TK thietbido chuongi 12

TK 45'' 12 ma de 3

TK 45'' 12 ma de 3
... 31 , A, graduate 32 , A, apologetic 33 , A, applicant 34 , A, mouse B, decent B, compliment B, admit B, sour The end! C, kidding C, oblige C, stagnant C, would D, damage D, conical D, category D, shout ... growing 30 , A, spent B, spending C, spend D, have spent V/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others and circle the letter for it (1 p) 31 , A, graduate 32 , A, ... interesting things about Cuba is its educational ( 23) …… As in many other countries schools are free What is unusual is that schools combine study with manual work Each school (24)……… a plot of land...
 • 2
 • 168
 • 0

ChuongI,II,III.Vật lý 12 cơ bản(2008 - 2009)

ChuongI,II,III.Vật lý 12 cơ bản(2008 - 2009)
... -Aωsin(ωt + ϕ), - vmax=Aω x = 0-Vật qua vị trí cân - vmin = x = ± A vị trí biên KL: vận tốc trễ pha π / so với ly độ Gia tốc a = v/ = -Aω 2cos(ωt + ϕ)= - 2x - |a|max=Aω2 x = ±A - vật biên - ... dung III Giá trị hiệu dụng - Cho dòng điện xoay GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN GIÁO VIÊN : NGUYỄN THẾ VŨ chiều - Ta có nhận xét cơng suất p? → có tên cơng suất tức thời - p biến thiên tuần hồn theo ... khơng - Nguồn âm gì? - Cho ví dụ số nguồn âm? - Những vật phát âm 37 Nội dung I Âm, nguồn âm Âm - Sóng âm sóng truyền mơi trường khí, lỏng, rắn - Tần số sóng âm tần số âm Nguồn âm GIÁO ÁN VẬT LÝ 12...
 • 87
 • 383
 • 6

giao an van 12.moi 2009unna` http://phuongkieu.tk

giao an van 12.moi 2009unna` http://phuongkieu.tk
... dẫn Quan sát nhận xét học sinh quan sát - Trang trí đối xứng trang trí nhận xét hình mảng không - Trang trí đơn giản, thoáng màu sắc cần linh hoạt - Cách đặt họa tiết trung tâm xung quanh đĩa ... nớc, xét mặt trời - Họa tiết trang trí thờng đợc đơn giản cách Trờng THCS Vĩnh Long Hoạt động GV HS GV: treo tranh họa tiết nêu tầm quan trọng trang trí HS: quan sát Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật ... đợc đề tài phản ánh sống xung quanh vẽ đợc tranh theo ý thích Có ý thức làm đẹp sống xung quanh b Chuẩn bị Giáo viên: - Đồ dùng dạy học vẽ tranh đề tài - Su tầm tranh họa sĩ học sinh đề tài - Su...
 • 68
 • 220
 • 0

Giao an lop 3 - tuan 12(tk)

Giao an lop 3 - tuan 12(tk)
... bệnh, trông -> vác, khát, thác Chính tả Chiều sông Hương I Mục tiêu : - Nghe- viết đoạn văn: “Chiều sông Hương” - Viết tả, làm tập - Trình bày sạch, đẹp II Chuẩn bò : - Tranh minh họa - Luyện viết ... dụng : - Học sinh đọc từ ứng dụng : Hàm Nghi - Giáo viên giới thiệu : Hàm Nghi vò vua, năm 12 tuổi có tinh thần yêu nước, chống thực dân Pháp, bò thực dân Pháp bắt đày sang An- giê-ri - Giáo viên ... Bài tập : -Giáo viên gọi học sinh nêu cách thực -Cho học sinh thực vào Củng cố: - Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta làm ? Dặn dò: - Về nhà ôn lại - Làm tập nhà - Chuẩn bò: Luyện tập - Nhận xét...
 • 24
 • 501
 • 7

Khai quat VHVN tu 1945 den het TK XX (12 NC)

