Nghiên cứu chế tạo bạc nano gắn trên Silica dùng làm chất kháng khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ Gamma Co60

Nghiên cứu chế tạo bạc nano gắn trên silica dùng làm chất kháng khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60

Nghiên cứu chế tạo bạc nano gắn trên silica dùng làm chất kháng khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60
... bạc nano gắn silica dùng làm chất kháng khuẩn phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 3 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu: Ứng dụng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 để chế tạo bạc nano gắn ... vấn đề nhiễm khuẩn bạc nano có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm cao [30, 47] Trên giới có nhiều nghiên cứu chế tạo ứng dụng bạc nano thực Một số phương pháp áp dụng để chế tạo bạc nano khử hóa ... nghiên cứu cách hệ thống hạt nano vàng nghiên cứu phương pháp chế tạo, tính chất ứng dụng hạt nano kim loại thực bắt đầu Khi nghiên cứu, nhà khoa học thiết lập phương pháp chế tạo hiểu tính chất...
 • 81
 • 431
 • 0

NGHIÊN CỨUCHẾ TẠO MÀNG DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT ZnO TẠP CHẤT (In, N) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON DC

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO MÀNG DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT ZnO TẠP CHẤT (In, N) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON DC
... VẬT LIỆU ZnO VẬT LIỆU ZnO PHA TẠP LOẠI P CHẾ TẠO MÀNG ZnO: (In, N) KẾT LUẬN Ứng dụng vật liệu bán dẫn ZnO p-n LED Trong suốt OLED Màng mỏng dẫn điện suốt Cảm biến khí Màng bán dẫn pha tạp loại ... NHIỆT ĐỘ ĐẾ Tính chất điện màng ZnO: (In, N): 1.8.102 Tạp In %wt Ảnh hưởng tỷ lệ tạp In lên tính chất điện màng ZnO: (In, N) ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ TẠP In Tính chất quang màng ZnO: (In, N) Sự dịch chuyển ... CHẾ TẠO MÀNG ZnO: (In ,N) 3.1 Quy trình chế tạo bia gốm ZnO: In Chu trình nhiệt độ trình dung kết CHƯƠNG 3: CHẾ TẠO MÀNG ZnO: (In ,N) 3.1 Quy trình chế tạo bia gốm ZnO: In Bia gốm trước phún xạ Bia...
 • 52
 • 413
 • 0

TỔNG HỢP NANO BẠCCHITOSAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co60 – ỨNG DỤNG LÀM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

TỔNG HỢP NANO BẠCCHITOSAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co60 – ỨNG DỤNG LÀM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
... RC5H5O(OH)3(NH2)CH2OH Như vậy, cho thấy khả sử dụng chitosan thay chất khử hố học, chất bắt gốc tự để chế tạo keo bạc nano phương pháp chiếu xạ triển vọng Hơn nữa, keo bạc nano bảo vệ chitosan có nhiều điện tích ... Corticium salmonicolor cao hẳn so với thuốc đối chứng Validin3DD Bài báo trình bày nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến q trình tổng hợp keo bạc nano phương pháp chiếu xạ chất ổn định CTS - Cơng trình ... bạc nano quan tâm Hơn bạc nano khơng gây phản ứng phụ, khơng gây độc cho người vật ni Trong báo chúng tơi trình bày kết nghiên cứu tổng hợp chất kích kháng sinh học từ polychitosan chứa bạc nano...
 • 11
 • 192
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vàng nano chitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60

Nghiên cứu chế tạo vàng nano chitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60
... kết nghiên cứu vật liệu vàng nano 1.1.1 Chế tạo vàng nano phương pháp hóa học 1.1.2 Chế tạo vàng nano phương pháp sinh học 1.1.3 Chế tạo vàng nano phương pháp bay vật lý 1.1.4 Chế ... 1.1.4 Chế tạo vàng nano phương pháp nghiền 1.1.5 Chế tạo vàng nano phương pháp ăn mòn laser 1.1.6 Chế tạo vàng nano phương pháp phân hủy nhiệt 1.1.7 Chế tạo vàng nano phương pháp điện ... nano phương pháp xạ vi sóng điện từ 13 1.1.12 Chế tạo vàng nano phương pháp polyol 13 1.1.13 Chế tạo vàng nano phương pháp chiếu xạ gamma Co- 60 14 1.2 Những vấn đề tồn việc nghiên cứu chế...
 • 174
 • 194
 • 1

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclay

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclay
... thm nc ca nanocompozit epoxy- nanoclay gim mnh [47] H epoxy- nanoclay c s dng nh nn cho compozit ct si cho thy nanoclay cú nh hng tớch cc n tớnh cht FRP Compozit epoxy- nanoclay gia cng si cacbon ... cht ca nha nn epoxy v tng tỏc epoxy- clay si thy tinh Ch to vt liu compozit nn epoxy- nanoclay gia cng si thu tinh Ni dung nghiờn cu ca lun ỏn: Nghiờn cu ch to h vt liu nn epoxy v nanoclay Nghiờn ... tớnh cht h epoxy- nanoclay úng rn bng MHHPA Ch to vt liu compozit t vt liu nn epoxy v si thy tinh Kho sỏt cỏc tớnh cht ca compozit trờn c s epoxy DERR 331 -nanoclay I28E gia cng bng si thy tinh í ngha...
 • 142
 • 295
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclay

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclay
... vt liu compozit epoxy/ si thy tinh cỏc nh khoa hc ó nghiờn cu bin tớnh nha epoxy bng cỏch ch to h nha nn epoxy- nanoclay ng dng ch to vt liu compozit trờn c s epoxy- nanoclay gia cng si thy tinh Nm ... tớnh cht h epoxy- nanoclay úng rn bng MHHPA Ch to vt liu compozit t vt liu nn epoxy v si thy tinh Kho sỏt cỏc tớnh cht ca compozit trờn c s epoxy DERR 331 -nanoclay I28E gia cng bng si thy tinh í ngha ... cht ca nha nn epoxy v tng tỏc epoxy- clay si thy tinh Ch to vt liu compozit nn epoxy- nanoclay gia cng si thu tinh Ni dung nghiờn cu ca lun ỏn: Nghiờn cu ch to h vt liu nn epoxy v nanoclay Nghiờn...
 • 130
 • 131
 • 1

Tóm tắt luận án Nghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclay

Tóm tắt luận án Nghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclay
... nhựa epoxy tương tác epoxy- clay sợi thủy tinh - Chế tạo vật liệu compozit epoxy- nanoclay gia cường sợi thuỷ tinh Nội dung nghiên cứu luận án - Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu epoxy nanoclay - Nghiên ... hệ epoxy- nanoclay đóng rắn MHHPA - Chế tạo vật liệu compozit từ vật liệu epoxy sợi thủy tinh - Khảo sát tính chất compozit sở epoxy- nanoclay gia cường sợi thủy tinh Đóng góp luận án - Đã làm sáng ... loại vật liệu compozit gần không đổi Sau 60 ngày ngâm độ bền uốn vật liệu compozit sở nhựa epoxy gia cường sợi thủy tinh 2,2% với vật liệu compozit sở epoxy- nanoclay gia cường sợi thủy tinh 1,2%...
 • 24
 • 123
 • 0

NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG BIẾN DỊ HÌNH THÁI TRÊN CÂY ĐỊA LAN TÍM HỘT (CYMBIDIUM LA BELL “ANNA BELLE”) IN VITRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA 60CO

NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG BIẾN DỊ HÌNH THÁI TRÊN CÂY ĐỊA LAN TÍM HỘT (CYMBIDIUM LA BELL “ANNA BELLE”) IN VITRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA 60CO
... Nghiên cứu tạo dòng biến dị hình thái địa lan Tím hột (Cymbidium La Bell “Anna Belle”) in vitro phương pháp chiếu xạ gamma 60Co tiến hành Mục đích nghiên cứu là gây tạo chọn lọc dòng Địa Lan ... Địa lan Tím hột dùng nghiên cứu Hình 2.2 Sơ đồ xử lý mẫu Địa lan Hình 2.3 Sơ đồ khảo sát ảnh hưởng xạ gamma 60Co lên Địa lan Hình 2.4 Sơ đồ gây tạo biến dị in vitro Địa lan Hình 3.1 Mẫu Địa lan ... biến dị ngắn Địa lan Hình 3.18 Các dạng biến dị nhiều Địa lan Hình 3.19 Các dạng biến dị bẹ màu tím Địa lan Hình 3.20 Cây chiếu xạ theo dõi nhà lưới  Hình 3.21 Hình ảnh DNA Địa lan gel  Hình...
 • 106
 • 374
 • 0

nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite pt-ứng dụng làm xúc tác cho pin nhiên liệu

nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite pt-ứng dụng làm xúc tác cho pin nhiên liệu
... Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite Pt-Au/C ứng dụng làm xúc tác cho pin nhiên liệu chọn làm đề tài nghiên cứu Cơ sở khoa học đề tài Đề tài tiến hành sở tổng hợp vật liệu nanocomposite ... Au làm tăng độ ổn định hoạt tính xúc tác Pt Sản phẩm nanocomposite Pt-Au/C đề tài ứng dụng làm xúc tác cho pin nhiên liệu với mục đích thay xúc tác Pt Kết đề tài nghiên cứu sở khoa học cho nghiên ... Pin nhiên liệu 1.1 Khái niệm pin nhiên liệu 1.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động pin nhiên liệu 1.3 Phân loại pin nhiên liệu 1.3.1 Pin nhiên liệu acid...
 • 55
 • 121
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nitinol xốp ứng dụng làm vật liệu y sinh

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nitinol xốp ứng dụng làm vật liệu y sinh
... nghị t n I Đặt vấấ đềề n Nitinol Nguồề vật liệu triển vọng để chềấ n tạo vật liệu chức ứng dụng kỹ thuật y sinh Đặc biệt, NiTi xồấ dùng mô cứng cấấ ghép p y Đĩa đệm nhân tạo Các phương pháp chềấ ... 600 Khồng x y phản ứng SHS 600 Khồng x y phản ứng SHS 1.5 400 1.5 500 1.5 600 300 400 450 500 600 X y phản ứng SHS X y phản ứng SHS Ảnh hưởng tm TP đến phản ứng SHS Phần bị nóng ch y 250 C 300 ... ch y Tính toán nhiệt động học nhiệt độ ch y đoạn nhiệt phản ứng SHS  Phản ứng SHS Ni Ti:  Enthalpy phản ứng:  Ni + Ti =NiTi (1) Phản ứng x y nhanh  trình đoạn nhiệt: H vs T for the Ni/Ti system...
 • 32
 • 193
 • 0

nghien cuu su tao phuc da phoi tu giua coii voi pan va ch3cooh bang phuong phap trac quang

nghien cuu su tao phuc da phoi tu giua coii voi pan va ch3cooh bang phuong phap trac quang
... quang c a dung d ch Co(II)- PAN ( ∆Α1 ) dung d ch Co(II) -PAN- CH3COOH ( ∆Α ) vào bư c sóng λ (nm) S ph thu c ∆Α vào t l Vaxeton : Vnư c c a dung d ch ph c Co(II) :PAN: CH3COOH S ph thu c m t ñ quang ... thu c m t ñ quang c a ph c ña ph i t vào pH 25 3.6 S ph thu c m t ñ quang c a ph c vào n ng ñ CH3COOH 26 3.7 S ph thu c m t ñ quang vào CPAN 27 10 3.8 S ph thu c m t ñ quang vào CPAN:CCo(II) ... thu c m t ñ quang c a ph c vào n ng ñ CH3COOH 26 11 3.7 S ph thu c m t ñ quang c a ph c vào n ng ñ PAN 28 12 3.8 S ph thu c m t ñ quang vào t l PAN: Co(II) 28 13 3.9 S ph thu c ∆Α /CPAN vào ∆Α...
 • 39
 • 220
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức của CO(II) với 4 (2 PYRIDYLAZO) REZOCXIN (PAR) bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả để xác định hàm lượng COBAN di động trong đất trồng bưởi phúc trạch hà tĩnh

Nghiên cứu sự tạo phức của CO(II) với 4 (2 PYRIDYLAZO)  REZOCXIN (PAR) bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả để xác định hàm lượng COBAN di động trong đất trồng bưởi phúc trạch hà tĩnh
... học Khóa luận tốt Nghiên cứu tạo phức Co(II) với 4- (2- pyridylazo) - rezocxin (PAR) phơng pháp trắc quang, ứng dụng kết để xác định hàm lợng Coban di động đất trồng phúc trạch- tĩnh Tóm tắt Khóa ... chọn đề tài: "Nghiên cứu tạo phức Co(II) với 4- (2- pyridylazo) - rezocxin (PAR) phơng pháp trắc quang, ứng dụng kết để xác định hàm lợng Coban di động đất trồng Bởi Phúc Trạch- Tĩnh " làm luận ... u phức Xác định thành phần phức Nghiên cứu chế tạo phức Co(II)- PAR Xác định hệ số hấp thụ phân tử, số cân số bền phức Xây dựng đờng chuẩn để định lợng Coban ứng dụng kết nghiên cứu xác định Coban...
 • 45
 • 536
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đơn ligan kẽm với 4 (2 pyridylazo) rezocxin (par) bằng phương pháp trắc quang , ứng dụng kết quả xác định hàm lượng kẽm trong thuốc chữa viêm da

Nghiên cứu sự tạo phức đơn ligan kẽm với 4 (2  pyridylazo)  rezocxin (par) bằng phương pháp trắc quang , ứng dụng kết quả xác định hàm lượng kẽm trong thuốc chữa viêm da
... 0 ,4 0,6 0,8 1,0 0,1 66 0, 249 0,3 28 0 ,4 1 0 4, 025 4, 033 4, 063 4, 000 0,2 10 0,3 15 0 ,4 1 5 0,5 19 1,2 0 ,4 8 9 3,9 67 0,6 19 1 ,4 1,6 1,8 0,5 74 0, 647 0,7 13 4, 0 14 3,9 81 3,9 61 0,7 27 0,8 18 0,9 03 10 2,0 0,7 90 3,9 00 ... 0,2 24 0 ,4 2 8 0,6 24 0,7 96 0,9 36 0,9 88 1,0 36 1, 048 1,0 34 1,0 02 40 42 5 43 0 43 5 44 0 44 5 0,9 52 0,8 84 0,8 00 0,7 04 0,5 68 45 0 0 ,4 9 2 45 5 46 0 46 5 47 0 47 5 48 0 48 5 49 0 49 5 500 505 510 515 A 0 ,4 2 0 0,3 84 0,3 10 ... 0 ,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,6 3,0 3,6 4, 0 4, 6 5,0 5,6 6,0 CZn 2+ 105M 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 CPAR/ CZn 0,2 0 ,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 Ai 0,0 80 0,1 64 0, 248 ...
 • 83
 • 418
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở nhựa polyester không no gia cường nanoclay và sợi thủy tinh potnghiên cứu chế tạo màng niken catot trên điện cực nhômnghiên cứu chế tạo gạch chịu lửa manhezi cacbon dùng cho lò luyện thép báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tàiđánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép hòa phátnghiên cứu chế tạo vécni đồ hộp rau quả dung môi đh 89nghiên cứu sự đa hình di truyền của các dòng hoa cúc được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ gây đột biến giống saphia trắngnghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống vô tính hoa thược dược lùn bằng phương pháp giâm cành tại việt trì phú thọnghiên cứu các điều kiện tối ưu xác định hàm lượng chì trong nước bằng phương pháp cực phổ von ampenghiên cứu sự phụthuộc nhiệt độ và áp suất của các cumulant phổ exafs bằng phương pháp thống kê momentnghiên cứu chế tạo cảm biến khí co và co2 trên cơ sở vật liệu dây nano sno2đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc trong môi trường glycerin và sản phẩm ứng dụngnghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngnghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trƣng của vật liệu nano kim loại platinnghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu tio2 cấu trúc nanônghiên cứu chế tạo màng bao gói thực phẩm ăn được trên cơ sở tinh bột dẻo hoáVv ban hanh HD XD va pt van hoa cong dong o DHQGHNPhu luc IIIabTT 10 sua doi2012 07 06 2247 HD DHQGHN HD tam thoi cong tac xd chi tieu nhan luc cac don viQuy dinh che do chinh sach di nuoc ngoaiBao cao thuong nien 2013Bao cao thuong nien 2012Bao cao thuong nien 2010Xay dung va to chuc chuong trinh dao tao theo CDIODon de cu thanh vien HDQTDon de cu thanh vien BKSHuong dan doi tra veQuy dinh cap toa xe van chuyen hang hoaMẫu dự toán chi đoàn đi công tác nước ngoài.Bao cao ket qua GDCP cua co dong lien quan CDNB PENM IV 03.03.17Mẫu đơn xin visa cho khách nước ngoài.Mẫu đơn xin visa cho khách nước ngoài.Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUMẪU 10 KHCN Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 15 KHCN Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN16. Mẫu 01 ĐTCS Thuyết minh đề cương nghiên cứu