Giáo án hai buổingày lớp 6

giao an hai buoi lop 1 tuan 8

giao an hai buoi lop 1 tuan 8
... Nhận xét Bài 5: GV nêu yêu cầu - Treo tranh a), gợi ý HS q/s tranh - Tính 1+ 1=2 1+ 2=3 1+ 3=4 1+ 4=5 2 +1= 3 2+2=4 2+3=5 3 +1= 4 3+2=5 4 +1= 5 2+3 = 3+2 4 +1 = 1+ 4 - HS: Khi đổi chỗ số phép cộng kết không ... + + + 1 5 5 - Tính 2 +1+ 1 = 1+ 2 +1 = 3 +1+ 1=5 1+ 3 +1= 5 1+ 2+2=5 2+2 +1= 5 - HS: Phải thực phép tính 3+2, sau so sánh, điền dấu - HS nhẩm, nêu: 3+2=5 - HS: điền dấu = vào chỗ chấm - HS làm > 2 +1 2+3 ... Bài 1: Tính 2 - Gọi HS lên bảng làm , lớp làm + + + + + vào bảng - GV nhận xét , chỉnh sửa cho HS 5 3 +1+ 1=5 1+ 2+2=5 b Bài 2: Tính 1+ 3 +1= 5 2 +1+ 2=5 - Yêu cầu HS làm vào , đổi 1+ 1 +1= 3 2+2 +1= 5 cho...
 • 44
 • 256
 • 2

giao an hai buoi lop 5 tuan 32 -2011

giao an hai buoi lop 5 tuan 32 -2011
... giấiy nháp khoanh vào đáp án chọn - Gọi HS nhận xét làm bạn bảng, sau GV nhận xét cho điểm HS - Nêu cách tìm tỉ số hai số 15 : 50 = 0,3 281,6 : 8= 35, 2 912,8 : 28 = 32, 6 300,72 : 53 ,7 = 5, 6 0,162 ... sinh làm bảng → 15 32 phút sửa bảng 14giờ26phút 13giờ86phút - Giáo viên chốt cách làm bài: đặt thẳng – 5giờ42phút – 5giờ42phút cột 8giờ44phút - Lưu ý học sinh: tổng mối quan b/ 5, 4 hệ phải đổi ... chuyển dộng Giải: Ôtô hết quãng đường 8gi 56 phút – 6giờ15phút – 25phút = 16 phút = 34 (giờ)ø 15 Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng 45 × 34 = 102km 15 Đáp số: 102 km Tập làm văn Trả văn tả vật...
 • 29
 • 83
 • 0

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Hai anh em

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Hai anh em
... - GV theo dõi nhận xét sửa chữa + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi nhóm HS lên bảng Mỗi nhóm HS - Kết luận đáp án 3’ Họat động : Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - HS làm vào ... động : Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - HS làm vào giấy nháp HS lên bảng làm - HS đọc - Các nhóm làm phút, đội nhanh thắng IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 864
 • 1

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần hai

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần hai
... đọc kỹ yêu cầu 5’ Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò - GV Nhận xét tiết học - Về nhà học thuộc bảng chia Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết - HS đọc kỹ yêu cầu lên bảng làm IV./ RÚT KINH ... Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết ...
 • 3
 • 5,051
 • 34

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Hai anh em

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Hai anh em
... bằng, kỳ lạ c Đọc đoạn nhóm: - Yêu cầu HS đọc theo nhóm tổ chức thi đọc nhóm d Đọc đồng : - HS dùng bút chì gạch vào sách - HS nối tiếp đọc - HS sinh hoạt nhóm Chú ý giúp đỡ bạn đọc yếu - Đại diện ... : Luyện đọc lại Mục tiêu : Giúp HS đọc phân biệt lời kể suy nghó người anh người em - Cách tiến hành : Tổ chức cho HS thi đọc suy nghó người anh người em Chú ý HS trung bình yếu - GV lớp bình ... chọn nhóm đọc hay 5’ Hoạt động : Củng cố – dặn dò - Yêu cầu HS nêu ý nghóa câu chuyện - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà đọc lại truyện 20 - HS đọc, trả lời câu hỏi theo yêu cầu giáo viên - HS thảo...
 • 3
 • 2,612
 • 14

Giáo án Kỹ thuật - Lớp 4 - Tuần 3 - Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

Giáo án Kỹ thuật - Lớp 4 - Tuần 3 - Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
... dẫn - GV nhận xét thao tác chưa uốn nắn - HS đọc hgi nhớ - HS tập khâu vào kim, vê nút tập khâu ghép mép vải mũi khâu thường 2’ III Củng cố – Dặn dò: - Chuẩn bò bài: khâu ghép hai mép vải mũi khâu ... - p mặt phải hai mảnh vải vào xếp mép vải khâu lược - Sau lần rút kim, kép cần vuốt mũi khâu theo chiều từ phải sang trái cho đường khâu thật phẳng - 1, HS lên bảng thực ... mép vải mũi khâu thường 2’ III Củng cố – Dặn dò: - Chuẩn bò bài: khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường ...
 • 2
 • 1,366
 • 10

giao an hai lop 1 chuan ...

giao an hai lop 1 chuan ...
... thnh tranh Nhiều bạn đ say m đề ti ny v vẽ tranh đẹp Chng ta cng xem tranh cc bạn 1- Hoạt động: Xem tranh: - GV treo tranh cĩ chủ đề vui chiơ ởp tập vẽ để hs quan st v đặt cu hỏi: - Hs quan st ... vừa học âm ? TIẾT 1. Ổn định 2.KTBC Các em vừa học âm ? GV lại bảng cho HS đọc 3.Luyện tập *Luyện nói -Trong trang sách có tranh ? -Mỗi tranh nói loài ? -Các bạn nhỏ tranh đanh làm ? Giáo án lớp ... lên chạm đường kẻ ngang kéo thẳng đường kẻ ngang -Nét khuyết dưới: Đặt phấn đường kẻ ngang trên, kéo thẳng xuống chạm đường kẻ ngang lượn cong sang trái, đưa tiếp nét bút sang phải GV cho HS viết...
 • 26
 • 223
 • 0

GIÁO ÁN HAI BUỔI TUẦN 8 LỚP 1

GIÁO ÁN HAI BUỔI TUẦN 8 LỚP 1
... Tính 1+ 1=2 1+ 2=3 1+ 3=4 1+ 4=5 2 +1= 3 2+2=4 2+3=5 3 +1= 4 3+2=5 4 +1= 5 2+3 = 3+2 4 +1 = 1+ 4 - HS: Khi đổi chỗ số phép cộng kết không thay đổi - HS đọc ĐT - Tính + + + + + + 1 5 5 - Tính 2 +1+ 1 = 1+ 2 +1 = ... 1+ 2 +1 = 3 +1+ 1=5 1+ 3 +1= 5 1+ 2+2=5 2+2 +1= 5 - HS: Phải thực phép tính 3+2, sau so sánh, điền dấu - HS nhẩm, nêu: 3+2=5 - HS: điền dấu = vào chỗ chấm - HS làm > 2 +1 2+3 = 3+2 < 2+3 1+ 4 = 4 +1 - Viết ... đọc cn- nhóm lớp cộng phạm vi , a Bài 1: Tính 2 - Gọi HS lên bảng làm , lớp làm + + + + + vào bảng - GV nhận xét , chỉnh sửa cho HS 5 3 +1+ 1=5 1+ 2+2=5 b Bài 2: Tính 1+ 3 +1= 5 2 +1+ 2=5 - Yêu cầu...
 • 44
 • 346
 • 0

Giao an tuan 10 lop 5 hai buoi theo chuan kien thuc ki nang

Giao an tuan 10 lop 5 hai buoi theo chuan kien thuc ki nang
... HS làm giấy ki m tra Đề Phần 1: Khoanh vào chữ trớc câu trả lời Trong số : 51 2,34 ; 432, 15 ; 2 35, 41 ; 423 ,51 số có chữ số hàng phần trăm là: A 51 2,34 B 432, 15 C 2 35, 41 D 423 ,51 Viết 10 dới dạng ... vuông 9cm2 58 mm2 = 15cm2 mm2 = ; 48 mm2 = Bài 2: Khoanh vào chữ trớc câu trả lời đúng: 1m2 25 cm2 = .cm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 1 25 B 102 5 C 1 250 0 D 10 0 25 Bài 3: ... 0,03 C 30,0 D 0,3 Số bé số: 8, 25 ; 7 ,54 ; 6,99 ; 6,89 là: A 8, 25 B 7 ,54 C 6,99 D 6,89 2, 05 = m Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 250 00 B 20 050 C 20 50 0 D 20 0 05 Phần 2: Viết số thập phân...
 • 21
 • 417
 • 0

Giao an tuan 15 lop 5 - hai buoi - chuan KTKN

Giao an tuan 15 lop 5 - hai buoi - chuan KTKN
... 0 ,52 5) Số HS nữ : 3 15 - Nhân với 100 chia cho 100 HD HS làm theo yc, cách viết (0 ,52 5 ì 100 : 100 = 52 ,5 : 100 = 52 ,5% ) - Nhận xét chốt lại bớc - HS nêu lại hai bớc + Chia 3 15 cho 600 *áp dụng ... - VD1: HS nêu lại VD1, làm theo YC GV trăm hai số 3 15 600 - Viết tỉ số số HS nữ số HS toàn trờng: - GV đọc VD, ghi tóm tắt ( 3 15 : 600) Số HS toàn trờng: 600 - Thực phép chia( 3 15 : 600 = 0 ,52 5) ... trắc nghiệm tập trang 72) Nguyễn Thái Kết - Tiểu học Lãng Sơn - Giáo án lớp 5A - năm học: 2010 - 2011 - - GV thu số chấm nhận xét Củng cố - dặn dò - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết tập...
 • 27
 • 645
 • 5

giao an tuan 18-lop 1( ca buoi hai)

giao an tuan 18-lop 1( ca buoi hai)
... vỊ cc sèng xung quanh ta H§1: Tham quan H§ sinh sèng cđa nh©n d©n khu vùc xung quanh trêng Bíc 1: GV giao nhiƯm vơ quan s¸t - NhËn xÐt vỊ quang c¶nh trªn ®êng - NhËn xÐt vỊ quang c¶nh hai bªn ... nhân 10 em – đồng thanh) Nhận xét tranh Tìm tiếng có vần vừa học Đọc (cánhân – đồng thanh) HS mở sách Đọc cá nhân 10 em Viết tập viết Quan sát tranh trả lời -Em kể tên tranh đẹp mà cô giáo cho ... vơ quan s¸t - NhËn xÐt vỊ quang c¶nh trªn ®êng - NhËn xÐt vỊ quang c¶nh hai bªn ®êng:nhµ cưa, cưa hµng, c¸c c¬ quan, chỵ - GV phỉ biÕn néi quy ®i tham quan Bíc 2: §a häc sinh ®i tham quan Bíc...
 • 30
 • 207
 • 1

Bài giảng Giao an tuan 12 lop 1 hai buoi

Bài giảng Giao an tuan 12 lop 1 hai buoi
... dọc sau lại quay mặt thành hàng ngang -Nhận xét tiết học Hoµng ThÞ Hoan TiĨu häc Xu©n Phó Gi¸o ¸n líp N¨m häc 2 010 -2 011 Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2 010 Häc vÇn BÀI 49 : I Mơc tiªu: iªn – yªn ... với em em ? - Anh em sống hồ thuận cha mẹ thấy ? - Nhận xét 2 .Bài Hoạt động : Quan sát tranh -Cho học sinh quan sát tranh BT1 , Giáo viên * Học sinh quan sát tranh trả lời hỏi : -Đang giới thiệu ... bài, chữa * Học sinh tự nêu cách làm : Dựa cơng thức cộng trừ học -Học sinh tự làm chữa Hoµng ThÞ Hoan TiĨu häc Xu©n Phó Gi¸o ¸n líp N¨m häc 2 010 -2 011 Bi chiỊu : Thø hai ngµy th¸ng 11 n¨m 2 010 ...
 • 35
 • 269
 • 0

căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - giáo án môn toán lớp 9

căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - giáo án môn toán lớp 9
... Giáo án Toán c, Đại số (2 + 5) ; (3 − 15) ; 3+ 2 ; 4+2 ; 11 − ; 28 − 10 ( Chú ý ĐK chữ biểu thức ) Bài Tìm điều kiện xác định CTBH sau: a, 3a ... − 4x + = ; x2 − x + = x −1 ; x − 12 = ; x = x; x − 10 x + 25 = x + x2 − x + = ; A2 = A ) Giáo án Toán 3, Đại số x − + − x = ( Xét ĐK ∃ ⇒ pt vô nghiệm);  A ≥ 0( B ≥ 0) ) x + x + = x + ( áp dụng: ... nghĩa CBH a = x ⇔  ) x = a x = 5; x= Bài Phân tích thành nhân tử: a, x − ; - x (x > 0); + 2x (x < 0) b, − 16x ; x - (x > 0) 6±2 ; 7±2 c, ± ; 3±2 ; ( Rút HĐT (a + 1) ± a = ( a + 1) ) Bài Rút...
 • 3
 • 1,835
 • 17

giáo án môn toán lớp 9 – đại số bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

giáo án môn toán lớp 9 – đại số bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
... thc bc hai AB= 25 x ? Vỡ sao? ?1 Trong tam giỏc vuụng ABC cú : AB2 + BC2 = AC2 ( Py-ta go) AB2 +x2 = 52 =>AB = 25 x ( Vỡ AB > 0) GV gii thiu 25 x l cn thc bc hai ca 25 - x2 cũn 25 - x2 l biu ... -11) 11 ( sgk ) gi HS c u bi sau ú nờu a) 16 25 + 196 : 49 = 4.5 + 14 : = 20 + = 22 cỏch lm ? Hóy khai phng cỏc cn bc hai trờn b) 36 : 2. 3 2. 18 1 69 sau ú tớnh kt qu = 36 : 18.18 13 = 36 : ... phi lm gỡ Gi ý : Khai phng cỏc cn bc hai a) Ta cú : a 5a vi a < = a 5a = - 2a - 5a = - 7a ( vỡ a < nờn | a| = - a ) c) Ta cú : 9a + 3a = |3a2| + 3a2 = 3a2 + 3a2 = 6a2 ( vỡ 3a2 vi mi a ) Chỳ...
 • 10
 • 12,898
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử lớp 6 tên bài dạy cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 docxgiao an power point lớp 6 mythua bai 27 mau co hai do vatgiáo án điện tử lớp 6giáo án số học lớp 6giáo án địa lý lớp 6giáo án địa lí lớp 6cách soạn giáo án tiếng anh lớp 6giáo án công nghệ lớp 6giáo án anh văn lớp 6giáo án vật lý lớp 6giáo án âm nhạc lớp 6 rất haygiáo án mỹ thuật lớp 6giáo án công nghệ lớp 6 bài 15giáo án công nghệ lớp 6 cả nămgiáo án công nghệ lớp 6 năm 2012Thông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.Thông tư 116 2015 TT-BTC quy định việc xây dựng hệ thống của cơ quan hành chínhThông tư bãi bỏ thông tư 39 về bảo vệ môi trường với chất thải rắnBài 5. Cơ quan tiêu hoáThông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính với kỳ thi olympic quốc tế 27Thông tư 38 2015 TTLT-BYT-BTC quy định nội dung và mức chi cho các chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thứcThông tư 119 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư 104 104 2015 TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng quyết định 33 2014Thông tư 09 VBHN-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng về chính sách phát triển thủy sảnThông tư 125 2015 TT-BTC quy định quản lý trạm thu phí Phú Bài, TT HuếThông tư 132 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ bảo vệ môi trườngThông tư 42 2015 TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điệnThông tư ban hành điều lệ tổ chức và hoạt đọng của công ty TNHH mua bán nợThông tư 136 2015 TT-BTC quy định phí sử dụng trạm thu phí Cầu Cổ ChiênThông tư 144 2015 TT-BTC quy định về sử dụng trạm phí tại km2079+535Thông tư 145 2015 TT-BTC quy định phí sử dụng trạm thu phí cầu Mỹ Lợi, Tiền GiangThông tư 74 2015 TT-BTNMT quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatitThông tư 06 2015 TT-BTP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứngThông tư 06 2015 TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựngThông tư liên tịch 07 2015 TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn