ÔN TẬP THI VẤN ĐÁP HỌC PHẦN PHÁP LUẬT KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN LUẬT ppsx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN LUẬT ppsx
... b Câu 16 Công ty cổ phần có số lượng thành viên tối thi u là: a.2 b.3 c.4 d.5 Câu 17 Công ty cổ phần bắt buộc phải có loại cổ phần sau đây: a.Cổ phần phổ thông b.Cổ phần ưu đãi c.Cổ phần ưu đãi ... phát hành tất loại chứng khoán: a.Công ty cổ phần b.Công ty TNHH c.Công ty hợp danh d.Doanh nghiệp tư nhân Câu 10 Phần vốn góp cổ đông phổ thông công ty cổ phần thì: a.Được chuyển nhượng tự b.Được ... a.Không 30 thành viên b.Không 40 thành viên c.Không 50 thành viên d.Không quy định số lượng thành viên tối đa Câu 13 Công ty cổ phần có số lượng thành viên tối đa là: a.Không 30 thành viên b.Không...
 • 8
 • 234
 • 0

Đề cương ôn tập thi kết thúc học phần tài chính tiền tệ 1 ĐHKT huế năm 2015 2015

Đề cương ôn tập thi kết thúc học phần tài chính tiền tệ 1 ĐHKT huế năm 2015 2015
... Chính sách tiền tệ công cụ thực sách tiền tệ 6.3 .1 Khái niệm sách tiền tệ 6.3.2 Mục tiêu sách tiền tệ 6.3.2 .1 Mục tiêu cuối 6.3.2.2 Mục tiêu trung gian 6.3.2.3 Mục tiêu hoạt động 6.3.3 Các công ... Các công cụ sách tiền tệ Chương 7: Tài quốc tế 7 .1 Những vấn đề chung tài quốc tế 7 .1. 1 Cơ sở hình thành, khái niệm, đặc điểm, nội dung, vai trò TCQT 7 .1. 2 Tỷ giá hối đoái 7 .1. 3 Cán cân toán ... tài sản 4.2 Khuôn mẫu tiền vay 4.2 .1 Lượng cung cầu thị trường trái khoán 4.2.2 Những thay đổi lãi suất cân 4.3 Khuôn mẫu ưa thích tiền mặt 4.3 .1 Lượng cung cầu thị trường tiền tệ 4.3.2 Những...
 • 3
 • 1,759
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC DÙNG CHO CÁC LỚP CAO HỌCĐÁP ÁN

CÂU HỎI ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC DÙNG CHO CÁC LỚP CAO HỌC CÓ ĐÁP ÁN
... phóng cho được, không giải phóng cho cá nhân riêng biệt” Như vậy, tư tưởng giải phóng người, giải phóng nhân loại tư tưởng xuyên suốt, cốt lõi Triết học Mac- Lênin − Triết học Mac-Lênin triết học ... Quan điểm triết học Mac-Lênin giải phóng người − Triết học Mac-Lênin triết học người Trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, C.Mac Ph.Aêngghen viết : “vĩnh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi ách bóc ... thể độ tất yếu thực hóa sao? Nguyên tắc LS-CT đòi hỏi phải bao kiện xảy nghiên cứu khoa học hay biến cố xảy tiến trình lịch sử nhân loại + Tuy nhiên, không cho phép kết hợp kiện khoa học...
 • 20
 • 520
 • 0

Tổng hợp 15 câu ôn tập thi vấn đáp triết học

Tổng hợp 15 câu ôn tập thi vấn đáp triết học
... nói riêng, vào triết học nói chung, Mác làm cho triết học ông hẳn chất so với toàn triết học trước + Thứ tư: thi t lập mối liên minh triết học khoa học cụ thể Trước Mác: triết học hoà tan, ẩn ... Mác - bao gồm triết học vật biện chứng, kinh tế trị học macsxit chủ nghĩa xã hội khoa học) Nhờ đời triết học Mác mà vai trò xã hội triết học vị trí triết học hệ thống tri thức khoa học thay đổi ... Trong quan hệ với khoa học cụ thể, triết học Mác đóng vai trò giới quan, phương pháp luận chung (Lưu ý: vậy, triết học Mác – Lênin không quan niệm triết học khoa học khoa học nữa”) Ý nghĩa: (khác...
 • 32
 • 287
 • 0

