Cac chuyen doi do luong so cap

Chương IV: Các bộ chuyển đổi đo lường cấp potx

Chương IV: Các bộ chuyển đổi đo lường sơ cấp potx
... Các chuyển đổi đo lường cấp 4.1 Khái niệm chung 4.2 Các chuyển đổi điện trở 4.3 Các chuyển đổi điện từ 4.4 Chuyển đổi tĩnh điện 4.5 Chuyển đổi nhiệt điện 4.1 Khái niệm chung - Chuyển đổi đo ... phép đo 4.2 Chuyển đổi điện trở 4.2.1 Chuyển đổi điện trở tiếp xúc 4.2.2 Chuyển đổi biến trở 4.2.3 Chuyển đổi Tenzo 4.2.1 Chuyển đổi điện trở tiếp xúc Nguyên lý bản: Chuyển đổi đo lường di chuyển ... chuyển đổi cấp: + Chuyển đổi điện trở + Chuyển đổi điện từ + Chuyển đổi tĩnh điện + Chuyển đổi nhiệt điện + Chuyển đổi hóa điện + Chuyển đổi lượng tử … - Phản tác dụng chuyển đổi: thể tiêu hao...
 • 68
 • 389
 • 1

Tài liệu Các chuyển đối đo lường cấp_chương 7 pptx

Tài liệu Các chuyển đối đo lường sơ cấp_chương 7 pptx
... ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 7: CÁC CHUYỂN ĐỔI ĐO LƯỜNG SƠ CẤP Chuyển đổi cảm ứng Chuyển đổi áp từ 7. 3.1 Chuyển đổi điện cảm hỗ cảm a) Chuyển đổi điện cảm: Cấu tạo nguyên lý hoạt động: chuyển đổi ... ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 7: CÁC CHUYỂN ĐỔI ĐO LƯỜNG SƠ CẤP Đối với chuyển đổi hỗ cảm thường dùng phương pháp đo điện áp xoay chiều Khi cần xác định dấu đại lượng đo dụng chỉnh lưu nhạy pha Công suất chuyển ... gắn chuyển đổi lên đối tượng đo người ta dùng ổ đỡ tĩnh, động hộp đầu 4: GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện 38 GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 7: CÁC CHUYỂN ĐỔI ĐO LƯỜNG SƠ CẤP Hình 7. 37c,d:...
 • 85
 • 261
 • 1

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p10 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p10 pps
... SUẤT CHƯƠNG VI a Trong trường hợp Rt tải trở (bóng đèn) Lắp mạch hình vẽ (Hình VI. 6) Nối cực dương nguồn chiều E (300V) với điểm A, cực âm với điểm B mạch động lực (Hình VI. 6) Nối G1, K mạch xung ... sát mạch điều khiển điện áp cách thay đổi độ rộng xung I Khảo sát mạch băm xung chiều dùng SCR Mục đích vi c băm xung chiều Sơ đồ khối Sơ đồ mạch điện Nguyên lý hoạt động mạch II Khảo sát mạch ... kích cho SCR Nhiệm vụ mạch tạo xung kích Sơ đồ khối Sơ đồ mạch điện Nguyên lý hoạt động mạch Chương IV: thiết kế thi công mạch I II Thiết kế mạch Thiết kế tính toán giá trò cho mạch băm xung chiều...
 • 8
 • 248
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p9 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p9 pps
... thông qua dạng sóng đo  Để có sở phân biệt ưu khuyết điểm mạch với mạch, thay đổi điện áp trung bình DC ngỏ ra, khác  Phân biệt dạng sóng theo lý thuyết thực tế Yêu cầu : Sinh vi n thí nghiệm ... trung bình DC để thay đổi đặt tính tải (thay đổi độ sáng tải trở bóng đèn, thay đổi tốc độ n tải động cơ) Chính thay đổi đo dao động ký thấy dạng sóng khác B MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA BÀI THÍ NGHIỆM ... lúc mạch điện hình VI. 2 tương đương hìnhVI.3: tụ điện C nạp theo đường E_ Rt _ C _ S2 _ E dòng ic giảm dần theo hàm mũ từ giá trò đầu E/Rt S1 S1 Rt Rt C C S2 + E S2 + E D1 Hình VI. 3 Các trình chuyển...
 • 11
 • 249
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p8 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p8 potx
... thực tế, mạch cấp điện với điện áp nguồn, tụ C nạp qua điện trở R đến giá trò gần gần điện áp nguồn Thời gian chuyển mạch đủ nhỏ (so với thời gian làm vi c) nên dòng điện coi không đổi giai đo n ... hai ngỏ kích mạch đơn ổn để tạo xung có độ rộng xung không thay đổi Độ rộng xung mạch đơn ổn đặt trước cho đủ để kích SCR Mạch đơn ổn hai IC AN555a AN555b thực Ngõ chúng trộn với mạch dao động ... cho mạch hình III.16 với tần số làm vi c 200Hz, trước hết ta chọn nguồn cung cấp cho toàn mạch 12V vi c tính toán thực sau : a Tìm trò số cho linh kiện phận tạo tần số có độ rộng xung thay đổi...
 • 11
 • 198
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p7 ppsx

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p7 ppsx
... mở mạch S1 vi c kích mở thực xung kích XK1 Để khoá cho S1, ta dùng mạch khoá cưỡng gồm năm phần tử mắc vào hai đầu anode cathode S1 Trong hai diode D1, D2 R đóng vai trò hổ trợ vi c chuyển mạch, ... tín hiệu thích hợp vào chân điều khiển Đối với thyristor điều thực cực cổng có tác dụng vi c kích mở thyristor mà Để tắt thyristor dẫn nguồn DC, ta phải thêm vào phần tử chuyển mạch để có diều ... III KHẢO SÁT MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ÁP BẰNG CÁCH THAY ĐỔI ĐỘ RỘNG XUNG I Bộ băm điện áp chiều Giơi thiệu Bộ băm xung chiều coi biến đổi DC/DC mà điện áp biến đổi đảm nhận linh kiện bán dẫn công suất...
 • 11
 • 161
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p6 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p6 pps
... III.8 Chương Trình đòa đầu RAM ;chuong trinh nhap dia chi dau ram org 7000h mvi a,5eh sta 83f8h mvi a,39h sta 83f9h mvi a,5eh sta 83fah mvi a,77h sta 83fbh mvi a,00h sta 8322h sta 8323h ... hlt end III.9 Chương Trình nhập đòa cuối RAM ;chuong trinh nhap dia chi cuoi ram org 7080h mvi a,0dh sta 83f8h mvi a,0ch sta 83f9h mvi a,0ch sta 83fah mvi a,0ah sta 83fbh mvi a,00h sta 83fch sta ... 7850h 0223h 8322h a,c III.10 Chương Trình nhập đòa đầu EPROM ;chuong trinh nhap dia chi dau eprom org 7100h mvi a,5eh sta 83f8h mvi a,39h sta mvi sta mvi sta mvi sta sta hthi: nhap: sta lda cpi...
 • 8
 • 170
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p5 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p5 doc
... III CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM III.1 Chương Trình Chính ;chuong trinh chinh card ghi doc eprom; org 7900h mvi a,3eh ; led1 hien chu d; sta 83f8h mvi a,5ch ; led2 hien chu o; sta 83f9h mvi a,58h ; ... nang D (Doc) ; jz doc cpi 12h ; phim chuc nang R(Roi); jz dung jmp aa ghi: mvi a,07h ; led1 hien chu T; sta 83f8h mvi a,3eh ; led2 hien chu U; sta 83f9h mvi a,7dh ; led3 hien chu G; sta 83fah mvi a,76h ... mvi a,00h ; led1 tat; sta 83f8h mvi a,79h ; led2 hien chu E; sta 83f9h mvi a,50h ; led3 hien chu r; sta 83fah mvi a,50h ; led4 hien chu r; sta 83fbh mvi a,5ch ; led5 hien chu o; sta 83fch mvi...
 • 11
 • 142
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p4 ppsx

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p4 ppsx
... nguyên lý mạch chuyển đổi điện áp lập trình: CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ PHẦN MỀM GIỚI THIỆU: Để phần cứng mạch ghi đọc EPROM hoạt động cần phải có phần mềm điều khiển phần mềm điều khiển vi t ngôn ngữ ... sơ đồ mạch in mặt dưới: Sơ đồ mạch in mặt trên: Sơ đồ bố trí linh kiện: Trong transistor điện trở tính toán sau: Q1, Q2 làm vi c chế độ bảo hòa, điện áp VCE chòu Vpp (khi Transistor ngưng dẫn) ... ngữ pascal, ngôn ngữ Assembly.v.v Ở đề tài này, card ghi đọc EPROM giao tiếp với kit vi xử lý nên phần mềm vi t với ngôn ngữ máy SƠ ĐỒ KHỐI: Để card ghi đọc EPROM hoạt động chức phần mềm điều...
 • 11
 • 165
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p3 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p3 docx
... tính Profi – 5E sử dụng vi mạch giao tiếp song song 8255 vi mạch có cổng I/O bit Một vi mạch số (Port 3) làm nhiệm vụ điều khiển hệ thống như: bàn phím, DIL Switch…, hai vi mạch lại Port Port giao ... thái phím chuyển mạch nhập vào Port Bộ phận hiển thò máy đèn Led đo n Tuy nhiên, đèn điều khiển riêng rẽ tùy theo nhu cầu người sử dụng Thông thường đèn điều khiển vi mạch chuyên dùng kết hợp với ... làm khối chính: A: Vi xử lý mạch chọn đòa B: Bộ nhớ C: Khối xuất nhập với đầu nối D: Bàn phím Led hiển thò IV.3.1 VI XỬ LÝ VÀ MẠCH CHỌN ĐỊA CHỈ: Linh kiện trung tâm hệ thống vi xử lý 8085A liện...
 • 11
 • 171
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p2 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p2 pdf
... A, bit D0 tác dụng trường hợp nhóm làm vi c Mode Control Word X X X X INTEB PA7-PA0 X PC2 PC1 ACKB PC0 MODE (PORT A) OBFB INTRB WR III.2.3 CÁC NHÓM A CỦA 8255A LÀM VI C Ở MODE 2: Mode kiểu hoạt ... máy Vss 29, S 0, S 33,34 IO/M\ Hình sơ đồ chân vi xử lý 8085 sơ đồ logic II.3 CẤU TRÚC BÊN TRONG VI XỬ LÝ 8085: Sơ đồ cấu trúc Microprocessor 8085A trình bày hình vẽ Trong sơ đồ cấu trúc 8085A ... chương trình, tác động đến ngõ vào Reset, Microprocessor đặt lại giá trò ghi PC = 0000H chương trình bắt đầu thực ô nhớ có đòa 0000H GIỚI THIỆU 8255A: III.1 CẤU TRÚC PHẦN CỨNG: 8085A IC ngoại vi...
 • 11
 • 193
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p1 ppsx

Giáo trình hướng dẫn phân tích mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p1 ppsx
... lập trình PGM: xung lập trình với độ rộng cần thiết I.1.2 BẢNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG EPROM 2764: CHÂN Chế độ Đọc Chờ Nạp C/T Kiểm C/T CE (20) VIL VIH VIL VIL OE (22) VIL X X VIL PGM (27) VIH X VIL ... từ (Word) ma trận nhớ Ký hiệu EEPROM: 28xxx Điện áp lập trình 5v bên có chuyển đổi DC sang DC (từ 5v÷21v) VI MẠCH VI XỬ LÝ: Vi xử lý vi mạch lớn cực lớn (LSI VLSI ) có chức făng tương tự đơn vò ... h a n g e Vi e w N y bu to k w c Mỗi loại có ưu vi t khuyết điểm riêng Tùy vào ứng dụng cụ thể mà ta chọn cho thích hợp VI MẠCH NHỚ: Là vi mạch có khả lưu trữ liệu Về mặt điện tích chúng xem...
 • 8
 • 180
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p1 pot

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p1 pot
... h a n g e Vi e w N y bu to k w c Mỗi loại có ưu vi t khuyết điểm riêng Tùy vào ứng dụng cụ thể mà ta chọn cho thích hợp VI MẠCH NHỚ: Là vi mạch khả lưu trữ liệu Về mặt điện tích chúng xem ... lập trình PGM: xung lập trình với độ rộng cần thiết I.1.2 BẢNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG EPROM 2764: CHÂN Chế độ Đọc Chờ Nạp C/T Kiểm C/T CE (20) VIL VIH VIL VIL OE (22) VIL X X VIL PGM (27) VIH X VIL ... từ (Word) ma trận nhớ Ký hiệu EEPROM: 28xxx Điện áp lập trình 5v bên có chuyển đổi DC sang DC (từ 5v÷21v) VI MẠCH VI XỬ LÝ: Vi xử lý vi mạch lớn cực lớn (LSI VLSI ) có chức făng tương tự đơn vò...
 • 8
 • 263
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p2 ppsx

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p2 ppsx
... chương trình, tác động đến ngõ vào Reset, Microprocessor đặt lại giá trò ghi PC = 0000H chương trình bắt đầu thực ô nhớ có đòa 0000H GIỚI THIỆU 8255A: III.1 CẤU TRÚC PHẦN CỨNG: 8085A IC ngoại vi ... A, bit D0 tác dụng trường hợp nhóm làm vi c Mode Control Word X X X X INTEB PA7-PA0 X PC2 PC1 ACKB PC0 MODE (PORT A) OBFB INTRB WR III.2.3 CÁC NHÓM A CỦA 8255A LÀM VI C Ở MODE 2: Mode kiểu hoạt ... thấp A7 – A0 tạo thành bit AD7 – AD0 sử dụng Microprocessor 8085A phải giải mã đa hợp đường để tách rời thành đường đòa đường liệu cách xác Các ghi thông dụng B, C, D, E, H, L ghi Accumulator,...
 • 11
 • 74
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p3 pdf

