử lý tín hiệu sốbài tập lớn môn xử lý số tín hiệugiải bài tập xử lý số tín hiệubài tập xử lý số tín hiệutài liệu bài tập xử lý số tín hiệubai tap xu ly so tin hieu chuong 2bai tap xu ly so tin hieu co loi giaibài giảng xử lý số tín hiệuslide bài giảng xử lý số tín hiệubài tập lớn xử lý ảnh sốxử lý số tín hiệuxử lý số tín hiệu đa tốc độ và dàn lọcgiáo trình xử lý số tín hiệuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây