Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào thơ mới (nguyễn bính, anh thơ, đoàn văn cừ)

Vai trò của văn học dân gian trong sáng tác của một số nhà văn hiện đại dấu ấn của truyện cổ dân gian trong một số tác giả, tác phẩm tự sự Việt Nam sau 1945

Vai trò của văn học dân gian trong sáng tác của một số nhà văn hiện đại dấu ấn của truyện cổ dân gian trong một số tác giả, tác phẩm tự sự Việt Nam sau 1945
... hội Vai trò truyện cổ dân gian trình hình thành phát triển 36 văn học 2.1 Vai trò truyện cổ dân gian hình thành 37 phát triển thể loại tự văn học Việt Nam 2.2 Truyện cổ dân gian dấu ấn sáng ... Vai trò truyện cổ dân gian đời sống văn hóa, xã hội văn học Chương II: Truyện cổ dân gian số hình thức mô phỏng, phát triển cốt truyện văn học giai đoạn trước 1975 Chương III: Truyện cổ dân gian ... 41 văn xuôi tự từ 1945 đến Chương II: truyện cổ dân gian số hình thức 56 mô phỏng, phát triển cốt truyện văn học việt nam giai đoạn trước 1975 Nhà văn viết truyện cổ tích 1.1 Cổ tích dân gian cổ...
 • 180
 • 1,605
 • 2

Dấu ấn văn xuôi Nga thế kỉ XIX trong sáng tác của một số nhà văn Việt Nam pptx

Dấu ấn văn xuôi Nga thế kỉ XIX trong sáng tác của một số nhà văn Việt Nam pptx
... sở thích riêng nhà văn Vì vậy, thấy sáng tác nhà văn Việt Nam chỗ chịu ảnh hưởng tác giả này, chỗ chịu ảnh hưởng tác giả khác Trên chung ảnh hưởng văn học nước đến văn học Việt Nam giai đoạn này, ... cho thật cụ thể đâu ảnh hưởng văn học Pháp, đâu ảnh hưởng văn học Nga nhà văn Việt Nam việc không dễ dàng, văn học nước đến Việt Nam giai đoạn mạnh Nền văn học Việt Nam, tìm hướng đi, bắt gặp đường ... ông sáng tạo có cử xa lạ"(2) Vượt qua giai đoạn mô phỏng, nhà văn Việt Nam sáng tạo văn xuôi phong phú, đại Hướng tới văn học Nga, họ tiếp nhận quan niệm văn học, lí tưởng người văn học số thủ...
 • 5
 • 435
 • 3

Dấu ấn văn xuôi Nga thế kỉ XIX trong sáng tác của một số nhà văn Việt Nam pps

Dấu ấn văn xuôi Nga thế kỉ XIX trong sáng tác của một số nhà văn Việt Nam pps
... hưởng văn học Nga văn học Việt Nam giai đoạn đa dạng, sâu sắc Trên thực tế, qua phát biểu nhà văn, văn học Nga trở thành người bạn tri âm lớn văn học Việt Nam, tác động rõ rệt đến nhà văn Việt Nam ... thành công nhà văn Việt Namkhi tiếp cận văn học Nga kỷ XIX phụ thuộc vào điều kiện tiếp cận tài nhà văn Ảnh hưởng văn xuôi Nga kỉ XIX tiếp tục phát huy hành trình đại hoá văn học Việt Nam giai ... Hiển, Nam Cao Nhà văn say mê ý đến tính toàn nhân loại văn học Nga Nhà văn khác ý đến tầm khái quát chi tiết tưởng nhỏ nhặt, v.v… Nếu ví văn xuôi Nga kỉ XIX gương ảnh hưởng đến nhà văn Việt Nam...
 • 7
 • 523
 • 5

Dấu ấn văn xuôi Nga thế kỉ XIX trong sáng tác của một số nhà văn Việt Nam docx

Dấu ấn văn xuôi Nga thế kỉ XIX trong sáng tác của một số nhà văn Việt Nam docx
... nhân vật biến cố vĩ đại thời đời sống văn hoá rộng lớn chưa thể có sáng tác Hoàng Đạo Nội dung nhân đạo sáng tác Tolstoi tỏa ánh sáng kì diệu đến Nguyên Hồng Nhà văn nhớ lại rung động buổi đầu ... liên tưởng bạn đọc hai tác phẩm Tuy nhiên, vấn đề đặt truyện lại khác Điều cho thấy nhà văn Việt Nam chịu ảnh hưởng kiểu đề tài hay kiểu nhân vật văn học Nga có tiếp biến sáng tạo để xây dựng nhân ... dượt sáng tác (13) Đây cách tiếp nhận Những điều nhà văn đọc tác giả khác trở thành vốn kiến thức riêng, huy động trình sáng tác ngẫu nhiên điều Bùi Hiển viết nhiều tương đồng với mẫu có Trong số...
 • 6
 • 362
 • 1

bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tác của cao duy sơn

bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tác của cao duy sơn
... VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC NHÀ VĂN CAO DUY SƠN TRONG DÒNG CHẢY CỦA VĂN HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM HIỆN - ĐƢƠNG ĐẠI 1.1 Một số vấn đề lí thuyết sắc văn hóa dân tộc 1.1.1 Khái niệm sắc văn hóa ... rộng sắc mình” Giá trị dân tộc, sắc Do đó, nghiên cứu sắc dân tộc dân tộc góp phần khẳng định trường tồn dân tộc giao lưu văn hóa [56,25] 1.1.2 Bản sắc văn hóa dân tộc sáng tác văn học Văn học ... HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM HIỆN - ĐƢƠNG ĐẠI 1.1 Một số vấn đề lí thuyết sắc văn hóa dân tộc 1.1.1 Khái niệm sắc văn hóa dân tộc 1.1.2 Bản sắc văn hóa dân tộc sáng tác văn...
 • 119
 • 733
 • 4

Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi việt nam đương đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu)

Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi việt nam đương đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu)
... cứu vấn đề phái tính nữ quyền văn xuôi Việt Nam đương đại Chương 2: Vấn đề phái tính âm hưởng nữ quyền văn học truyền thống Chương 3: Ý thức phái tính âm hưởng nữ quyền văn xuôi số tác giả nữ tiêu ... LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THANH XUÂN VẤN ĐỀ PHÁI TÍNH VÀ ÂM HƯỞNG NỮ QUYỀN TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI (QUA SÁNG TÁC CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN NỮ TIÊU BIỂU) ... cứu phái tính nữ quyền giới Việt Nam ……….15 1.2.1 Vấn đề phái tính nữ quyền nước ngoài……… .15 1.2.2 Vấn đề phái tính nữ quyền Việt Nam ……………………………… …….20 Chương 2: VẤN ĐỀ PHÁI TÍNH VÀ NỮ QUYỀN...
 • 164
 • 1,829
 • 35

VẤN ĐỀ PHÁI TÍNH VÀ ÂM HƢỞNG NỮ QUYỀN TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI (QUA SÁNG TÁC CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN NỮ TIÊU BIỂU)

VẤN ĐỀ PHÁI TÍNH VÀ ÂM HƢỞNG NỮ QUYỀN TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI (QUA SÁNG TÁC CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN NỮ TIÊU BIỂU)
... LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THANH XUÂN VẤN ĐỀ PHÁI TÍNH VÀ ÂM HƢỞNG NỮ QUYỀN TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI (QUA SÁNG TÁC CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN NỮ TIÊU BIỂU) ... cứu vấn đề phái tính nữ quyền văn xuôi Việt Nam đương đại Chương 2: Vấn đề phái tính âm hưởng nữ quyền văn học truyền thống Chương 3: Ý thức phái tính âm hưởng nữ quyền văn xuôi số tác giả nữ tiêu ... cứu phái tính nữ quyền giới Việt Nam ……….15 1.2.1 Vấn đề phái tính nữ quyền nước ngoài……… .15 1.2.2 Vấn đề phái tính nữ quyền Việt Nam ……………………………… …….20 Chƣơng 2: VẤN ĐỀ PHÁI TÍNH VÀ NỮ QUYỀN...
 • 10
 • 445
 • 0

Thành ngữ tiếng Việt cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX qua sáng tác của một số nhà văn Nam Bộ tiêu biểu

Thành ngữ tiếng Việt cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX qua sáng tác của một số nhà văn Nam Bộ tiêu biểu
... thuyết nhà văn Nam Bộ giai đoạn từ cuối XIX đến đầu XX Đặc điểm cách sử dụng thành ngữ số nhà văn Nam Bộ giai đoạn cuối XIX đầu XX Qua thống kê truyện ngắn tiểu thuyết nhà văn Nam Bộ cuối kỷ XIX đầu ... Nước ngoài, Tập 30, Số (2014) 10-18 13 Bảng Số lượng tỷ lệ thành ngữ biến dạng so với thành ngữ nguyên dạng nhà văn tiêu biểu cuối XIX đến đầu XX Tổng số thành ngữ Số lượng thành ngữ biến dạng Tỷ ... sử dụng thành ngữ nhà văn đại thể nội dung ý nghĩa thành ngữ xuất thành trường Các nhà văn Nam Bộ giai đoạn cuối XIX đầu XX vận dụng thành ngữ câu văn miêu tả, lời nhân vật, với tần số lặp lại...
 • 9
 • 208
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp đề tài VĂN HÓA NAM BỘ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH

Khóa luận tốt nghiệp đề tài VĂN HÓA NAM BỘ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH
... văn hóa người dân Nam Bộ sáng tác Nguyễn Nhật Ánh Chương 3: Nghệ thuật biểu đặc điểm văn hóa sáng tác Nguyễn Nhật Ánh Chương Văn xuôi Nguyễn Nhật Ánh mạch nguồn văn hóa Nam Bộ 1.1 Khái niệm văn ... giá trị văn hóa phản ánh sống người cách chân thực, khách quan Qua sáng tác Nguyễn Nhật Ánh đưa bạn đọc đến nhìn văn hóa Nam Bộ Nghiên cứu đề tài: Văn hóa Nam Bộ sáng tác Nguyễn Nhật Ánh góp ... văn hóa 1.2 Mối quan hệ văn hóa văn học 1.3 Khát quát đặc điểm văn hóa Nam Bộ 1.4 Khái quát đời nghiệp Nguyễn Nhật Ánh CHƯƠNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN NAM BỘ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NHẬT...
 • 14
 • 616
 • 2

Giá trị văn hóa của một số nhà thờ công giáo hải phòng định hướng khai thác phát triển du lịch

Giá trị văn hóa của một số nhà thờ công giáo hải phòng  định hướng khai thác phát triển du lịch
... giáo Hải Phòng Chương 3: Định hướng giải pháp khai thác phát triển du lịch số nhà thờ Công giáo Hải Phòng Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Trang - Lớp VH1102 Giá trị văn hoá số nhà thờ Công giáo Hải Phòng ... Giá trị văn hoá số nhà thờ Công giáo Hải Phòng - Định hướng khai thác phát triển du lịch Trên địa bàn thành phố Hải Phòng lưu giữ nhiều công trình kiến trúc liên quan tới Công Giáo nhà thờ, nhà ... để phát triển chương chương sau Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Trang - Lớp VH1102 36 Giá trị văn hoá số nhà thờ Công giáo Hải Phòng - Định hướng khai thác phát triển du lịch CHƢƠNG NHÀ THỜ CÔNG GIÁO...
 • 146
 • 743
 • 1

Không gian nghệ thuật thơ mới 1932 1945 qua sáng tác của một số tác gải tiêu biểu

Không gian nghệ thuật thơ mới 1932  1945 qua sáng tác của một số tác gải tiêu biểu
... thống thi pháp Thơ Mô tả khái quát so sánh không gian nghệ thuật Thơ với không gian nghệ thuật thơ Trung đại Vận dụng lý thuyết không gian nghệ thuật vào không gian nghệ thuật Thơ 1932- 1945 để có ... bật không gian nghệ thuật Thơ 1932- 1945 Chương Không gian nghệ thuật Thế Lữ, Huy Cận Chương Không gian nghệ thuật Nguyễn Bính, Xuân Diệu 8 Chương NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT ... 19321 945 để tìm mẫu số chung không gian nghệ thuật Thơ 3.2 Đối tượng Qua phân tích tác phẩm số tác giả tiêu biểu phong trào Thơ để khái quát đặc điểm không gian nghệ thuật Thơ mới, từ làm tiền đề...
 • 100
 • 1,129
 • 4

Chủ đề tình yêu và hạnh phúc gia đình trong truyện ngắn của một số cây bút nữ việt nam đương đại

Chủ đề tình yêu và hạnh phúc gia đình trong truyện ngắn của một số cây bút nữ việt nam đương đại
... nhà văn nữ cho văn xuôi Việt Nam sau đổi việc thể chủ đề tình yêu hạnh phúc gia đình - Những vấn đề lớn tình yêu hạnh phúc gia đình đợc đặt sáng tác nhà văn nữ Việt Nam sau đổi - Một số nét độc ... văn nữ cho văn xuôi Việt Nam sau đổi việc thể chủ đề tình yêu hạnh phúc gia đình Chơng 2: Những vấn đề lớn tình yêu hạnh phúc gia đình đợc đặt sáng tác nhà vắn nữ Việt Nam sau đổi Chơng 3: Một số ... nữ việc thể tình yêu hạnh phúc gia đình 15 Chơng 2: Những vấn đề lớn tình yêu hạnh phúc gia đình đợc đặt sáng tác nhà văn nữ Việt Nam sau đổi 17 2.1 Bi kịch tình yêu hạnh phúc gia đình hậu chiến...
 • 65
 • 750
 • 1

Vấn đề gia đình trong truyện ngắn của một số nhà văn nữ thời kì đổi mới

Vấn đề gia đình trong truyện ngắn của một số nhà văn nữ thời kì đổi mới
... đổi văn xuôi thời đổi 12 Chương GIA ĐÌNH - MỐI QUAN TÂM CỦA CÁC NHÀ VĂN NỮ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 1.1 Vấn đề gia đình văn học trước sau thời kỳ đổi 1.1.1 Vấn đề gia đình văn học trước thời kỳ đổi ... biệt truyện ngắn bút nữ Trên lý khiến chọn đề tài Vấn đề gia đình truyện ngắn số nhà văn nữ thời kỳ đổi mới Lịch sử vấn đề 2.1 Nghiên cứu chung truyện ngắn sau 1975 Trước tìm hiểu vấn đề gia đình ... BẢN CỦA VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG TRUYỆN NGẮN CÁC NHÀ VĂN NỮ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.1 Bi kịch hôn nhân - gia đình Từ sau thời đổi 1986, văn học mở rộng tầm nhìn, với “cởi trói” cho nhà văn vấn đề liên...
 • 118
 • 932
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của văn hóa dân gian trong thơ nguyễn duyvăn hóa dân gian trong văn xuôi đương đại việt namnét đẹp văn hóa dân tộc thời hiện đại trong sáng tác của nguyễn tuânyếu tố trào phúng trong sáng tác của hồ anh tháia nhận xét về chương trình văn học dân gian trong trường trung học cơ sởkhông gian nghệ thuật trong sáng tác của nam caođề tài nông thôn trong sáng tác của nhà văn nguyễn hữu nhàncảm hứng nhân đạo trong sáng tác của nhà văn nguyên hồngtinh yeu trong sang tac cua pham thi hoaitinh yeu trong sang tac cua chu nghia hau hien dainêu các đề tài chính trong sáng tác của nam cao trước cách mạng tháng tám văn mẫucon người cá nhân trong sáng tác của tự lực văn đoànkhông gian nghệ thuật trong sáng tác của franz kafka 1 doctinh yeu trong sang tac cua nguyen thi thu huesự tha hóa của con người tư sản trong sáng tác của nam cao trước 1945chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP