BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CÁC DI SẢN VĂN HÓA NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CÁC DI SẢN VĂN HÓA NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CÁC DI SẢN VĂN HÓA NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
... sản thuộc Công viên địa chất bao gồm di sản thiên nhiên di sản văn hóa Các di sản thiên nhiên chủ đạo di sản địa chất, bên cạnh có giá trị đa dạng sinh học Các di sản văn hóa bao gồm di sản văn ... khái quát di sản giới, Công ước Di sản giới, bảo tồn di sản văn hóa - Nắm kiến thức di sản văn hóa tiếng giới * Kĩ - Nâng cao ý thức bảo tồn bảo vệ di sản giới - Vận dụng kiến thức học để tuyền ... Các di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể Di sản văn hóa Theo Công ước di sản giới di sản văn hóa là:  Các di tích: Các tác phẩm kiến trúc, tác phẩm điêu khắc...
 • 83
 • 314
 • 0

Phương thức bảo tồn và truyền bá các di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam

Phương thức bảo tồn và truyền bá các di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam
... hiểu sai 1.5.2 Phương thức bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc Việt Nam Để bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc Việt Nam, quan điểm bảo tồn, phương thức bảo tồn di sản có vị trí quan ... thức truyền di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam ……………………………… ……………… …… 66 2.3 Tổng hợp phương thức bảo tồn, phát huy truyền di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc Đài Tiếng ... di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc Việt Nam 1.5.1 Hai trường phái việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc Nếu trước đây, nhiều di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc Việt Nam phải...
 • 173
 • 342
 • 1

Phương thức bảo tồn, phát huy và truyền bá các di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc của đài tiếng nói việt nam

Phương thức bảo tồn, phát huy và truyền bá các di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc của đài tiếng nói việt nam
... Nhân văn, luận văn Phương thức bảo tồn, phát huy truyền di sản văn hoá phi vật thể âm nhạc Đài TNVN” đề cập đến phương thức bảo tồn, phát huy truyền di sản văn hoá phi vật thể âm nhạc ... luận văn Phương thức bảo tồn, phát huy truyền di sản văn hoá phi vật thể âm nhạc Đài TNVN” phân tích, đánh giá phương thức bảo tồn, phát huy truyền di sản văn hoá phi vật thể âm nhạc dân ... tồn, phát huy truyền di sản văn hóa phi vật thể âm nhạc Đài TNVN, luận văn phân tích phương thức Đài TNVN việc bảo tồn, phát huy truyền di sản văn hoá phi vật thể âm nhạc Việt Nam, thành...
 • 6
 • 144
 • 0

Đất nước ta có nhiều di sản văn hoá nổi tiếng. Em hãy giới thiệu về một di sản văn hoá dân tộc có ở địa phướng mình

Đất nước ta có nhiều di sản văn hoá nổi tiếng. Em hãy giới thiệu về một di sản văn hoá dân tộc có ở địa phướng mình
... Tum) có, dân tộc khác Ê Đê nhà dài Nhà rông - nhà rông văn hoá biểu tượng văn hoá đáng tự hào cùa đồng bào tỉnh Tây Nguyên - Trường Sơn tỉnh duyên hải miền Trung Nhà rông di sản văn hoá đáng ... xây dựng đời sống văn hoá sở Tiếp thu chọn lọc nhà rông truyền thống đưa vào hoạt động điểm sinh hoạt văn hoá buôn làng, cho dù tên gọi nhà rông, nhà Gươi, nhà Zơng, v.v hay nhà nghiên cứu ... "ngôi nhà sinh hoạt văn hoá mang hình dáng nhà rông", v.v đại đa số thống chung chức tâm linh hoạt động "việc làng, việc nước" tổ chức nhà chung cộng đồng Nhà rông dân tộc Ba- na - Dơ-gao,...
 • 2
 • 380
 • 0

Các di tích lịch sử nổi tiếng thế giới docx

Các di tích lịch sử nổi tiếng thế giới docx
... Pháo đài Agra, Ấn Độ, cách đền Taj Mahal 2,5 km Làng cổ Ait Ben Haddou, Morocco Tháp Alcazar, Segovia, Tây Ban Nha Đền ... Garai (cụm tháp Chàm) người Chăm cổ, tỉnh Ninh Thuận Thành phố cổ Avdat, sa mạc Negev, Israel Các vũ công Bali bên đền cổ, Indonesia Nhà thờ Plaza de Armas, Lima, Peru Nhà hát Chan Chaya, cung ... đài Kumamoto, Nhật Bản Lâu đài Le Chateau d' Amboise, Pháp Tháp nghiêng Pisa, Italy Tu viện Lindisfarne, Northumberland, Anh Đền Chiến binh người Maya, Yucatan Peninsula Thiền định chìa khóa,...
 • 20
 • 548
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " LỄ TẾ GIAO - THỬ PHÁC THẢO CÁC TIÊU CHÍ VÀ LỘ TRÌNH ĐỂ TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẤP QUỐC GIA " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... công nhận di sản phi vật thể cấp quốc gia Bài viết đưa tiêu chí lễ Tế Giao có được, khả dó đáp ứng yêu cầu di sản phi vật thể cấp quốc gia, đồng thời phác thảo quy trình cần thiết để tiến hành ... chung, lễ Tế Giao có đặc điểm trội để công nhận di sản phi vật thể cấp quốc gia, tiền đề cho việc đề cử di sản giới tương lai Nó cần có quan tâm người làm công tác văn hóa Điều với lễ Tế Giao hay ... sắc riêng văn hóa Việt Nam Các loại hình văn hóa, vật thể hay phi vật thể, sống môi trường khác có biến đổi đònh để phù hợp với hoàn cảnh văn hóa khác Trong lễ Tế Giao Việt Nam xem lễ lớn tiến...
 • 6
 • 233
 • 0

bài giảng học phần địa chất thủy văn

bài giảng học phần địa chất thủy văn
... TRONG ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 69 5.1 Khái niệm điều tra địa chất thủy văn 69 5.2 Công tác đo vẽ địa chất thủy văn 71 5.3 Khoan địa chất thủy văn ... tƣơng quan điều tra địa chất với điều tra địa chất thủy văn địa chất công trình 100 Chƣơng 7: BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 102 7.1 Khái niệm đồ địa chất thủy văn 102 ... đồ địa chất thủy văn 104 7.3 Các giai đoạn công tác lập đồ địa chất thủy văn 106 7.4 Biểu diễn đồ địa chất thủy văn 106 MỞ ĐẦU - Đối tƣợng nghiên cứu Địa chất Thuỷ văn: Địa...
 • 109
 • 305
 • 0

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cho học sinh thông qua bài học bảo vệ di sản văn hóa

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cho học sinh thông qua bài học bảo vệ di sản văn hóa
... 1: Quan sát hình ảnh sau a/ Hình ảnh di sản văn hóa vật thể, hình ảnh di sản văn hóa phi vật thể? b/ Từ em hiểu di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể? Câu 2: Em giới thi u di sản ... – a Câu 2: Không đồng ý với hành vi hành vi làm tổn hại đến di sản văn hóa, làm xấu hình ảnh đất nước Việt Nam, thi u tôn trọng thi u ý thức bảo tồn di sản văn hóa * Kết qua kiểm tra: Điểm ... đồng phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá trường phổ thông theo định hướng phát triển lực học sinh tinh thần Nghị 29-NQ/ TƯ đổi toàn di n giáo dục đào tạo, sau Quốc hội thông qua Đề án đổi chương...
 • 23
 • 639
 • 10

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 4: Quản lý kỹ thuật

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 4: Quản lý kỹ thuật
... NGHĨA CỦA QUẢN LÝ KỸ THUẬT Quản kỹ thuật thực chất tổng hợp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng trình sản xuất Mục tiêu quản kỹ thuật xí nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm ... phát triển sản phẩm bảo đảm cho sản xuất liên tục, an toàn, đạt hiệu cao 9/12/2015 60 II NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ KỸ THUẬT  Kỹ thuật sản phẩm  Kỹ thuật sản xuất Kỹ thuật máy móc thiết bị 9/12/2015 ... Kiểm tra vô dầu mỡ thiết bị Phát phân phối lượng Thay đổi lắp đặt  Các chức phụ (quản kho tàng, quản bất động sản, chống ô nhiễm tiếng ồn, ) 9/12/2015 62 III BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ Những...
 • 10
 • 179
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 Quản trị vật liệu

