Các hệ thống biểu hiện protein tái tổ hợp

So sánh các hệ thống biểu hiện PROTEIN tái tổ hợp

So sánh các hệ thống biểu hiện PROTEIN tái tổ hợp
... kiểm so t protein tái tổ hợp tạo Hai hệ thống biểu thông thường pET pBAD E coli Các hệ thống biểu có chế để bật hay tắt trình tổng hợp protein tái tổ hợp, hệ thống pBAD kiểm so t lượng protein biểu ... việc xác định dùng hệ thống biểu để biểu protein tái tổ hợp phụ thuộc vào protein đặc tính riêng Bảng 3: So sánh hệ thống biểu protein tái tổ hợp Tiêu Tên hệ thống biểu chí Tốc độ biểu Động vật Thực ... thấm màng nhằm giải phóng protein tái tổ hợp Rắc rối chủ yếu lượng lớn protein tái tổ hợp làm tải hệ thống tiết kết tụ thành dạng thể vùi Một lượng lớn protein tái tổ hợp tích tụ tế bào chất với...
 • 18
 • 1,553
 • 18

Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp miraculin trong dòng tế bào BY2, rễ thuốc lá và cây cà chua chuyển gen

Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp miraculin trong dòng tế bào BY2, rễ tơ thuốc lá và cây cà chua chuyển gen
... THỐNG RỄ TƠ THUỐC LÁ .66 3.3.1 Biểu protein miraculin tái tổ hợp dòng tế bào BY2 66 3.3.2 Biểu protein miraculin tái tổ hợp rễ thuốc 71 3.4 BIỂU HIỆN PROTEIN MIRACULIN TÁI TỔ HỢP TRONG ... LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LA VIỆT HỒNG NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN PROTEIN TÁI TỔ HỢP MIRACULIN TRONG DÒNG TẾ BÀO BY2, RỄ TƠ THUỐC LÁ VÀ CÂY CÀ CHUA CHUYỂN GEN Chuyên ... Nghiên cứu biểu protein tái tổ hợp miraculin dòng tế bào BY2, rễ thuốc chua chuyển gen Mục tiêu nghiên cứu Thay đổi mã di truyền gen miraculin thần kỳ, thiết kế vector chuyển gen với...
 • 147
 • 129
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học NGHIÊN cứu các hệ THỐNG BIỂU HIỆN GEN TRONG e coli để sản XUẤT PROTEIN tái tổ hợp

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học  NGHIÊN cứu các hệ THỐNG BIỂU HIỆN GEN TRONG e coli để sản XUẤT PROTEIN tái tổ hợp
... khoa học cho việc đề xuất quy tắc chọn lựa hệ thống biểu thích hợp để sản xuất protein tái tổ hợp - So sánh đề xuất việc chọn lọc đuôi dung hợp (tag) để cải thiện tính tan protein tái tổ hợp E coli ... for the selection of a system which is most suitable for a targeted protein as well for fermentation and downstream step Results of this research provide the base for the process development in ... EXPRESSION SYSTEMS IN E coli FOR THE PRODUCTION OF RECOMBINANT PROTEIN ABSTRACT The research is to compare different commercially available expression systems in E coli and to suggest categories...
 • 4
 • 101
 • 1

Chương 7: Biểu hiện gen tái tổ hợp trong Escherichia coli

Chương 7: Biểu hiện gen tái tổ hợp trong Escherichia coli
... Protein dung hợp Bao gồm gen tạo dòng (gen A) gen khác vi khuẩn (gen B), protein dung hợp có chứa phần protein vi khuẩn SD: đoạn Shine-Dalgarno Sự dung hợp gen thực cách gắn phần mã hóa gen tạo dòng ... qua màng Tuy nhiên, tượng xảy vài trường hợp Các hệ thống vector biểu gen dung hợp với gen lacZ Một số hệ thống vector phát triển để biểu gen dung hợp với gen lacZ Chẳng hạn, vector họ pUR có vị ... thiết kế để biểu đoạn DNA ngoại lai (cDNA) dung hợp đầu 3’ gen lacZ Phần tận amino gen lacZ thay số trình tự gen cro bacteriophage l gen lacI E coli Promoter PR bacteriophage l (dùng để biểu protein...
 • 15
 • 1,263
 • 33

Nghiên cứu đặc tính của chitinase tự nhiên và biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii

Nghiên cứu đặc tính của chitinase tự nhiên và biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN HỮU QUÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH CỦA CHITINASE TỰ NHIÊN VÀ BIỂU HIỆN CHITINASE TÁI TỔ HỢP TỪ CHỦNG NẤM LECANICILLIUM LECANII Chuyên ngành: ... thiết Xuất phát từ lý trên, tiến hành lựa chọn đề tài luận án: Nghiên cứu đặc tính chitinase tự nhiên biểu chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục ... Nghiên cứu tinh phân tích tính chất lý hóa chitinase tự nhiên (3) Nghiên cứu tách dòng xác định trình tự gen mã hóa chitinase phân lập từ chủng nấm tuyển chọn (4) Nghiên cứu biểu gen mã hóa chitinase, ...
 • 128
 • 328
 • 1

Luận án Nghiên cứu đặc tính của chitinase tự nhiên và biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii

Luận án Nghiên cứu đặc tính của chitinase tự nhiên và biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii
... thiết Xuất phát từ lý trên, tiến hành lựa chọn đề tài luận án: Nghiên cứu đặc tính chitinase tự nhiên biểu chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Sàng lọc, kiểm tra tối ưu điều kiện sinh tổng hợp chitinase từ nấm L lecanii 3.1.1 Sàng lọc chủng nấm L lecanii sinh tổng hợp chitinase cao Trong tự nhiên, ... Nghiên cứu tinh phân tích tính chất lý hóa chitinase tự nhiên (3) Nghiên cứu tách dòng xác định trình tự gen mã hóa chitinase phân lập từ chủng nấm tuyển chọn (4) Nghiên cứu biểu gen mã hóa chitinase, ...
 • 27
 • 307
 • 0

Nghiên cứu sự biểu hiện MIRACULIN tái tổ hợp ở một số dòng rẽ thuốc lá chuyển gen

Nghiên cứu sự biểu hiện MIRACULIN tái tổ hợp ở một số dòng rẽ tơ thuốc lá chuyển gen
... protein tái tổ hợp khác Chính vậy, thực đề tài: Nghiên cứu biểu miraculintái tổ hợp số dòng rễ thuốc chuyển gen Mục đích nội dung nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Đánh giá biểu miraculintái tổ ... tổ hợp số dòng rễ thuốc chuyển gen 2.2 Nội dung nghiên cứu - Kiểm tra c mặt gen miraculintrong số dòng rễ chuyển gen kỹ thuật PCR - Đánh giá mức độ biểu miraculintrong số dòng rễ chuyển ... thành công protein tái tổ hợp miraculin số dòng rễ thuốc 3.3 KHẢO SÁT ĐỘNG THÁI SINH TRƢỞNG CỦA MỘT SỐ DÕNG RỄ TƠ BIỂU HIỆN PROTEIN TÁI TỔ HỢP MIRACULIN Việc đánh giá khả sinh trƣởng (tích lũy...
 • 47
 • 254
 • 0

Tài liệu Luận văn “Các tài liệu liên quan đến hệ thống KSNB hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam” doc

Tài liệu Luận văn “Các tài liệu liên quan đến hệ thống KSNB hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam” doc
... KTNB doanh nghiệp Vì hôm nhóm chúng em tìm hiểu đề tài: Các tài liệu liên quan đến hệ thống KSNB doanh nghiệp Việt Nam” PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ KTNB VÀ HOẠT ĐỘNG KTNB Các khái niệm vai trò hệ thống ... kinh doanh Một môi trường kiểm soát tốt tảng cho hoạt động hiệu hệ thống kiểm soát nội Hệ thống kế toán: Hệ thống tin chủ yếu hệ thống kế toán đơn vị bao gồm: - Hệ thống chứng từ kế toán - Hệ thống ... kiểm toán - Nghiên cứu văn bản, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, nhiệm vụ kế hoạch điều kiện, biện pháp, sách, quy định doanh nghiệp kỳ kinh doanh kiểm toán Sơ...
 • 42
 • 259
 • 0

Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch protein IFNγ người trong hệ thống biểu hiện E. coli ở quy mô phòng thí nghiệm

Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch protein IFNγ người trong hệ thống biểu hiện E. coli ở quy mô phòng thí nghiệm
... dòng E coli biểu protein IFN-γ 40 2.5.2 Quy trình lên men thu nhận protein IFN-γ 41 2.5.3 Quy trình tinh chế thu nhận protein IFN-γ 42 3.1 Tạo dòng vi khuẩn E coli biểu protein ... ảnh hưởng đến biểu protein IFN-γ 53 3.3 Nuôi cấy chủng E coli BL21(DE3) Star/pNanogenIFN-γ biểu protein IFN-γ môi trường LB quy 500 ml điều kiện tối ưu 54 3.4 Tinh protein ... 20 1.4.3 Chủng E coli, hệ thống vector chế kiểm soát dùng biểu protein 20 1.4.3.1 Chủng E coli BL21(DE3) Star 20 1.4.3.2 Hệ thống vector biểu protein tái tổ hợp dạng...
 • 105
 • 275
 • 3

tách dòng, biểu hiện gen mã hóa protein p24 của virus hiv-1 phân type crf01_ae lưu hành tại việt nam và ứng dụng protein tái tổ hợp trong chẩn đoán

tách dòng, biểu hiện gen mã hóa protein p24 của virus hiv-1 phân type crf01_ae lưu hành tại việt nam và ứng dụng protein tái tổ hợp trong chẩn đoán
... gen mó húa p24 ca HIV phõn type CRF01_AE Kt qu xỏc nh trỡnh t DNA (hỡnh 3.6) ó khng nh on DNA m chỳng tụi tỏch dũng chớnh l on gen p24 ca virus HIV phõn type CRF01_AE So sỏnh vi trỡnh t gen p24 ... chng virus ang lu hnh nc cú ý ngha rt ln c v mt khoa hc cng nh thc tin Xut phỏt t nhng nờu trờn, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu: Tỏch dũng, biu hin gen mó húa protein P24 ca virus HIV-1 phõn type CRF01_AE ... gp120 Nhúm gen iu hũa Tat (Trans Activator of Transcription yu t hot húa phiờn mó) Gen tat kớch hot cỏc gen mó hoỏ protein cu trỳc, protein iu hũa (k c gen tat) Gen tat mó húa tng hp protein Tat,...
 • 59
 • 322
 • 1

Nghiên cứu biểu hiện gen p24 của HIV và kiểm tra phản ứng của protein tái tổ hợp với kháng thể kháng HIV trong huyết thanh bệnh nhân

Nghiên cứu biểu hiện gen p24 của HIV và kiểm tra phản ứng của protein tái tổ hợp với kháng thể kháng HIV trong huyết thanh bệnh nhân
... tài nghiên cứu: Nghiên cứu biểu gen p24 HIV kiểm tra phản ứng protein tái tổ hợp với kháng thể kháng HIV huyết bệnh nhân với mục đích:  Tách dòng đọc trình tự gen p24 HIV  Bước đầu nghiên cứu ... trình tự gen p24 HIV  Bước đầu nghiên cứu biểu gen p24 E coli  Kiểm tra phản ứng protein tái tổ hợp với kháng thể kháng HIV tự nhiên huyết bệnh nhân HIV Đề tài thực phòng Vi sinh vật học phân ... nhân đưa vào giếng Nếu huyếtt thanhh có kháng thể kháng HIV, kháng nguyên HIV liên kết với kháng thể đặc hiệu phiến Sau rửa huyết thanh, kháng thể gắn kết xác định kháng thể thứ 2, kháng thể liên...
 • 62
 • 313
 • 0

Nghiên cứu các hệ thống tiện nghi trên ô hiện đại

Nghiên cứu các hệ thống tiện nghi trên ô tô hiện đại
... ngh nghip sau ny Phng phỏp nghi n cu 4.1 Phng phỏp phõn tớch tng hp lý thuyt Trang I HC GTVT TP.HCM LUN VN TT NGHIP - Nghi n cu cỏc ti liu, cỏc sỏch hng dn v cỏc h thng tin nghi trờn xe ụ tụ - Nghi n ... xin mnh dn nhn ti: Nghi n cu h thng tin nghi trờn ụ tụ hin i v thit k mụ hỡnh h thng phun xng in t v ỏnh la trờn ng c 3S-FE Mc ớch nghi n cu ti: : Nghi n cu h thng tin nghi trờn ụ tụ hin i ... Nhim v nghi n cu - Cung cp cỏc kin thc c bn v cỏc h thng tin nghi trờn ụ tụ hin i nhm xõy dng kin thc c bn v chuyờn sõu cho ngi hc - Thc hin phõn tớch cỏc mch in iu khin chớnh cỏc h thng tin nghi...
 • 166
 • 454
 • 4

Các bước sản xuất enzyme Protease tái tổ hợp từ chủng Bacillus sp Việt Nam biết trên genbank có một số trình tự mã hóa cho protein của một số loài trong chi Bacillus.

Các bước sản xuất enzyme Protease tái tổ hợp từ chủng Bacillus sp Việt Nam biết trên genbank có một số trình tự mã hóa cho protein của một số loài trong chi Bacillus.
... Đình Khá Sau bước trình sản xuất enzyme Protease tái tổ hợp từ chủng Bacillus sp Việt Nam biết genbank số trình tự hóa cho protein số loài chi Bacillus (Tham khảo tổng hợp từ nguồn tài ... sánh trình tự gen với với trình tự gen hóa protein enzyme loài chi Bacillus trình tự gen công bố genbank - Xác định trình tự gen bảo thủ - Từ trình tự genebank thiết kế mồi để tổng hợp đoạn ... tham số đặc trưng để chọn loài cho hoạt tính enzyme Protease cao Bước 2: Xác định gen hóa cho protein enzyme Protease - Dựa vào đặc điểm phân loại để xem xét loài Bacillus ta chọn từ bước cách...
 • 18
 • 933
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: biểu hiện protein tái tổ hợpbiểu hiện chininase tái tổ hợpbiểu hiện chitinase tái tổ hợpdiều khiện biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm pichia pastories x33tách dòng biểu hiện gen mã hóa protein p24 của virus hiv1 phân type crf01 ae lưu hành tại việt nam và ứng dụng protein tái tổ hợp trong chẩn đoánhệ thống biểu hiệnhệ thống biểu hiện e colicác hệ thống an toàn trên ô tôcác hệ thống điều khiển trên ô tôcác bước sản xuất enzyme protease tái tổ hợp từ chủng bacillus sp việt nam biết trên genbank có một số trình tự mã hóa cho protein của một số loài trong chi bacillushệ pttt và các hệ thống biểu đạtcác kỹ thuật xử lý dữ liệu được sử dụng trong các hệ thống phát hiện xâm nhậptạo protein tái tổ hợpprotein tái tổ hợp là gìứng dụng của protein tái tổ hợpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1bài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây