Ve ky thuat voi autocad 2002

Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002

Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002
... Cô ng ty Hài hoà Vẽ kỹ thuật với autocad 2002 Dù cho đ o tạo AutoCAD 2002 Chơng trì nh đ o ng 14 ngà y, cho đ ối tợ học viên kỹ s, cán bộ, công ng nhâ n viên kỹ thuậ t, thuộc ngà nh xâ ... gian thực vẽ kéo dài thêm đôi chút Với ngời đ thành thạo AutoCAD cách thực vẽ đa số đợc thông qua dòng lệnh (vùng IV), với cách viết lệnh theo phím tắt v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 (cách ... nét đặc trng vẽ sở Use a Template Nếu bạn bắt đầu vẽ dựa vẽ sở, chọn Use a Template 18 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Tại Select a Template chọn tệp dwt Bản vẽ thiết lập cho vẽ bạn thông...
 • 195
 • 559
 • 7

Tài liệu Bài giảng: Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002 ppt

Tài liệu Bài giảng: Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002 ppt
... Cô ng ty Hài hoà Vẽ kỹ thuật với autocad 2002 Dù cho đ o tạo AutoCAD 2002 Chơng trì nh đ o ng 14 ngà y, cho đ ối tợ học viên kỹ s, cán bộ, công ng nhâ n viên kỹ thuậ t, thuộc ngà nh xâ ... xung tiện ích Nhận xét với 03 phiên gần AutoCAD 14; AutoCAD 2000 AutoCAD 2002 cho thấy : Phiên AutoCAD 2000 so với AutoCAD 14 đ có thay đổi lớn giao diện Từ chế độ mở tài liệu (Single Document), ... gian thực vẽ kéo dài thêm đôi chút Với ngời đ thành thạo AutoCAD cách thực vẽ đa số đợc thông qua dòng lệnh (vùng IV), với cách viết lệnh theo phím tắt v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 (cách...
 • 195
 • 541
 • 2

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2002 P1 doc

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2002 P1 doc
... with AutoCAD 2002: AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD Today, the Help system, and the online resources of Autodesk Point A, which is seamlessly integrated into AutoCAD 2002 Keep the AutoCAD 2002 ... 9/11/01 9:50 AM Page vi AutoCAD 2002 Bible At Autodesk we prefer to think of more than just software, but rather the whole environment of an AutoCAD 2002 user The AutoCAD 2002 Bible should be part ... 013611-7 FM.F viii 9/11/01 9:50 AM Page viii AutoCAD 2002 Bible If you are upgrading to AutoCAD 2002 This book highlights all the new features of AutoCAD 2002 and helps you make the upgrade transition...
 • 40
 • 247
 • 1

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2002 P2 pdf

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2002 P2 pdf
... also choose Start ➪ Programs ➪ AutoCAD 2002 If a submenu opens, choose AutoCAD 2002 again Figure 1-1: An AutoCAD shortcut on the desktop provides a quick way to open AutoCAD Creating a New Drawing ... Step-by-Step: Starting AutoCAD and Creating a Drawing Click Start on the task bar at the bottom of your screen Choose Programs Choose AutoCAD 2002 If a submenu opens, choose AutoCAD 2002 again AutoCAD opens ... Today opens in a smaller window than AutoCAD itself so you can also simply click anywhere visible on the AutoCAD screen to hide AutoCAD Today You can then display AutoCAD Today at any time by clicking...
 • 10
 • 205
 • 1

Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002

Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002
... Cô ng ty Hài hoà Vẽ kỹ thuật với autocad 2002 Dù cho đ o tạo AutoCAD 2002 Chơng trì nh đ o ng 14 ngà y, cho đ ối tợ học viên kỹ s, cán bộ, công ng nhâ n viên kỹ thuậ t, thuộc ngà nh xâ ... gian thực vẽ kéo dài thêm đôi chút Với ngời đ thành thạo AutoCAD cách thực vẽ đa số đợc thông qua dòng lệnh (vùng IV), với cách viết lệnh theo phím tắt v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 (cách ... nét đặc trng vẽ sở Use a Template Nếu bạn bắt đầu vẽ dựa vẽ sở, chọn Use a Template 18 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Tại Select a Template chọn tệp dwt Bản vẽ thiết lập cho vẽ bạn thông...
 • 195
 • 413
 • 0

Quy định về bản vẽ kỹ thuật với autocad

Quy định về bản vẽ kỹ thuật với autocad
... File Quy định vẽ, plot style “BridgeStand.ctb” thu mục: \\Mss-017725\tqbao\My Library \Quy dinh hinh thuc Ban ve Phong cau ...
 • 2
 • 5,359
 • 185

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2005 P1 pptx

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2005 P1 pptx
... Format AutoCAD 2005 (“A2k5”) AutoCAD LT 2005 2004 Acad 2004 AutoCAD 2004 (“A2k4”) AutoCAD LT 2004 2003 Acad 2004 AutoCAD 2002 (“A2k2”) AutoCAD LT 2002 2001 Acad 2000 AutoCAD 2000i (“A2ki”) AutoCAD ... AutoCAD 2005 ® FOR DUMmIES ‰ by Mark Middlebrook AutoCAD 2005 ® FOR DUMmIES ‰ AutoCAD 2005 ® FOR DUMmIES ‰ by Mark Middlebrook AutoCAD 2005 For Dummies® Published ... 2000 Acad 2000 AutoCAD 2000 (“A2k”) AutoCAD LT 2000 1999 Acad 2000 AutoCAD Release 14 (“R14”) AutoCAD LT 98 & 97 1997 Acad R14 AutoCAD Release 13 (“R13”) AutoCAD LT 95 1994 Acad R13 AutoCAD Release...
 • 40
 • 241
 • 2

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2005 P2 docx

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2005 P2 docx
... command line history (“what was AutoCAD trying to tell me a minute ago?!”) 11 Press the F2 key again AutoCAD closes the AutoCAD Text Window Chapter 2: Le Tour de AutoCAD 2005 Figure 2-6: My how you’ve ... the toolbars As in other Windows programs, the toolbars in AutoCAD 2005 provide rapid access to the most commonly used AutoCAD commands AutoCAD ships with toolbars in this default arrangement (as ... Formatting toolbar in Microsoft programs, but formatting of AutoCAD s text, dimension, and table styles (Table styles are new in AutoCAD 2005. ) Chapters and 10 cover these features ߜ Layers toolbar:...
 • 10
 • 244
 • 1

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2006 P1 doc

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2006 P1 doc
... 5793fm_final.qxd 8/24/05 12:01 AM Page i AutoCAD 2006 VBA A Programmer’s Reference Joe Sutphin 5793fm_final.qxd 8/24/05 12:01 AM Page ii AutoCAD 2006 VBA: A Programmer’s Reference Copyright ... properties available with AutoCAD Finally, it describes all the constants and system variables What Is AutoCAD? So, what is AutoCAD? First released in 1982 under the name MicroCAD, AutoCAD has become ... provides a concise guide to the kind of customization programmers can achieve with AutoCAD 2006 It demonstrates how to use AutoCAD through short code examples written in Visual Basic for Applications...
 • 40
 • 290
 • 2

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2006 P2 doc

Tài liệu Vẽ kỹ thuật với Autocad 2006 P2 doc
... file named acaddoc.lsp If AutoCAD finds this file, it loads it into the current drawing Unlike with acad.dvb, which loads only when you start a new AutoCAD session, AutoCAD loads acaddoc.lsp each ... OSMODE is set to 35 This is a convenient way to store macros that will invoke AutoCAD with a particular setup Acaddoc.lsp AutoCAD automatically searches the default search path (a combination of the ... support file search path Now each time you start an AutoCAD session, AutoCAD loads this file Also, if you include a routine called AcadStartup, AutoCAD executes it when it loads acad.dvb The example...
 • 10
 • 215
 • 1

Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2006 -BÀI 7 ppt

Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2006 -BÀI 7 ppt
... IN BẢN VẼ (PLOT) LỆNH IN BẢN VẼ (PLOT) • Page setup name: thiết lập trang • Printer/plotter: định máy in • Plot area: xác định vùng vẽ in – Display: toàn cảnh hình hành – Limits: giới hạn vẽ – ... Extents: toàn hình vẽ – Window: xác định vùng in (hình chữ nhật) – View: phần hình định view LỆNH IN BẢN VẼ (PLOT) • Plot scale: tỉ lệ in – Custom: tạo tỷ lệ in cách nhập 1mm & đơn vị vẽ • Plot offset: ... options: xác định lựa chọn cho nét in • Drawing orientation: xác định hướng in LỆNH IN BẢN VẼ (PLOT) GỌI BẢN VẼ MẪU HÌNH CHIẾU 3D • Phương chiếu vuông góc mặt phẳng hình chiếu – Các trục: XOY = YOZ...
 • 11
 • 236
 • 0

Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2006 -BÀI 1 ppt

Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2006 -BÀI 1 ppt
... GIỚI THIỆU VỀ AUTOCAD 2006 • Bản vẽ kỹ thuật tài liệu trao đổi vấn đề liên quan đến khoa học kỹ thuật ⇒ Ngôn ngữ kỹ thuật • CAD (Computer Aided Design) thiết kế với trợ giúp máy tính ... dụng phổ biến • AutoCAD 2006: Win XP …Cấu hình máy tối thiểu P3, RAM 256Mb,… KHỞI ĐỘNG AUTOCAD 2006 • Nhắp đúp biểu tượng AutoCAD 2006 hình Windows destop • Start → Program → AutoCAD 2006 CẤU TRÚC ... 28 VẼ ĐƯỜNG TRÒN (CIRCLE) 29 VẼ ĐƯỜNG TRÒN (CIRCLE) • Ttr: vẽ đường tròn tiếp xúc với đối tượng có bán kính cho trước 30 VẼ ĐA GIÁC ĐỀU (POLYGON) • Draw/polygon, polygon, pol, Toolbars/pol 31 VẼ...
 • 39
 • 346
 • 0

Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2006 -BÀI 2 ppt

Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2006 -BÀI 2 ppt
... KHỔ GIẤY • TCVN 2- 74 quy định khổ giấy vẽ tài liệu kỹ thuật cho ngành: kỹ thuật • Khổ giấy xác định theo kích thước mép vẽ • Khổ giấy chính: A0; từ A0 chia A1,A2,A3,A4 • Khổ giấy phụ: ... TẠO BẢN VẼ (MVSETUP) Metric Scales ================= (5000) 1:5000 (20 00) 1 :20 00 (1000) 1:1000 (500) 1:500 (20 0) 1 :20 0 (100) 1:100 (75) 1:75 (50) 1:50 (20 ) 1 :20 (10) 1:10 (5) 1:5 (1) FULL 12 TẠO ... hạn vẽ • TẠO BẢN VẼ (START UP) Tương tự lệnh New 13 PHƯƠNG PHÁP GHI BẢN VẼ • Lệnh Save – Bản vẽ ghi vào ổ đĩa hành, tên cũ – Nếu chưa đặt tên, đặt tên vẽ File name • Lệnh Save As – Ghi vẽ với...
 • 25
 • 234
 • 0

Xem thêm