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p3 pdf
... tính Profi – 5E sử dụng vi mạch giao tiếp song song 8255 vi mạch có cổng I/O bit Một vi mạch số (Port 3) làm nhiệm vụ điều khiển hệ thống như: bàn phím, DIL Switch…, hai vi mạch lại Port Port ... tương ứng có sẵn chương trình hệ thống Ngoài ra, đưa thiết bò ngoại vi khác vào đầu cắm chuẩn V24 Chương trình ứng dụng lưu trữ băng Audio Cassette đầu cắm giao tiếp với Cassette Để tận dụng khả ... EPROM 2764 dung lượng Kbyte, chương trình hệ thống chứa EPROM 1, có chương trình phụ có nhiệm vụ tìm lỗi, phục vụ cho yêu cầu lập trình ứng dụng Khối thứ ROM gồm vi mạch nhớ 2116 dung lượng 2K byte...
 • 11
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các chuyển đổi đo lường sơ cấpcác bộ chuyển đổi đo lường sơ cấpbộ chuyển đổi đo lường so cấpchuyển đổi đo lường sơ cấpđo lường sơ cấpchuyển đổi đo lườngphần mềm chuyển đổi các đơn vị đo lườngsơ đồ các chuyển đổi của windowhệ số chuyển đổi năng lượng sang toecác bộ phận chuyển đổi năng lượng thuỷ tĩnhcác đơn vị đo lường dưới đây là nền tảng cơ sở để từ đó các đơn vị khác được suy ra dẫn xuất chúng là hoàn toàn độc lập với nhau các định nghĩa dưới đây được chấp nhận rộng rãiđối chiếu các đơn vị đo lường quốc tế chung cho tất cả các hình thứccác chỉ tiêu đo lường mức độ mở rộng cho vay đối với hộ nghèo của nhcs 24các chỉ tiêu đo lường mức độ mở rộng cho vay đối với hộ nghèo tại nhcsxh 56khái niệm nghèo đói và các chỉ tiêu đo lường2017 05 15 HoSe TB Ngay dang ky cuoi cungB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd III n%c4%83m 2010B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh n%c4%83m 2008 %c4%91%c3%a3 %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c ki%e1%bb%83m to%c3%a1nBang nhan 8 tuan 11 lop 3 CHÍNHTỔNG QUAN VỀ MÀNG ĐIỆN20170908 – KSH – CBTT thông báo thay đổi mẫu dấu Công ty – KSHM%e1%ba%abu chuy%e1%bb%83n kho%e1%ba%a3n t%e1%ba%a1m %e1%bb%a9ng c%e1%bb%95 t%e1%bb%a9c n%c4%83m 2015 C%c3%a1 nh%c3%a2nM%e1%ba%abu chuy%e1%bb%83n kho%e1%ba%a3n thanh to%c3%a1n c%e1%bb%95 t%e1%bb%a9c n%c4%83m 2014 C%c3%a1 nh%c3%a2nHỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG20130402 KSH Giai Trinh BCTC Nam 2012 Truoc Va Sau Kiem Toan20130422 KSH CBTT Thanh Vien HDQT Tu Nhiem20130424 KSH Giai Trinh Nguyen Nhan Lo Nam 2012 Va Bien Phap Khac Phuc20130614 KSH CBTT Tai Lieu Hop DHCD Thuong Nien Nam 201320130822 KSH Thong Bao Thay Doi Chu Ky Cua Tong Giam Doc20140423 20140422 KSH Nghi Quyet HDQT So 27 Ve Viec HDQT Cung Cap Khoan Vay Cho CTy20140523 20140523 KSH Giai Trinh KQKD Quy 1 Nam 2014 So Voi Cung Ky20140630 20140630 KSH CBTT Ky Hop Dong Kiem Toan BCTC Nam 201420140730 20140730 KSH Nghi Quyet HDQT So 87 Ve Viec Lay Y Kien CD Bang Van Ban20140808 20140808 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 90 Ve Viec Huy Lay Y Co Dong Bang Van Ban Va Se To Chuc DHDCD Bat Thuong20140827 20140827 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 41 ve Viec Thay Doi Thanh Vien HDQT Va TGD