DTCS CH5 nghichluu

CH5.PDF

CH5.PDF
...
 • 14
 • 288
 • 0

Nghẽn mạch trong hệ thống điện tử ch5

Nghẽn mạch trong hệ thống điện tử ch5
... x d + x ng đó: xng - điện kháng từ đầu cực máy điện đến điểm ngắn mạch IV Sức điện động điện kháng siêu độ: Sức điện động điện kháng siêu độ tham số đặc trưng cho máy phát điện có cuộn cản vào ... σ1q = I 1q X σ1q III Sức điện động điện kháng độ: Sức điện động điện kháng độ tham số đặc trưng cho máy phát điện cuộn cản vào thời điểm đầu trình ngắn mạch Khi ngắn mạch, từ thông Φad tăng đột ... tiêu thụ dòng điện làm giảm dòng ngắn mạch Khi xN = dòng phụ tải chiếm khoảng 25% dòng ngắn mạch Trong tính toán thực tế, phụ tải gộp chung thành phụ tải tổng hợp điểm hệ thống điện thay gần...
 • 11
 • 207
 • 1

CH5

CH5
...
 • 16
 • 205
 • 0

CH5

CH5
...
 • 10
 • 147
 • 0

ch5-ctttruong

ch5-ctttruong
...
 • 139
 • 121
 • 0

do an yen trung DTCS trong truyen dong

do an yen trung DTCS trong truyen dong
... SVTH: Lu Quang Trung Hà Thị Yến đồ án môn học Trờng đh sp kt hng yên Khoa: điện - điện tử Nhận xét giáo viên phản biện GVHD: Đoàn Văn Điện SVTH: Lu Quang Trung Hà ... Mạch điều khiển hai cực tính GVHD: Đoàn Văn Điện 57 61 61 61 62 62 63 64 65 66 66 SVTH: Lu Quang Trung Hà Thị Yến ... Quang Trung Hà Thị Yến đồ án môn học Trờng đh sp kt hng yên Khoa: điện - điện tử Phụ lục Nội dung Trang Lời nói đầu Chơng I đại cơng truyền động điện 1.1 Sơ đồ khối tổng quát truyền động điện 1.1.1...
 • 4
 • 231
 • 0

UNG DUNG DTCS DIEU CHINH DC

UNG DUNG DTCS DIEU CHINH DC
... Có nhiệm vụ làm tạo xung, đếm xung phân phối xung đặt lên cực điều khiển tiristor I b Nguyên lý hoạt động dạng sóng: Với sơ đồ nguyên lý trên, tiristor nối theo nhóm katốt chung nên phần tử chỉnh ... thời thời điểm O1 kích xung cho T1 T1 nhận xung kích nên dẫn điện, mở cho dòng điện chạy qua hai van T T3 bò khóa Sau thời điểm O trở Ub có giá trò lớn Tại O2, kích xung cho T2 nên T2 dẫn Lúc ... Nội dung phần thuyết minh, tính toán: ...
 • 79
 • 138
 • 0

Báo cáo bài tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS

Báo cáo bài tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS
... 20093415 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Chọn C3 = 0,68µF Cấu trúc PI 3.Mô hệ điều khiển toàn hệ thống kín a) Mô hàm truyền Trần Đình Đạt - 20093415 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS b) Kết ... Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Trần Đình Đạt - 20093415 13 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Trần Đình Đạt - 20093415 14 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Trần Đình Đạt - 20093415 ... 11 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS MÔ PHỎNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG PHẦN MÔ PHỎNG (XEM FILE MÔ PHỎNG TRÊN PSIM 9.0) Đồ thị số đại lượng mô phỏng: Trần Đình Đạt - 20093415 12 Báo cáo tập lớn thiết...
 • 15
 • 362
 • 0

Đồ án ĐTCS - Thiết kế bộ băm xung một chiều

Đồ án ĐTCS - Thiết kế bộ băm xung một chiều
... v mch lc Bin ỏp xung cú th thc hin c hai nhim v ú i vi cỏc Ló ngc Sn Lp TH T2 - K41 26 ỏn TCS Thit k b bm xung mt chiu xung cú rng nh õy xung u3 cú rng thay i v khuych i xung cũn phi khuych ... Phng phỏp xung - tn: Ni dung ca phng phỏp ny l thay i T, cũn t1=const Khi ú: U tai = t1 U S = t1 f U S T Vy Ura=US f = t1 v Ura=0 f=0 c) Phng phỏp xung - thi gian: Va thay i rng xung va thay ... Sn Lp TH T2 - K41 ỏn TCS Thit k b bm xung mt chiu BB BB BB mt chi US Ura Utb Ura t1 t2 t T Ura l mt dóy xung vuụng (lý tng) cú rng t1 v ngh t2 in ỏp bng giỏ tr trung bỡnh ca in ỏp xung: Ura...
 • 33
 • 448
 • 6

HD mô phỏng ĐTCS bằng simulink

HD mô phỏng ĐTCS bằng simulink
... hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất CÁC THÀNH PHẦN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT Diode diode GTO Tiristor gate-turnoff (GTO) Ideal Switch công tắc lý tưởng IGBT transistor cách ... -6- Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất Kết phỏng: GV Trịnh Quang Vinh - TĐH – MĐC -7- Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất GV Trịnh ... mở trở lại Hộp hội thoại thông số hình Thyristor hình Thyristor chi tiết: Cốt để tối ưu hóa tốc độ phỏng, hai hình Tiristor loại phù hợp Đối với hình Tiristor, dòng chốt Il thời...
 • 83
 • 276
 • 0

Do an DTCS _han pptx

Do an DTCS _han pptx
... bng gang - C cu chi than : a dũng in t phn quay ngoi C cu chi than gm cú chi than t hp chi than v nh mt lũ xo tỡ cht lờn c gúp Hp chi than c c nh trờn giỏ chi than v cỏch in vi giỏ Giỏ chi than ... iu khin i xng - Hot ng ca mch: cỏc van nhúm l thay dn cho in ỏp im katt chung UKC, cỏc van nhúm chn thay dn cho in ỏp im ant chung UAC - Cụng thc: Ud = Udocos = U2cos U d id = Id = Rd I Itbv ... áp cần quan tâm đến nhiều vấn đề khác nh: mát, cách điện Tớnh chn van Các van mạch chỉnh lu công suất làm việc với dòng điện lớn, điện áp cao, công suất phát nhiệt mạnh công việc chọn van phải...
 • 51
 • 136
 • 0

Đồ án ĐTCS -Thiết kế bộ nạp ăc quy tự động ôn dòng và ổn áp potx

Đồ án ĐTCS -Thiết kế bộ nạp ăc quy tự động ôn dòng và ổn áp potx
... Đồ án ĐTCS Thiết kế nạp ăc quy tự động ĐỀ TÀI THIẾT KẾ BỘ NẠP ẮC QUY TỰ ĐỘNG ỔN DÒNG VÀ ỔN ÁP Đề bài: Thiết kế nguồn náp ăc quy Bộ nguồn phải đảm bảo hai chế độ nạp: nạp ổn định dòng điện nạp ... 2,7 V tự động chuyển từ nạp ổn dòng sang chế độ nạp ổn áp với điện áp nạp đặt trước Un = 2,7V/ ngăn acqui đơn - Nạp ổn áp dòng điện nạp tiến không Trang 15 Đồ án ĐTCS Thiết kế nạp ăc quy tự động ... điện áp đồng pha Trang 34 Đồ án ĐTCS Thiết kế nạp ăc quy tự động Khâu so sánh( SS ): Nhận tín hiệu điện áp tựa(Utựa )và điện áp điều khiển(Uđk )và tiến hành so sánh điện áp tựa Utựa điện áp điều...
 • 58
 • 140
 • 0

qtr ch5 HĐ ppt

qtr ch5 HĐ ppt
...
 • 25
 • 266
 • 0

Xem thêm