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 Quản trị vật liệu
... 0.05 64 5 0.10 61 5 62 0 0.10 65 0 0.09 62 5 0.08 65 5 0.09 0.11 66 0 0.10 63 0 63 5 0.10 66 5 0.05 64 0 0.10 67 0 0.03  Ví dụ tìm Qstochatic (tt) Lập bảng tương quan Mpv với Lr D f(D) F(D)=Mpv D F(D)=Mpv 61 5 ... 0.05 0.05 64 5 0 .64 62 0 0.10 0.15 65 0 0.73 62 5 0.08 0.23 65 5 0.82 63 0 0.11 0.34 66 0 f(D) 0.10 0.09 0.09 0.10 Ví dụ tìm Qstochatic (tt)  EOQ = 5270  Mpv = – QH/(DaCs) ≈ 0.905  Lr = 66 0  Thế ... I KHÁI QUÁT VỀ QTVL Mục tiêu quản trị vật liệu  Mức hợp lý  Tiếp nhận hay sản xuất vào thời điểm thích hợp I KHÁI QUÁT VỀ QTVL  Dòng dịch chuyển vật liệu Kho nhà phân phối Mua sắm Các...
 • 57
 • 91
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo
... lập tiến độ kiểm soát sản xuất chế tạo Khái niệm & mục tiêu hoạch định tiến độ kiểm soát sản xuất  Khái niệm  HĐTĐ :Lập KHSX ngắn hạn, xác định nhiệm vụ cụ thể cho toàn XN, cho phận  KSSX kiểm ... III Lập KH tiến độ sản xuất lặp lại    Lập kế hoạch tiến độ sản xuất Tính toán tiêu nhập lượng / xuất lượng Đường cong kinh nghiệm Lập kế hoạch tiến độ sản xuất Chỉ tiêu T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ... lao động  Giảm thiểu thời gian nhàn rỗi  Giảm thiểu tồn kho trình sản xuất Nhiều mục tiêu hoạch định kiểm soát sản xuất, sản xuất đơn Đặc điểm ảnh hưởng đến việc lập tiến độ kiểm soát sản xuất...
 • 39
 • 181
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất
... Chương 1: CHỨC NĂNG SẢN XUẤT  Khái niệm vai trò chức sản xuất  Hệ thống sản xuất Quản trị viên sản xuất  Quyết định chiến lược mối liên hệ chiến lược sản xuất với chiến lược ... tài sản 12 III QUẢN TRỊ VIÊN SẢN XUẤT Các kỹ cần thiết:   Khả kỹ thuật Khả làm việc với người 13 III QUẢN TRỊ VIÊN SẢN XUẤT Các hoạt động quản trị viên sản xuất a Vai trò quản trị viên sản xuất: ... kho để đáp ứng nhu cầu hệ thống sản xuất:  Hệ thống sản xuất để dự trữ  Hệ thống sản xuất theo đơn hàng  Hệ thống sản xuất lắp ráp đơn hàng II HỆ THỐNG SẢN XUẤT Hệ thống SX chế tạo (tt) ...
 • 26
 • 128
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 2: Tổ chức sản xuất

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 2: Tổ chức sản xuất
... CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT   Tổ chức sản xuất trạng thái:  Hình thành cấu sản xuất hợp lý  Xác định loại hình sản xuất  Bố trí nội xí nghiệp Tổ chức sản xuất trình:  Lựa chọn ph/pháp tổ chức ... NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT Nội dung tổ chức sản xuất: Là biện pháp, phương pháp, thủ thuật kết hợp yếu tố trình sản xuất Tổ chức sản xuất Trạng thái => hình thành phận ... NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT Nội dung trình sản xuất: Là trình kết hợp yếu tố sản xuất Nội dung trình sáng tạo người Quá trình sản xuất chế tạo => trình công nghệ => giai...
 • 20
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các di sản văn hóa phi vật thể thế giớibảo tồn các di sản văn hóa phi vật thểcác di sản văn hóa phi vật thể việt namcác di sản văn hóa phi vật thểtên các di sản văn hóa phi vật thểcác di sản văn hóa phi vật thể của việt nam được unesco công nhậncác di sản văn hóa phi vật thể của việt namphân loại di sản văn hóa phi vật thểcác tác phẩm hội họa nổi tiếng thế giớiphát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hoá truyền thống cách mạngcác di sản văn hóa vật thể của việt namcác loại di sản văn hóa phi vật thểcác di sản văn hóa thế giới của hà nộicác di sản văn hóa thế giới của hà nội đã được unesco công nhậncác di sản văn hóa thế giới của hà nội được unesco công nhậngiao an unit11 lop11 readingCân bằng vật chất năng lượngKiểm nghiệm hóa học thực phẩmMehico GSGN1MEX1S3EU GSCMN1EEC2S3Hoa Kỳ GSCMN1USA1S6Đài Loan GSCMN1TPKM1S1Đài Loan GSCMN1TPKM1Thái Lan GADPn1tha4Nam Phi GSCMN1ZAF2A1Thổ Nhĩ Kỳ GSCMN1TUR3S3C1bài phát biểu của Phó Chánh văn phòng tỉnhNhật Bản RegulationNghi dinh ve Hoi dong xu ly AD,AS, Tuveufhop dong giao viec thuc hien de tai22940Ấn Độ Sup1Argentina GADPn1arg1s3Senegal AD Senegal Act2015101217113714mau ho so yeu cau gia han ap dung bptu veAD Korea Act revised