Bai tap chuong 4

Câu hỏi và bài tập chương 4, đại số 10

Câu hỏi và bài tập chương 4, đại số 10
... a  BÀI TẬP: Bài 78a) Tìm giá trị nhỏ hàm số : f ( x) = x + x Giải : *Tập xác định : D=IR\{0} *Vì x 1/x dấu, ta có: 1 f ( x) = x + = x + ≥ x = x x x *Dấu xảy x = ⇔ x = ⇔ x = ±1 x *Vậy hàm số ... ÔN TẬP LÍ THUYẾT Bất phương trinh đương với hệ : a  g ( x) >  f ( x) < g ( x)  b  f ( x) ≥  f ( x) < g ( x)  c  f ( x) ≥   g ( x) >  f ( x) < g ( x)  f ( x) < g ( x)tương BÀI TẬP: Bài ... 4;3] ∪ [0;1] Bài 89a) Nghiệm phương trình: x + 10 x − = 2( x − 1) là: x = 3− ( A): ( B): x= x = 3+ ( C ): x2 = x1 = + ( D ): DẶN DÒ 1) Các em hoàn thành nốt câu lại SGK 2) Các em làm tập 4.85; 4.86...
 • 16
 • 2,971
 • 3

BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10

BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10
... khối lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trò: A 25,92 .105 J B 105 J C 51, 84. 105 J D 2 .105 J 21 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao ... m/s ; v2 = 100 m/s ; v hợp với v1 góc 60o   B v1 = 40 0 m/s ; v2 = 40 0 m/s ; v hợp với v1 góc 120o   C v1 = 100 m/s ; v2 = 200 m/s ; v hợp với v1 góc 60o   D v1 = 100 m/s ; v2 = 100 m/s ... g=10m/s2 bao nhiêu? A -100 J B 200J C -200J D 100 J 22 Một vật rơi tự từ độ từ độ cao 120m Lấy g=10m/s Bỏ qua sức cản Tìm độ cao mà động vật lớn gấp đôi năng: A 10m B 30m C 20m D 40 m 23 Một người...
 • 3
 • 2,250
 • 48

Nghiệp vụ cho vay bài tập chương 4

Nghiệp vụ cho vay bài tập chương 4
... 271 ,44 5 Vốn v quỹ 14, 365 Tổng nguồn vốn 1,901 ,44 1 11, 845 44 ,567 22,765 1,2 14, 530 342 ,40 0 182,000 112,099 176,000 1,901 ,44 1 Yêu cầu: Giả sử khách hng đủ điều kiện cho vay, xác định số tiền cho vay ... 1,839 43 7 235 3,092 840 1,152 276 123 1,839 43 7 235 3,092 840 8 64 276 123 1,839 43 7 235 3,092 840 576 276 123 1,839 43 7 235 3,092 840 288 276 123 26 3 14 602 890 1,178 88 168 249 330 18 226 43 3 640 ... TCTD Cho vay TCTD khác Cho vay TCKT, cá nhân a .Cho vay ngắn hạn b .Cho vay trung - di hạn Các khoản đầu t Ti sản Ti sản có khác Tổng Ti sản Số tiền Chỉ tiêu Số tiền 13,2 74 Tiền gửi TCTD khác 41 ,44 6...
 • 7
 • 323
 • 2

Bài tập chương 4

Bài tập chương 4
... động điện từ riêng mạch LC có chu kỳ 2.10 4 s Năng lượng điện trường mạch biến đổi điều hòa với chu kỳ A 1, 0.10 4 s B 2, 0.10 4 s C 4, 0.10 4 s D 0,5.10 4 s 97 Mạch dao động LC có điện trở không, ... mA B I = 4, 28 mA C I = 5,20 mA D I = 6, 34 mA 48 Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16 nF cuộn cảm L = 25 mH Tần số góc dao động mạch A 200 Hz B 200 rad/s C 5.10-5 Hz D 5.1 04 rad/s 49 Tụ điện ... Muốn cho máy thu bắt sóng từ 40 m đến 2600 m, cuộn cảm mạch phải có độ tự cảm nằm giới hạn nào? A Từ µH trở lên B Từ 2, 84 mH trở xuống C Từ µH đến 2, 84 mH D Từ mH đến 2, 84 µH 63 Mạch dao động LC...
 • 10
 • 336
 • 0

