giao an tin hoc khoi 4 moi

Giáo án Tin học khối 4

Giáo án Tin học khối 4
... hình tròn rỗng - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi ... hình tròn đặc - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi ... khúc khép kín - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Các hoạt động dạy học Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò I Luyện...
 • 11
 • 287
 • 6

giáo án tin học lớp 4 mới

giáo án tin học lớp 4 mới
... dạy học: Máy tính có cài đặt phần mềm Learning math (phần mềm học toán) III/ Hoạt động dạy học: 1/ Bài cũ: Ổn đònh nề nếp lớp 2/ Bài mới: Giáo viên giới thiệu Học toán với phần mềm học toán * ... học: 1/ Bài cũ: Ổn đònh nề nếp lớp 2/ Bài mới: Giáo viên giới thiệu Em tập soạn thảo Những em biết * Hoạt động Giáo viên ôn lại kiến thức - Học sinh trả lời câu hỏi cảu giáo kỹ học sinh học lớp ... TÍNH Bài HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN I/ Mục đích yêu cầu: Học sinh nắm chức nằng ý nghóa phàn mềm học toán thực hành tự khởi động phần mềm tự ôn luyện học toán theo phần mềm Học sinh hiểu...
 • 48
 • 1,840
 • 25

giáo án tin học khối 4

giáo án tin học khối 4
... hình tròn rỗng - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi ... hình tròn đặc - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi ... khúc khép kín - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Các hoạt động dạy học Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò I Luyện...
 • 11
 • 287
 • 0

giao an tin hoc lop 4 moi

giao an tin hoc lop 4 moi
... thời gian thao tác nhanh giúp em lưu van nhanh Giáo viên nêu ý nghóa - Học sinh hiểu thực chép gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ HỌC: 2009- 2010  NĂM TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK Gi¸o ¸n tin häc: ... thực tự động chưng trình, biết mô hình hoạt động máy tính, nhận thông tin, xử lí thông tin xuất thông tin II/ Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh lòch sử máy tính, mô hình máy tính khác III/ Hoạt động dạy ... vv… + Đều có tác dụng lưu trữ thông tin gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ HỌC: 2009- 2010  NĂM TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK Gi¸o ¸n tin häc: Khèi máy tính thông tin người tạo - Cách lưu trữ dung...
 • 48
 • 620
 • 2

Giao an tin hoc khoi 4

Giao an tin hoc khoi 4
... bè mang ¸o ma ®i lµm BÇu trêi nhiỊu m©y ®en cho em th«ng tin vµo Cßn lêi nh¾c lµ th«ng tin sau em ®· xư lý th«ng tin vµo Bé n·o cđa em chÝnh lµ bé phËn th«ng tin Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp Lµm B4 B5 ... hoa theo h×nh 59 – sgk – trang 34 T4.Dïng c«ng vÏ tù tËp vÏ thá theo h×nh 60 – sgk – trang 34 T5 Sư dơng c«ng vµ c«ng h·y vÏ vµ t« mÇu vÞt gièng h×nh 61 – sgk – trang 35 Yªu cÇu häc sinh lu bµi ... mÉu cã s½n GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ mÉu t« cđa têng nhãm Lun vÏ tranh theo mÉu HS quan s¸t thùc hµnh Quan s¸t mÉu vÏ ®Ĩ vÏ h×nh 14 SGK trang 15 Sư dơng c¸c c«ng vÏ h×nh theo mÉu Gi¶i ®¸p th¾c m¾c cđa...
 • 52
 • 104
 • 0

Giáo án tin học khối 3 và khối 4 Hot Hot!!!!!!!

Giáo án tin học khối 3 và khối 4 Hot Hot!!!!!!!
... bố Giáo viên nhận xét Giáo viên nêu vài ví dụ: đèn giao thông, biển báo - Hs theo dõi nhận xét Giáo viên cho học sinh kể thêm vài ví dụ khác ? 3. 3 Thực hành - GV đa số loại thông tin để học ... thông tin cụ thể đợc học - Hs nhắc lại - GV tổng kết ý kiến học sinh nhận xét - Hs ghi vào Củng cố - Yêu cầu học sinh nhắc lại tên học Dặn dò - Hs nhà su tầm loại thông tin học - Làm tập 4, (sgk ... PHP, PHNG TIN 1.Phng phỏp: Kt hp phng phỏp ging dy nh thuyt trỡnh, s dng phng tin trc quan 2.Phng tin: Bn phớm, SGK tin hc (quyn 1) C TIN TRèNH LấN LP, NI DUNG BI GING HOT NG CA GIO VIấN HOT NG...
 • 85
 • 219
 • 1

Giáo án tin học khối 3 và khối 4 hot hot!!!!

Giáo án tin học khối 3 và khối 4 hot hot!!!!
... A.Văn B.Âm IV ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: GV thực hiện: Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu Học Minh Trí Giáo án Tin Học Câu 1: Trả lời ý điểm - Thông tin vào là: 15, 18, - Thông tin là: kết =42 Câu 2: Trả lời ... Học Minh Trí 37 Giáo án Tin Học Đáp án: Lớp 4A Câu 1: Có loại thông tin Thông tin dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh Thông tin dạng văn gồm: Bức thư , Bài thơ, Bài diễn văn, hát Thông tin dạng âm ... dặn dò: - Nhận xét học - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì GV thực hiện: Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu Học Minh Trí 41 Giáo án Tin Học Tuần:18 Tiết: 36 I Tiết 36 : Kiểm tra cuối học kỳ I Ngày soạn:...
 • 46
 • 193
 • 1

GIáo an tin học khối 3, 4, 5 tuần 14

GIáo an tin học khối 3, 4, 5 tuần 14
... Microsoft office/ microsoft Word - Gii thiu qua v giao din ca Word: + Thanh tiờu + Thanh thc n + Thanh cụng c + Mn hỡnh son tho + Thanh v + Thc k - Con tr son tho xut hin nh mt vch ng nhp nhỏy Khi ... gừ phớm, ch hoc kớ hiu s xut hin ti v trớ tr son tho Gii thiu cỏc - Phớm Enter: Giáo viên: Trần Thị Hằng 51 Năm học 2010 - 2011 HOT NG CA HS - Chỳ ý lng nghe - Chỳ ý lng nghe + ghi vo v - Chỳ ... nng: Thc hnh: Tuần 14 Dựng xung dũng v bt u on mi Con tr t ng xung dũng gừ ch sỏt vo l phi cho nờn khụng phi nhn phớm Enter - Cỏc phớm mi tờn: Dựng di chuyn tr son tho bn nh sang trỏi, phi,...
 • 3
 • 186
 • 4

Giáo án tin học 12 CT mới

Giáo án tin học 12 CT mới
... + Các phép toán mẫu hỏi + Các bước để tạo mẫu hỏi  - 37 - Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 20 /12/ 2007 Tiết 18 KIỂM TRA HỌC KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ - NH 2007-2008 MÔN: TIN HỌC - KHỐI 12 I.Mục đích ... - Giáo án tin học 12 Bài 3: Nội dung Kết Bài 4:  - 45 - Giáo án tin học 12 Nội dung Kết IV Củng cố: - Gv cho hs nhắc lại: + Các phép toán mẫu hỏi + Các bước để tạo mẫu hỏi  - 46 - Giáo ... hành)  -7CSDL Giáo án tin học 12 IV Củng cố: Chức hệ CSDL Hoạt động hệ QTCSDL: mối quan hệ Vai trò người làm việc với CSDL Các ứng dụng cụ thể  -8- Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 20/9/2007...
 • 88
 • 1,240
 • 18

Giáo án tin học lớp 10 (Mới nhất)

Giáo án tin học lớp 10 (Mới nhất)
... Chuyển xâu ký tự sau thành dạng nhị phân : VN , TIN ĐA : VN : 0101 0 110 0100 1 110 TIN : 0101 0100 0100 1001 0100 1 110 b2, Dãy bit 0100 1000 0 1101 111 0 1100 001 tơng ứng mã ASCII dãy ký tự ĐA : HOA c, ... Thông tin gì? Kể tên đơn vị đo thông tin? Câu Nêu khái niệm mã hoá thông tin? Hãy biến đổi: 2 310 Cơ số 100 1012 Cơ số 10 III Nội dung Nội dung Khái niệm hệ thống tin học * Hệ thống tin học gồm ... thông tin thành dãy Bit Cách làm nh gọi mã hoá thông tin Ví dụ: Lấy ví dụ bóng đèn sáng 1, tối Nếu có trạng thái sau Tối, sáng, sáng, tối, sáng, tối, tối, sáng đợc viết dới dạng sau: 0 1101 001...
 • 22
 • 1,679
 • 20

Giáo án Tin học Khối 5

Giáo án Tin học Khối 5
... thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi Kiểm tra cũ: 5' ? Nêu bớc để chọn ... làm việc Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Các hoạt động dạy học Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài Luyện tập 45/ - Yêu cầu HS gõ vào máy tính thơ sau 10 ... dạy học Bài 14: chọn Lại cỡ chữ - Luyện thao tác chọn cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Bà Ghi Giáo án tin học...
 • 15
 • 287
 • 0

Giáo án Tin học khối 3

Giáo án Tin học khối 3
... việc máy tính Các hoạt động dạy học Thời Hoạt động thầy Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Hoạt động Trờng Tiểu học Bà Ghi Giáo án tin học - khối gian trò I Quy tắc gõ: 30 ' - HS theo dõi Dùng ngón áp ... âm 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò I Luyện ... việc máy tính Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Bà Ghi Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò I Quy tắc gõ: 30 ' - HS theo dõi Dùng ngón trỏ...
 • 11
 • 424
 • 3

Giáo án tin học 10_full_chương 4

Giáo án tin học 10_full_chương 4
... Giao thỉïc âiãưu khiãøn truưn tin Giao thỉïc ny cọ chỉïc nàng phán chia thäng tin thnh cạc gọi nh, phủc häưi thäng tin tỉì cạc gọi tin nháûn âỉåüc v truưn lải cạc gọi tin cọ läùi Trỉåìng THPT Triãûu Phong ... Chỉång 4:  Mảng mạy tênh v internet Trỉåìng THPT Triãûu Phong Lỉu thäng tin 4. 1 Lỉu hçnh nh: - Nhạy phi vo hçnh - Chn Save Picture AS - Chn nåi lỉu - G tãn cáưn lỉu - Chn Save 4. 2 Lỉu thäng tin ... G tãn lỉu - Chn Save 4. 3 Lỉu âịa chè trang web - Vo Favorite v chn Add Favorite Tiãút 44 : Thỉûc hnh - Truy cáûp vo cạc trang web tçm kiãúm GV: Phán nhọm thỉûc hnh thäng tin GV: Nãu u cáưu tiãút...
 • 25
 • 269
 • 1

Giáo án tin học 11_full_chương 4

Giáo án tin học 11_full_chương 4
... Nguùn Quang Qunh ­ ÂT: 0905139111 ­ Email: quynhvista@gmail.com  Trang - 73 - Chỉång 4:  Kiãøu dỉỵ liãûu cọ cáúu trục Trỉåìng THPT Triãûu Phong Tiãút thỉï: 24 Ngy soản: / /2008 BI 11: KIÃØU MNG(T4) A MỦÛC TIÃU 1.Kiãún thỉïc: - Hiãøu khại ... Nguùn Quang Qunh ­ ÂT: 0905139111 ­ Email: quynhvista@gmail.com  Trang - 85 - Chỉång 4:  Kiãøu dỉỵ liãûu cọ cáúu trục Trỉåìng THPT Triãûu Phong Write(a[i]) ; Readln ; End ∗ Vê dủ 4: Program vd4 ; Uses crt ; Var i,k : Byte ; a,b : String ... Dia ,Tin) Hy xạc âënh kiãøu dỉỵ liãûu cho cạc trỉåìng trãn (Mäùi näüi dung trãn l mäüt trỉåìng ca bn ghi) GV : Khi cọ nhu cáưu thay âäøi thäng tin tỉìng trỉåìng, lm thãú no âãø truy cáûp thäng tin...
 • 36
 • 195
 • 1

Xem thêm