Chapter 1: Khái niệm chung về Cảm biến (2b)

Chương 1: Khái niệm chung về sinh thái học

Chương 1: Khái niệm chung về sinh thái học
... khoa học khác Sinh thái học ngày quan hệ với động vật học, thực vật học, sinh học, sinh hoá học, di truyền học, tiến hoá học, trồng trọt, chăn nuôi mà với ngành toán học, hoá học, vật lý học, ... động tất hệ sinh học Sinh thái học khoa học tổng hợp, kiến thức bao gồm nhiều môn khoa học khác nh động vật học, thực vật học, sinh học, sinh hoá học, di truyền học, tiến hoá học, trồng trọt, ... hội học Nó thể môn khoa học nh sinh thái tế bào, di truyền sinh thái, sinh thái nông nghiệp.v.v Mối quan hệ sinh thái học với khoa học kinh tế pháp quyền tăng lên mạnh mẽ Nghiên cứu hệ sinh thái...
 • 19
 • 1,413
 • 6

Tài liệu Chương 9: Khái niệm chung về máy biến áp pdf

Tài liệu Chương 9: Khái niệm chung về máy biến áp pdf
... áp điện lực Ngoài máy biến áp lực có nhiều loại máy biến áp dùng lĩnh vực khác như: Máy biến áp chỉnh lưu cho thiết bị mạ Điện phân; máy biến áp dùng cho lò kuyện kim; máy biến áp hàn điện; máy ... cấp Máy biến áp có k > 1, tức U1 > U2 gọi máy biến áp giảm áp Máy biến áp có k < 1, tức U1 < U2 gọi máy biến áp tăng áp Dây quấn có điện áp cao gọi dây quấn cao áp (CA), dây quấn có điện áp thấp ... w2 (9-3) gọi tỷ số biến đổi máy biến áp Nếu bỏ qua điện áp rơi dây quấn máy biến áp thì: U1 ≈ E1 U2 ≈ E2 , Do đó: k= E1 U1 ≈ E2 U (9-4) Nếu bỏ qua tổn thất công suất máy biến áp, ta có: U1 I =...
 • 6
 • 897
 • 16

Tài liệu BÀI 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN pdf

Tài liệu BÀI 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN pdf
... Thực Kiểm số thuyết hành tra* Khái niệm chung máy điện 08 07 00 Máy biến áp 18 14 03 Máy điện không đồng 44 20 21 Máy điện đồng 12 08 03 Máy điện chiều 18 10 07 Cộng: 10 0 60 33 * Ghi chú: Thời gian ... (hỡnh 1- 5) 21 = M 21. i1 Tng t: (1. 7) 12 = M12.i2 i1 (1. 8) ec M 21 = M12 = M Khi i1 bin thiờn 21 cng bin thiờn qua cun sinh s cm ng: ec2 = -d 21/ dt = -M.di1/dt M l h cm ca hai mch (1. 9) Hỡnh 1- 5 ... thông thờng máy điện không đồng đảm bảo máy hoạt động tốt theo tiêu chuẩn điện Nội dung bài: Thời gian: 41h (LT: 20h; TH: 21h) Khái niệm chung máy điện không đồng Thời gian: 1h Cấu tạo máy điện không...
 • 10
 • 1,777
 • 26

Tài liệu PHẦN 1 LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH THÁI H pdf

Tài liệu PHẦN 1 LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH THÁI H pdf
... chia nhân tố sinh thái thành hai nhóm theo chất chúng (i) nhóm nhân tố sinh thái sinh (gồm nhân tố khí h u, đất, địa h nh v.v.) (ii) nhóm nhân tố sinh thái h u sinh (gồm thể sống nh thực vật, ... ngành toán h c, hoá h c, vật h c, địa h i h c Nó thể môn khoa h c nh sinh thái tế bào, di truyền sinh thái, sinh thái nông nghiệp.v.v Mối quan h sinh thái h c với khoa h c kinh tế pháp ... lên mạnh mẽ Nghiên cứu h sinh thái cạn nh h sinh thái nớc áp dụng phơng pháp sinh h c mà phơng pháp phân tích toán h c, nguyên điều khiển h c Nh vậy, nói sinh thái h c vừa khoa h c tự nhiên...
 • 19
 • 538
 • 2