Bài soạn bai tap chuong 4-5

Bài soạn bai tap chuong 4-5
... Vật lí 11 - Học kì II Bài tập : SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG - SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM Bài 1: Ống dây điện hình trụ có lõi chân khơng, chiều dài l = 20 cm, ... cảm xuất ống dây Bài 2: Một ống dây dài 1m có lớp vòng dây quấn sít nhau,bán kính vòng dây 5cm,đường kính dây điện 1mm.D9ộ tự cảm L ống dây là: A.0,1H B.0,314H C.0,01H D.0,062H Bài 3: Hai dây dẫn ... tác dụng lên đọan dây dài 10cm đọan dây 0,02N.Cường độ I có giá trò: A.100A B.50A C.25A D.10A u r Bài 4: Vòng dây tròn bkính R=10cm, điện trở R=0,2 Ω đặt nghiếng 300 với B , B= 0,02T hình vẽ Xác...
 • 2
 • 273
 • 0

Bài soạn Bai tap chuong 4 - Dao dong va song dien tu

Bài soạn Bai tap chuong 4 - Dao dong va song dien tu
... T= 1 0-4 s Nếu mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện cuộn cảm giống hệt tụ điện cuộn cảm mạch dao động điện từ với chu kỳ A 0,5.1 0-4 s B 2.1 0-4 s C 1 0-4 s D 1 0-4 s Trang 8/11 DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - LÝ ... sóng 240 π m Để thu sóng điện từ có bước sóng 18 π m người ta phải mắc thêm vào mạch tụ điện có điện dung C mắc ? A Mắc nối tiếp C = 4, 53.1 0-1 0F B Mắc song song C = 4, 53.1 0-1 0F -8 C Mắc song song ... 14, 36.1 0-7 F B 0 ,45 .1 0-9 F ≤ C ≤ 79,7.109F C 3,91.1 0-1 0F ≤ C ≤ 60,3.1 0-1 0F D 0,12.1 0-8 F ≤ C ≤ 26 ,4. 1 0-8 F Câu 3: Một máy thu thu sóng ngắn Để chuyển sang thu sóng trung, thực giải pháp sau mạch dao...
 • 11
 • 851
 • 23

Bài tập chương 4 cấu kiện điện tử

Bài tập chương 4 cấu kiện điện tử
... Rc = 2,34kQ; RE = 100; RB = 64kft; Rc = 2,34kQ; RE = a Ic = - ,3 V ce + b Ic = -0,33.10 ' 3V ce + 4. 10 ' c Ic = -0,34V ce + 4, 14 d Ic = -0, 34. 10 V ce + 4, 14. 10 '3 2 64 Hỡnh cú Vcc = 12v; V bb = ... -0,33.10 3V ce + ' c Ic = -0,34V ce + 4, 14 d Ic = -0, 34. 10 ' 3V ce + 4, 14. 10 '3 2 54 Mch phõn cc BJT dng dựng hai ngun riờng Vcc = 12v; V bb = 3v; 100; R b = 64kQ; Rc = 2,34kO; R e = 0,56kQ Phong trỡnh ... '3 c = -0,34V ce + 4. 14 d Ic = -0, 34. 10 3V ce + 4, 14. 10 '3 287 Hỡnh cú RB - 4k; Rc = 2,34k; RK= 0,56k; Vcc = 12v; V be = 0,6v; p = 100 Phng trỡnh ng ti tnh: a Ic = -0,33.10 '3V ce + 4. 10 '3 b...
 • 130
 • 644
 • 0

