NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TRỒNG XEN CÂY HỌ ĐẬU ĐẾN CHÈ KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI PHÚ HỘ

Luận văn: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TRỒNG XEN CÂY HỌ ĐẬU ĐẾN CHÈ KIẾN THIẾT BẢN TẠI PHÚ HỘ doc

Luận văn: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TRỒNG XEN CÂY HỌ ĐẬU ĐẾN CHÈ KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI PHÚ HỘ doc
... trồng xen họ đậu đến chiều cao chè 39 4.2.2 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều rộng tán chè 40 4.2.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến đường kính thân chè 42 4.2.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến ... hậu Phú Hộ 12 tháng năm 2008 37 Bảng 4.2 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều cao chè 39 Bảng 4.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều rộng tán chè 40 Bảng 4.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến ... Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến khối lượng búp chè 55 4.3.1.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều dài búp chè 56 4.3.1.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến tỷ lệ mù xòe 57 4.3.2 Ảnh hưởng trồng xen...
 • 105
 • 319
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen cây họ đậu đến chè kiến thiết bản tại Phú Hộ

Nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen cây họ đậu đến chè kiến thiết cơ bản tại Phú Hộ
... trồng xen họ đậu đến chiều cao chè 39 4.2.2 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều rộng tán chè 40 4.2.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến đường kính thân chè 42 4.2.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến ... hậu Phú Hộ 12 tháng năm 2008 37 Bảng 4.2 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều cao chè 39 Bảng 4.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều rộng tán chè 40 Bảng 4.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến ... Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến khối lượng búp chè 55 4.3.1.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều dài búp chè 56 4.3.1.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến tỷ lệ mù xòe 57 4.3.2 Ảnh hưởng trồng xen...
 • 105
 • 664
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen cây họ đậu đến chè kiến thiết bản tại phú hộ .pdf

Nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen cây họ đậu đến chè kiến thiết cơ bản tại phú hộ .pdf
... trồng xen họ đậu đến chiều cao chè 39 4.2.2 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều rộng tán chè 40 4.2.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến đường kính thân chè 42 4.2.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến ... hậu Phú Hộ 12 tháng năm 2008 37 Bảng 4.2 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều cao chè 39 Bảng 4.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều rộng tán chè 40 Bảng 4.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến ... Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến khối lượng búp chè 55 4.3.1.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều dài búp chè 56 4.3.1.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến tỷ lệ mù xòe 57 4.3.2 Ảnh hưởng trồng xen...
 • 105
 • 465
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen cây họ đậu đến chè kiến thiết bản tại phú hộ

Nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen cây họ đậu đến chè kiến thiết cơ bản tại phú hộ
... trồng xen họ đậu đến chiều cao chè 39 4.2.2 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều rộng tán chè 40 4.2.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến đường kính thân chè 42 4.2.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến ... hậu Phú Hộ 12 tháng năm 2008 37 Bảng 4.2 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều cao chè 39 Bảng 4.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều rộng tán chè 40 Bảng 4.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến ... Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến khối lượng búp chè 55 4.3.1.3 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến chiều dài búp chè 56 4.3.1.4 Ảnh hưởng trồng xen họ đậu đến tỷ lệ mù xòe 57 4.3.2 Ảnh hưởng trồng xen...
 • 20
 • 82
 • 0

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thích hợp cho cây trồng xen đối với vườn cao su kiến thiết bản tại các vùng đồi núi nghĩa đàn nghệ an

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thích hợp cho cây trồng xen đối với vườn cao su kiến thiết cơ bản tại các vùng đồi núi nghĩa đàn  nghệ an
... Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thích hợp cho trồng xen vườn cao su kiến thiết vùng đồi núi Nghĩa Đàn Nghệ An II MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Mục tiêu tổng quát: Góp phần vào phát triển sản xuất cao su vùng nghiên ... trồng xen vƣờn cao su KTCB huyện trồng cao su chủ yếu tỉnh Nghệ An (Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ) - Nội dung 2: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng xen thích hợp vƣờn cao su KTCB huyện Nghĩa Đàn ... 2: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng xen thích hợp vƣờn cao su KTCB huyện Nghĩa Đàn  + Thí nghiệm 1: Nghiên cứu trồng xen cây họ đậu cho cao su KTCB Công thức 1: Trồng xen Lạc Công thức 2: Trồng...
 • 54
 • 217
 • 0

Nghiên cứu ảnh h-ởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh tr-ởng, phát triển của hoa Tô liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu

Nghiên cứu ảnh h-ởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh tr-ởng, phát triển của hoa Tô liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu
... lợng hoa liên trồng chậu, nghiên cứu ảnh hởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trởng, phát triển hoa liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu đợc tiến hnh VậT LIệU, PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU ... KếT QUả NGHIÊN CứU V THảO LUậN 3.1 Nghiên cứu ảnh hởng giá thể đến sinh trởng, phát triển hoa liên trồng chậu Với loại hoa trồng thảm nói chung v hoa liên nói riêng việc trồng hoa chậu đợc ... (CT2) 3.2 Nghiên cứu ảnh hởng phân bón tổng hợp đến sinh trởng, phát triển hoa liên trồng chậu Trong trình trồng liên chậu, việc cung cấp dinh dỡng có ảnh hởng lớn đến sinh trởng, phát triển...
 • 7
 • 276
 • 0

Nghiên cứu ảnh h-ởng của chế phẩm hữu vi sinh MT đến sinh tr-ởng phát triển và năng suất đậu t-ơng xuân - hè giống D140 trồng tại Gia Lâm - Hà Nội

Nghiên cứu ảnh h-ởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh MT đến sinh tr-ởng phát triển và năng suất đậu t-ơng xuân - hè giống D140 trồng tại Gia Lâm - Hà Nội
... thân đậu tơng liên quan đến số đốt hữu hiệu, số c nh, số hoa, số Vì thân sinh trởng phát triển tốt tạo điều kiện tốt cho suất v chất lợng đậu tơng Bón chế phẩm hữu vi sinh MT đ có ảnh hởng đến sinh ... Bảng ảnh hởng chế phẩm hữu MT đến hiệu suất quang hợp đậu tơng giống D140 (g chất khô/m2 lá/ng y đêm) Chế phẩm hữu MT (kg/m2) (Đ/C) 0,10 0,15 0,20 2,50 Thời kỳ từ Bắt đầu hoa- hoa rộ Ra hoa rộ - ... kỹ thuật gieo trồng Theo dõi hiệu suất quang hợp đậu tơng giống D140 mức bón chế phẩm hữu MT khác nhau, kết đ công thức bón chế phẩm hữu vi sinh MT có hiệu suất quang hợp tăng so với công thức...
 • 5
 • 217
 • 0

nghiên cứu ảnh hƣởng của điều kiện sinh trƣởng và phát triển đến chất lƣợng gỗ mỡ 10 tuổi trồng tại huyện chợ đồn - bắc kạn làm sở cho các nhà sử dụng gỗ lựa chọn nguyên liệu trong quá trình sản xuất

nghiên cứu ảnh hƣởng của điều kiện sinh trƣởng và phát triển đến chất lƣợng gỗ mỡ 10 tuổi trồng tại huyện chợ đồn - bắc kạn làm cơ sở cho các nhà sử dụng gỗ lựa chọn nguyên liệu trong quá trình sản xuất
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CHÍ KIÊN NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẾN CHẤT LƢỢNG GỖ MỠ 10 TUỔI TRỒNG TẠI HUYỆN CHỢ ĐỒN - BẮC KẠN LÀM CƠ SỞ CHO CÁC NHÀ ... "Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện sinh trưởng phát triển đến chất lượng gỗ Mỡ (Manglietia glauca Dandy) 10 tuổi trồng huyện Chợ Đồn Bắc Kạn làm sở cho nhà sử dụng gỗ lựa chọn nguyên liệu trình sản xuất" ... chịu uốn tĩnh - Đánh giá chất lượng gỗ mỡ 10 tuổi trồng huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn - Định hướng cho nhà sử dụng gỗ lựa chọn nguyên liệu trình chế biến gỗ: Sử dụng vào gia công đồ mộc, sản xuất ván nhân...
 • 111
 • 258
 • 0

Báo cáo khoa học: "nghiên cứu ảnh h-ởng của bề dày lớp bêtông nhựa tới các đặc tính nhiệt bên trong các lớp mặt cầu bêtông" ppt

Báo cáo khoa học:
... nhanh tới Khi toàn bề dày lớp BTN rơi vào miền bị kéo Đó trờng hợp bất lợi nên gọi bề dày lớp BTN bề dày tới hạn nhiệt Thí dụ với lớp nhựa dày 1,5 cm, tính đợc miền bị kéo dày 2,475 cm, nghĩa lớp ... độ dòng nhiệt bề mặt xác định bởi: q = - .gradt Hình 10 a Hình 10 b Hình 10 c Hình 12 Nhiệt độ cực đại mặt lớp BTN v mặt lớp bêtông, nhiệt độ trung bình lớp nhựa phụ thuộc vo bề dy lớp nhựa Hình ... 11 Mật độ dòng nhiệt bề mặt cầu theo ngy ứng với bề dy lớp BTN khác Từ hình 12 thấy, bề dày lớp BTN tăng: - Nhiệt độ cực đại mặt lớp BTN tmax nhua cao; - Nhiệt độ trung bình lớp nhựa t TB.nhua...
 • 9
 • 359
 • 1

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu ảnh h-ởng của chất l-ợng bơm cao áp tới độ suy giảm l-ợng cấp nhiên liệu chu trình trong động Diesel" pptx

Báo cáo khoa học:
... xilanh bơm cao áp p - áp suất khoang cao áp bơm p0 - áp suất cửa nạp bơm y - chiều dài phần trợt piston bơm cao áp Cp - tốc độ piston bơm cao áp - độ nhớt động lực nhiên liệu ứng với nhiệt độ làm ... phơng trình vi phân bơm cao áp, đờng ống vòi phun hệ thống cung cấp nhiên liệu động Nếu ta gọi Y = g ct 100% độ suy g ct giảm nhiên liệu chu trình tơng đối đơn vị lợng cấp nhiên liệu chu trình ... loại động chế độ khai thác khác Hình kết tính độ suy giảm nhiên liệu chu trình tơng đối Y theo độ hao mòn cặp piston - xilanh bơm cao áp nhiệt độ nhiên liệu sử dụng động xe IFa W50 chế độ toàn...
 • 5
 • 255
 • 0

Nghiên cứu ảnh h-ởng của các nguồn thủy điện vừa và nhỏ đến chế độ vận hành của l-ới điện phân phối các vùng nông thôn

Nghiên cứu ảnh h-ởng của các nguồn thủy điện vừa và nhỏ đến chế độ vận hành của l-ới điện phân phối các vùng nông thôn
... suất tác dụng tăng dần công suất phát Phú Mậu Nghiên cứu ảnh hởng nguồn thủy điện vừa v nhỏ Bảng Tổn thất điện lới chế độ phụ tải khác Pf, MW Chế độ vận h nh Qf, Pf (TĐ), MVAR MW Qf (TĐ), MVAR ... cho mức tổn thất nhỏ chế độ Nghiên cứu ảnh hởng nguồn thủy điện vừa v nhỏ Trong chế độ phụ tải cực tiểu, Phú Mậu phát hết công suất mùa lũ làm gia tăng tổn thất công suất lới, điện áp nút vợt ... trào lu công suất chế độ vận hành lộ 371 chế độ xác lập ta thấy: chế độ phụ tải trung bình công suất phát nhà máy thủy điện mùa khô phơng án ứng với tổn thất điện lớn Do chọn chế độ phụ tải trung...
 • 10
 • 242
 • 1

Nghiên cứu ảnh h-ởng của đạm đến một số chỉ tiêu sinh tr-ởng, phát triển và năng suất lúa tại huyện phúc thọ, tỉnh hà tây

Nghiên cứu ảnh h-ởng của đạm đến một số chỉ tiêu sinh tr-ởng, phát triển và năng suất lúa tại huyện phúc thọ, tỉnh hà tây
... CứU V THảO LUậN 3.1 ảnh hởng lợng đạm bón đến số tiêu sinh trởng Bảng Một số tiêu sinh trởng dòng N18 vơi mức bón đạm khác Công thức Chiều cao (cm) Số dảnh tối đa/khóm Số dảnh hữu hiệu TGST (ng ... cấy dảnh/khóm Các tiêu theo dõi: Một số tiêu sinh trởng, số diện tích (LAI), khả nhiễm sâu bệnh hại chính, tính chống đổ (theo tiêu chuẩn Bộ NN & PTNT 2004) v nhóm tiêu suất KếT QUả NGHIÊN CứU ... suất v suất Các yếu tố cấu th nh suất v suất l tiêu vô qua trọng để đánh giá giống Bảng trình b y kết theo dõi ảnh hởng lợng bón đạm đến yếu tố cấu th nh suất v suất dòng N 18 Bảng Một số tiêu...
 • 6
 • 183
 • 0

xây dựng mô hình sấy lớp mỏng và nghiên cứu ảnh hƣởng của chế độ sấy lên chất lượng ca cao

xây dựng mô hình sấy lớp mỏng và nghiên cứu ảnh hƣởng của chế độ sấy lên chất lượng ca cao
... độ sấy lên chất lƣợng ca cao 1.2 Mục đích đề tài - Đƣa hình toán phù hợp với đẳng nhiệt hút ẩm ca cao - Khảo sát chế độ sấy ca cao - Đánh giá ảnh hƣởng chế độ sấy lên chất lƣợng ca cao 1.3 ... phƣơng pháp nghiên cứu 3.1.1 Mục tiêu nghiên cứu - Đƣa hình toán phù hợp với đẳng nhiệt hút ẩm ca cao - Khảo sát chế độ sấy ca cao - Đánh giá ảnh hƣởng chế độ sấy lên chất lƣợng ca cao 3.1.2 ... Đặng Đình Soái TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu Xây dựng hình sấy lớp mỏng nghiên cứu ảnh hƣởng chế độ sấy lên chất lƣợng ca cao đƣợc tiến hành phòng thí nghiệm I4, Bộ Môn Công Nghệ Hóa Học, Trƣờng...
 • 82
 • 273
 • 1

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh h-ởng của chế phẩm hữu vi sinh MT đến potx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh h-ởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh MT đến potx
... nh khoa học quan tâm nghiên cứu (Lê Văn Tri, 1996) Nghiên cứu n y đợc tiến h nh mục đích nói Đối tợng v phơng pháp nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu l giống đậu tơng D140 v chế phẩm hữu vi sinh MT ... động của, chế độ dinh dỡng, chế độ nớc, kỹ thuật gieo trồng Theo dõi hiệu suất quang hợp đậu tơng giống D140 mức bón chế phẩm hữu MT khác nhau, kết đ công thức bón chế phẩm hữu vi sinh MT có ... tơng liên quan đến số đốt hữu hiệu, số c nh, số hoa, số Vì thân sinh trởng phát triển tốt tạo điều kiện tốt cho suất v chất lợng đậu tơng Bón chế phẩm hữu vi sinh MT đ có ảnh hởng đến sinh trởng...
 • 6
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chƣơng 3 mô hình nghiên cứu ảnh hƣởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trƣờng chứng khoán việt namđề xuất mô hình nghiên cứu ảnh hƣởng môi trƣờng làm việc đến hiệuquả của nhân viên ngân hàngảnh hƣởng của cán cân xuất nhập khẩu đến tỷ giá hối đoáiphân tích ảnh hƣởng của thƣơng hiệu đƣợc nghiên cứu đối với giá trị thƣơng hiệu và các thành phần giá trị thƣơng hiệuphân tích ảnh hƣởng của các biến định tính trong đánh giá giá trị thƣơng hiệu và các thành phần giá trị thƣơng hiệuảnh hƣởng của truyền thống gia đình đến định hƣớng nghề của học sinh lớp 12 thành phố thái nguyênkhảo sát ảnh hƣởng của chế phẩm openamix – lsc và trichoderma lên xử lý phân bòảnh hƣớng của đầu tƣ nƣớc ngoài đến tỷ giá hối đoáiảnh hƣởng của một số yếu tố liên quan đến mđx ở bệnh nhân nữ basedowảnh hƣởng của tự do hoá thương mại dịch vụ đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải việt namii ảnh hƣởng của chính sách tiền tệ đối với thị trƣờng chứng khoán việt namlý luận chung về văn hoá kinh doanh và ảnh hƣởng của văn hoá kinh doanh đến thương mại quốc tếnhìn nhận chung về ảnh hƣởng của văn hóa việt nam đến các nhà đầu tư nước ngoàinhững ảnh hƣởng của thị trƣờng bất động sản đến tăng trƣởng kinh tếmô hình đánh giá những ảnh hƣởng của thị trƣờng bất động sản đến tăng trƣởng kinh tếBài 4. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị emBài 14. Bảo vệ loài vật có íchBài 1. eHiện tượng phong hóaBài 13. Hoạt động thần kinhBảng nhân 7Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển - chi nhánh Hải Vân.tiểu thủ công nghiệp ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà NẵngVận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty cổ phần may Núi Thành - Quảng Nam.Chương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhauChương I. §7. Tỉ lệ thứcTuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từBài 6. Tiêu hoá thức ănXây dựng mô hình tích hợp ABC và EVA trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần cao su đà nẵngPhân tích hàm lượng chất không tan trong bột giặtChương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?Tuần 33. LượmTuần 23. Bác sĩ SóiBài 9. Đề phòng bệnh giun