Ôn tập thi vấn đáp môn chính trị họcđáp án

Ôn tập thi vấn đáp môn chính trị học có đáp án
... hiệu Công tác giáo dục quản lý cán bộ, đảng viên thi u chặt chẽ, công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán đảng viên không đáp ứng kòp yêu cầu nhiệm vụ mới, chí số cán ... dựng đội ngũ cán cơng chức đức, tài Câu 2: Đồng chí trình bày giá trị học thuyết Đức trị? Giá trị tác dụng nghiệp đổi nước ta: Thời Xn thu - Chiến quốc nhiều chuyển biến: - Về trị- xã hội: ... quanh vấn đề nguồn gốc chất người Trước Mác vấn đề chất người chưa giải đáp vấn đề cách khoa học Không chủ nghóa tâm mà chủ nghóa vật trực quan, siêu hình không nhận thức chất người Đã ý kiến...
 • 34
 • 925
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI VẤN ĐÁP MÔN TRIẾT HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI VẤN ĐÁP MÔN TRIẾT HỌC
... khoa học, ngại học lý luận, không chịu vươn lên để nắm lý luận, không quan tâm đến tổng kết kinh nghiệm để đề xuất lý luận - Hậu quả: + Dễ dẫn đến tư chừng, đại khái, thi u xác, thi u chặt chẽ công ... khoa học, ngại học lý luận, không chịu vươn lên để nắm lý luận, không quan tâm đến tổng kết kinh nghiệm để đề xuất lý luận - Hậu quả: + Dễ dẫn đến tư chừng, đại khái, thi u xác, thi u chặt chẽ công ... vào bệnh vụ công tác, làm việc không kế hoạch, thi n cận, tự mãn, thi u nhìn xa trông rộng Dễ dẫn đến coi thường chất xám, coi thường giới tri thức, coi thường đội ngũ cán khoa học kĩ thuật Dễ...
 • 14
 • 359
 • 2

Câu hỏi ôn tập thi vấn đáp môn học thanh toán quốc tế

Câu hỏi ôn tập thi vấn đáp môn học thanh toán quốc tế
... đoái sử dụng toán quốc tế? 15 Việc sử dụng ngoại tệ (USD, EUR) toán quốc tế gây rủi ro cho doanh nghiệp xuất nhập khNu Việt Nam? Nêu số biện pháp phòng ngừa? 16 Nêu rủi ro toán quốc tế mà Ngân ... với hối phiếu theo lệnh - CHƯƠNG VI SÉC QUỐC TẾ VÀ THẺ NGÂN HÀNG Séc gì? Nội dung phát hành séc theo Luật CCCNVN Những phương tiện toán quốc tế có giá trị toán trực tiếp tiền tệ? Nêu đặc điểm Phân ... Trường hợp không? 14 Theo Luật Công Cụ Chuyển Nhượng VN 2005, hối phiếu không ghi địa tạo lập xác định địa tạo lập cách nào? Nếu không xác định được, hối phiếu có giá trị lưu hành không? 15 Quy...
 • 14
 • 194
 • 0

Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần luật hiến pháp tư sản

Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần luật hiến pháp tư sản
... nghĩa, đối ng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh) Các nguyên tắc Luật Đất đai Nguồn Luật Đất đai Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai (Định nghĩa, đặc điểm, phân loại) Chủ thể quan hệ pháp luật đất ... quan hệ pháp luật đất đai Nội dung quan hệ pháp luật đất đai Cơ sở pháp lý hình thành, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai 10 Quy định pháp luật Việt Nam hành chế độ sở hửu đất đai 11 ... quyền thu hồi đất 31 Quy định pháp luật giá đất 32 Nghĩa vụ tài người sử dụng đất 33 Đất “5%” gì, quy định pháp luật “đất 5%” 34 Ý nghĩa hạn mức đất, quy định pháp luật hạn mức đất 35 Thời hạn...
 • 6
 • 277
 • 1

53 câu hỏi thi vấn đáp học phầnpháp quốc tế

53 câu hỏi thi vấn đáp học phần tư pháp quốc tế
... pháp Quốc tế ? 28 Trình bày quy chế pháp lý đặc biệt Quốc gia với cách chủ thể pháp Quốc tế ? 29 Trình bày định chế độ có có lại pháp Quốc tế việc áp dụng định chế độ quan hệ pháp ... nước pháp Quốc tế ? 23 Trình bày địa vị pháp lý người nước pháp Quốc tế ? 24 Trình bày quy tắc thường áp dụng để xác định quyền chủ thể người nước pháp Quốc tế ? 25 Trình bày quy định pháp ... quy định pháp luật Việt Nam ng bảo lưu trật tự công cộng pháp Quốc tế ? 19 Phân tích ng dẫn chiếu ngược dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba Cho ví dụ bạn? 20 Trình bày quy định pháp luật...
 • 6
 • 272
 • 2

bộ đề thi vấn đáp học phần mônluật thương mại 2 năm 2013 đh huế khoa luật

bộ đề thi vấn đáp học phần mônluật thương mại 2 năm 2013 đh huế khoa luật
... tài thương mại so với phương thức giải tranh chấp tòa án Câu 25 Nêu điểm Luật Trọng tài thương mại 20 10 so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại 20 03 Câu 26 Khái niệm đặc điểm Trọng tài thương mại ... đồng thương mại Câu 20 Tài sản dùng biện pháp bảo đảm thực hợp đồng phải có điều kiện nào? Câu 21 Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại Câu 22 Trình bày phương thức giải tranh chấp thương ... chấp thương lượng, hòa giải Câu 23 Nêu ưu thế, hạn chế phương thức giải tranh chấp trọng tài thương mại so với phương thức giải tranh chấp thương lượng, hòa giải Câu 24 Nêu ưu thế, hạn chế phương...
 • 4
 • 390
 • 2

câu hỏi ôn tập thi vấn đáp thanh toán quốc tế

câu hỏi ôn tập thi vấn đáp thanh toán quốc tế
... I: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ Trình bày khái niệm toán quốc tế Sự khác toán quốc tế toán quốc nội gì? Khái niệm TTQT: (GTr p.11): Qua trao đổi hoạt động kinh tế thương mại quốc gia làm phát ... Quy): Thanh toán quốc tế việc chi trả nguồn tiền liên quan tới hợp đồng kinh tế, tài người cư trú người không cư trú, mà kết làm tăng giảm ngoại hối quốc gia - Sự khác toán quốc tế toán quốc nội: ... thành toán quốc tế quốc gia Rút gọn (slide cô Phương): Tổng hợp yếu tố cấu thành chế toán (bao gồm chủ thể tham gia toán, lựa chọn tiền tệ, công cụ phương thức toán ) tạo thành toán quốc tế quốc gia...
 • 108
 • 791
 • 0

Bộ câu hỏi ôn tập thi vấn đáp môn Luật thương mại module 1

Bộ câu hỏi ôn tập thi vấn đáp môn Luật thương mại module 1
... h i thi có th h i thêm câu h i toàn b n i dung chương trình c a h c ph n không n m danh m c câu h i ôn t p - Sinh viên không c s d ng tài li u thi ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI- BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI ... nghi p ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI- BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Page Câu 34: Trình bày trư ng h p gi i th doanh nghi p theo Lu t Doanh nghi p (2 014 ) Câu 35: B ng quy nh c a Lu t Phá s n (2 014 ), anh (ch ) ... doanh Câu 17 : Trình bày nh ng i u ki n ăng ký doanh nghi p theo quy thành l p doanh nghi p Nêu trình t , th t c nh c a Lu t Doanh nghi p (2 014 ) ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI- BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Page Câu...
 • 5
 • 767
 • 10

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật hôn nhân và gia đình đh huế khoa luật