Khai quat VHVN tu 1945 den het TK XX (12 NC)
... VH tỉì 1945 1975 V DÀÛN D: Hỉåïng dáùn hc bi c v soản "Khại quạt VHVN tỉì 1945 âãún hãút TKXX" Ngysoản 20 / / 2008 Tiãút -2- ( Âc vàn) KHẠI QUẠT VÀN HC VIÃÛT NAM TỈÌ CẠCH MẢNG THẠNG TẠM 1945 ÂÃÚN ... vãư VHVN åí nỉåïc ngoi: thãø loải âa dảng, âãư ti phong phụ IV CNG CÄÚ : Âạnh giạ nhỉỵng thnh tỉûu ban âáưu ca VHVN tỉì 1945 âãún hãút TKXX V DÀÛN D: Hỉåïng dáùn hc bi v soản "Khại quạt VHVN ... tỉûu ca VHVN tỉì 1945 1975 V DÀÛN D: Hỉåïng dáùn hc bi v soản "Khại quạt VHVN tỉì 1945 âãún 1975" Ngysoản 20 / / 2008 Tiãút -2- ( Âc vàn) KHẠI QUẠT VÀN HC VIÃÛT NAM TỈÌ CẠCH MẢNG THẠNG TẠM 1945...
 • 7
 • 243
 • 2

TK giao an SH 12-Cb

TK giao an SH 12-Cb
... nhà : chuẩn bị câu hỏi tập trang 10 SGK , đọc trước tìm hiểu cấu trúc không gian cấu trúc hoá học, Chức AND Trang: Giáo án Sinh học lớp 12 (http://violet.vn/Thaian2008ks) Tiết:2 Ngày soạn:…/…./…… ... loạn qt sinh lí sinh hoá thể Trang: Giáo án Sinh học lớp 12 (http://violet.vn/Thaian2008ks) ? thể đột biến ** hoạt động 2: tìm hiểu dạng đột biến gen Cho hs quan sát tranh dạng đb gen : yêu cầu hs ... tận đầu mút 2.Cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể: *Tranh hình 5.2( xem phim) - Một đoạn ADN( khoảng 146 cặp Nu) quấn quanh ptử *Quan sát tranh(xem phim) nội histôn(≈13/4vòng)→ nuclêôxôm dung phần...
 • 111
 • 117
 • 0

GA 12 - Tk

GA 12 - Tk
... Yes No, True /False, On/off Minh họa THPT Hai Bà Trưng, Lớp 12A, 054.849397 (số điện thoại) 123 , -1 23 7 1.23 12/ 2/06, 1:23:45 PM $ 123 4, 100234 ĐVN Loại liệu vô hữu ích cần đánh dấu giới tính: ... thông qua thao tác đơn giản) GV: Gán 1-> CSDL, 2-> phần mềm ứng dụng 3-> Hệ QTCSDL Hãy xếp thứ tự ưu csdl cần phải có: tiên thành phần -Hệ QTCSDL dựa vào vai trò -Các thiết bị vật lý (máy hệ CSDL Giải ... a) Mục đích, yêu cầu: - Luyện kỹ tạo bảng - Luyện kỹ thao tác bảng - Sử dụng công cụ lọc, xếp để kết xuất thông tin b) Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa chương...
 • 112
 • 81
 • 0

bai 12 Nhat ban cuoi TK XIX đầu TK XX

bai 12 Nhat ban cuoi TK XIX đầu TK XX
... trời mọc” Lược đồ nước Nhật Tiết 18- Bài 12: Nhật Bản kỉ XIX - đầu kỉ XX I Cuộc Duy Tân Minh Trị Tiết 18- Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX 1/ Cuộc tân Minh Trị: Thảo luận nhóm Nhóm ... Nhật Bản có bật ? Lươ ̣c đờ đế q́ c Nhâ ̣t ć i thế kỉ XIX – đầ u thế kỉ XX Tiết 18 - Bài 12 NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XI X- ĐẦU THẾ KỈ XX I / Cuộc tân Minh Trị: II/ Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa ... hành cải cách tiến theo phương Tây Gia đình Thiên Hoàng Minh Trò Tiết 18- Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX 1/ Cuộc tân Minh Trị: * Hồn cảnh: - Chủ nghĩa tư phương Tây nhòm ngó, xâm...
 • 23
 • 173
 • 0

đề TOÁN 12 TK 3

đề TOÁN 12 TK 3
...  > ⇔ log x − < ⇔ x − < ( ) ( ) ⇔ x < ⇔ 3 < x < • So điều kiện 3 < x < − 6; < x < x + 49 ≥ 34 3 ⇔ x + 2+ ≥ 73 ⇔ x + + 3 x≥ 3 ... cao = D A h = l − R = 3a − a = a C B ( Xét hai tam giác đồ ng da ̣ng SIM và SAO SI SM l2 3a 3a = ⇔R= = = SA SO 2h 2a Thể tich khố i cầ u ́ 4  3a  V = πR = π  ÷ 3  ÷   log log x − ... kiện x = b) x + + 2.3x +1 − = ⇔ 81.9 x + 6.3x − = −5 • • • • • Đă ̣t t = 3x Điều kiện t > Phương trình 81t + 6t − = ⇔ t = ; t = − 27 −1 So điều kiện t = Chuyể n về ẩ n x: 3x = 3 1 ⇔ x = −1 Nhớ...
 • 3
 • 182
 • 0

Bài giảng Đề TK thi HK I Toán 12 số 2

Bài giảng Đề TK thi HK I Toán 12 số 2
... KIỂM TRA HỌC KỲ I Mơn: Tốn 12 – Chương trình Th i Gian: 90 Phút - Đề 02 CÁU I ( 3,5 i øm) Cho hm säú : y = - x + 3x2 - (C) 1/ Kho sạt sỉû biãún thi n v v âäư thë (C ) ca hm säú 2/ Tçm cạc giạ ... CÁU III ( i øm ) Gii cạc phỉång trçnh sau : 1/ x + 2. 71−x −9 = 2/ 2x −1 x −3 log x - 3log 27 x = 2log x CÁU IV ( i øm) Cho khä i chọp S.ABC cọ âỉåìng cao SA = 2a , ( SA ⊥ (ABC)) , âạy l tam giạc ... vå i SC2 = SA2 + AC2 = 6a2 a S = 4π R = 6π a (dvdt) V = π R = π a (dvtt) Ty theo cạc bỉåïc HS lm âãø cho i øm ph håüp ÂẠP ẠN V THANG I ØM TOẠN 12 - CÅ BN ÂÃƯ THI HC K I - NÀM HC 20 08 -20 09...
 • 6
 • 160
 • 0

Bài soạn Đề TK thi HK I Toán 12 số 4

Bài soạn Đề TK thi HK I Toán 12 số 4
... chung phõn bit nờn phng trỡnh cú hai nghim phõn bit - Khi -3 < m < 1: (d) ct (C) ti im phn bit nờn phng trỡnh cú nghim phõn bit (ỳng ý cho 0.25) Vit phng trỡnh tip tuyn ca th (C) ti tip im cú honh ... nghim ca phng trỡnh l: S = { 0; 2} 2.b Gii phng trỡnh log (x - 3) = + log4 iu kin: x - > >0 x Khi ú: PT - log ( x - 3) =1- log x x x =4 =1 x- x- x = 4( x - 3) 3x = 12 x = (thừa iu kin) ... trựng vi Ox S nghim ca PT (2) ỳng bng s giao im ca (C) v (d) Da vo th (C) ta cú: - Khi m < -3 hoc m > 1: (d) ct (C) ti im nờn phng trỡnh cú nghim nht - Khi m = -3 hoc m = 1: (d) v (C) cú hai im...
 • 5
 • 172
 • 0