Tài liệu Chương 1: Khái niệm chung về âu tàu docx

Tài liệu Chương 1: Khái niệm chung về âu tàu docx
... Các phận âu tàu: Âu tàu gồm phận chủ yếu: thân âu, đầu âu kênh dắt tàu 1-4 Chương 1: Khái niệm chung âu tàu http://www.ebook.edu.vn mntl mnhl Hình 1.10: Các phận âu tàu: 1- Đầu âu 5- Cửa âu 9- Ống ... Chương 1: Khái niệm chung âu tàu http://www.ebook.edu.vn mnTl mnhl Hình 1 .1: Âu đơn cấp 1- Cửa âu 3- Ngưỡng âu 2- Cửa âu 4- Khối nước cấp tháo H- Cột nước chênh lệch Sb: Độ sâu buồng âu 1.2.1.2 ... tải trọng tàu (G) 1.7 Khái niệm đoàn tàu tính toán: 1-16 Chương 1: Khái niệm chung âu tàu http://www.ebook.edu.vn - Khi thiết kế âu phải định kích thước hợp lý để đảm bảo cho tàu qua âu an toàn,...
 • 17
 • 413
 • 1

Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
... phỏp ny thng oc thc hin ti cụng trng Lắp dựng ván khuôn cốt thép thờng ống tạo rãnh Đổ tông Kéo căng cốt thép f ct + N tkế Ap =N Ap (Cốt thép DƯL) N Sau buông kích N f cc Hỡnh 1.6 S phng phỏp ... cú th b nt - Ch to phc hn yờu cu kim soỏt cht ch v k thut cú th t cht lng nh thit k 1.2 C IM CHUNG V CU TO V CH TO KT CU Bấ TễNG CT THẫP 1.2.1 c im cu to : Trong bờ tụng ct thộp gii quyt cu...
 • 9
 • 3,499
 • 31

Chương 1 Khái niệm chung về hoạt động rơle docx

Chương 1 Khái niệm chung về hoạt động rơle docx
... B Khi ngàõn mảch pha sau mạy biãún ạp näúi Y/∆ -11 , sỉû phán bäú dng hỉ hng cạc pha trãn hçnh 1. 7 (gi thiãút mạy biãún ạp cọ t säú biãún âäøi nB = 1) B B (2) I N , dng åí hai Dng ca pha (pha B, ... hãû tỉång tỉû B P B B B B B P B B Hçnh 1. 7: Ngàõn mảch giỉỵa pha sau mạy biãún ạp cọ täø näúi dáy Y/∆ -11 III CẠC PHÁƯN TỈÍ CHÊNH CA BO VÃÛ: Trỉåìng håüp chung thiãút bë bo vãû råle bao gäưm cạc ... chäúng ngàõn mảch nhiãưu pha B B Hçnh 1. 2 : Så âäư hon ton Hinh 1. 3 : Så âäư khuút II Så âäư råle näúi vo hiãûu dng pha (säú8): Dng vo råle l hiãûu dng pha (hçnh 1. 4) : IR = Ia − Ic B Trong tçnh...
 • 5
 • 210
 • 1

Thiết kế yếu tố hình học đường ôtô - Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐƯỜNG Ô TÔ

Thiết kế yếu tố hình học đường ôtô - Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐƯỜNG Ô TÔ
... dung chủ yếu môn học gồm phần sau: Phần 1: Thiết kế yếu tố hình học đường Phần bao gồm nội dung: - Đường ô yếu tố đường ô - Mối quan hệ ô - đường để từ thiết kế yếu tố hình học đường đáp ... thoát nước đường ô tô, tính toán độ công trình thoát nước Phần 3: Thiết kế mặt đường ô I - 17 TS LÊ VĂN BÁCH THIẾT KẾ YẾU TỐ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô Thiết kế mặt đường ô bao gồm khái niệm, chất ... sung : 2 0-: -3 0 m đường / - Thiếu : < 20 m đường / 1.5 CẤP HẠNG KỸ THUẬT CỦA ĐƯỜNG 1.5.1 Hệ thống tiêu chuẩn phân loại cấp hạng đường - TCVN 405 4-8 5 : Phân loại đường ô công cộng - TCVN...
 • 18
 • 695
 • 0

4.1 - Khai niem chung ve mach day pot

4.1 - Khai niem chung ve mach day pot
... trình trạng thái + W(tn) = H [X(tn), Y(tn)]: Phương trình kích - Bảng trạng thái: Bảng liệt kê mối quan hệ Z(tn), Y(tn+1) X(tn), Y(tn) - Đồ hình trạng thái: Là hình vẽ phản ánh quy luật chuyển đổi ... mạch dãy: x1 x2 xi z1 z2 zj Mạch tổ hợp yl y1 w1 wk Mạch nhớ 2.2 Phương pháp miêu tả mạch dãy: - Phương trình logic: Theo sơ đồ khối: + X(x1, x2, , xi): Là tín hiệu đầu vào thời điểm xét tn + ... hình vẽ phản ánh quy luật chuyển đổi trạng thái tình hình giá trị đầu vào, đầu tương ứng mạch dãy - Đồ thị thời gian: Biểu thị trực quan mối quan hệ tương ứng giá trị tín hiệu đầu vào, tín hiệu...
 • 3
 • 164
 • 1

Chuong 1. Khai niem chung ve BTCT pot

Chuong 1. Khai niem chung ve BTCT pot
... môi trường; - Hệ số giãn nở nhiệt BT CT xấp xỉ (t0 < 1000C) α b = ( 1.0 ÷ 1.5 ) × 10−5 α s = 1.2 × 10−5 ƯU – KHUYẾT ĐiỂM CỦA BTCT 2.1 Ưu điểm: - Sử dụng vật liệu địa phương, 70-80% khối tích BT ... Rsc = 225 MPa Từ đó, hình thành nên cấu kiện BTCT Trong đó,vùng nén BT + CT chịu, vùng kéo CT chịu → tạo thành vật liệu BTCT chịu lực tốt Để độ võng f BTCT chịu tải gấp 20 lần dầm BT - CT đặt vào ... trường, tốn chi phí bảo dưỡng; - Tuổi thọ công trình BTCT cao; - Bậc chịu lửa cao gỗ, thép Khi a = 1.5 – 2.0 đảm bảo khả chống cháy cho kết cấu BTCT lên tới 6000C; - Tạo hình dáng 2.2 Khuyết điểm:...
 • 6
 • 222
 • 0

CƠ SỞ KHÍ CỤ ĐIỆN - Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KCĐ potx

CƠ SỞ KHÍ CỤ ĐIỆN - Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KCĐ potx
... KHKT - Hà Nội 2001 Nguyễn Xn Phú – Tơ Bằng [3] Giáo trình Lý thuyết KHÍ CỤ ĐIỆN – Trường ĐHCN TP HCM  CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHÍ CỤ ĐIỆN Bao gồm chương sau:  Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KCĐ  Chương ... BẢO CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN (KCĐ) Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KCĐ 1.1 ĐỊNH NGHĨA KCĐ 1.2 PHÂN LOẠI KCĐ 1.3 CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU CỦA KCĐ 1.4 U CẦU CHUNG CỦA KCĐ 1.5 ẢNH HƯỞNG MƠI ... CHÂM ĐIỆN (NCĐ)  Chương 3: LỰC ĐIỆN ĐỘNG  Chương 4: TIẾP XÚC ĐIỆN  Chương 5: HỒ QUANG ĐIỆN  Chương 6: SỰ PHÁT NĨNG CỦA KCĐ  Chương 7: CÁCH ĐIỆN TRONG KCĐ GVTH: ĐỒN THANH BẢO CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM...
 • 80
 • 1,516
 • 13

chương 1: khái niệm chung về đo lường ppsx

chương 1: khái niệm chung về đo lường ppsx
... Phần Đo lường Chương Khái Niệm Cơ Bản Trong Kỹ Thuật Đo Lường I Định Nghĩa Và Khái Niệm Chung Về Đo Lường Các định nghĩa đo lường a Đo lường Đo lường trình đánh giá định lượng đại lượng cần đo ... với đơn vị đo Kết đo biểu diễn dạng: A = X/Xo => X = A.Xo Trong đó: A: số kết đo X: đại lượng cần đo Xo: đơn vị đo b Đo lường học Đo lường học ngành khoa học chuyên nghiên cứu để đo đại lượng ... pháp đo - Người quan sát - Kết đo Khái niệm tín hiệu đo đại lượng đo a Tín hiệu đo: tín hiệu mang thông tin giá trị đại lượng đo b Đại lượng đo: thông số xác định trình vật lý tín hiệu đo Do...
 • 36
 • 262
 • 0

chương 1 khái niệm chung về giao thông đô thị

chương 1 khái niệm chung về giao thông đô thị
... thông đô thị tốt, khó thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế, văn hóa, xã hội Phân loại giao thông đô thị 2 .1 Giao thông đối ngoại: Là giao thông thành phố với vùng phụ cận địa phương, liên hệ giao thông ... triển đô thị không tách ròi phát triển giao thông đường Mạng lưới giao thông đô thị có tác dụng nối liền tất khu vực có chức khác đô thị thành khối thống Thực tế chứng minh rằng, hệ thống giao thông ... dân (mật độ 17 5 người/km2) Ngoài có số thành phố tương đối lớn khác là: Đà Nãng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Huế II Khái niệm chung giao thông đô thị Vị trí vai trò giao thông đô thị: Nhìn...
 • 10
 • 2,694
 • 3

Xem thêm