Nghiên cứu đáp ứng phổ của bức xạ vũ trụ lên đầu dò nai(tl) 7 62 cm x 7 62 cm bằng mô phỏng geant4

Nghiên cứu cách ứng phó của người bệnh nghiện rượu với những khó khăn trong cuộc sống

Nghiên cứu cách ứng phó của người bệnh nghiện rượu với những khó khăn trong cuộc sống
... 1.3 CÁCH ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI BỆNH NGHIỆN RƯỢU VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG 1.3.1 Cách ứng phó người bệnh nghiện rượu Đối với người bệnh nghiện rượu, họ ứng phó với khó khăn sống nhiều cách ... VỀ CÁCH ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI BỆNH NGHIỆN RƯỢU VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN .17 1.3 CÁCH ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI BỆNH NGHIỆN RƯỢU VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CUỘC ... nghĩ, uống rượu 34 chí tự tử Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, đưa khái niệm cách ứng phó người bệnh nghiện rượu với khó khăn sống sau: Cách ứng phó người bệnh nghiện rượu với khó khăn sống cách thức...
 • 232
 • 346
 • 2

tóm tắt luận án nghiên cứu cách ứng phó của người bệnh nghiện rượu với những khó khăn trong cuộc sống

tóm tắt luận án nghiên cứu cách ứng phó của người bệnh nghiện rượu với những khó khăn trong cuộc sống
... nghiên cứu luận án làm rõ thực trạng cách ứng phó với khó khăn sống NBNR trình điều trị, sống làm việc Đồng thời luận án ba cách ứng phó với khó khăn sống người bệnh nghiện rượu là: ứng phó tập ... Việt Nam Các nghiên cứu cách ứng phó xuất nghiên cứu cách ứng phó người bệnh nghiện rượu với khó khăn sống mảng trống Trong nghiên cứu cách ứng phó, khái quát có ba xu hướng nghiên cứu chủ yếu: ... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁCH ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI BỆNH NGHIỆN RƯỢU VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Những nghiên cứu nước Thuật ngữ ứng phó (coping)...
 • 31
 • 554
 • 1

Nghiên cứuứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ

Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ
... nghiên cứu ứng dụng triển khai kỹ thuật xạ trị JO-IMRT thật có ý nghĩa mặt y tế lẫn kinh tế 30 3.1 Nguyên lý kỹ thuật xạ trị điều biến cƣờng độ IMRT 3.1.1 Kỹ thuật xạ trị IMRT gì? Kỹ thuật xạ ... kỹ thuật xạ trị 3D-CRT điều trị ung thƣ: Trình bày sơ lƣợc cấu tạo, nguyên lý máy gia tốc tuyến tính sử dụng xạ trị, hạn chế kỹ thuật xạ trị 3D-CRT Chƣơng 3: Kỹ thuật xạ trị điều biến cƣờng độ ... biệt phù hợp khối u Hình 2.3: Kỹ thuật xạ trị thông thƣờng 2D (a) kỹ thuật xạ trị 3D-CRT (b) Kỹ thuật xạ trị 3D-CRT kỹ thuật xạ trị So với kỹ thuật xạ trị thông thƣờng 2D trƣớc đây, chùm tia...
 • 87
 • 234
 • 2

[Luận văn]nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của gà tại một số cơ sở chăn nuôi gà giống quốc gia được sử dụng vaccine phòng chống cúm gia cầm h5n1

[Luận văn]nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của gà tại một số cơ sở chăn nuôi gà giống quốc gia được sử dụng vaccine phòng chống cúm gia cầm h5n1
... trình tiêm phòng vaccine cúm gia 53 c m H5N1 cho đàn c a s chăn nuôi gi ng qu c gia năm 2006 - 2007 3.1.3 Công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m c a s chăn 56 nuôi gi ng qu c gia 3.2 K ... th i 79 m sau tiêm vaccine cúm gia c m H5N1 t i s chăn nuôi gi ng qu c gia năm 2006 - 2007 Hình 3.5 So t l b o h c a đàn th i m sau tiêm 82 vaccine cúm gia c m H5N1 t i s chăn nuôi ... HÌNH CHĂN NUÔI GIA C M VÀ K T QU PHÒNG 50 CH NG D CH C A CÁC CƠ S CHĂN NUÔI GÀ GI NG QU C GIA GIAI ĐO N NĂM 2006 - 2007 3.1.1 Đ c m, tình hình chăn nuôi c a s chăn nuôi 50 gi ng qu c gia 3.1.2...
 • 103
 • 481
 • 5

