NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ, HIỆU QUẢ TẠO CỦ KHOAI TÂY BI IN VITRO VÀ TRỒNG THỬ NGHIỆM TẠI THÁI NGUYÊN

Nghiên cứu đặc điểm sinhhiệu quả tạo củ khoai tây bi in vitro trồng thử nghiệm tại thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý hiệu quả tạo củ khoai tây bi in vitro và trồng thử nghiệm tại thái nguyên
... khoai tõy ging nc, chỳng tụi ó thc hin ti Nghiờn cu c im sinh lý, hiu qu to c khoai tõy bi in vitro v trng th nghim ti Thỏi Nguyờn Mc tiờu nghiờn cu - Nghiờn cu hiu qu to c khoai tõy bi in vitro ... c bit quan trng, cú nh hng trc tip n sinh trng phỏt trin ca cõy khoai tõy thi k sinh trng dinh dng cõy khoai tõy cú th thớch ng vi bi n nhit t 100C- 250C, rng hn so vi giai on sinh trng sinh ... 1.3.1.2 Bin phỏp khc phc hin tng thoỏi hoỏ ging khoai tõy * Cỏc bin phỏp khc phc hin tng thoỏi hoỏ ging khoai tõy trờn th gii Khc phc hin tng thoỏi hoỏ ging khoai tõy virus cỏc nc tiờn tin, h...
 • 83
 • 804
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm sinhhiệu quả tạo củ khoai tây bi in vitro trồng thử nghiệm tại thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý hiệu quả tạo củ khoai tây bi in vitro và trồng thử nghiệm tại thái nguyên
... khoai tõy ging nc, chỳng tụi ó thc hin ti Nghiờn cu c im sinh lý, hiu qu to c khoai tõy bi in vitro v trng th nghim ti Thỏi Nguyờn Mc tiờu nghiờn cu - Nghiờn cu hiu qu to c khoai tõy bi in vitro ... c bit quan trng, cú nh hng trc tip n sinh trng phỏt trin ca cõy khoai tõy thi k sinh trng dinh dng cõy khoai tõy cú th thớch ng vi bi n nhit t 100C- 250C, rng hn so vi giai on sinh trng sinh ... qu to c ca khoai tõy nuụi cy in vitro - Chi phớ sn xut c ging trng khoai tõy bng c bi in vitro v trng bng c truyn thng 3.2 Nghiờn cu c im sinh lớ c khoai tõy bi in vitro thụng qua theo dừi thi...
 • 20
 • 34
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, hiệu quả tạo củ khoai tây bi

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, hiệu quả tạo củ khoai tây bi
... 32 3.1 Hiu qu to khoai tõy c bi in vitro, c im sinh lý v tớnh toỏn chi phớ sn xut khoai tõy c bi phũng thớ nghim 32 3.1.1 nh hng ca mt chi cy n hiu qu to c bi nuụi cy in vitro 32 ... dựng sn xut c bi phũng thớ nghim 40 Bng 3.6 Chi phớ v sn xut ging khoai tõy c bi phũng thớ nghim trng trờn 100m2 t 41 Bng 3.7 Kh nng sinh trng ca khoai tõy trng bng c bi in vitro (v ... khoai tõy c bi cú ý ngha rt ln Khoai tõy c bi mang y c tớnh tt ca khoai tõy bu t Ngoi ra, ngi dõn khụng phi gõy ging cp mt m m bo c nng sut, nht l sc chng chu bnh ca ging.Vic bo qun, S húa bi...
 • 10
 • 24
 • 0

Nghiên Cứu Biện Pháp Sinh Học Để Cải Tạo Phục Hổi Đất Canh Tác Sau Khai Thác Khoáng Sản Tại Thái Nguyên

Nghiên Cứu Biện Pháp Sinh Học Để Cải Tạo Phục Hổi Đất Canh Tác Sau Khai Thác Khoáng Sản Tại Thái Nguyên
... sản xuất bảo vệ môi trường Nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất đai sau khai thác khoáng sản, đề tài: Nghiên cứu biện pháp sinh học để cải tạo phục hồi đất canh tác sau khai thác khoáng sản Thái Nguyên ... chất lượng đất khả sử dụng cho sản xuất nông lâm nghiệp khu vực sau khai thác khoáng sản Thái Nguyên 25 63 4.2 Nghiên cứu biện pháp sinh học cải tạo đất ô nhiễm kim loại khai thác khoáng sản vùng ... pháp cải tạo, phục hồi sử dụng đất canh tác sau khai thác khoáng sản " thực mục tiêu đề án 13 PHẦN NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá trạng đất đai sau...
 • 67
 • 194
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa đồng tiền ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất hoa đồng tiền tại gia lâm hà nội

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa đồng tiền và ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất hoa đồng tiền tại gia lâm hà nội
... hại giống đồng tiền 51 4.8 Năng suất hoa giống đồng tiền vụ Đông Xuân 2007 - 2008 Gia Lâm 52 4.9 Chất lợng hoa giống đồng tiền 54 4.10 Hiệu kinh tế giống hoa đồng tiền thí nghiệm 56 4.11 ảnh ... giống hoa đồng tiền 45 4.3 Động thái hoa số giống đồng tiền 49 4.4 Hiệu kinh tế số giống hoa đồng tiền 57 4.5 ảnh hởng phân bón tới động thái đồng tiền Vermelia 62 4.6 ảnh hởng phân bón tới động ... sâu bệnh đồng tiền Vermelia 69 4.17 ảnh hởng phân bón tới suất hoa đồng tiền Vermelia 71 4.18 ảnh hởng phân bón đến chất lợng hoa đồng tiền Vermelia 72 4.19 ảnh hởng phân bón tới tỷ lệ hoa thơng...
 • 129
 • 367
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của ốc bươu vàng pomacea canaliculata lamarck (mesogastropoda ampullariidae) biện pháp quản lý tại văn giáo, tịnh biên, an giang vụ thu đông năm 2012

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của ốc bươu vàng pomacea canaliculata lamarck (mesogastropoda ampullariidae) và biện pháp quản lý tại văn giáo, tịnh biên, an giang vụ thu  đông năm 2012
... ñ tài: “ Nghiên c u ñ c ñi m sinh h c c a c bươu vàng Pomacea canaliculata Lamarck (Mesogastropoda: Ampullariidae) bi n pháp qu n t i Văn Giáo, T nh Biên, An Giang v Thu - ðông năm 2012 M ... t i Văn Giáo, T nh Biên, An Giang v Thu ñông năm 2012 ðánh giá hi u qu c a bi n pháp canh tác, b y bã phù h p ru ng nhi m c bươu vàng P .canaliculata (Mesogastropoda: Ampullariidae) t i Văn Giáo, ... Biên, An Giang v Thu ñông năm 2012 ðánh giá hi u qu c a bi n pháp canh tác, b y bã phù h p ru ng nhi m c bươu vàng P .canaliculata (Mesogastropoda: Ampullariidae) t i Văn Giáo, T nh Biên, An Giang...
 • 75
 • 2,005
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm sinhsinh sản thử nghiệm sinh sản nhân tạo cầu gai tripneustes gratila (linnaeus, 1758)

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh sản và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cầu gai tripneustes gratila (linnaeus, 1758)
... tiến hành nghiên cứu sinh sinh hóa tế bào trứng để hoàn thiện nghiên cứu sinh sinh sản cầu gai Thử nghiệm sinh sản nhân tạo cầu gai Nghiên cứu thành công việc thử nghiệm sinh sản cầu gai phòng ... lực tinh trùng - Thử nghiệm sinh sản nhân tạo cầu gai Tripneustes gratila Mục tiêu tổng thể: Mục tiêu nghiên cứu tìm đặc điểm sinh sinh sản cầu gaivà thử nghiệm sinh sản nhân tạo loài Mục tiêu ... tượng nghiên cứu: Cầu gai Tripneustes gratilla (Linnaeus, 1758) thu mua chợ sau lưu giữ phòng thí nghiệm Nghiên cứu đặc điểm sinh sinh sản thử nghiệm sinh sản nhân tạo cầu gai Tripneustes gratila...
 • 67
 • 176
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của m ột số dòng lúa thuần ảnh hưởng của m ột số biện pháp kỹ thuật đến năng suất dòng lúa CL02 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của m ột số dòng lúa thuần và ảnh hưởng của m ột số biện pháp kỹ thuật đến năng suất dòng lúa CL02 tại tỉnh Vĩnh Phúc
... tài: Nghiên cứu đặc đi m sinh trưởng, phát triển m ột số dòng lúa ảnh hưởng m ột số biện pháp kỹ thuật đến suất dòng lúa CL02 tỉnh Vĩnh Phúc M c tiêu đề tài: Lựa chọn đƣợc giống lúa suất, ... phát triển lúa lai "2 dòng" , tiếp tục đẩy m nh nghiên cứu lúa lai “1 dòng" lúa lai siêu cao sản nh m tăng suất sản lƣợng lúa gạo đất nƣớc Ở Thái Lan, từ n m 1950 thu nhập l m số giống lúa địa phƣơng, ... t m phát triển giống Sự chọn lọc giống mang tính di truyền cao nh m loại trừ đặc tính không mong muốn hạt 8 - Nội nhũ, độ bóng độ bạc bụng: Độ bạc bụng đặc đi m không mong muốn, l m gi m suất xay...
 • 166
 • 464
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống lúa thuần ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất của dòng lúa CL02 tại Sơn Dương, Tuyên Quang

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống lúa thuần và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất của dòng lúa CL02 tại Sơn Dương, Tuyên Quang
... đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển số dòng, giống lúa ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật đến suất dòng lúa CL02 Sơn Dương, Tuyên Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái ... Tuyên Quang - Nghiên cứu ảnh hƣởng số biện pháp kỹ thuật (phân bón, mật độ) đến suất dòng lúa CL02 - Đánh giá suất hiệu kinh tế dòng lúa triển vọng điều kiện trình diễn khảo nghiệm sản xuất Số ... dân 18… Các giống lúa cho suất cao không giống lúa lai Nhiệm vụ trọng tâm Viện nghiên cứu phát triển lúa lai Trung Quốc kỷ 21 phát triển lúa lai dòng đẩy mạnh nghiên cứu lúa lai dòng lúa lai siêu...
 • 106
 • 483
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa ảnh hưởng của phân bón lá đến giống lúa bắc thơm số 7 tại gia lộc, hải dương

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa và ảnh hưởng của phân bón lá đến giống lúa bắc thơm số 7 tại gia lộc, hải dương
... 29,201 62 ,76 3 183, 276 29, 179 60,223 1 87, 3 97 43,810 31,945 139,955 43 ,77 0 33,029 144, 570 Indonexia 11 ,78 6 46,201 54,455 12, 476 47, 052 57, 1 57 Bangladet 10, 579 38,541 40 ,77 3 10 ,73 2 41,120 43,0 57 Thái ... ng c a phân bón ñ n d ch h i gi ng lúa B c thơm s v xuân 2012 4.2.6 73 76 nh hư ng c a phân bón ñ n y u t c u thành su t su t gi ng lúa B c thơm s 77 K T LU N VÀ KI N NGH 79 5.1 K t lu n 79 5.2 ... phân ñ n sinh trư ng, su t gi ng lúa B c thơm s t i Gia L c – H i Dương: S dung phân bón b sung cho lúa gieo c y t i vùng sinh thái H i Dương, ñánh giá nh hư ng c a vi c s d ng phân bón t i sinh...
 • 103
 • 274
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của bệnh do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra ở gà tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm thuốc điều trị.

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của bệnh do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra ở gà tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm thuốc điều trị.
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - LÊ THỊ SÁU Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ, LÂM SÀNG CỦA BỆNH DO ĐƠN BÀO HISTOMONAS MELEAGRIDIS GÂY RA GÀ TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH ... chế dịch bệnh, nâng cao suất chăn nuôi gà, thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh đơn bào Histomonas meleagridis gây huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm thuốc điều trị” ... dung nghiên cứu 30 3.3.1 Nghiên cứu bệnh đầu đen đơn bào H meleagridis gây 30 3.3.1.1 Nghiên cứu bệnh đầu đen đơn bào H meleagridis gây nuôi số xã huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên...
 • 84
 • 177
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi tảo Ankistrodesmus phân lập từ rừng ngập mặn Xuân Thuỷ, Nam ðịnh thăm dò khả năng kháng tế bào ung thư biểu mô

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi tảo Ankistrodesmus phân lập từ rừng ngập mặn Xuân Thuỷ, Nam ðịnh và thăm dò khả năng kháng tế bào ung thư biểu mô
... thực ñề tài: Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học vi tảo Ankistrodesmus phân lập từ rừng ngập mặn Xuân Thuỷ, Nam ðịnh thăm khả kháng tế bào ung thư biểu với mục ñích sau: Nghiên cứu, phân tích thành ... Ngoài bệnh ung thư ñã nêu ung thư biểu bệnh hay gặp ung thư biểu nhú, ung thư biểu tủy, ung thư biểu gan, ung thư biểu da, ung thư biểu vòm họng [43] Ung thư biểu (carcinoma) ... 50% lượng tế bào ung thư biểu (IC50) vi tảo Ankistrodesmus gracilis A 26.5 µg/ ml lần thử 28.57 µg/ ml lần thử Trong số 10 loài vi tảo ñem ñi thăm khả kháng tế bào ung thư, vi tảo Ankistrodesmus...
 • 61
 • 170
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài cây nhuộm màu thực phẩm tri thức bản địa về cây nhuộm thực phẩm tại huyện lục yên, tỉnh yên bái

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài cây nhuộm màu thực phẩm và tri thức bản địa về cây nhuộm thực phẩm tại huyện lục yên, tỉnh yên bái
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - TRI U VĂN ĐẠT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY NHUỘM MÀU THỰC PHẨM VÀ TRI THỨC BẢN ĐỊA VỀ CÂY NHUỘM THỰC PHẨM TẠI HUYỆN ... 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh học số loài nhuộm màu thực phẩm tri thức địa nhuộm thực phẩm huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái + Thu thập loài sử dụng để nhuộm màu thực phẩm + Kỹ thuật ... loài nhuộm màu thực phẩm tri thức địa nhuộm thực phẩm huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái 54 5.1.2 Biện pháp bảo tồn, phát tri n đặc điểm sinh học số loài nhuộm màu thực phẩm tri thức địa nhuộm...
 • 79
 • 265
 • 0

bước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của một số mẫu giống giảo cổ lam (gynostemma pentaphyllum) thu thập tại sapa – lào cai

bước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của một số mẫu giống giảo cổ lam (gynostemma pentaphyllum) thu thập tại sapa – lào cai
... hành thực đề tài Bước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học số mẫu giống Giảo Cổ Lam (Gynostemma pentaphyllum) thu thập SaPa Lào Cai 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - So sánh đặc điểm ... sinh sản mẫu giống PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vị trí phân loại, nguồn gốc, phân bố, đặc điểm thực vật học số loài thu c có tên "Giảo cổ lam" Một số loài thu c có tên "Giảo cổ Lam" thu c chi ... So sánh đặc điểm thực vật học mẫu giống Giảo cổ lam nghiên cứu - Dựa vào kiến thức thực vật học để sơ đánh giá ưu nhược điểm mẫu giống 1.2.2 Yêu cầu đề tài Mô tả chi tiết đặc điểm hình thái, giải...
 • 67
 • 746
 • 3

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống hoa Tulip vụ Đông Xuân 2013 – 2014 tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống hoa Tulip vụ Đông Xuân 2013 – 2014 tại Thái Nguyên.
... triển số giống hoa tulip, thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống hoa Tulip vụ Đông Xuân 2013 2014 Thái Nguyên” 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Đánh giá khả ... khả sinh trưởng, phát triển số giống hoa tulip điều kiện vụ Đông Xuân 2013 - 2014 Thái Nguyên - Lựa chọn giống tulip có suất cao, chất lượng tốt, có khả thích hợp với điều kiện vụ Đông Xuân Thái ... chủ nhiệm khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em thực đề tài tốt nghiệp với tên: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống hoa Tulip vụ Đông Xuân 2013 2014 Thái Nguyên”...
 • 64
 • 352
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lymphô phần phụ nhãn cầunghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả maruca vitrata fabr hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại gia lâm hà nộiphần 2 ứng dụng kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản để triển khai thí nghiệm sản xuất gióng cua xanh ở thể tích lớnnghiên cứu đặc điểm sinh trưởngnghiên cứu đặc điểm sinh học của cá phèn hai sọcnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và nhân giống loài cây bình vôi stephania rotunda lour bằng phương pháp giâm homnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn lactobacillus sporogenesnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy cyprinus centralus nguyen et mai 1994 ở thừa thiên huếnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu đặc điểm tâm lý cá nhânnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ piezodorus hybneri gmelin và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngnghiên cứu đặc điểm sinh học loài kiêu hùng alcimandra cathcartii dandy tại vườn quốc gia hoàng liên huyện sa pa tỉnh lào cainghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405Hàn Quốc Re 3Ấn Độ GSCMN1IND2S4ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ HÓA 10Mau ho so chong ban pha gia(2017)KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm)EU gscmn1eec2s2Canada GSCMN1CAN3A1Canada Re1Hoa Kỳ Supplement2KẾT QUẢ THI THỬ ĐỢT 2 – 2016 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) ANH CHUY Nổ chức chính quyền tại các đơn vị hành chính kinh tế đặc biêt ở Việt Nam hiện nayTiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Định (1989 2010)BÀI GIẢNG KÝ NĂNG GIAO TIẾPĐại hội cổ đông Bien ban DHDCD2011Tiểu thủ công nghiệp tỉnh bình định (1989 2010)trắc nghiệm đại cương giun sánĐặc điểm, giá trị của sử thi tây nguyên trong đời sống tộc người tây nguyên(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) 135(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) 246Một vài kinh nghiệm khắc phục những sai lầm cho học sinh khi giải toán tìm x lớp 6