thuốc viên nang và vi nang

NGHIÊN CỨU HỆ PHÂN TÁN RẮN CỦA FUROSEMID ỨNG DỤNG TRONG BÀO CHẾ THUỐC VIÊN NANG

NGHIÊN CỨU HỆ PHÂN TÁN RẮN CỦA FUROSEMID VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀO CHẾ THUỐC VIÊN NANG
... số HPTR sau thời gian bảo quản .40 3.5 Ứng dụng chế tạo viên nang Furosemid từ HPTR 41 3.6 Khảo sát độ hoà tan Furosemid từ viên nang chế tạo so với viên thò trường 43 Phần 4: Kết ... viªn 42 3.6 KHẢO SÁT ĐỘ HOÀ TAN CỦA FUROSEMID TỪ VIÊN NANG ĐÃ CHẾ TẠO, SO SÁNH VỚI VIÊN TRÊN THỊ TRƯỜNG TiÕn hµnh kh¶o s¸t kh¶ n¨ng hoµ tan cđa Furosemid tõ c¸c viªn nang bµo chÕ b»ng ph¬ng ph¸p ... HPTR tríc vµ sau thêi gian b¶o qu¶n 3.5 ỨNG DỤNG CHẾ TẠO VIÊN NANG FUROSEMID Tõ nh÷ng kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®· ®ỵc tr×nh bµy trªn ®©y, chóng t«i thÊy r»ng HPTR cđa Furosemid víi PVP, HP β- cyd chÕ t¹o...
 • 57
 • 281
 • 0

NGHIÊN cứu sản XUẤT THUỐC VIÊN NANG mềm sữa ONG CHÚA

NGHIÊN cứu sản XUẤT THUỐC VIÊN NANG mềm sữa ONG CHÚA
... phát triển sản xuất Xây dựng công thức qui trình bào chế thuốc viên nang mềm Sữa ong chúa qui mô công nghiệp Dự án sản xuất 800.000 viên nang mềm sữa ong chúa với giá thành 1020 đ /viên, giá bán ... 1020 đ /viên, giá bán buôn 2400 đ /viên Sau năm thực nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, dự án hoàn thành quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên nang mềm Sữa ong chúa Sản phẩm Cục Quản lý dược – Bộ ... nóng chảy sản phẩm Dựa sở thay đổi giá trị thông số khảo sát sát ảnh hưởng chất lượng sản phẩm thu - 3.2 Nghiên cứu công thức quy trình sản xuất viên nang mềm sữa ong chúa: a/ Nghiên cứu điều...
 • 7
 • 975
 • 15

Nghiên cứu phân tích hoạt chất flunarizine trong thuốc viên nang bằng phương pháp HPLC

Nghiên cứu phân tích hoạt chất flunarizine trong thuốc viên nang bằng phương pháp HPLC
... dựng phân tích số mẫu nghiên cứu 37 37 39 Chương BÀN LUẬN 42 4.1 VỀ XÂY DỰNGPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 41 4.2 VỀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 43 4.3 VỀ SO SÁNH KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC ... tra chất lượng nguyên liệu, thành phẩm sản xuất thuốc coi phương pháp quy chiếu Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu phân tích hoạt chất Flunarizin thuốc viên nang phương ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐỖ NGỌC HẠNH NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HOẠT CHẤT FLUNARIZINE TRONG THUỐC VIÊN NANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: CNDP...
 • 75
 • 283
 • 0

skkn phân dạng phương pháp giải bài tập chu kỳ con lắc đơn phụ thuộc lực lạ, phụ thuộc độ cao, phụ thuộc nhiệt độ vị trí địa lý

skkn phân dạng và phương pháp giải bài tập chu kỳ con lắc đơn phụ thuộc lực lạ, phụ thuộc độ cao, phụ thuộc nhiệt độ và vị trí địa lý
... chu k lc khụng cú in trng l T = 2s Chu k dao ng ca lc E = 103V/cm l: A.2s B.2,236s C.1,98s D.1,826s Câu 8: Một lắc đơn treo vào thang máy thẳng đứng, thang máy đứng yên lắc dao động với chu kỳ ... chu kỳ 1s, thang máy chuyển động lắc dao động với chu kỳ 0,96s Thang máy chuyển động: A: Nhanh dần lên B: Nhanh dần xuống C: Chậm dần D: Thẳng I KT QU THU C QUA VIC TRIN KHAI SKKN Sau trin khai ... II: NI DUNG CA SKKN I.C s lun v chu k dao ng ca lc n II Cỏc cụng thc ỏp dng SKKN III nh hng v phng phỏp chung IV.Ni dung c th cho tng dng A .Chu k lc n ph thuc lc quỏn tớnh B .Chu k lc n ph thuc...
 • 23
 • 1,125
 • 0

đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá gừng do vi khuẩn xanthomonas sp của một số loại thuốc hóa học vi khuẩn đối kháng

đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá gừng do vi khuẩn xanthomonas sp của một số loại thuốc hóa học và vi khuẩn đối kháng
... sinh trư ng suất gừng bệnh cháy bìa gừng vi khuẩn Xanthomonas sp gây Từ đề tài Đánh giá hiệu phòng trị bệnh cháy bìa gừng vi khuẩn Xanthomonas sp số loại thuốc hóa học vi khuẩn đối kháng thực nhằm ... 1: Đánh giá hiệu phòng trị bệnh cháy bìa gừng vi khuẩn Xanthomonas sp số loại thuốc hóa học VKVR điều kiện in vitro * Mục tiêu: ch n số loại thuốc vi khuẩn vùng rễ có hiệu ức chế vi khuẩn Xanthomonas ... 2: Khảo sát hiệu phòng trị bệnh cháy bìa gừng Xanthomonas sp số loại thuốc hóa học vi khuẩn vùng rễ điều kiện nhà lưới * Mục tiêu: Xác định loại thuốc hiệu phòng trị bệnh cháy bìa gừng điều...
 • 64
 • 409
 • 0

xác định chỉ tiêu sinh hóa khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) bị đục cơ nuôi ở thành phố cần thơ

xác định chỉ tiêu sinh hóa và khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) bị đục cơ nuôi ở thành phố cần thơ
... hai nội dung: Xác định số tiêu sinh hóa vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục Xác định khả kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục PDF created ... màu Vàng Vàng Xanh nhạt/vàng Không màu/xám nhạt Vàng Vàng Xanh nhạt/vàng Không màu Không có màu đen Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh ... khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục nuôi thành phố Cần Thơ Vi khuẩn đề tài chủng vi khuẩn phân lập từ mẫu huyết tương tôm xanh bị bệnh đục phục hồi từ tủ -80O C môn Sinh học Bệnh thủy...
 • 43
 • 485
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: "XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU SINH HÓA KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ HUYẾT TƯƠNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) BỊ ĐỤC CƠ NUÔI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ" potx

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... Đề tài thực nhằm xác định tiêu sinh hóa khả kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục nuôi thành phố Cần Thơ Vi khuẩn đề tài chủng vi khuẩn phân lập từ mẫu huyết ... nội dung: Xác định số tiêu sinh hóa vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục Xác định khả kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục PDF created ... màu Vàng Vàng Xanh nhạt/vàng Không màu/xám nhạt Vàng Vàng Xanh nhạt/vàng Không màu Không có màu đen Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh...
 • 43
 • 393
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm mày chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường potx

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm mày và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường potx
... giống vi sinh vật khả phân huỷ thuốc nhuộm màu Khả hấp phụ màu tập hợp chủng vi sinh vật Tạo chế phẩm cố định vi sinh vật 10 Khả hấp phụ phân giải chất nhuộm màu vật liệu chế phẩm vi sinh Sự phân ... phụ chất nhuộm màu chế phẩm cố định vi sinh vật khả phân giải số chất hữu gây ô nhiễm môi trờng xin đợc đăng ký thực với mục đích tạo đợc vật liệu polyme khâu mạch xạ phù hợp làm vật liệu hấp ... gel vật liệu khâu mạch 2.4 Xác định khả hấp phụ màu vật liệu 2.5 Phân lập, tuyển chọn nhân giống chủng vi sinh vật khả hấp phụ phân huỷ thuốc nhuộm màu 2.6 Tạo chế phẩm cố định vi sinh vật...
 • 151
 • 533
 • 0

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất viên nang cứng bát vị quế phụ viên nang mềm boganic

