NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG BỔ SUNG TẾ BÀO VÀ HORMONE LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI LỢN THỤ TINH ỐNG NGHIỆM

Luận văn thạc sĩ Công nghệ Sinh học: Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung tế bào hormone lên sự phát triển của phôi lợn thụ tinh ống nghiệm

Luận văn thạc sĩ Công nghệ Sinh học: Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung tế bào và hormone lên sự phát triển của phôi lợn thụ tinh ống nghiệm
... Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung tế bào hormone lên phát triển phôi lợn thụ tinh ống nghiệm ’ Mục tiêu đề tài - Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung hormone, bổ sung tế bào màng ống dẫn trứng nguyên bào ... 33% phát triển môi trường có bổ sung tế bào nguyên bào sợi, 80% phôi phát triển môi trường có bổ sung tế bào màng ống dẫn trứng Sau ngày nuôi phôi tế bào màng ống dẫn trứng tỷ lệ phôi phát triển ... dinh dưỡng cho phôi phát triển Bổ sung môi trường nuôi cấy với tế bào màng ống dẫn trứng tăng cường phát triển phôi lợn giai đoạn tế bào hai tế bào ống nghiệm [14] Vì tế bào màng ống dẫn trứng...
 • 67
 • 399
 • 1

Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG TẾ BÀO HORMONE LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI LỢN THỤ TINH ỐNG NGHIỆM

Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG TẾ BÀO VÀ HORMONE LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI LỢN THỤ TINH ỐNG NGHIỆM
... CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 1.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÔI IN VIVO Phôi lợn bắt đầu phát triển sau khi thụ thai ­ thời điểm của tinh trùng lợn đực thâm nhập vào các bức tường tế bào trứng của lợn ... 1.1.5. Sự làm tổ của phôi Phôi lọt vào khoang tử cung vào khoảng ngày  thứ 4 sau thụ tinh phôi ở vào giai đoạn cuối phôi dâu hoặc đầu phôi nang. Khi phôi vào đến khoang tử cung, phôi tiếp tục sống phân chia  ... Phôi lọt vào nội mạc tử cung rồi bám vào đó để phát triển,  người ta nói  trứng làm tổ trong nội mạc tử cung [1] 1.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI IN  VITRO  1.2.1. Thụ tinh trong ống nghiệm Thụ tinh trong ống nghiệm là quá trình do ...
 • 26
 • 316
 • 0

bổ sung tế bào hormone lên phôi lợn

bổ sung tế bào và hormone lên phôi lợn
... hưởng bổ sung tế bào hormone lên phát triển phôi lợn thụ tinh ống nghiệm’’ Mục tiêu đề tài - Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung hormone, bổ sung tế bào màng ống dẫn trứng nguyên bào sợi thai chuột vào ... có bổ sung hormone - Thu nhân nuôi tế bào màng ống dẫn trứng từ ống dẫn trứng lợn - Thu nhân nuôi tế bào nguyên bào sợi từ bào thai chuột - Nuôi phôi môi trường bản, môi trường có bổ sung tế bào ... nuôi cấy phôi với tế bào sinh dưỡng bổ sung vào môi trường nuôi; nuôi phôi môi trường xác định; nuôi phôi môi trường bổ sung tế bào [52] 1.2.5.1 Hệ thống nuôi phôi in vivo Các phôi lợn nuôi phận...
 • 67
 • 203
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của cây địa lan trần mộng xuân (cymbidium lowianum) tại huyện sapa, tỉnh lào cai

Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của cây địa lan trần mộng xuân (cymbidium lowianum) tại huyện sapa, tỉnh lào cai
... L NH NGHIÊN C U NH HƯ NG C A M T S BI N PHÁP K THU T ð N SINH TRƯ NG, PHÁT TRI N C A CÂY ð A LAN TR N M NG XUÂN (Cymbidium lowianum) T I HUY N SA PA – T NH LÀO CAI CHUYÊN NGÀNH: KHOA H C CÂY TR ... bi n pháp k thu t ñ n sinh trư ng, phát tri n c a ñ a lan Tr n M ng Xuân (Cymbidium Lowianum) t i huy n Sa Pa t nh Lào Cai M c ñích, yêu c u c a ñ tài 2.1 M c ñích Nghiên c u m t s bi n pháp ... n sinh trư ng c a ñ a lan Tr n M ng Xuân - Nghiên c u xác ñ nh th i gian phun thu c b o v th c v t ñ n sinh trư ng, phát tri n ñ a lan Tr n M ng Xuân 2.2 N i dung nghiên c u - Thí nghi m 1: Nghiên...
 • 111
 • 181
 • 0