Bài giảng Đề TK thi HK I Toán 12 số 2

Bài giảng Đề TK thi HK I Toán 12 số 2
... KIỂM TRA HỌC KỲ I Mơn: Tốn 12 – Chương trình Th i Gian: 90 Phút - Đề 02 CÁU I ( 3,5 i øm) Cho hm säú : y = - x + 3x2 - (C) 1/ Kho sạt sỉû biãún thi n v v âäư thë (C ) ca hm säú 2/ Tçm cạc giạ ... âoản [ ; ] CÁU III ( i øm ) Gii cạc phỉång trçnh sau : 1/ x + 2. 71−x −9 = 2/ f ( x) = 2x −1 x −3 log x - 3log 27 x = 2log x CÁU IV ( i øm) Cho khä i chọp S.ABC cọ âỉåìng cao SA = 2a , ( SA ⊥ (ABC)) ... vå i SC2 = SA2 + AC2 = 6a2 a S = 4π R = 6π a (dvdt) V = π R = π a (dvtt) Ty theo cạc bỉåïc HS lm âãø cho i øm ph håüp ÂẠP ẠN V THANG I ØM TOẠN 12 - CÅ BN ÂÃƯ THI HC K I - NÀM HC 20 08 -20 09...
 • 6
 • 201
 • 0

Bài soạn Đề TK thi HK I Toán 12 số 4

Bài soạn Đề TK thi HK I Toán 12 số 4
... chung phõn bit nờn phng trỡnh cú hai nghim phõn bit - Khi -3 < m < 1: (d) ct (C) ti im phn bit nờn phng trỡnh cú nghim phõn bit (ỳng ý cho 0.25) Vit phng trỡnh tip tuyn ca th (C) ti tip im cú honh ... nghim ca phng trỡnh l: S = { 0; 2} 2.b Gii phng trỡnh log (x - 3) = + log4 iu kin: x - > > x Khi ú: PT - log ( x - 3) = 1- log x x x =4 =1 x- x- x = 4( x - 3) 3x = 12 x = (thừa iu kin) ... trựng vi Ox S nghim ca PT (2) ỳng bng s giao im ca (C) v (d) Da vo th (C) ta cú: - Khi m < -3 hoc m > 1: (d) ct (C) ti im nờn phng trỡnh cú nghim nht - Khi m = -3 hoc m = 1: (d) v (C) cú hai im...
 • 5
 • 158
 • 0

Gián án Đề TK thi HK I Lý 12 số 2

Gián án Đề TK thi HK I Lý 12 số 2
... động: 1 W = Wo = LIo2 = CU o 2 C 3000.10 12 ⇒ Io = U o = 20 L 30.10−6 ⇒ Io = 0,2A Vậy ta ph i cung cấp cho mạch công suất để trì dao động là: RI P = RI2 = o 2 0, ) P = ( = 0,04W Khi 2 ... W = kA2 = mω2A2 = 0,1. 2. (0 ,2) 2 = 0, 02 J 2   x = 20 cos ϕ = 10 π cosϕ = ⇒ ⇒ ϕ = rad b) Khi t = 0, suy ra:  v = −ω A sin ϕ < sin ϕ >  π Vậy x = 20 cos(πt + )cm Ô tô nhận âm từ ngư i cảnh ... RU U2 = P = RI2 = R + ( Z L − Z C ) ( Z L − ZC ) R+ R U 2 P=  Z L − ZC   R− ÷ + Z L − ZC R   2 2 2 2 U2 10 02 = = 50 W P = Pmax= Z L − Z C 20 0 − 100 R= Z L − ZC ⇒ R = Z L − Z C = 20 0...
 • 3
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tk tra 45 phút môn hóa lớp 12 chương estechuongi ii vật lý 12 có đáp áncó tk 214 13 275 128nợ tk 154 1 công trình khu quản lý và xử lý rác thải 18 125 250biểu số 12 trích mẫu sổ cái tk 6321nợ tk 627 12 553 500đđường vận động có ý thức 12 đơi tk sọ2 12 sổ chi tiết tk 5111 bình 20 lítcó tk 511 121 doanh thu bán hàng dầu mỡ nhờn trực tiếpví dụ tháng 12 2008 trên tk cho vay luân chuyển của công ty a có các số liệu saubiểu 2 12 sổ chi tiết tk 622 tháng 09 2003và tk 0 2s 4 12số 2 12 sổ chi tiết tk 3389kế toán sử dụng tk 121 đtcknhcó tk 131 12 550 560Bùi 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)Bài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoànBài 17. Hô hấpBài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virutBài 40. Loài sinh học và các cơ chế cách liBài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ngườiBài 46. Cơ chế điều hòa sinh sảnBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 18. Tuần hoàn máuBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 12. Hô hấp ở thực vậtBài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn