NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT Ở XÃ YÊN NINH HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học bản của đất Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
... Tình hình thực Thực vật mọc rộng khắp, che phủ 75 100% diện tích Soc Cop3 Thực vật mọc nhiều, che phủ 50 70% diện tích Cop2 Thực vật mọc nhiều, che phủ từ 25 50% diện tích Cop1 Thực vật mọc ... t-ơng đối nhiều, che phủ từ 25% diện tích Sp Thực vật mọc ít, che phủ d-ới 5% diện tích Sol Thực vật mọc rải rác, phân tán Un Chỉ có vài cá biệt Gn Thực vật phân bố không đều, mọc nhóm ỏnh giỏ che ... vi t nụng nghip; ** So vi t lõm nghip Qua bng hin trng s dng t ca xó Yờn Ninh cho thy: Tng din tớch t t nhiờn ca xó Yờn Ninh l khỏ ln Trong ú t lõm nghip chim 17 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc...
 • 96
 • 1,174
 • 13

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬTĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC BẢN CỦA ĐẤT YÊN NINH - HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬTĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT Ở XÃ YÊN NINH - HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN
... 70 0-1 700 >25 t feralit mựn trờn nỳi 113444 31,81 20 0-7 00 >25 t feralit in hỡnh nhit i m 173648 48,7 2 5-2 00 1 5-2 5 t cỏt tro 317 0,09 2 5-2 00 1 5-2 5 t feralit bin i trng lỳa nc 3326 0,93 2 5-2 00 1 5-2 5 ... 10 tui (RB 10 tui - im nghiờn cu th 5) v mt s tớnh cht lý, húa hc ca t ti cỏc qun xó núi trờn 3.2 a im nghiờn cu ti ca chỳng tụi c nghiờn cu ti xó Yờn Ninh - huyn Phỳ Lng - Tnh Thỏi Nguyờn 3.3 ... ti Tình hình thực Thực vật mọc rộng khắp, che phủ 75 100% diện tích Cop3 Thực vật mọc nhiều, che phủ 50 70% diện tích Cop2 Thực vật mọc nhiều, che phủ từ 25 50% diện tích Cop1 Thực vật mọc...
 • 102
 • 188
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học bản của đất yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ……………… ĐỖ KHẮC HÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT XÃ YÊN NINH - HUYỆN PHÚ ... quần nghiên cứu Bảng 4.5: Một số tính chất học đất quần nghiên cứu Bảng 4.6: Thành phần giới đất quần nghiên cứu Bảng 4.7: Một số tính chất hóa học đất quần nghiên cứu Số hóa Trung ... thực vật đất 1.2.1 Những nghiên cứu ảnh hưởng đất tới thảm thực vật 1.2.2 Những nghiên cứu ảnh hưởng thảm thực vật tới đất 10 1.2.3 Những nghiên cứu tác dụng cải tạo đất thảm thực vật 13 Chƣơng...
 • 20
 • 87
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học bản của đất xãtân phượng, huyện lục yên, tỉnh yên bái

nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xãtân phượng, huyện lục yên, tỉnh yên bái
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - TRẦN THẾ HỒNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT XÃ TÂN PHƯỢNG, HUYỆN ... vững đất nước Trước thực tiễn đó, để có nghiên cứu sâu tính chất đất, thấy ảnh hưởng thảm thực vật tới đất rừng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số kiểu thảm thực vật đến số tính chất ... nghiên cứu ảnh hưởng qua lại thảm thực vật đất 1.2.1 Những nghiên cứu ảnh hưởng đất tới thảm thực vật 1.2.2.Những nghiên cứu ảnh hưởng thảm thực vật tới đất 11 1.2.3 Những nghiên cứu tác...
 • 91
 • 242
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học bản của đất đạo đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang

nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã đạo đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang
... Hỡnh 2.1 Biu nhit trung bỡnh thỏng H Giang nm 2010 .19 Hỡnh 2.2 Biu lng ma trung bỡnh thỏng H Giang nm 2010 19 Hỡnh 2.3 Biu m trung bỡnh thỏng H Giang nm 2010 20 Hỡnh 4.1: S bin i ... s liu v nhit , m, tng s gi nng v lng ma trung bỡnh thỏng tnh H Giang nm 2010 (Theo trm khớ tng H Giang) c trỡnh by bng 2.1 H Giang cú khớ hu c thự ca mt tnh nỳi cao phớa ụng Bc b Mt nm chia ... bỡnh thỏng H Giang nm 2010 Lng ma TB thỏng (mm) 2.1.3.2 Ch ma, m 800 700 600 500 400 300 200 100 Lng ma 10 11 12 Thỏng Hỡnh 2.2 Biu lng ma trung bỡnh thỏng H Giang nm 2010 H Giang l mt tnh...
 • 101
 • 233
 • 0

Nghiên cứu các tính chấthoá học bản của đất và đánh giá thích hợp của cây trồng tại Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình

Nghiên cứu các tính chất lý hoá học cơ bản của đất và đánh giá thích hợp của cây trồng tại xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình
... cần thiết Với nêu trên, thực khóa luận: Nghiên cứu tính chất hoá học đất đánh giá thích hợp trồng Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình Phần LƯỢC SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Đất tài nguyên ... tiêu chí đánh giá nằm cấp thích hợp trồng thuộc cấp thích hợp Độ thích hợp trồng đánh giá theo cấp thích hợp: - S1: Thích hợp cao - S2: Thích hợp trung bình - S3: Thích hợp - N: Không thích hợp 16 ... Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 3.2 Mục tiêu nghiên cứu Thông qua kết nghiên cứu tính chất hoá học đất, đánh giá thích hợp loài trồng Lâm nghiệp đặc điểm yếu tố điều kiện tự nhiên khác Ngọc Mỹ, huyện...
 • 58
 • 876
 • 2

Nghiên cứu các tính chấthóa học bản của đất và đánh giá thích hợp của cây trồng tại Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Nghiệm Lâm Sinh Cầu Hai – Huyện Đoan Hùng – Tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu các tính chất lý hóa học cơ bản của đất và đánh giá thích hợp của cây trồng tại Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Nghiệm Lâm Sinh Cầu Hai – Huyện Đoan Hùng – Tỉnh Phú Thọ
... hợp trồng Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Nghiệm Lâm Sinh Cầu Hai Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ ’ PHẦN LƯỢC SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tính chất học đất đánh giá đất mối quan hệ với thực ... tính chất hóa học đất đánh giá thích hợp trồng sở khoa học quan trọng cho nhà quy hoạch xem xét để lựa chọn phương án sử dụng đất phù hợp Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai khu ... trồng đánh giá theo cấp là: Thích hợp cao (S 1), thích hợp trung bình (S2), thích hợp (S3) không thích hợp (N) Việc nghiên cứu tính chất hóa học đất vô quan trọng việc đánh giá mức độ thích hợp...
 • 56
 • 714
 • 0

Nghiên cứu các tính chấthóa học bản của đất và đánh giá tính thích hợp của cây trồng tại Suối Hai Ba Vì – Hà Nội

Nghiên cứu các tính chất lý hóa học cơ bản của đất và đánh giá tính thích hợp của cây trồng tại Suối Hai  Ba Vì – Hà Nội
... chua thu phõn, chua trao i + Hm lng mựn (M%) Đại học Lâm nghiệp Tác giả: Đặng Đình Chất, Cao học Lâm học 19B-K2 + Tng cation baz trao i(S) + no baz(V%) + Cỏc cht d tiờu ca t (NH4+,P2O5, K2O) 2.3.4 ... học Lâm nghiệp 11 Tác giả: Đặng Đình Chất, Cao học Lâm học 19B-K2 + Xỏc nh chua trao i bng phng phỏp aikuhara + Xỏc nh tng cation baz trao i theo phng phỏp Kappen v Ghincovich + Xỏc nh no baz ... Nu mt hai tiờu chớ: dc, dy tng t cp thớch hp trung bớnh (S2) thỡ cõy trng thuc cp thớch hp trung bỡnh (S2) Đại học Lâm nghiệp 14 Tác giả: Đặng Đình Chất, Cao học Lâm học 19B-K2 + Nu mt hai tiờu...
 • 73
 • 345
 • 2

chuyên đề “Nghiên cứu các tính chất lý, hóa học bản của đất dưới trạng thái rừng IIA tại tiểu khu 121 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai”.

chuyên đề “Nghiên cứu các tính chất lý, hóa học cơ bản của đất dưới trạng thái rừng IIA tại tiểu khu 121 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai”.
... hiểu đất rừng, để chọn trạng thái che phủ tốt sử dụng đất, tạo cho đất có độ phì ngày tăng bền vững Vậy nghiên cứu tính chất lý, hóa học đất số trạng thái rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng ... 121 thuộc Khu Bảo Tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai khu thực nghiệm CS2 – trường Đại Học Lâm Nghiệp 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số tính chất lý, hóa học trạng thái rừng tự nhiên tiểu khu ... tiêu nghiên cứu Xác định số tính chất lý, hóa học đất trạng thái rừng khác Khu Bảo Tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, làm sở khoa học cho việc đề xuất số biện pháp cải thiện tính chất đất giải...
 • 56
 • 595
 • 2

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2013.

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2013.
... tài Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2013” 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá kết cấp GCNQSD đất địa bàn Yên ... pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Yên Ninh giai đoạn 2010 - 2013 48 4.5.4 Nhận xét quy trình thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2013 ... nhận trả kết xã, thị trấn để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất [13] 4.5 Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Yên Ninh giai đoạn 2010 - 2013 Những để thực công tác...
 • 62
 • 147
 • 0

Nghiên cứu ảnh h-ởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh tr-ởng, phát triển của hoa Tô liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu

Nghiên cứu ảnh h-ởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh tr-ởng, phát triển của hoa Tô liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu
... lợng hoa liên trồng chậu, nghiên cứu ảnh hởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trởng, phát triển hoa liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu đợc tiến hnh VậT LIệU, PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU ... KếT QUả NGHIÊN CứU V THảO LUậN 3.1 Nghiên cứu ảnh hởng giá thể đến sinh trởng, phát triển hoa liên trồng chậu Với loại hoa trồng thảm nói chung v hoa liên nói riêng việc trồng hoa chậu đợc ... (CT2) 3.2 Nghiên cứu ảnh hởng phân bón tổng hợp đến sinh trởng, phát triển hoa liên trồng chậu Trong trình trồng liên chậu, việc cung cấp dinh dỡng có ảnh hởng lớn đến sinh trởng, phát triển...
 • 7
 • 280
 • 0

Nghiên cứu ảnh h-ởng của đạm đến một số chỉ tiêu sinh tr-ởng, phát triển và năng suất lúa tại huyện phúc thọ, tỉnh hà tây

Nghiên cứu ảnh h-ởng của đạm đến một số chỉ tiêu sinh tr-ởng, phát triển và năng suất lúa tại huyện phúc thọ, tỉnh hà tây
... CứU V THảO LUậN 3.1 ảnh hởng lợng đạm bón đến số tiêu sinh trởng Bảng Một số tiêu sinh trởng dòng N18 vơi mức bón đạm khác Công thức Chiều cao (cm) Số dảnh tối đa/khóm Số dảnh hữu hiệu TGST (ng ... cấy dảnh/khóm Các tiêu theo dõi: Một số tiêu sinh trởng, số diện tích (LAI), khả nhiễm sâu bệnh hại chính, tính chống đổ (theo tiêu chuẩn Bộ NN & PTNT 2004) v nhóm tiêu suất KếT QUả NGHIÊN CứU ... suất v suất Các yếu tố cấu th nh suất v suất l tiêu vô qua trọng để đánh giá giống Bảng trình b y kết theo dõi ảnh hởng lợng bón đạm đến yếu tố cấu th nh suất v suất dòng N 18 Bảng Một số tiêu...
 • 6
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báinghiên cứu ảnh hưởng của một số quần xã thực vật đến tính chất lí hóa học cơ bản của đất rừng trồng tại hai xã khe mo và văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lýnghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên dưới thảm thực vật trạng thái rừng iia tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạnnghiên cứu phản ứng khâu mạch và tính chất của một số hệ trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật i ảnh hưởng của cấu tạo hóa học dầu thực vật đến phản ứng khâu mạch quang hóaảnh hưởng của một số loại hình canh tác và chế độ bón phân đến tính chất lý hóa học đất bazan ở tây nguyênbiết vị trí của nguyên tố có thể suy ra một số tính chất hoá học cơ bản của một số các hợpđóbao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnnghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại thị trấn yên bình huyện quang bình tỉnh hà giang góp phần bảo tồn đa dạng sinh họcbiết được vị trí của một nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn có thể suy ra tính chất hóa học cơ bản của nógiá vật liệu xây dựng tỉnh thái nguyên năm 2013tính chất hóa học cơ bản của nguyên tốgiá vật liệu xây dựng tỉnh thái nguyên năm 2012nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở xã chiềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn laphương pháp nghiên cứu và chức năng của chủ nghĩa xã hộiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học