nghiên cứu ảnh huởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh truởng phát triển của lan đai châu tại truờng đại học nông nghiệp hà nội

nghiên cứu ảnh huởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh truởng phát triển của lan đai châu tại truờng đại học nông nghiệp hà nội
... ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật ñến sinh trưởng phát triển lan ðai châu trường ðại học Nông nghiệp Nội ” Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ... sản xuất hoa lan Việt Nam phát triển mạnh mẽ tỉnh phía Nam Bên cạnh ñó nghiên cứu lan nghiên cứu ñặc tính nông sinh học mà chưa có nghiên cứu sâu sắc Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn ... cao lan ðai châu 41 4.11 ðặc ñiểm sinh trưởng rễ lan ðai châu 42 4.12 Ảnh hưởng tần suất lần bón phân ñến sinh trưởng lan ðai châu Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông...
 • 94
 • 207
 • 0

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID
... thuật Nguyên phân nhỏ Nguyên “tách khỏi” Nguyên phẩm chất cục Nguyên (phản) bất đối xứng Nguyên kết hợp Nguyên vạn Nguyên “chứa trong Nguyên phản trọng lượng Nguyên gây ... BẢN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Khái niệm khoa học 2 Phân loại khoa học Nghiên cứu khoa học gì? CHƯƠNG II VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI ... Các tình vấn đề Các phương pháp phát vấn đề khoa học Phương pháp giải vấn đề theo khoa học phát minh, sáng chế CHƯƠNG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID...
 • 28
 • 375
 • 0

Đánh giá hiệu quả của việc bổ sung Enradin vào thức ăn đến sự phát triển của gà thịt sức kháng lại Clostridium perfringens của đàn gà

Đánh giá hiệu quả của việc bổ sung Enradin vào thức ăn đến sự phát triển của gà thịt và sức kháng lại Clostridium perfringens của đàn gà
... Đánh giá hiệu việc bổ sung Enradin vào thức ăn đến phát triển thịt sức kháng lại Clostridium perfringens đàn 1.2 Mục đích Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung Enradin vào thức ăn đến phát triển ... tuần thí nghiệm Tam Hoàng với việc bổ sung kháng sinh Enradin vào phần thức ăn, rút số kết luận Việc bổ sung Enradin có ảnh hưởng tốt đến phát triển Tam Hoàng Cụ thể, bổ sung Enradin với hàm ... thức ăn (HSBCHTA) (kg thức ăn / kg tăng trọng) Hệ số biến chuyển thức ăn cho biết lượng thức ăn tiêu thụ 1kg tăng trọng HSBCTA định lớn đến đến hiệu chăn nuôi chi phí thức ăn chiếm phần lớn giá...
 • 54
 • 315
 • 1

NGHIÊN cứu các NGUYÊN NHÂN gây BIỀN THIÊN HÀNG NGÀY đối với sự PHÁT TRIỂN của SPREAD f XÍCH đạo

NGHIÊN cứu các NGUYÊN NHÂN gây BIỀN THIÊN HÀNG NGÀY đối với sự PHÁT TRIỂN của SPREAD f XÍCH đạo
... phương pháp nghiên cứu với số liệu nước Đề tài Nghiên cứu nguyên nhân gây biến thiên hàng ngày phát triển spread F xích đạo chọn xuất phát từ nhu cầu tiếp cận hướng nghiên cứu quan tâm ESF, bước ... – 500 km 1.2 Spread F xích đạo 1.2.1 Spread F xích đạo quan trắc spread F xích đạo Hình 1.5: Vết trải rộng độ cao (bên trái) tần số (bên phải) ESF (phát năm 1934, bắt đầu nghiên cứu từ năm 1938) ... ngột (PSSR) 1.3.1.3 Nghiên cứu mối quan hệ nâng lên lớp F sau hoàng hôn spread F xích đạo c Lý thuyết biến thiên spread F xích đạo theo mùa: đường phân cách ngày – đêm thẳng hàng với đường sức từ...
 • 27
 • 98
 • 0

Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ mặn lên sự phát triển của phôi tỷ lệ sống ở một số giai đoạn của ấu trùng cá song chấm nâu (epinephelus coioides hamilton,1822)

Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ mặn lên sự phát triển của phôi và tỷ lệ sống ở một số giai đoạn của ấu trùng cá song chấm nâu (epinephelus coioides hamilton,1822)
... nhiệt độ lên tỷ lệ (%) sống phôi song 40 4.4- ảnh h ởng nhiệt độ lên tỷ lệ (%) ấu trùng bị dị hình sau nở 44 4.5- ảnh h ởng độ mặn lên tỷ lệ (%) sống phôi song 45 4.6- ảnh h ởng độ mặn ... ởng độ mặn tới tỷ lệ sống giai đoạn phôi 47 Hình 7: ảnh h ởng độ mặn lên tỷ lệ ấu trùng dị hình sau nở 49 Hình : ảnh h ởng độ mặn lên tỷ lệ sống ấu trùng song chấm nâu từ lúc nở ngày tuổi (tại ... ảnh h ởng nhiệt độ độ mặn lên phát triển phôi tỷ lệ sống số giai đoạn ấu trùng song chấm nâu (Epinephelus coioides Haminton 1822) Mục tiêu đề tài luận văn : Xác định đ ợc ảnh h ởng nhiệt độ...
 • 87
 • 477
 • 1

Nghiên cứu ảnh h-ởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh tr-ởng, phát triển của hoa Tô liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu

Nghiên cứu ảnh h-ởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh tr-ởng, phát triển của hoa Tô liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu
... lợng hoa liên trồng chậu, nghiên cứu ảnh hởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trởng, phát triển hoa liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu đợc tiến hnh VậT LIệU, PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU ... KếT QUả NGHIÊN CứU V THảO LUậN 3.1 Nghiên cứu ảnh hởng giá thể đến sinh trởng, phát triển hoa liên trồng chậu Với loại hoa trồng thảm nói chung v hoa liên nói riêng việc trồng hoa chậu đợc ... (CT2) 3.2 Nghiên cứu ảnh hởng phân bón tổng hợp đến sinh trởng, phát triển hoa liên trồng chậu Trong trình trồng liên chậu, việc cung cấp dinh dỡng có ảnh hởng lớn đến sinh trởng, phát triển...
 • 7
 • 274
 • 0

Nghiên cứu ảnh h-ởng của các nguồn thủy điện vừa nhỏ đến chế độ vận hành của l-ới điện phân phối các vùng nông thôn

Nghiên cứu ảnh h-ởng của các nguồn thủy điện vừa và nhỏ đến chế độ vận hành của l-ới điện phân phối các vùng nông thôn
... suất tác dụng tăng dần công suất phát Phú Mậu Nghiên cứu ảnh hởng nguồn thủy điện vừa v nhỏ Bảng Tổn thất điện lới chế độ phụ tải khác Pf, MW Chế độ vận h nh Qf, Pf (TĐ), MVAR MW Qf (TĐ), MVAR ... cho mức tổn thất nhỏ chế độ Nghiên cứu ảnh hởng nguồn thủy điện vừa v nhỏ Trong chế độ phụ tải cực tiểu, Phú Mậu phát hết công suất mùa lũ làm gia tăng tổn thất công suất lới, điện áp nút vợt ... trào lu công suất chế độ vận hành lộ 371 chế độ xác lập ta thấy: chế độ phụ tải trung bình công suất phát nhà máy thủy điện mùa khô phơng án ứng với tổn thất điện lớn Do chọn chế độ phụ tải trung...
 • 10
 • 240
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nền kinh tế thị trường thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao động việt namanh huong cua cac nguyen to dinh duong len su phat trien cua cay trongkết quả của vi khuẩn cố định đạm burkholderia sp ảnh hưởng lên sự phát triển của giống lúa om4218ảnh hưởng của nano bạc lên sự phát triển của vi khuẩncác bước xây dựng bộ công cụ theo đõi đánh giá sự phát triển của trẻtrò của báo chí đối với sự phát triển của nền kinh tế xã hội việt nam nói chung và đối với sự phát triển của ngành du lịch việt nam nói riêngtrò của báo chí đối với sự phát triển của nền kinh tế xã hộiđề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ y tếnghiên cứu thực trạng cán bộ y tế trường học tại tỉnh phú thọ năm 2007nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện môi trường tới quá trình lên men tạo màng bc của chủng vi khuẩn acetobacternghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi đi sâu hệ thống hòa đồng bộnghiên cứu các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và khả năng sản xuất sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện đông triều 42nghiên cứu các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và khả năng sản xuất sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện đông triềucác nghiên cứu gần đây về cấy ghép tế bàonghiên cứu ảnh hưởng của các hợp chất chiết tách từ củ tỏi có khả năng kìm hãm sự phát triển của nấm tạo váng trong lên men rau quảbai giang may cong cuCataloge dung cu co khiNội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)Luận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namgiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Hướng dẫn Map xtreme NTĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCấu hình FTP trên windowsGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lực“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Cấu hình web server trên linuxPhương pháp phổ hấp thụ phân tửLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương LinhSiêu bí kíp tự học tiếng anh từ con số 0