ÔN tập hóa đại CƯƠNG

60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương ppt

60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương ppt
... Trang : 5/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Câu 42: Hãy cho biết phân tử CH4 có liên kết hóa học hình thành: A Liên kết σ sp− s B Liên kết σ sp C Liên kết σ sp3 −s D Liên kết σ sp3 − p −s Câu 43: ... gian)-1 Câu 25 Hằng số tốc độ phản ứng bậc đơn vị: A (thời gian)-1 B mol lít-1 (thời gian)-1 ; C lít2.mol-2.(thời gian)-1; D lit.mol-1(thời gian)-1 Trang : 3/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Câu ... Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 54: C6H5NH2 có pKb = 9,42 Vậy pH 100ml dung dịch C6H5NH2 0,01M là: A 8,00 B 5,71 C D 8,29 Câu 55: Trang : 7/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Một phản ứng có...
 • 8
 • 254
 • 9

on tap hoa dai cuong va vo co

on tap hoa dai cuong va vo co
... Al2O3, Ca(HCO3)2 D NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3 Câu 48 Trong số dung dịch: Na 2CO3 , KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, dung dịch có pH > A KCl, C6H5ONa, CH3COONa B NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 C Na 2CO3 , ... Y tương ứng A CaCO3, NaHCO3 B MgCO3, NaHCO3 Nước cứng X1 + H2O → X2 X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O C CaCO3, NaHSO4 D BaCO3, Na 2CO3 2Câu 33 Một mẫu nước cứng chứa ion: Ca 2+, Mg2+, HCO3 , Cl-, SO Chất ... 9y D 23x - 9y Câu 25 Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo sản phẩm CuO, Fe2O3 SO2 phân tử CuFeS2 A nhận 13 electron B nhường 13 electron C nhường 12 electron D nhận 12 electron Câu 26 Cho biết phản...
 • 19
 • 178
 • 0

đề cương ôn tập hóa đại cương

đề cương ôn tập hóa đại cương
... ứng: 2Fe3+ + 2I2Fe2+ + I2 a) chất oxy hóa Fe3+ , chất bò oxy hóa Ioxy hóa Ic) chất bò oxy hóa Fe3+ , chất bò khử I- b) Chất khử Fe3+ , chất d) Fe3+ I- bò oxid hóa 249 Cho phản ứng : Cl2 + 2FeCl2 ... không phân cực c) Cơ cấu tam giác cân phân cực b) Cơ cấu thẳng góc không phân cực d) Cơ cấu tam giác cân khong phân cực 92 Cho biết cách lai hóa P PCl4+ PCl5 dạng chất a) sp3 PCl4+ (tứ diện đều), ... không phân cực b) cấu trúc tứ diện đều, nguyên tử S trạng thái tạp chủng sp c) cấu trúc tam giác phẳng, nguyên tử S trạng thái tạp chủng sp d) cấu trúc tứ diện không 100 Cho biết cách lai hóa...
 • 36
 • 238
 • 0

ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG

ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG
... σ s )2( σ *2 s )2 ( π py = π pz )4( σ px )2 Dùng phương pháp nối hóa trị (VB), cho biết phân bố cặp electron, trạng thái lai hóa nguyên tử trung tâm hình học phân tử phân tử sau: H2S, PCl5, CH4, ... 428,57oK, trình trên, hai dạng thù hình lưu huỳnh đạt trạng thái cân The end Tôi không giám chắt 100% 99% Tôi học ngu hóa mà Good luck to you! 11CDTH03 ... CH4, NH3, OF2, SF4, SF2, BH3, BF3 Giải: Tính chất lai Hình học phân Phân tử Sự phân bố electron hóa tử sp3 H2S Góc  S   H H 11CDTH03 2thangban.TK Cl P Cl Cl sp3d Tứ diện sp3 Tháp tam giác...
 • 13
 • 215
 • 0

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ CÓ ĐÁP ÁN
... NaBr dung dịch muối ăn, ta dùng: A F2 B Cl2 C AgNO3 D F2 Cl2 Câu 55 SO2 vừa tính chất oxi hóa vừa tính khử, phân tử SO2: A O mức oxi hóa thấp B S mức oxi hóa trung gian C S mức ... dịch H2SO4 loãng đun nóng, vì: A Tạo khí màu nâu B Tạo dung dịch màu nâu đỏ C Tạo khí không màu mùi xốc (đó khí SO2) D Tạo khí không màu hoá nâu không khí Câu 58 Dẫn hai luồng khí clo qua ... Br, I) lí sau đây? A, HF khối lượng phân tử nhỏ B HF độ dài liên kết ngắn C Liên kết hiđro phân tử HF D HF liên kết cộng hóa trị bền Câu 53 Trong số phản ứng hóa học sau, phản ứng sai?...
 • 107
 • 591
 • 1

ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ

ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ
... AgNO3 D F2 Cl2 Câu 55 SO2 vừa có tính chất oxi hóa vừa có tính khử, phân tử SO2: A O có mức oxi hóa thấp B S có mức oxi hóa trung gian C S có mức oxi hóa cao D S có cặp electron chưa liên kết Câu ... FeSO4 Tách kết tủa đem nung không khí đến khối lượng không đổi, thu được: A CuO, FeO C CuO, FeO; Al2O3 B Fe3O4, CuO, Al2O3 D Fe2O3, CuO Câu 49 Để khử lượng nhỏ khí clo không may thoát phòng thí nghiệm, ... Cr2O7 + 14H = 3Sn + 2Cr + H2O Phát biểu sau đúng? + A H chất oxi hóa B Sn 2+ bị khử C Axit không quan trọng phản ứng 2D Cr2O7 chất oxi hóa Câu 13 Dung dịch muối X có nồng độ loãng 0,3 – 1% dùng làm...
 • 42
 • 324
 • 1

Tai Lieu on tap Luat dai cuong.pdf

Tai Lieu on tap Luat dai cuong.pdf
... chấm dứt QHPL _ Phân loại : + Sự biến : kiện pháp lý xảy ý chí chủ thể (VD : người sinh ra, tử vong….) + Hành vi : xử có ý chí người cấu tạo thành kiện pháp lý Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam I Khái ... sinh thành viên gia đình lợi ích tài sản Đó quan hệ : quan hệ cấp dưỡng lẫn vợ chồng, cha mẹ – con, thành viên khác gia đình, quan hệ sở hữu vợ – chồng, thành viên khác gia đình ...
 • 14
 • 538
 • 3

Tài liệu ôn tập luật đai cương

Tài liệu ôn tập luật đai cương
... Ngành luật Nhà nước _ Ngành luật hành _ Ngành luật tài _ Ngành luật đất đai _ Ngành luật dân _ Ngành luật lao động _ Ngành luật hôn nhân gia đình _ Ngành luật hình _ Ngành luật kinh tế _ Ngành luật ... đất đai V Mối quan hệ ngành luật khác : _ Luật hành _ Luật dân _ Luật kinh tế tập thể _ Pháp luật rừng mỏ, nước bảo vệ môi trường NGÀNH LUẬT DÂN SỰ I Khái niệm: Là tổng thể quy phạm pháp luật ... thể Luật tài thực quan hệ tài đònh thực hành vi bò cấm coi trái pháp luật _ Quy phạm trao quyền quy phạm cho phép việc đònh phạm vi đònh NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI I Khái niệm : Ngành luật đất đai...
 • 14
 • 325
 • 1

Thực tập hóa đại cương

Thực tập hóa đại cương
... Nguyễn Hưũ; Ngọc Nguyễn Huy; Tích Lê Khắc 1973 Hóa Học Đại Cương - Vô Cơ NXB Hàn Thuyên, Sài Gòn [8] Thanh, Võ Duy 1995 Thực Tập Hóa Đại Cương Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [9] ... London [5] Nguyên, Nguyễn Xuân; Ái Từ Hòa 1975 Bài Tập Hóa Học Đại Cương NXB Hàn Thuyên, Sài Gòn [6] Soa, Nguyễn Đình 1991 Hóa Đại Cương Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh [7] Sơn,...
 • 2
 • 3,121
 • 74

Thực tập hóa đại cương 2

Thực tập hóa đại cương 2
... Nguyễn Hưũ; Ngọc Nguyễn Huy; Tích Lê Khắc 1973 Hóa Học Đại Cương - Vô Cơ NXB Hàn Thuyên, Sài Gòn [8] Thanh, Võ Duy 1995 Thực Tập Hóa Đại Cương Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [9] ... London [5] Nguyên, Nguyễn Xuân; Ái Từ Hòa 1975 Bài Tập Hóa Học Đại Cương NXB Hàn Thuyên, Sài Gòn [6] Soa, Nguyễn Đình 1991 Hóa Đại Cương Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh [7] Sơn, ... S.1995 Chemical Principles.D.C Health and Company Massachusetts - Toronto Duyệt đơn vị Ngày 20 tháng 11 năm 20 07 Ngƣời biên soạn Nguyễn Văn Đạt ...
 • 2
 • 1,326
 • 19

Bài tập Hoa Đại cương

Bài tập Hoa Đại cương
... ? A B C D Câu 85: Cho nguyên tố có cấu hình electron nguyên tố sau: Các nguyên tố kim loại nằm tập hợp sau đây: A X, Y, T B X, Y C Z, T D Y, Z, T Câu 86: Một cation có cấu hình electron lớp vỏ ... không mang điện 12 hạt Nguyên tố X có số khối là: A 26 B 27 C 30 D 29 Câu 90: X phi kim có tổng đại số số oxi hoá dương cao với hai số oxi hoá âm thấp +2 Tổng số proton nơtron nguyên tử X nhỏ...
 • 9
 • 1,539
 • 29

bài tập hóa đại cương 10

bài tập hóa đại cương 10
... xác định Bài 13: Các ion A+,B2+, X-,Y2- có cấu hình e khí Ar Hãy viết cấu hình e nguyên tử tương ứng ion Với A,B,X,Y xác định viết phản ứng giũa A với X,Y B với X,Y Gọi tên chất tạo thành Bài 14: ... Bài 12: nguyên tử nguyên tố X có số e mức lượng cao 4p5 Tỉ số hạt mang điện số hạt không mang điện ... tên chất tạo thành Bài 14: Viết cấu hình e ion Fe2+,Fe3+,S2- biết S ô 16, Fe ô 26 bảng tuần hoàn Bài 15: Hợp chất A MXa, M chiếm 46,67% khối lượng.M kim loại, X phi kim chu kì Trong hạt nhân M...
 • 2
 • 602
 • 8

đề cương ôn tập chương đại cương kim loại

đề cương ôn tập chương đại cương kim loại
... tóan xác định kim loại theo phản ứng hóa học Câu 6: Đốt cháy hết 1,08 gam kim loại hóa trị III khí Cl2 thu 5,34 g muối clorua kim loại đó.Xác định kim loại Câu 7:Cho 4,875 g kim loại M hóa trị ... Câu Trong phản ứng đơn chất kim loại với phi kim với dung dịch axit, nguyên tử kim loại luôn: A Là chất khử B Là chất oxi hoá C Vừa chất khử, vừa chất oxi hoá D Không thay đổi số oxi hoá Câu ... hoá học chung kim loại là: A Thể tính oxi hoá B Dễ bị oxi hoá C Dễ bị khử D Dễ nhận electron Câu Liên kết tinh thể kim loại là: A Liên kết ion B Liên kết cộng hoá trị C Liên kết kim loại D Liên...
 • 4
 • 514
 • 11

66 ebook VCU huong dan on tap luat dai cuong

66 ebook VCU huong dan on tap luat dai cuong
... Thành lập hợp pháp có cấu máy thống phù hợp với yêu cấu pháp luật , có tài sản riêng có quyền nhân danh chòu trách nhiệm trước pháp luật hành vi + Một cá nhân không nhân + Không phải tổ chức pháp ... chấm dứt QHPL _ Phân loại : + Sự biến : kiện pháp lý xảy ý chí chủ thể (VD : người sinh ra, tử vong….) + Hành vi : xử có ý chí người cấu tạo thành kiện pháp lý Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam I Khái ... phương pháp mệnh lệnh, đơn phương hình thành từ quan hệ quyền lực – phục tùng, bên có quyền nhân danh Nhà nước sử dụng quyền lực Nhà nước mệnh lệnh bắt buộc thi hành bên có nghóa vụ thi hành _...
 • 14
 • 208
 • 0

Tài liệu TÀI LIỆU ÔN TẬP LUẬT ĐẠI CƯƠNG pdf

Tài liệu TÀI LIỆU ÔN TẬP LUẬT ĐẠI CƯƠNG pdf
... Ngành luật Nhà nước _ Ngành luật hành _ Ngành luật tài _ Ngành luật đất đai _ Ngành luật dân _ Ngành luật lao động _ Ngành luật hôn nhân gia đình _ Ngành luật hình _ Ngành luật kinh tế _ Ngành luật ... chí giai cấp công nhân nhân dân lao động thể pháp luật _ Hai là, phân chia qui phạm pháp luật hệ thống tạo thành ngành luật chế đònh pháp luật + Ngành luật tổng thể qui phạm pháp luật điều chỉnh ... gia quan hệ luật tài ghi nhận đảm bảo thực cưỡng chế Nhà nước _ Quan hệ tài luôn có tham gia Nhà nước với tư cách : trực tiếp gián tiếp thông qua quan chức Nhà nước _ Quan hệ tài luôn liên quan...
 • 14
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập hóa đại cương a1tài liệu ôn tập hóa đại cươnghướng dẫn ôn tập hóa đại cươngđề cương ôn tập môn đại cương văn hóa việt namôn tập môn đại cương văn hóa việt namcâu hỏi ôn tập môn đại cương văn hóa việt namgiáo trình bài tập hóa đại cươngôn thi hóa đại cươngbài tập hóa đại cương đại họcbài tập hóa đại cương đại học có lời giảiphương pháp giải bài tập hóa đại cươngbài tập hóa đại cương b2tài liệu bài tập hóa đại cươngbài tập hóa đại cương vô cơ đại họctài liệu ôn thi hóa đại cươngBài 4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượngEffect of heat conduction of penny (nhiệt lạnh)Khung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT CHCLKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT PPTSCKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU KCT ThS Quang hocKCT ThS Vat ly ly thuyet va Vat ly toan07062016 dlg dieu chinh ty le free float06.KCT thac si Hoa dau 21 9 1504.KCT thac si Hoa ly 121 9 1503.KCT thac si Hoa phan tich 21 9 1501.KCT thac si Hoa VoCo 21 09 1505.KCT thac si KTHH 20 9 1505.KCT thac si KTHH 20 9 1520170112 dlg tb ny gd bs cp20170113 20170110 dlg qd ny bs cp20170106 20170106 dlg dieu chinh noi dung tb ngay dkcc ph cp cho cd hien huu20161124 dlg tb ngay dkcc ph cp tra co tuc 2015 ph cp tu nv csh4. KCT ThS Thuc vat hoc Final20170301 20170228 dlg qd ny bs cp chao ban ra cong chung20170301 20170301 dlg tb ny gd bs cp