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật hôn nhân và gia đình  đh huế khoa luật
... yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật? 16 Đường lối giải hôn nhân vi phạm điều Luật Hôn nhân gia đình 2000? 17 Đường lối giải hôn nhân vi phạm điều 10 Luật Hôn nhân gia đình 2000? 18 Đường lối ... luật hôn nhân gia đình với quan hệ pháp luật dân sự? Các yếu tố quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình? Lấy ví dụ minh họa? Phân loại kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ hôn nhân ... quan hệ hôn nhân gia đình? Lấy ví dụ kiện phát sinh, thay đổi quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình Cấu thành kiện làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình Lấy ví dụ kiện...
 • 5
 • 330
 • 3

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật dân sự 1 đh huế khoa luật

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật dân sự 1  đh huế khoa luật
... A bị Tòa án nhân dân xử phải trả nợ 700 triệu đồng Do án có hiệu lực pháp luật nên quan thi hành án dân thực thi hành Theo hồ sơ Ủy ban nhân dân, nhà đứng tên ông A nên quan thi hành án thông ... di tặng? 45 Phân tích quy định Điều 643 Bộ Luật dân sự? 46 Hàng thừa kế theo pháp luật BLDS 2005? So sánh với BLDS 19 95? 47 Ông A bà B có ba người C,D E (đều thành niên có công việc ổn định) Ông ... Các trường hợp xác lập quyền sở hữu theo quy định pháp luật? 25 Bảo vệ quyên sở hữu luật dân Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu Luật dân khác với luật Hình điểm nào? 26 Những quy định khác quyền sở hữu?...
 • 13
 • 237
 • 0

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật dân sự 2 đh huế khoa luật

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật dân sự 2  đh huế khoa luật
... đó, ngày 30.3 .20 06 Tòa án nhân dân thành phố C định số 62 khẳng định: “Bản án dân sơ thẩm ngày 12. 12. 2005 TAND quận N có hiệu lực pháp luật kể từ ngày có định này”.Vào ngày 29 .5 .20 06, Chánh án ... thường thi t hại hợp đồng lỗi trách nhiệm hình sự? 49 Bồi thường thi t hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra? 50 Bồi thường thi t hại tố tụng hình dân sự? 51 Bồi thường thi t hại hoạt động thi hành ... mua bán? 21 Hợp đồng vay tài sản? 22 Hụi đường lối giải quyết? 23 Các loại hụi? Những điểm giống khác nhau? 24 Lãi suất hợp đồng vay tài sản Ví dụ thực tế? 25 Hợp đồng thuê tài sản? 26 Hợp đồng...
 • 13
 • 789
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học phần pháp luật kinh tế k11đề thi và đáp án môn pháp luật kinh tếđề thi kết thúc học phần môn luật kinh tếde thi va đáp án đề thi học phần môn luật kinh tế 2đáp án môn pháp luật kinh tếcâu hỏi và đáp án môn pháp luật kinh tếtrắc nghiệm và đáp án môn pháp luật kinh tếđề cương ôn tập ngữ văn 6 học kì 2 kem dap ande cuong on tap anh van 8 hoc ky 2hướng dẫn ôn tập thi vănôn tập môn văn đại họcđề cương ôn tập ngữ văn 6 học kì 1câu hỏi ôn tập môn tâm lý học tư phápđề cương ôn tập ngữ văn 12 học kì 1đề cương ôn tập ngữ văn 12 học kì 2Phương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từTIẾT bài tập CÔNG SUẤTchuyen de sinh hoat thang 10 2017Chuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017ASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩn23 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN đại môn hóa học, TRẦN văn THANHSang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMSưu tầm các bài toán hayDe thi olympic so cap 2015dethi hsg l10 2013 hatinh vatly 7975 mergeSƯu tầm một số tài liệuTitu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsbáo cáo thực hành sinh họcSKKN dạy hội thoại trong môn tiếng việt lớp 5 ở tiểu họcGiáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGDfile word bộ đề trắc nghiệm ôn học kỳ 1 lớp 11NHÂN TỐ SINH THÁI NHÂN TỐ SINH THÁIĐề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tan94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gem