đề cương sinh học sinh 10 học kì I

đề cương sinh 10 II FPT 2016

đề cương sinh 10 kì II FPT 2016
... bà mẹ bị HIV điều trị từ đầu đến sinh sinh không bị HIV) X (gđ không triệu trứng kéo dài từ 1 -10 năm) - Sau khoảng 10 năm nhiễm HIV, người bệnh xuất triệu X(sau 10 trứng năm chuyển sang gđ triệu ... tự tổng hợp nhân tố sinh trưởng - Ở MT C không cung cấp nhân tố sinh trưởng nên VK không phát triển - MT A B cung cấp nhân tố sinh trưởng nên VK phát triển: + MT A: nhân tố sinh trưởng nước thịt ... qua thai nhi truyền qua sữa cho bú - Bản thân ma túy sinh HIV - Dù chẩn đoán sớm có phác đồ điều trị hiệu tất bà mẹ nhiễm HIV sinh bị nhiễm HIV 100 % - Giai đoạn không triệu trứng kéo dài từ tuần...
 • 6
 • 2,058
 • 1

de cuong toan hoc ki 2 lop 12 Mr PHU

de cuong toan hoc ki 2 lop 12 Mr PHU
... Cho hai mỈt cÇu (S1) : x2 +y2 +z2 - 6x+4y-2z - 86 = (S2) : x2 +y2 +z2 +6x-2y-4z -2 = vµ (P) : 2x-2y-z+9 = X¸c ®Þnh t©m cđa ®êng trßn lµ giao cđa (P) vµ (S1) Cmr (S1) vµ (S2) c¾t theo mét ®êng trßn,x¸c ... 21 / ∫ x e ln x dx x e ln ln x sin(ln x) e 2x e− x e 2x dx 23 / ∫ − x dx 25 / ∫ dx dx 23 / ∫ x dx 24 / ∫ 22 / ∫ x x +1 x(ln x + 1) ln e − 0e e +1 3 e 1 x3 2 dx 29 / ∫ dx dx 30/ ∫ 26 / ∫ ln(x − x)dx 27 / ... giới hạn bởi: a) y = x2 y = b) ax = y2 ay = x2 ( a > ) c) y = xex , y = , x = – 1, x = d) y = |lnx| y = e) y = (x – 6 )2 y = 6x – x2 f) x2 + y2 = y2 = 2x g) x2 + y2 = 16 y2 = 6x Cơng thức : Thể...
 • 11
 • 363
 • 4

de cuong toan hoc ki 2(lop 12)

de cuong toan hoc ki 2(lop 12)
... e ln − log (x + 3x) ≥ ⇔ − log (x + 3x) ≥ (1) 2 Điều ki n : x > ∨ x < −3 2 2 (1) ⇔ log (x + 3x) ≤ ⇔ x + 3x ≤ ⇔ x + 3x − ≤ ⇔ −4 ≤ x ≤ So điều ki n , bất phương trình có nghiệm : −4 ≤ x < −3 ; < ... Câu V.a ( 1,0 điểm ) : Xác định tập hợp điểm biểu diển số phức Z mặt phẳng tọa độ thỏa mãn điều ki n : Z + Z + = 2.Theo chương trình nâng cao Câu IVb/ Cho A(1,1,1) ,B(1,2,1);C(1,1,2);D(2,2,1) ... m-1 -1 : (1) có nghiệm Câu II ( 3,0 điểm ) a) 1đ Điều ki n : < x , x ≠ − log x + log + x pt ⇔ = ⇔ − log x + log + = ⇔ log2 x − log x − = 2 x  log x =...
 • 29
 • 362
 • 1

De cương thi hoc 1 mon toan 11

De cương thi hoc kì 1 mon toan 11
... Dạng1: Giải phương trình có liên quan đến Pn , An , C n Bài1: Giải phương trình với ẩn số x (hoặc n): n n n a) Cn = 5Cn g) C14 + C14+ = C14 +1 2 b) 3Cn +1 + nP2 = An x −4 c) 23 Ax = 24( Ax +1 − ... Ax +1 − C x ) d) Ax + C xx −2 = 14 x e) An2 1 − C n = 79 Dạng2: Nhị thức Niu tơn - Xác định hệ số, số hạng 15 Bài 01: Tính hệ số x 25 y 10 khia triển ( x + xy ) 10   Bài 02: Tìm số hạng khơng ... việc, số tượng, số đồ vật Bài 01: Cho tập A có 20 phần tử a)Có tập hợp A b)Có tập hợp khác ∅của A mà phần tử số chẵn? Bài 01: Cho chữ số 0 ,1, 2,3,4,5,6,7.Có thể lập số gồm 10 chữ số chọn từ chữ số trên,trong...
 • 5
 • 258
 • 4

de cuong on hoc ki I toan 7

de cuong on hoc ki I toan 7
... B i1 : Số học sinh bốn kh i 6 ,7, 8,9 tỷ lệ v i số 9,8 ,7, 6 Biết số học sinh kh i số học sinh kh i 70 học sinh Tính số học sinh kh i B i : Kh i học sinh lớp tham gia trồng ba lo i cây: Phượng, bạch đàn ... kh i lượng công việc Đ i thứ hoàn thành công việc ngày Đ i thứ hai ngày Đ i thứ ba ngày H i đ i có máy (có suất )biết đ i thứ có nhiều đ i thứ hai máy B/ HÌNH HỌC I Lý thuyết 1, Hai góc đ i đỉnh, ... đỉnh, hai đường thẳng vng góc (Đ/n Tính chất) 2, Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song 3, Tính chất tổng ba góc,góc ng i, góc phụ tam giác 4, Tam giác trường hợp tam giác II B i tập B i 1: Cho...
 • 4
 • 185
 • 2

ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC 1LỚP 4

ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC KÌ 1LỚP 4
... phía ,thấm qua số vật hoà tan số chất 13 Nước tồn thể ? Nước tồn thể lỏng thể khí (hơi) thể rắn 14 Vòng tuần hồn nước tự nhiên là: Hiện tượng nước bay thành nước, từ nước ngưng tụ thành nước xày ... a, Nguyªn nh©n g©y « nhiƠm ngn níc? -Phân, rác, nước thải khơng xử lý -Sử dụng q nhiều phân hóa học, thuốc trừ sâu -Khói bụi vả khí thải nhà máy, xe cộ -Vỡ ống nước, vỡ ống dẫn dầu b, B¶o vƯ ngn...
 • 2
 • 182
 • 3

Đề cương ôn học 1

Đề cương ôn học kì 1
... cỏc trng hp sau : TH1 : Cho 0,3 mol Ba(OH)2 phn ng vi 0,25 mol H3PO4 TH2 : Cho 0 ,15 mol P2O5 phn ng vi 10 00 ml dung dch NaOH 0 ,12 M Cõu Sc4,48lớtCO2 (kc) vo 16 0 ml dd Ca(OH)2 1M Khi lng mui thu ... cụng thc phõn t ca X bit KLPT ca X l 18 8 vC Cõu Khi phõn tớch 8,9 gam cht hu c X ta c 6,72 lớt CO2( ktc) v 6,3 gam nc Nu cho n phõn hy 11 ,12 5 gam X ta c 1, 75 gam khớ nito Tỡm cụng thc nguyờn ... gồm 0,270 gam nớc 405,2ml CO2 ( đktc) Biết MX < 17 0 Tỡm cụng thc nguyờn v cụng thc phõn t ca X Cõu Đốt cháy hoàn toàn 1, 88 gam chất hữu X cần 1, 904 lít oxi ( đktc ) thu đợc sản phẩm có H2O CO2...
 • 2
 • 177
 • 0

Bài giảng Đề cương sử học I

Bài giảng Đề cương sử học kì I
... lược Đ i Việt Mông Cổ: Xâm lược Đ i Việt trước, đánh lên phía Nam Trung Quốc Tạo gọng kìm tiêu diệt Nam- Tống _ Cho sứ giả đưa thư đe doạ dụ nhà Trần hàng * Th i độ vua Trần: _Bắt giam sứ giả Sẵn ... thắng l i: _ Kh i đoàn kết toàn dân tham gia đánh giặc giữ nước _ Nhà Trần chuẩn bò chu đáo mặt _ Tinh thần hy sinh, chiến thắng toàn quân dân ta, nòng cốt Quân đ i nhà Trần _ Nhờ chiến lược chiến ... quả: Thắng l i c) Ý Nghóa: Đập tan âm mưu xâm lược nhà Tống Nền độc lập tự chủ đất nước giữ vững B i 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯC MÔNG-NGUYÊN (Thế kỉ XIII) I- Kháng chiến chống quân...
 • 5
 • 148
 • 0

ĐỀ CƯƠNG VĂN HỌC 2-LỚP 11

ĐỀ CƯƠNG VĂN HỌC KÌ 2-LỚP 11
... hiền bạn xấu.Sách vậy,cũng có sách tốt sách không tốt.Hiện có nhiều loại sách từ văn học, đến văn hóa,địa lý,giáo dục tâm hồn,…Sách bán đại trà nơi từ nhà sách đến nơi bán sách cũ,hay ... không gian bao la để quên nỗi nhọc nhằn Người coi thường gian khổ, chịu cay đắng không than vãn Đó tinh thần thép vĩ đại người tù thi sĩ Hồ Chí Minh Trên phương diện văn học, “Chiều tối” tác phẩm ... Mùa xuân sức gợi cảm lạ vẻ đẹp đợi chờ , sẵn sàng dâng hiến Vì thế, mùa xuân sinh cho người tận hưởng, cho hạnh phúc đến với người, làm nên khía cạnh khác tinh thần nhân văn thơ Ở đó, quí giá,...
 • 12
 • 791
 • 1

de cuong anh hoc ki 2- Grade 6.

de cuong anh hoc ki 2- Grade 6.
... One a week 37 What Thanh now? – I don’t know a are … doing b is … doing c does … d does … play 38 My family goes to Nha Trang every summer _ a vacation b destination c year d season ... don’t we to Da lat? a visit b visiting c go d going * * Underline the best answer for each sentence We need a ( tent / kite / camera ) to take some photos It’s usually ( warm / hot/ cold ... very hot Let’s ( go / going/ goes ) swimming 18 I ( skip/ play/ run ) rope every morning 19 Why don’t we go to the movie? -(That’s a good idea/ Because it’s too far/ Yes, we do) 20 What about...
 • 10
 • 231
 • 0

DE CUONG THI HOC KI II LOP 8

DE CUONG THI HOC KI II LOP 8
... cách lập phương trình : • Tốn tìm hai số : Bài 1: Tổng số học sinh hai lớp 8A 8B 78 em Nếu chuyển em tờ lớp 8A qua lớp 8B số học sinh hai lớp Tính số học sinh lớp? Bài 2: Một hình chữ nhật có độ ... dự đònh đến thành phố Đà Nẵng lúc 10 20 phút Nhưng chậm so với dự ki n 6km nên đên thành Trường THCS Bình Tân Ơn tập tốn kì II GV : Võ Duy Thành phố Đà Nẵng lúc 11 trưa Tính quãng đường từ thành ... E a) Chứng minh tam giác ABC tam giác DEC đồng dạng b) Tính độ dài đoạn thẳng BC , BD c) Tính độ dài AD Tính diện tích tam giác ABC diện tích tứ giác ABDE Bài : Cho tam giác ABC vng A AB = 15cm,...
 • 6
 • 323
 • 0

Đề cương ôn học 1 lớp 11

Đề cương ôn học kì 1 lớp 11
... + = 11 ) cos2x + sin2x +2cosx + = x x 13 ) sin − cos + = 2 ( ) 10 ) 9sin2x -5cos2x -5sinx + = 12 ) tanx + 2cotx = 14 ) sin3x+cos3x =sinx + cosx 15 )sin4x + cos4x = sin x 16 ) 2cos22x +3sin2x = 17 ) – ... trên,pt (1) (2) điều kiện -1 ≤ t ≤ ,pt (3) ((4) phải có điều kiện tanx cotx BÀI TẬP Bài :Giải phương trình 1) 2cos2x – 3cosx + = 3) cot x x − cot + = 2 2) tan 2 x − (1 + ) tan x + = 4) sin x − 2 (1 + ... 8) tan15 0.cosx + sinx -1 = 10 ) + sin x =2 − cos x /Một số pt áp dụng cơng thức biến đổi : Vd: Giải phương trình 1) sinx + sin2x + sin3x = 3) cos3x.cos7x = sin4x.sin6x 5) 2sin2x.sinx =1 + cosx...
 • 4
 • 164
 • 0

Đề Cương Văn học 1 2013-2014

Đề Cương Văn học kì 1 2013-2014
... quan Bác 10 TIẾNG GÀ TRƯA : + Tác giả : Xuân Quỳnh + Thể thơ : ngũ ngôn.(5 tiếng) + Nội dung : tình cảm gia đình, tình yêu quê hương qua kỉ niệm đẹp tuổi thơ I ĐỀ BÀI THAM KHẢO III TẬP LÀM VĂN Loài ... sống CA DAO VỀ NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI - Học thuộc lòng câu ca dao - ý nghĩa câu ca dao 1: Hỏi - đáp để bày tỏ hiểu biết về kiến thức địa lí, lịch sử Thể niềm ... cho thân phận bé mọn,chìm nổi, trôi dạt, vô định NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM + Học thuộc câu ca dao - ý nghĩa câu ca dao 1: Giới thiệu nhân vật cách nói ngược để giễu cợt, châm biếm nhân vật “chú...
 • 4
 • 78
 • 0

Văn 6 đề cương thi học 1

Văn 6 đề cương thi học kì 1
... ngôn với truyện cười *So sánh truyền thuyết truyện cổ tích Giống nhau: - Đều có yếu tố hoang đường, ảo - Đều có mô típ đời lạ tài phi thường nhân vật Khác nhau: - Nếu truyền thuyết kể nhân ... lòng IV Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ: Từ có nghĩa hay nhiều nghĩa (ví dụ: Toán học, Văn học, Vật lí học từ có nghĩa); chân, mắt, mũi…từ có nhiều nghĩa) Từ nhiều nghĩa kết tượng chuyển nghĩa ... cụm danh từ: giống danh từ *Mô hình cụm danh từ đầy đủ: Phần trước t2 t1 Tất Phần trung tâm T1 T2 em học sinh Phần sau s1 s2 yêu quý 3.Số từ lượng từ: * Số từ: Là từ số lượng thứ tự vật -Khi...
 • 8
 • 91
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì i môn sinh lớp 10đề kiểm tra học kì ii môn sinh 10đề cương thi học kì 2 môn sinh lớp 9đề kiểm tra học kì ii môn sinh học 10đề kiểm tra học kì i môn sinh học 10đề kiểm tra học kì i sinh học 10đề cương thi học kì 2 môn sinh lớp 11đề kiểm tra học kì i sinh 10ma trận đề kiểm tra học kì i sinh 10 và 12ðề kiểm tra học kì i môn sinh học lớp 10đề cương thi học kì 2 ngữ văn 10đề kiểm tra học kì i môn sinh 7đề kiểm tra học kì i môn sinh lớp 7đề kiểm tra học kì ii môn sinh học 7đề kiểm tra học kì ii môn sinh học 8chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học