DTCS CH7 bientan

CH7.PDF

CH7.PDF
...
 • 14
 • 402
 • 0

Nghẽn mạch trong hệ thống điện tử ch7

Nghẽn mạch trong hệ thống điện tử ch7
... thành phần đối xứng hệ thống điện pha: Trong mạch pha - dây, hệ thống dòng điện dây cân Dòng đất (hay dây trung tính) tổng hình học dòng pha, băng lần dòng thứ tự không Hệ thống điện áp dây thành ... Fa + Fb + Fc = F0 = hệ thống véctơ cân Hệ số không cân bằng: b0 = F0/F1 Hệ số không đối xứng: b2 = F2/F1 Hệ thống véctơ thứ tự thuận thứ thự nghịch đối xứng cân bằng, hệ thống véctơ thứ tự không ... ngắn mạch bản: Qui ước: - Coi pha A pha đặc biệt (ở điều kiện khác pha lại) - Xét ngắn mạch đầu nhánh rẽ phần tử chiều dương dòng điện từ pha đến điểm ngắn mạch Theo điều kiện phân tích hệ thống...
 • 16
 • 255
 • 1

CH7

CH7
...
 • 19
 • 229
 • 1

ch7

ch7
...
 • 23
 • 183
 • 0

do an yen trung DTCS trong truyen dong

do an yen trung DTCS trong truyen dong
... SVTH: Lu Quang Trung Hà Thị Yến đồ án môn học Trờng đh sp kt hng yên Khoa: điện - điện tử Nhận xét giáo viên phản biện GVHD: Đoàn Văn Điện SVTH: Lu Quang Trung Hà ... Mạch điều khiển hai cực tính GVHD: Đoàn Văn Điện 57 61 61 61 62 62 63 64 65 66 66 SVTH: Lu Quang Trung Hà Thị Yến ... Quang Trung Hà Thị Yến đồ án môn học Trờng đh sp kt hng yên Khoa: điện - điện tử Phụ lục Nội dung Trang Lời nói đầu Chơng I đại cơng truyền động điện 1.1 Sơ đồ khối tổng quát truyền động điện 1.1.1...
 • 4
 • 239
 • 0

UNG DUNG DTCS DIEU CHINH DC

UNG DUNG DTCS DIEU CHINH DC
... Có nhiệm vụ làm tạo xung, đếm xung phân phối xung đặt lên cực điều khiển tiristor I b Nguyên lý hoạt động dạng sóng: Với sơ đồ nguyên lý trên, tiristor nối theo nhóm katốt chung nên phần tử chỉnh ... thời thời điểm O1 kích xung cho T1 T1 nhận xung kích nên dẫn điện, mở cho dòng điện chạy qua hai van T T3 bò khóa Sau thời điểm O trở Ub có giá trò lớn Tại O2, kích xung cho T2 nên T2 dẫn Lúc ... Nội dung phần thuyết minh, tính toán: ...
 • 79
 • 144
 • 0

Báo cáo bài tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS

Báo cáo bài tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS
... 20093415 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Chọn C3 = 0,68µF Cấu trúc PI 3.Mô hệ điều khiển toàn hệ thống kín a) Mô hàm truyền Trần Đình Đạt - 20093415 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS b) Kết ... Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Trần Đình Đạt - 20093415 13 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Trần Đình Đạt - 20093415 14 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Trần Đình Đạt - 20093415 ... 11 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS MÔ PHỎNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG PHẦN MÔ PHỎNG (XEM FILE MÔ PHỎNG TRÊN PSIM 9.0) Đồ thị số đại lượng mô phỏng: Trần Đình Đạt - 20093415 12 Báo cáo tập lớn thiết...
 • 15
 • 384
 • 0

Đồ án ĐTCS - Thiết kế bộ băm xung một chiều

Đồ án ĐTCS - Thiết kế bộ băm xung một chiều
... v mch lc Bin ỏp xung cú th thc hin c hai nhim v ú i vi cỏc Ló ngc Sn Lp TH T2 - K41 26 ỏn TCS Thit k b bm xung mt chiu xung cú rng nh õy xung u3 cú rng thay i v khuych i xung cũn phi khuych ... Phng phỏp xung - tn: Ni dung ca phng phỏp ny l thay i T, cũn t1=const Khi ú: U tai = t1 U S = t1 f U S T Vy Ura=US f = t1 v Ura=0 f=0 c) Phng phỏp xung - thi gian: Va thay i rng xung va thay ... Sn Lp TH T2 - K41 ỏn TCS Thit k b bm xung mt chiu BB BB BB mt chi US Ura Utb Ura t1 t2 t T Ura l mt dóy xung vuụng (lý tng) cú rng t1 v ngh t2 in ỏp bng giỏ tr trung bỡnh ca in ỏp xung: Ura...
 • 33
 • 467
 • 6

giáo trình mạng điện CH7 toi uu hoa che do lam viec cua mang dien

giáo trình mạng điện CH7 toi uu hoa che do lam viec cua mang dien
... tçm âỉåüc tỉì phỉång trçnh : Trang 152 Khoa Âiãûn-Trỉåìng Âải hc K thût  nàơng Giạo trçnh mảng âiãûn ∂∆P = −( Q1− Qb1) R1 + ( Q2− QbΣ + Qb1) R2 ∂ Qb1 m [ ] Do âọ : [( Q − Q ) R ] = [( Q − Q 1 b1 ... thãø gim âỉåüc cäng sút ca cạc MBA (vç gim lỉåüng cäng sút phn khạng truưn qua MBA) Trang 146 Khoa Âiãûn-Trỉåìng Âải hc K thût  nàơng Giạo trçnh mảng âiãûn Trong HT hai loải thiãút bë b âỉåüc ... 2/Phê täøn vãư täøn tháút âiãûn nàng bn thán TÂT tiãu thủ Z2 =C0 ∆Ab= C0 ∆P*b.T = C0 ∆P*b Qb.T Khoa Âiãûn-Trỉåìng Âải hc K thût  nàơng Trang 147 Giạo trçnh mảng âiãûn Trong âọ : C0 l giạ tiãưn...
 • 21
 • 358
 • 1

design course vlsi lecture notes ch7

design course vlsi lecture notes ch7
... best way to improve speed! ECE 410, Prof A Mason Lecture Notes 7.14 Switching Speed -Local Modification • Previous analysis applies to the overall design – shows that reducing feature size is critical ... (NAND) ECE 410, Prof A Mason Lecture Notes 7.25 Performance Considerations • Speed based on βn, βp and parasitic caps • DC performance (VM, noise) based on βn/βp • Design for speed not necessarily ... VDD - VIH = VIL – desire large VNMH and VNML for best noise immunity ECE 410, Prof A Mason Lecture Notes 7.4 Switching Threshold • Switching threshold = point on VTC where Vout = Vin – also called...
 • 32
 • 899
 • 0

HD mô phỏng ĐTCS bằng simulink

HD mô phỏng ĐTCS bằng simulink
... hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất CÁC THÀNH PHẦN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT Diode diode GTO Tiristor gate-turnoff (GTO) Ideal Switch công tắc lý tưởng IGBT transistor cách ... -6- Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất Kết phỏng: GV Trịnh Quang Vinh - TĐH – MĐC -7- Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất GV Trịnh ... mở trở lại Hộp hội thoại thông số hình Thyristor hình Thyristor chi tiết: Cốt để tối ưu hóa tốc độ phỏng, hai hình Tiristor loại phù hợp Đối với hình Tiristor, dòng chốt Il thời...
 • 83
 • 284
 • 0

Do an DTCS _han pptx

Do an DTCS _han pptx
... bng gang - C cu chi than : a dũng in t phn quay ngoi C cu chi than gm cú chi than t hp chi than v nh mt lũ xo tỡ cht lờn c gúp Hp chi than c c nh trờn giỏ chi than v cỏch in vi giỏ Giỏ chi than ... iu khin i xng - Hot ng ca mch: cỏc van nhúm l thay dn cho in ỏp im katt chung UKC, cỏc van nhúm chn thay dn cho in ỏp im ant chung UAC - Cụng thc: Ud = Udocos = U2cos U d id = Id = Rd I Itbv ... áp cần quan tâm đến nhiều vấn đề khác nh: mát, cách điện Tớnh chn van Các van mạch chỉnh lu công suất làm việc với dòng điện lớn, điện áp cao, công suất phát nhiệt mạnh công việc chọn van phải...
 • 51
 • 147
 • 0

Đồ án ĐTCS -Thiết kế bộ nạp ăc quy tự động ôn dòng và ổn áp potx

Đồ án ĐTCS -Thiết kế bộ nạp ăc quy tự động ôn dòng và ổn áp potx
... Đồ án ĐTCS Thiết kế nạp ăc quy tự động ĐỀ TÀI THIẾT KẾ BỘ NẠP ẮC QUY TỰ ĐỘNG ỔN DÒNG VÀ ỔN ÁP Đề bài: Thiết kế nguồn náp ăc quy Bộ nguồn phải đảm bảo hai chế độ nạp: nạp ổn định dòng điện nạp ... 2,7 V tự động chuyển từ nạp ổn dòng sang chế độ nạp ổn áp với điện áp nạp đặt trước Un = 2,7V/ ngăn acqui đơn - Nạp ổn áp dòng điện nạp tiến không Trang 15 Đồ án ĐTCS Thiết kế nạp ăc quy tự động ... điện áp đồng pha Trang 34 Đồ án ĐTCS Thiết kế nạp ăc quy tự động Khâu so sánh( SS ): Nhận tín hiệu điện áp tựa(Utựa )và điện áp điều khiển(Uđk )và tiến hành so sánh điện áp tựa Utựa điện áp điều...
 • 58
 • 149
 • 0

Ch7.Basic GUI ppt

Ch7.Basic GUI ppt
... Java GUI AWT Swing cung cấp tập hợp lớp Java cho phép tạo giao diện đồ họa (GUI)  Cung cấp thành phần để tạo hoạt động hiệu ứng GUI như:   Container (bộ chứa)  Component (thành phần GUI) ... dựng Java GUI  Cơ chế kiểm soát kiện người dùng  Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java Giới thiệu Java GUI  AWT (Abstract Window Toolkit) (java.awt.*)  Bộ khung (framework) GUI củ cho ... sổ với “Hello World” tiêu đề  Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java Cơ thiết kế GUI Khái niệm xây dựng GUI đơn giản Những thành phần (component) bố trí chứa (container) theo cách thức có...
 • 21
 • 150
 • 0

Xem thêm