Top 100 động từ thường gặp trong tiếng anh có nghĩa tiếng việt

Tài liệu Các cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh pdf

Tài liệu Các cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh pdf
... mang lại( = result in) brinn down = to land : hạ xuống bring out : xuất bring up : nuôi dưỡng ( danh từ up bringing) bring off : thành công, ẵm giải to burn away : tắt dần burn out: cháy trụi C call ... đối mặt Come out : xuất Come out with : tung sản phẩm Come about = happen Come across : tình cờ gặp Come apart : vỡ vụn , lìa Come along / on with : hoà hợp , tiến triển Come into : thừa kế Come ... chi tiêu) Cut in : cắt ngang (= interrupt ) Cut ST out off ST : cắt rời khỏi Cut off :cô lập , cách li , ngừng phục vụ Cut up : chia nhỏ Cross out : gạch đi, xoá D Die away / die down : giảm...
 • 7
 • 5,559
 • 362

Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh pptx

Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh pptx
... Khi sử dụng tiếng Anh, hẳn không lần gặp hay phải sử dụng đến cụm đồng từ tiếng Anh Nào ta xem chia sẻ ngữ pháp tiếng Anh sau Những cụm động từ bao gồm hai từ: động từ giới từ Hãy xem ví dụ ... động từ) bạn không tách rời hai phần cụm động từ: Tim didn't stop He carried on Tim không ngừng Anh ta tiếp tục The water finally ran out Cuối nước hết Loại D: Những cụm động từ bao gồm ba từ ... to tolerate something bỏ qua việc Có bốn loại cụm động từ khác nhau: Loại A: Những động từ với direct object - bổ ngữ trực tiếp - (đây ngoại động từ) I turned off the water Tôi khóa vòi nước I...
 • 7
 • 2,699
 • 57

Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh

Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh
... III Phân biệt cụm động từ động từ có giới từ kèm? Cụm động từ Cụm động từ giới từ Tiểu từ cụm động từ luôn nhận trọng âm Giới từ cụm động từ giới từ không nhận trọng âm Động từ tiểu từ đứng tách ... – Anh, học viết qua tranh, viết luận ngắn, thư phản hồi, luyện nói) để ghi nhớ hiểu sâu cách sử dụng cụm động từ Những cụm động từ từ mà bạn thường gặp câu tiếng anh thông dụng Có lẽ dịch động ... xếp cụm động từ theo nhóm động từ, nhóm tiểu từ, nhóm chủ đề (xét theo trường nghĩa cụm động từ) Nhật ký học tập: ghi chép bổ sung thường xuyên vào sổ học tập theo cách riêng bạn: cụm động từ...
 • 15
 • 464
 • 0

Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh

Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh
... cách giải work up: làm khuấy động wipe out: huỷ diệt write down: viết vào Trên cụm động từ thường gặp tiếng Anh bạn cần biết Hy vọng viết hữu ích cho việc học tiếng Anh bạn VnDoc - Tải tài liệu, ... down: an cư lập nghiệp show off: khoe khoang, khoác lác show up: đến tới shop round: mua bán loanh quanh shut down: sập tiệm, phá sản shut up: ngậm miệng lại sit round: ngồi nhàn rỗi sit up for: ... mang lại (= result in) bring down = to land: hạ xuống bring out: xuất bring up: nuôi dưỡng (danh từ up bringing) bring off: thành công, ẵm giải to burn away: tắt dần burn out: cháy trụi back...
 • 13
 • 308
 • 0

Tài liệu Một số cụm động từ thường dùng trong Tiếng Anh. docx

Tài liệu Một số cụm động từ thường dùng trong Tiếng Anh. docx
... Một số cụm động từ thường dùng tiếng Anh, bạn tham khảo To get in touch with : giao tiếp với, tiếp xúc với To get ... get on (well) with sb : thoả thuận với To get sb st/ st for sb : lấy cho To get along : tiến bộ, sống ổn định, vui vẻ To get lost : lạc đường, biến To get on one””s never : quấy rầy, làm bực mình,...
 • 5
 • 3,735
 • 80

GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH pot

GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH pot
... nhanh chóng To be sad at st/sb : buồn /ai To be slow at st /sb : chậm chạp To be skillful at st : khéo léo Những từ theo giới từ for To be eager for st : say sưa với To be famous for st : tiếng ... thích gì, dựa vào To decide on st : định To depend on sb/st: lệ thuộc vào /vào Những động từ với giới từ from To borrow from sb/st: vay mượn /cái To demand st from sb: đòi hỏi To demiss sb from ... sb/st : xa cách ai/ To be safe from st : an toàn To be resulting from st có kết Những động từ kèm với giới từ in To beliveve in st/sb: tin tưởng / vào To delight in st: hồ hởi To employ in st : sử...
 • 5
 • 376
 • 11

NHỮNG ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH ppt

NHỮNG ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH ppt
... thuê gãi ngứa dịch cư sử giả vờ, giả nuốt hối tiếc không đồng ý cướp thỏa mãn hối lộ cạnh tranh chuẩn bị từ chối mời đau ... nhận mô tả tồn lấp đầy, lấp kín đại diện nhận thấy bắt được, bắt kịp công tưởng tưởng chứng minh tranh luận thất bại kiểm tra lắc, run kiểm tra kỹ nhặt, thu, sưu tầm bảo vệ trốn phung phí pha trộn...
 • 3
 • 476
 • 3

DANH ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI - 1 pps

DANH ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI - 1 pps
... tổng hợp" Thương mại lừa dối Điều tra chi tiêu gia đình 11 71 False trading 11 72 Family expenditure survey 11 73 Family credit 11 74 Family-unit agriculture 11 75 FAO 11 76 FASB 11 77 FCI 11 78 Featherbedding ... (19 1 2-) 12 98 Fringe benefit Phúc lợi phi tiền tệ 12 99 Frisch, Ragnar (18 9 5 -1 973) 13 00 F-statistic Thống kê F 13 01 FT-SE 10 0 13 02 Full bodied money 13 03 Full cost Tiền quy ước Chi phí đầy đủ 13 04 ... trade law Luật thương mại công 11 67 Fair trading Act 19 73 Đạo luật thương mại công 19 73 11 68 Fair trading, Office of Văn phòng thương mại công 11 69 Fair wages Tiền công công 11 70 Fallacy of composition...
 • 56
 • 147
 • 0

DANH ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI - 2 pps

DANH ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI - 2 pps
... tiêu phi tiền tệ 22 22 Non-price competition Cạnh tranh phi giá 22 23 Non-profit institutions Các tổ chức phi lợi nhuận 22 24 Non-renewable resource Tài nguyên không tái tạo 22 25 Non-rival consumption ... tranh 22 26 Non-tariff barriers Các hàng rào phi thuế quan 22 27 Non-uniqueness Tính phi độc 22 28 Non-wage attributes Các thuộc tính phi tiền lương 22 29 Non-wage labour costs Các chi phí lao động ... economic 22 61 Oligopsony 22 62 One sector growth model (Thị trường) độc quyền nhóm mua Mô hình tăng trưởng khu vực 22 63 One tail tests Kiểm định đuôi 22 64 On-the-job training Đào tạo chỗ 22 65 22 66 22 67...
 • 56
 • 125
 • 0

DANH ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI - 3 potx

DANH ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI - 3 potx
... Page 136 economic 34 33 Sunrise and sunset industries 34 34 34 35 34 36 34 37 34 38 34 39 34 40 34 41 34 42 34 43 3444 34 45 34 46 34 47 34 48 34 49 34 50 34 51 34 52 34 53 3454 34 55 34 56 34 57 34 58 34 59 34 60 34 61 34 62 ... tự động 33 79 Discretionary fiscal policy Chính sách thu chi ngân sách chủ động 33 80 Expasionary fiscal policy Chính sách thu chi ngân sách mở rộng 33 29 33 30 33 31 33 32 33 33 333 4 33 35 33 36 Blue-chip ... mùa tự tiêu 34 30 Subsistence wage Lương vừa đủ sống 34 31 Substitutes and complemént Hàng thay hàng bổ trợ 34 32 Sunk cost fallacy Sự hiểu lầm chi phí chìm 33 81 33 82 33 83 338 4 33 85 33 86 33 87 Contractionary...
 • 56
 • 114
 • 0

DANH ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI - 4 pptx

DANH ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI - 4 pptx
... Những sóng dài sống kinh tế, mà nhờ ông trở nên tiếng Ông tìm chu kỳ dài từ cuối năm 1780 đến 1 84 4- 5 1, từ 1 84 4- 5 1 đến 191 4- 2 0 Ông cho tồn sóng dài "ít có khả năng" không đưa thuyết hệ thống, đơn ... tài vốn cổ phiếu thông thường Hiệp định ký Hội nghị Geneva năm 1 947 có hiệu lực từ ngày 1/1/1 948 Đây hiệp định thương mại đa phương đề quy tắc tiến hành quan hệ thương mại quốc tế cung cấp diễn ... phủ thương mại nước nước mà thương mại diễn theo PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG quốc tế lý thuyết LỢI THẾ SO SÁNH Một phân nhóm không chặt chẽ nước loại bỏ THUẾ QUAN hàng rào thương mại khác Thể tóm tắt thường...
 • 56
 • 165
 • 0

DANH ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI - 5 ppsx

DANH ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI - 5 ppsx
... học xuất BÁCH KHOA TOÀN THƯ năm 1 756 1 757 , TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP, THƯƠNG NGHIỆP VÀ TÀI CHÍNH năm 17 65 1767, BIỂU KINH TẾ (1 758 ) LÀ người chống lại trường phái TRỌNG THƯƠNG, ông sớm ủng hộ ưu điểm ... tiền Vòng đàm phán thương mại đa phương, tổ chức bảo trợ HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ QUAN VÀ MẬU DỊCH (GATT) diễn Tokyo từ 197 3-1 979 Vòng đàm phán Tokyo giải vấn đề cản trở thương mại thuế quan phi ... năm 1 953 Từ năm 194 2 -5 1, HỆ THỐNG DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ nâng đỡ giá trái phiếu phủ Mỹ nhằm tạo thuận lợi cho việc vay mượn phủ liên bang Năm 1 952 Dự trữ liên bang Bộ tài ký "thoả thuận" - giải...
 • 52
 • 101
 • 0

Những cụm động từ thường gặp tronh tiếng anh pps

Những cụm động từ thường gặp tronh tiếng anh pps
... gây dựng) set upon (tấn công) settle for (chấp nhận) settle up with (thanh toán tiền “khách sạn”) shake off (tống khứ, từ bỏ) shut up (ngậm miệng, đóng lại) sink in (dần nhận ra) sit down (ngồi ... over (trì hoãn) hold with (đồng ý) hunt down (truy đuổi) T Impress on (nhấn mạnh) incite to (kích động) inform against (phản bội) intend for (có ý định) interest in (thích, quan tâm) invest in (đầu ... giữ lời hứa) let in on (tiết lộ) let off (phóng thích, thả) let through (bỏ qua) live down (mất danh dự) live up to (như mong đợi) long for (mong muốn) look into (điều tra) look on (xem như, coi...
 • 3
 • 786
 • 7

Các loại giới từ thường gặp trong tiếng anh

Các loại giới từ thường gặp trong tiếng anh
... nhờ, phương tiện Ý nghĩa số giới từ: 1/about: • Xung quanh : Ex: I looked about her :tôi nhìn xung quanh cô • Khắp nơi, quanh quẩn : Ex: He walked about the yard quanh sân • Khoảng chừng Ex: It ... đô để mua sách • 5/FROM • Từ (một nơi ): I went from home ( từ nhà đến đây) • Chỉ nguồn gốc : I am from Hanoi ( từ HN đến) • Từ + thời gian : From Monday to Saturday ( từ thứ hai đến thứ bảy) • ... tears : khóc Một số thành ngữ khác • -In such case :trong trường hợp • -In short, in brief : tóm lại • -In fact : • -In other words : nói cách khác • -In one word : nói tóm lại • -In all: tổng...
 • 10
 • 609
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các cụm giới từ thường gặp trong tiếng anhcác cụm danh từ thường gặp trong tiếng anhcác cụm từ thường gặp trong tiếng anhcụm từ thường gặp trong tiếng anhnhững trạng từ thường gặp trong tiếng anhđối chiếu một sỗ cấu trúc câu đơn có trật tự thường gặp trong tiếng anh việtcác lỗi chính tả thường gặp trong tiếng việtnhững lỗi chính tả thường gặp trong tiếng việtlỗi chính tả thường gặp trong tiếng việtcac loi chinh ta hoc sinh thuong gap trong tieng viet o tieu hoctừ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng anhtừ điển những lỗi thường gặp trong tiếng anhtừ điển những lỗi sai thường gặp trong tiếng anhtừ điển các lỗi thường gặp trong tiếng anhcụm động từ hay gặp trong đề thi tiếng anhso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKquyet dinh thay doi niem yet cp gdtQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)111CV giai trinh loi nhuan qui III 20101.chuong trinh Dai hoi co dong 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20165. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20178. Du thao sua doi bo sung dieu le 20174. Bao cao ban kiem soat nam 20166. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Don de cu nam 2016-vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNGTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhPhu luc thong bao giao dich quyen mua co phieuPhu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lonPhu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02