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất viên nang cứng bát vị quế phụ và viên nang mềm boganic
... hợp Bát vị quế phụ - Hoàn thiện quy trình sản xuất viên nang cứng Bát vị quế phụ quy sản xuất công nghiệp 200.000 viên/ mẻ - Sản xuất thực nghiệm để thẩm định quy trình sản xuất sản xuất ... Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất viên nang cứng BÁT VỊ QUẾ PHỤ viên nang mềm BOGANIC với mã số KC10.DA09/06-10, thời gian 24 tháng Dự án có mục tiêu đưa sản phẩm vào sản xuất quy công ... CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC10/06- 10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ ÁN Tên Dự án: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤTVIÊN NANG CỨNG BÁT VỊ QUẾ PHỤ VÀ VIÊN NANG MỀM BOGANIC...
 • 183
 • 1,010
 • 6

nâng cao độ chính xác kích thước vị trí tương quan của chi tiết có hình dáng hình học phức tạp khi phay trên máy phay wmc- 300

nâng cao độ chính xác kích thước và vị trí tương quan của chi tiết có hình dáng hình học phức tạp khi phay trên máy phay wmc- 300
... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 Mục đích nghiên cứu - Nâng cao độ xác kích thƣớc chi tiết - Nâng cao độ xác vị trí tƣơng quan chi tiết + Nâng cao độ trụ vị trí ... tài : “ Nâng cao độ xác kích thước vị trí tương quan chi tiết hình dáng hình học phức tạp gia công máy phay CNC WMC- 300 ” Trong thời gian thực đề tài, tác giả nhận đƣợc quan tâm lớn nhà trƣờng, ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THUYẾT MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI: NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƢỚC VÀ VỊ TRÍ TƢƠNG QUAN CỦA CHI TIẾT CÓ HÌNH DÁNG HÌNH HỌC PHỨC...
 • 109
 • 347
 • 3

Phân lập xác định khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn vi khuẩn streptocossus spp gây bệnh trên cá rô phi nuôi tại hải phòng

Phân lập và xác định khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn vi khuẩn streptocossus spp gây bệnh trên cá rô phi nuôi tại hải phòng
... Phòng - Phân lập, định danh vi khuẩn Streptococcus spp gây bệnh phi nuôi Hải Phòng - Xác định khả kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn Streptococcus spp gây bệnh phi nuôi Hải Phòng Ý nghĩa ... dịch bệnh sử dụng kháng sinh phi Hải Phòng Thu mẫu bệnh trường nhận mẫu phòng Lab Thử kháng sinh đồ xác định khả kháng thuốc kháng sinh Phân lập định danh vi khuẩn gây bệnh phi ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG -o0o - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN VI KHUẨN Streptococcus spp GÂY BỆNH TRÊN CÁ RÔ PHI NUÔI TẠI HẢI...
 • 69
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuoc vien nang va ppp kiem nghiemquy trình sản xuất thuốc viên nangkỹ thuật bào chế thuốc viên nangquy trình sản xuất thuốc viên nang cứngnghiên cứu sản xuất thuốc viên nang mềm sữa ong chúakiểm nghiệm thuốc viên nang viên nénđánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá gừng do vi khuẩn xanthomonas sp của một số loại thuốc hóa học và vi khuẩn đối khángchọn cấp chính xác lắp ghép dung sai kích thước hình dáng và vị trí bề mặtthay đổi kích thước đường bao và vị trí chân linh kiệncông nghệ sản xuất viên nang cứng bát vị quế phụ và viên nang mềm boganickhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại lạc khoai tây bằng chế phẩm vi sinh vật đối kháng thuốc kháng sinh thuốc hóa học và chất kích kháng trong điều kiện ngoài đồng ruộngkhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại lạc khoai tây bằng chế phẩm vi sinh vật đối kháng thuốc kháng sinh thuốc hóa học và chất kích kháng điều kiện ngoài đồng ruộngkhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại lạc bằng chế phẩm vi sinh vật đối kháng thuốc kháng sinh thuốc hóa học và chất kích kháng điều kiện ngoài đồng ruộngkhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại khoai tây bằng chế phẩm vi sinh vật đối kháng thuốc kháng sinh thuốc hóa học và chất kích kháng trong điều kiện ngoài đồng ruộng2nhiệm vụ thuộc chức năng tham mưu đầu mối giúp lãnh đạo tổng công ty về công tác tài chính kế toán tại các đơn vị thành viênPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018