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vacxin newcastle và xây dựng lịch sử dụng vacxin để phòng bệnh

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vacxin newcastle và xây dựng lịch sử dụng vacxin để phòng bệnh
... 4.5 Xây d ng chương trình s d ng vacxin Newcastle cho ñà ñi u châu phi 79 4.5.1 Xây d ng l ch phòng b nh Newcastle cho ñà ñi u Châu Phi 79 4.5.2 K t qu áp d ng l ch s d ng vacxin Newcastle vào ... 2.4.3 Vacxin v n ñ phòng b nh Newcastle 2.4.3.1 Vacxin phòng b nh Newcastle Hi n có nhi u lo i vacxin ñ phòng b nh Newcastle, vacxin ñư c chia làm lo i ñó vacxin vô ho t vacxin c ñ c * Vacxin ... ch c a ñà ñi u Châu Phi sau s d ng vacxin Newcastle, ñưa ñư c l ch s d ng vacxin thích h p ñ phòng b nh Newcastle cho ñà ñi u Châu Phi ñi u ki n Vi t Nam 1.3 Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A...
 • 101
 • 324
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu đáp ứng quá độ mạch điều khiển tốc độ của tơ thủy lực ROCKFORD ILLINOI S16Z3 khi ứng dụng bộ chuyển đổi số LAB- PC+ và Van servo BD90 ppt

Tài liệu Nghiên cứu đáp ứng quá độ mạch điều khiển tốc độ của mô tơ thủy lực ROCKFORD ILLINOI S16Z3 khi ứng dụng bộ chuyển đổi số LAB- PC+ và Van servo BD90 ppt
... (9) - Hệ số khuyếch đại cum m thủy lực- tải - Hằng số thời gian m thủy lực- tải - Tần số dao động riêng m thủy lực- tải - Hệ số tắt dần m thủy lực- tải - Độ cứng cụm m thủy lực- tải ... Cqđ (12) - Hệ số khuyếch đại cụm van- m thủy lực- tải - Tần số dao động riêng cum van- m thủy lực- tải - Hệ số tắt dần cụm van- m thủy lực- tải - Độ cứng cụm van- m thủy lực- tải Qua phân ... KA U E Hình hình điều khi n tốc độ m thủy lực Trong : 1- Van servo; 2- M thuỷ lực; 3- Mômen quán tính khối lợng quy đổi; 4- Tốc kế; 5- Bộ khuếch đại van Phơng trình cân mômen : Phơng...
 • 6
 • 472
 • 2

Báo cáo " NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CHUỘT Babl/C VỚI KHÁNG NGUYÊN TIÊN MAO CỦA VI KHUẨN " pot

Báo cáo
... Trần Thị Hạnh, Tô Long Thành, Lê Văn Nh-ơng, (2009), Nghiên cứu chế tạo lựa chọn kháng nguyên vi khuẩn E.coli O157:H7 phục vụ thiết lập phản ứng ELISA, Tp KHKT Thỳ y, 6, s 5/ 2009, Tr 11-15 Robinson, ... chỳng tụi thc hin gõy ỏp ng dch cho chut vi khỏng nguyờn tiờn mao ca vi khun E.coli O157:H7 theo ng phỳc mc Chỳng tụi ó s dng nng khỏng nguyờn tiờn mao ca vi khun E.coli O157:H7 tiờm vo xoang ... dch c s (MDCS): tiêm 0,5ml kháng nguyên FCA/con chut - Gõy dch th cp: + Lần 1: 10 ngày sau MDCS, tiêm 0,5ml khỏng nguyờn FIA /chuột Sau 10 ngày, lấy máu kiểm tra hiệu giá kháng thể (HGKT) + Lần 2:...
 • 7
 • 272
 • 0

Báo cáo " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CHỐNG BỆNH GUMBORO CỦA GÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG VACXIN ĐƠN GIÁ VÀ ĐA GIÁ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG " docx

Báo cáo
... Trần Văn Tuyến, Tạ Ngọc Sính (1999), Một số kết nghiên cứu kháng thể kháng virus Gumboro gia cầm, Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y 1998 1999, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Bi-yingzuo Zhou-Jiao, ... huyt ca g cỏc lụ thớ nghim bng phn ng ELISA 2500 2000 A Hiu giỏ 1500 C B D 1000 E 500 ngy 14 ngy 21 ngy 28 ngy 35 ngy 42 ngy Ngy tui 3.3 Kt qu cụng cng c g cỏc lụ thớ nghim Vo thi im 42 ngy tui, ... dch chng bnh Gumboro ca g c s dng vacxin n giỏ hay a giỏ sn xut ti XNTTYT - G c s dng ln vacxin Gumboro, hiu giỏ t cao nht 28 ngy tui (914,2313,78 vacxin n giỏ v 823,2515,56 vacxin a giỏ)...
 • 6
 • 552
 • 2

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá chẽm con (Lates calcarifer Bloch, 1790) đối với vi khuẩn Streptococcus iniae

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá chẽm con (Lates calcarifer Bloch, 1790) đối với vi khuẩn Streptococcus iniae
... chủng vi khuẩn gây bệnh phân lập 62 3.2 ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ CHẼM ĐỐI VỚI VI KHUẨN S iniae 64 3.2.1 Đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae bất hoạt ảnh hưởng β-glucan đến đáp ... không đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae Đánh giá hiệu vi c sử dụng vi khuẩn bất hoạt phòng bệnh S iniae gây chẽm Nghiên cứu hình thành phát ... nhiễm vi khuẩn Streptococcus iniae vào chẽm 38 2.4.1.5 Tính tương đồng kháng nguyên chủng phân lập 39 2.4.2 Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch chẽm vi khuẩn S iniae 41 2.4.2.1 Đáp ứng miễn dịch không...
 • 144
 • 559
 • 2

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá mú chấm cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) nuôi tại Khánh Hòa đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá mú chấm cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) nuôi tại Khánh Hòa đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus
... THANH THÙY NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở CÁ MÚ CHẤM CAM (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) NUÔI TẠI KHÁNH HÒA ĐỐI VỚI VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP KHÁNH HÒA - 2014 ... thể chấm cam chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus bất hoạt formalin FIA .88 v 3.3.3 Đáp ứng miễn dịch dịch thể khả kháng bệnh chấm cam sau gây miễn dịch vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus ... chấm cam (Epinephelus coioides Hamilton ,1822) nuôi Khánh Hòa vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus đƣợc thực Mục tiêu nghiên cứu đề tài làm rõ đặc điểm đáp ứng miễn dịch (ĐƢMD) chấm cam...
 • 139
 • 468
 • 1

Kết quả nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vaccine newcastle và xây dựng sử dụng vaccine để phòng bệnh

Kết quả nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vaccine newcastle và xây dựng sử dụng vaccine để phòng bệnh
... jishan, sử dụng liều gà lần cho đà điểu con, theo kết nghiên cứu liều vaccin sử dụng lần cần sử dụng gấp 5liều gà(5 giọt) đủ cho đáp ứng miễn dịch tốt tương đương với sử dụng liều Cũng từ kết sở ... 10,00 ±0,52 (p...
 • 19
 • 393
 • 0

kết quả nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vaccine newcastle và xây dựng sử dụng vaccine để phòng bệnh

kết quả nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vaccine newcastle và xây dựng sử dụng vaccine để phòng bệnh
... jishan, sử dụng liều gà lần cho đà điểu con, theo kết nghiên cứu liều vaccin sử dụng lần cần sử dụng gấp 5liều gà(5 giọt) đủ cho đáp ứng miễn dịch tốt tương đương với sử dụng liều Cũng từ kết sở ... 10,00 ±0,52 (p...
 • 19
 • 367
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "SO SÁNH BỨC XẠ CỦA BỒ HÓNG TRONG NGỌN LỬA DIESEL CHO BỞI HÌNH VÀ THỰC NGHIỆM" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... x(m) Hình So sánh nồng độ bồ hóng cho hình thực nghiệm (Re=31.020) Hình So sánh nồng độ bồ hóng cho hình thực nghiệm (Re=23.180) p=110bar Cường độ xạ( kW/m2) Hình hình giới thiệu kết so sánh ... cực đại, nồng độ bồ hóng cho hình giảm nhanh nồng độ bồ hóng cho thực nghiệm Theo lý thuyết tạo bồ hóng theo hình Tesner-Magnussen, tốc độ hình thành bồ hóng phụ thuộc vào 0,4 p=100bar ... 0,8 Hình So sánh cường độ xạ lửa khuếch tán khí cho hình thực nghiệm nhiệt độ nồng độ nhiên liệu Ở phần đuôi lửa, nhiệt độ cho thực nghiệm cao nhiệt độ cho hình tốc độ cháy bồ hóng thực...
 • 8
 • 224
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá chẽm con (lates calcarifer bloch, 1790) đối với vi khuẩn streptococcus iniae

tóm tắt luận án nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá chẽm con (lates calcarifer bloch, 1790) đối với vi khuẩn streptococcus iniae
... không đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae Đánh giá hiệu vi c sử dụng vi khuẩn bất hoạt phòng bệnh S iniae gây chẽm Nghiên cứu hình thành phát ... khuẩn S iniae VN091211R làm nguyên liệu để sản xuất bacterin lựa chọn tốt 3.2 ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ CHẼM ĐỐI VỚI VI KHUẨN S iniae 3.2.1 Đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae ... ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN Streptococcus iniae PHÂN LẬP TỪ CÁ CHẼM 3.1.1 Phân lập vi khuẩn S iniae từ chẽm nuôi Khánh Hòa 3.1.1.1 Tình hình dịch bệnh S iniae gây chẽm nuôi Khánh Hòa...
 • 27
 • 275
 • 0

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch chống bệnh newcastle của gà hậu bị (1-19 tuần tuổi) với hai loại vacxin vô hoạt nhũ dầu và newcastle hệ 1

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch chống bệnh newcastle của gà hậu bị (1-19 tuần tuổi) với hai loại vacxin vô hoạt nhũ dầu và newcastle hệ 1
... ng 10 25 25 25 1/ 1/ 25 25 25 25 25 25 25 (-) (+) 25 50 25 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ Hi u giá virus ðC 1/ Nguyên li u Nư c sinh lý (µl) Huy t (µl) ðC 16 32 64 12 8 256 512 10 24 Kháng nguyên Newcastle ... Gi ng 10 25 25 25 ðC ðC (-) (+) Nguyên li u Nư c sinh lý (µl) Kháng nguyên Newcastle (µl) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ Hi u giá virus 25 1/ 1/ 1/ 16 32 64 12 8 256 512 10 24 H ... Móng, Mía 11 87 48 4,05 95,95 T ng 9 011 3 51 2 011 Lương Phư ng 3524 13 7 3,90 96 ,10 Ri 18 65 52 2,80 97,20 Vp2 13 35 60 4,50 95,50 Sasso 14 57 57 3,92 96,08 H , Móng, Mía 11 23 35 3,22 96,88 9304 3 41 2009...
 • 86
 • 412
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của bức xạnghiên cứu đáp ứng miễn dịch in vitro với kháng nguyên vi khuẩn lao esat6 cfp10 tb7 7 ở bệnh nhân lao phổi và người nhà tiếp xúc tại tỉnh bình địnhnghien cuu va ung dung cua mang khong dayảnh hưởng của bức xạ ion hóa lên cơ thể con ngườinghiên cứu sự ổn định của công trình bảo vệ bờ biển do ảnh hưởng của tải trọng độngnghiên cứu sự tạo phức của bi iii với 4 2 pyridilazo rezocxin par và axit axetic trong dung dịch nước bằng phương pháp trắc quangtác dụng của bức xạ ion hoá lên cơ thể sốngnghiên cứu về ảnh hưởng của các nhân tố khoáng lên sinh trưởng cây con giaiđoạn vườn ươmiii tác hại của bức xạ ion hóa lên cơ thể con ngườicơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa lên con ngườibức xạ vũ trụbức xạ vũ trụ là gìtìm kiếm đơn cực từ trong các bức xạ vũ trụxác định đặc trưng của bức xạ photon và electron phát ra từ máy gia tốc electron và ứng dụng trong nghiên cứu quang hạt nhânứng dụng mô hình dpsir trong nghiên cứu chỉ thị môi trường tại xã trung thành huyện phổ yên tỉnh thái nguyênPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học