Ôn tập mac lenin cuối kỳ ( bài soạn chi tiết )

CÂU HỎI ÔN TẬP MÁC-LENIN

CÂU HỎI ÔN TẬP MÁC-LENIN
... lầm ông tuyệt đối hóa mặt sinh học người tách người khỏi quan hệ thực XH ông qui chất người vào tính tộc loại mà đặc trưng tình cảm đạo đức, tôn giáo tình yêu - Trong hệ thống giới quan tôn giáo ... vật, tượng, không nên quan sát khía cạnh vật tượng mà đánh giá chúng Chúng ta phải có linh hoạt "tùy ứng biến" tình huống, không nên vận dụng máy móc theo công thức có sẵn Trong học tập vậy, phải ... điểm đòi hỏi phải khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ định kiến, đối lập với phát triển Vd: Trong truyện "thầy bói xem voi", ông thầy bói bị mù sờ lên phận voi, ông phán voi giống đĩa, ông phán...
 • 10
 • 1,907
 • 27

Ôn tập truyện (Bài soạn chi tiết dạy trong 2 tiết)

Ôn tập truyện (Bài soạn chi tiết dạy trong 2 tiết)
... sở trư truyệnk Tỡnh ờng truyện tản cưtròv bùng nổ, ông ngắn.Amtheo tình truyn vai hiểu gắn bó vớitrong truyện ngắn Làng ? tiếng gọi cụ Hồ vùng nông ngi thôn người nông dân Vit Nam tản cư ông thương ... cuc khỏng chin hnh cuc khỏng chin hn sng bờn Ông Hai hình ảnh tập trung tiêu vật Hai truyện So sánh nhânbiểu ông người nông dân ngắn Làng với văn xuôi Việt Nam đại.Ông vừa hình ảnh bàmình Tà-ôi ... gũi chi n chống Pháp với lược hoạt chi n -Kháng chi n động Chi ctôi Nhưng tôichuyn Cõu có phản ứng Ngôi thứtrên-Ông Sáu thăm liệt, giận ba đ tát ngà lúcộo le v cm y ãtóm Mĩtrường Nam Bắt không...
 • 30
 • 364
 • 0

Câu hỏi ôn tập Mac-Lenin potx

Câu hỏi ôn tập Mac-Lenin potx
... hệ thống pháp luật - Công dân có quốc tịch Chú ý: câu so sánh kẻ cột để so sánh Nhưng không chia cột nên Mid đánh thành tiêu thức so sánh, câu gạch đầu dòng đối ứng ^^ Câu 8: Phân tích khái niệm ... đời NN Phương Đông cổ đại: nhu cầu tự vệ yêu cầu sx khai khẩn đất đai, trị thủy , đòi hỏi người phải tập hợp lại cộng đồng có liên hệ cao gia đình thị tộc, với máy có quyền lực tập trung, thống ... hành vi thụ động, chủ thể pháp luật kiềm chế không làm việc mà pháp luật cấm VD: công dân không thực hành vi tội phạm qui định luật hình sự, tức công dân tuân thủ qui định luật + Thi hành pháp...
 • 16
 • 253
 • 3

81 câu hỏi ôn tập Mac Lênin ppsx

81 câu hỏi ôn tập Mac Lênin ppsx
... 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC 25 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ 64 20 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 106 “Học tập chủ nghĩa Mác -Lênin học tập ... tư lý luận Mác -Lênin Câu hỏi Mục đích yêu cầu việc học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác -Lênin? Đáp Học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác -Lênin cần phải ... (…) học tập chân lý phổ biến chủ nghĩa Mác -Lênin để áp dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế nước ta” Hồ Chí Minh: Toàn tập, 1996, t.9, tr.292 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC Câu hỏi Chủ...
 • 133
 • 716
 • 16

Đề cương ôn tập Mac - Lenin

Đề cương ôn tập Mac - Lenin
... trình đấu tranh dựng nước giữ nước B Những nguyên tắc CN Mac Lenin việc giả vấn đề dân tộc: - Vấn đề dân tộc vấn đề chung CM XHCN giải vấn đề dân tộc phải gắn liền với CM vô sản sở CM XHCN, đồng ... mặt: kinh tế, văn hoá, trị, ngôn ngữ - Theo quan điểm CN Mac Lenin giải vấn đề dân tộc phải theo cương lĩnh dân tộc ĐCS dân tộc hoàn toàn bình đẳng, tự liên hiệp công nhân dân tộc, gồm nội dung: ... giai cấp công nhận lãnh đạo thông qua đảng cộng sảo , sở lien minh công nông & đại diện cho lợi ích toàn dân tộc b Những đặc trưng XH XHCN :(6 cái) - Cơ sở vật chất kỹ thuật CNXH đại công nghiệp...
 • 12
 • 140
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÁC LÊNIN HAY

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÁC LÊNIN HAY
... bến cảng, thông tin liên lạc, giáo dục đào tạo, y tế Đồng thời phải quan tâm đến công nghiệp hóa HĐH nông nghiệp kinh tế nông thôn, phát triển toàn diện nông lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp ... đầu sỏ tài * Bọn đầu sỏ tài thực thống trị "chế độ tham dự" với số phiếu khống chế mà chi phối công ty gốc (công ty mẹ) -> chi phối công ty ->chi phối công ty cháu… Như số TB định đầu sỏ tài chi ... nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp đại chưa phát triển, công nhân chuyên nghiệp ít, chưa luyện đại sản xuất, đại công nghiệp, phần đông công nhân xuất thân từ nông dân, tiểu tư...
 • 61
 • 104
 • 0

Tổng hợp câu hỏi ôn tập Mac-Lenin 2

Tổng hợp câu hỏi ôn tập Mac-Lenin 2
... trình lưu thông Do đó, ý kiến nêu hoàn toàn đắn : “Tư xuất từ lưu thông xuất bên lưu thông Nó phải xuất lưu thông đồng thời xuất lưu thông " Câu : 1.Công thức chung tư Trong lưu thông hàng hóa ... lột lao động không công công nhân làm thuê” Mâu thuẫn công thức chung tư bản: - Công thức chung tư bản: T-H-T' (T’ = T + ∆T) Vậy ∆T xuất từ đâu? + Trong lưu thông: Trong lưu thông, dù trao đổi ... đồng bào theo tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo không theo tôn giáo Phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp tôn giáo Động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo chức sắc tôn giáo sống “tốt...
 • 11
 • 132
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN
... chế độ công hữu tư liệu sản xuất, tồn hình thức nhà nước tập thể, không giai cấp đối kháng, không tình trạng áp bóc lột CNXH xây dựng SX đại công nghiệp có trình độ cao CNTB tạo tiền đề vật chất ... cấp công nhân: tập đoàn người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính công nghiệp hóa ngày đại, ngày có trình độ xã hội hóa cao Đây đặc trưng phân biệt người công nhân ... quốc tế sáng Lênin: “Giai cấp công nhân toàn giới liên hiệp lại, giai cấp công nhân dù quốc gia nữa, họ người lao động bị bốc lột lao động thặng dư” Kết luận: - Giai cấp công nhân tập đoàn xã...
 • 14
 • 337
 • 1

giao an vat ly 9 hoc ky I soan chi tiet

giao an vat ly 9 hoc ky I soan chi tiet
... lớp I Tổ chức lớp II Kiểm tra - Phát biểu viết công thức định luật Ôm? - B i tập 2.4 SBT (trang 6) III B i I Cờng độ dòng i n hiệu i n đoạn mạch n i tiếp - GV h i, HS trả l i Nhớ l i kiến thức ... tắc + đoạn dây n i C Hoạt động lớp I Tổ chức lớp II Kiểm tra B i cũ - B i tập 4.1 SBT (trang 7) - B i tập 4.4 SBT (trang 8) III B i I Cờng độ dòng i n hiệu i n GV h i, HS trả l i đoạn mạch song ... trí tiến hành đợc thí nghiệm kiểm tra m i quan hệ i n trở tiết diện dây dẫn - Nêu đợc i n trở dây dẫn có chi u d i làm từ lo i vật liệu tỉ lệ nghịch v i tiết diện dây B - Đồ dùng Đ i v i nhóm...
 • 95
 • 963
 • 4

giao an vat ly 9 ky I soan chi tiet

giao an vat ly 9 ky I soan chi tiet
... lớp I Tổ chức lớp II Kiểm tra - Phát biểu viết công thức định luật Ôm? - B i tập 2.4 SBT (trang 6) III B i I Cờng độ dòng i n hiệu i n đoạn mạch n i tiếp - GV h i, HS trả l i Nhớ l i kiến thức ... tắc + đoạn dây n i C Hoạt động lớp I Tổ chức lớp II Kiểm tra B i cũ - B i tập 4.1 SBT (trang 7) - B i tập 4.4 SBT (trang 8) III B i I Cờng độ dòng i n hiệu i n GV h i, HS trả l i đoạn mạch song ... trí tiến hành đợc thí nghiệm kiểm tra m i quan hệ i n trở tiết diện dây dẫn - Nêu đợc i n trở dây dẫn có chi u d i làm từ lo i vật liệu tỉ lệ nghịch v i tiết diện dây B - Đồ dùng Đ i v i nhóm...
 • 95
 • 664
 • 0

Bai soan chi tiet-Chuong VIII

Bai soan chi tiet-Chuong VIII
... nào?(rêu có thân lúp nhỏ, không phân nhánh, bên có 1túm “rễ”, +Quan sát đối chi u tranh rêu bên mang “lá” nhỏ mọc chi chít) -Phát phận rêu +So sánh đặc điểm cấu tạo rêu với tảo có hoa -Đại diện ... … -GV: liên hệ giá trò thực tế Hoạt động TÌM HIỂU SỰ PHÂN CHIA CÁC NGÀNH THỰC VẬT GV: Nhìn vào sơ đồ sau ta hình dung khái quát phân chia giới TV phát triển -Yêu cầu HS nhắc lại ngành TV học, ... PHÁT TRIỂN CỦA RÊU -Yêu cầu HS quan sát tranh H.38.2 → phân biệt -HS quan sát H.38.2, theo dõi chi tiết phần túi bào tử, đọc ý → trả lời câu hỏi: tranh, trao đổi nhóm, trả lời +Cơ quan sinh sản...
 • 14
 • 667
 • 0

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet
... nở dài sắt làm ray = 12 1 0-6 k-1 ) A l = 3 ,6.1 0-2 m B l = 3 ,6.1 0-3 m C l = 3 ,6.1 0-4 m D -5 l = 3,6 10 m Bài 25 Hai kim loại, Một sắt kẽm 00C có chi u dài nhau, 1000C chi u dài chênh lệch 1mm Cho ... B F = 1 17, 750N C F = 1 177 ,50 N D F = 1 177 5N Bài 27 Một bình thuỷ tinh chứa đầy 50 cm3 thuỷ ngân 180C Biết:Hệ số nở dài thuỷ ngân : = 9.1 0-6 k-1.Hệ số nở khối thuỷ ngân : = 18.1 0-5 k-1 Khi nhiệt ... 4,5.1 0-2 N C Fmax = 4,5.1 0-3 N D Fmax = 4,5.1 0-4 N Bài 38 Để cầu không bị chìm nớc khối lợng phải thoả mãn điều kiện sau đây: A m 4 ,6.1 0-3 kg B m 3 ,6.1 0-3 kg C m 2 ,6.1 0-3 kg D m 1 ,6.1 0-3 kg...
 • 13
 • 721
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
... Đẩy mạnh CNH nông nghiệp nông thôn đồng thời giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân: * CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn: Chuyển dịch mạnh cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn theo hướng ... ngành công nghiệp dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm lao động nông nghiệp *Quy hoạch phát triển nông thôn:Khẩn trương xây dựng quy hoạch phát triển nông thôn, thực chương trình xây dựng nông thôn ... việc làm nông thôn Chú trọng dạy nghề, giải việc làm cho nông dân Chuyển dịch cấu lao động nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ trọng lao động làm nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động làm công nghiệp...
 • 41
 • 2,395
 • 2

Bộ đề ôn thi toán 9 học kỳ i GIẢI CHI TIẾT

Bộ đề ôn thi toán 9 học kỳ i GIẢI CHI TIẾT
... + ID v IC = ID (gt) AC.AD = (AI IC)(AI + ID) = (AI- IC)(AI + IC) = AI2 IC2 Do : IC = ID => OI DC OIA, OIC vuụng ti I AI2 IC2 = AO2 - OI2 OC2 + OI2 = AO2 OB2 = AB2 (Khụng i) K x Ta ... chung ti A, ct DE I Gi M l giao im ca OI v AD, N l giao im ca OI v AE a/ Chng minh I l trung im ca DE b/ Chng minh t giỏc AMIN l hỡnh ch nht.T ú suy h thc IM IO = IN.IO c/ Chng minh OO l tip tuyn ... ICO = CIO (Vỡ CIO cõn ti O) DCI = ICH ẳ CI l phõn giỏc ca DCA Li cú DI l phõn giỏc ca ã ADC (Vỡ DA v DC l hai tip tuyn ca /trũn (O) I l giao im cỏc ng phõn giỏc ca ADC I l tõm ng trũn ni tip ADC...
 • 65
 • 407
 • 0

Xem thêm