BÀI TẬP CHƯƠNG 4 THUẾ NHẬP KHẨU - THUẾ XUẤT KHẨU potx

BÀI TẬP CHƯƠNG 4 THUẾ NHẬP KHẨU - THUẾ XUẤT KHẨU potx
... NK thuế TTĐB mà công ty X phải nộp kỳ Tính thuế TTĐB thuế NK mà công ty hoàn Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT mặt hàng, dịch vụ 10% Thuế suất thuế xuất rượu 25 độ 2% Thuế suất thuế nhập rượu 40 ... 65% Thuế suất thuế TTĐB rượu 40 độ 65% rượu 25 độ 30 % Thuế suất thuế nhập dây chuyền sản xuất 1% Giá tính thuế nhập xác định theo phương pháp thứ BÀI 3: Trong kỳ tính thuế công ty SX – KD - XNK ... nước xuất giao hàng cho công ty Giá trị 10.000sp nhập theo điều kiện CIF 2,5 tỷ đồng thuế suất thuế nhập sản phẩm 5% Yêu cầu: tính thuế xuất khẩu, nhập mà công ty phải nộp kỳ Biết rằng: - Thuế...
 • 3
 • 451
 • 2

BÀI TẬP CHƯƠNG 4: WINDOWS CONTROLS (TT) docx

BÀI TẬP CHƯƠNG 4: WINDOWS CONTROLS (TT) docx
... theo tọa độ tương ứng với giá trị thay đổi Trackbar ScrollBar Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh Bài 4: Xây dựng chương trình hiển thị lịch tờ sau: Khi mở Form hiển thị lịch ... Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh Bài 3: Viết Chương trình hiển thị loại Pizza (hình ảnh, công thức thành ... tháng năm vào groupbox bên phải (bao gồm thứ tuần) Bài 5: Viết chương trình Quản lý Đăng ký Khách hàng VIP cho Siêu thị CoopMark sau: Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh...
 • 5
 • 246
 • 0

Bai tap chuong 4 Ly 12 Chuan

Bai tap chuong 4 Ly 12 Chuan
... động tự Người ta đo điện tích cực đại tụ Q0 = 4. 10-7C dòng điện cực đại cảm L I = 3,14A Bước sóng λ sóng điện từ mà mạch phát A 2,4m B 24m C 240 m D 48 0m Câu 31: Mạch chọn sóng máy thu mạch dao ... không đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Lấy π = 3, 14 Chu kì dao động điện từ riêng mạch A 6,28.10-4s B 12, 56.10-4s C 6,28.10-5s D 12, 56.10-5s Câu 15: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C ... sóng từ 18π (m) đến 240 π (m) điện dung C phải nằm giới hạn A 4, 5.10 12 ( F ) ≤ C ≤ 8.10 −8 ( F ) B 9.10−10 ( F ) ≤ C ≤ 16.10−8 ( F ) C 4, 5.10−10 ( F ) ≤ C ≤ 8.10 −8 ( F ) D 9.10 12 ( F ) ≤ C ≤ 8.10...
 • 4
 • 169
 • 0

Hóa đại cương 1 - Bài tập chương 4 pdf

Hóa đại cương 1 - Bài tập chương 4 pdf
... = 10 9700( − )(cm ) nt nc nt nc v 2 1 = 10 9700 (1 − ) = 82275(cm 1 ) v 3 1 = 10 9700 (1 − ) = 97 511 (cm 1 ) Vậy: v 4 1 = 10 9700 (1 − ) = 10 2 843 (cm 1 ) 16 v ∞ 1 = 10 9700 (1 − ) = 10 9700(cm 1 ) ∞ 1 ... - Với H: E1 =-0 ,5; E2 =-0 ,12 5; E3 =-0 ,055.(đvn) - Với He+: E1 =-2 ; E2 =-0 ,5; E3 =-0 ,222 (đvn) - Với Li2+: E1 = -4 ,5; E2= -1 , 125; E3 =-0 ,5 (đvn) 13 , 6Z theo hệ đơn vị eV: En = − từ đó: n2 - Với H: E1= -1 3 ,6; ... E2 =-3 ,4; E3= -1 , 5 (eV) - Với He+: E1 =-5 4, 4; E2= -1 3 ,6; E3 =-6 (eV) - Với Li2+: E1= -1 2 2 ,4; E2 =-3 0,6; E3= -1 3 ,5 (eV) a) n lớn En lớn (càng dương) b) n cố định, Z thay đổi En thấp Z lớn Câu 5: 1 1 −1...
 • 4
 • 427
 • 3

Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 4 pps

Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 4 pps
... Bài 4. 9: a) IA = IC = 9,5(A); IB = 4, 92(A) W1 = 18 05 (W) W2 = 18 03 (W) b) IA = IC = 9,5(A); IB = 18 ,35 (A) W1 = - 312 6 (W) W2 = 6735 (W) Bài 4 .10 : a) 10 98(W); b) 5,7 7( ) IN = Bài 4 .11 : Thực biến ... 8 640 (W), Ampe kế 9,295(A) Bài 4. 5: a IA = 0,707(A); IA1 = 1( A); IA2 = 0,707(A); Ica = 0 ,40 8(A); b W1 = 55(W); W2 = 15 0(W); ampe kế A=0(A); c PZ1 = (W); PZ2 = 50 (W); PZd = (W); Bài 4. 6: 277 , 4( W); ... Trang 11 2 Chương IV: Mạch ba pha a) b) c) d) P1 = 540 0 (W), P2 = P1 = 0, P2 = 540 0 (W) P1 = P2 = 540 0(W) P1 = 6 240 (W), P2 = 312 0(W) Z * * W1 A * * W2 B Z Z C Hình 4. 7 Bài 4. 8: Mạch điện hình 4. 8...
 • 7
 • 330
 • 6

Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - bài tập chương 4 pps

Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - bài tập chương 4 pps
... C2H5OH Dạng : Phương trình VanderWaals Khối lượng riêng khí oxi O2 điều kiện tiêu chuẩn 1 ,43 g/l Tìm khối lượng riêng 170C 800mmHg (Chưa biết khối lượng phân tử Oxi) 10 Tính áp suất 0,6 mol khí NH3 ... chúng (không theo thứ tự) là: 100,70C; 210C, -2 30C; 78,30C Hãy xếp chất với nhiệt độ sôi tương ứng theo thứ tự trị số giảm dần giải thích chất có phân tử khối xấp xỉ mà lại khác nhiều nhiệt độ sôi ... tưởng b/ Amoniac khí thực, tính áp suất theo phương trình Van Der Waals với số: a = 4, 17l2.atm.mol-2 b = 0,0371l.mol-1 ...
 • 2
 • 302
 • 0

Bài tập chương 4 - Phản ứng hóa học

Bài tập chương 4 - Phản ứng hóa học
... nhiệt phản ứng có H  B Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  C Phản ứng thu nhiệt phản ứng có H  D Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  4. 9 Cho phương trình nhiệt hoá học sau : a) H2(k) + Cl2(k) ... đồ (b) phản ứng tỏa nhiệt B Phản ứng theo giản đồ (a) theo giản đồ (b) là phản ứng thu nhiệt C Phản ứng theo giản đồ (a) phản ứng toả nhiệt; theo giản đồ (b) phản ứng thu nhiệt D Phản ứng theo ... nhường electron 3) Phản ứng oxi hoá– khử phản ứng có thay đổi số oxi hoá số nguyên tố 4) Phản ứng oxi hoá– khử phản ứng có tăng số oxi hoá số nguyên tố 5) Phản ứng oxi hoá– khử phản ứng có giảm số...
 • 19
 • 234
 • 0

Xem thêm