Ảnh hưởng của khí hậu đến sinh trưởng thông 3 lá

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG LOÀI KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY RỪNG BA VÌ – HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG LOÀI KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY RỪNG BA VÌ – HÀ NỘI
... cô giáo ThS Nguyễn Thị Thu Hằng, em thực khóa luận: “ Đánh giá ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng loài Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) Trạm thực nghiệm giống rừng Ba Nội ... sau: 2.3.1 Ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng Keo lai 2.3.2 Ảnh hưởng phân bón đến tỷ lệ sống, chết keo lai 2.3.3 Ảnh hưởng phân bón đến chất lượng Keo lai 2.3.4 Ảnh hưởng phân bón đến số tính ... sinh trưởng loài Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) Trạm thực nghiệm giống rừng Ba Nội ” Phần TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng phân bón đến...
 • 97
 • 710
 • 1

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG LOÀI KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY RỪNG BA VÌ – HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG LOÀI KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY RỪNG BA VÌ – HÀ NỘI
... F ( x ) = 2,3.0,033 .x1 ,3 e −0, 033 x F ( x ) = 2,3.0,039 .x1 ,3 e −0, 039 x F ( x ) =2, 4.0,017 .x1 , e −0, 017 x F ( x ) =2,0.0,038 .x e −0, 038 x F ( x ) = 2,0.0,032 .x e −0, 032 x 2.0 2.0 F ( x ) ... (Sx%: Hệ số biến động, Sx: Sai tiêu chuẩn, X : Trung bình mẫu ) + Phạm vi biến động (Rx): Rx = X (max) X (min) (Rx: Phạm vi biến động, X( max): Giá trị lớn nhất, X( min): Giá trị nhỏ nhất) 20 + ... như: Chuyển hoá rừng loài thành rừng hỗn loài, chuyển hoá rừng gỗ lớn thành rừng gỗ nhỏ,… Thực chất chuyển hoá rừng chặt nuôi dưỡng Chặt nuôi dưỡng có ưu điểm thúc đẩy sinh trưởng nhanh, cải...
 • 76
 • 375
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐẤT THẢI SAU KHAI THÁC BAUXITE TẠI BẢO LỘC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐẤT THẢI SAU KHAI THÁC BAUXITE TẠI BẢO LỘC
... hoàn thổ từ lớp đất mặt sau khai thác Bảng So sánh sinh trưởng keo lai trồng đất bình thường đất hoàn thổ sau khai thác bauxite Bảo Lộc (sau 12 tháng trồng) Chỉ tiêu nghiên cứu Đất bình thường* ... chung, tầng đất mặt đất rừng Bảo Lộc thuộc loại nghèo dinh dưỡng 3.2 Ảnh hưởng phân bón đến số trồng đất hoàn thổ 3.2.1 Ảnh hưởng phân bón N, P, K đến sinh trưởng tràm Úc cm Biểu đồ Tăng trưởng chiều ... xét 3.3 Ảnh hưởng phân bón đến tính chất hóa học đất hoàn thổ 3.3.1 Tính chất hóa học đất hoàn thổ trồng tràm Úc Bảng Ảnh hưởng phân bón đến tính chất hóa học đất hoàn thổ sau khai thác (trồng...
 • 18
 • 168
 • 0

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của nghiêu bến tre (meretrix) ở giai đoạn 0,2mm đến 1cm nuôi trong ao ở hậu lộc thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của nghiêu bến tre (meretrix) ở giai đoạn 0,2mm đến 1cm nuôi trong ao ở hậu lộc  thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại học
... hưởng mật độ đến sinh trưởng tỷ lệ sống nghêu Bến Tre (Meretrix ) giai đoạn 0,2 mm đến cm nuôi ao Hậu Lộc - Thanh Hóa Mục tiêu: - Tập làm quen với công tác nghiên cứu khoa học - Tìm mật độ nuôi ... nghêu .37 4.2.2 Ảnh hưởng mật độ đến tốc độ tăng trưởng chiều dài nghêu 42 3.3 Ảnh hưởng Mật độ đến tỷ lệ sống nghêu Bến Tre 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 Kết luận .49 ... đặc biệt nghêu Bến Tre Mỗi đối tượng lại thích nghi với nhiệt độ, độ mặn, pH, đáy, … quan trọng mật độ nuôi Mật độ nuôi ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, đối tượng nuôi Nghêu Meretrix...
 • 61
 • 432
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cà chua trong nhà lưới có sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cà chua trong nhà lưới có sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt
... : Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng, phát triển suất chua nhà lưới sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt Mê Linh – Hà Nội” Mục đích – yêu cầu 2.1 Mục đích - Đánh giá khả sinh trưởng, ... cho suất chất lượng chua trồng giá thể khác nhà lưới - Xác định giá thể thích hợp với chua trồng nhà lưới sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt 2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng chua giá ... khả sinh trưởng chua giá thể khác - Nghiên cứu đánh giá khả cho suất chua giá thể khác - Nghiên cứu đánh giá khả chống chịu sâu bệnh hại chua giá thể khác 2.3 Phương pháp nghiên cứu: ...
 • 29
 • 2,110
 • 14

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009
... 15/01/2010 3.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng dưa chuột trồng khay xốp vụ thu đông 2009 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp ... nghiên cứu nhà nông học Với nhiệm vụ tiến hành đề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng, phát triển, suất, chất lượng dưa chuột trồng khay xốp vụ thu đông 2009 1.2 Mục đích, yêu cầu ... chất lượng dưa chuột Từ góp phần xây dựng quy trình kỹ thu t trồng dưa chuột khay xốp phục vụ sản xuất 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, tình hình sâu bệnh hại dưa chuột trồng...
 • 35
 • 1,170
 • 12

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng
... (C.gigas): 47 3.1 Ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng hầu giống tam bội Thái Bình Dương (C.gigas): 48 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng chiều dài hầu giống tam ... Với nội dung: Ảnh hưởng độ mặn đến sinh trưởng tỷ lệ sống hầu giống http://www.ebook.edu.vn Ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng tỷ lệ sống hầu giống Mục tiêu đề tài: Hiểu thêm đặc điểm sinh thái loài ... (C.gigas): 42 2.2 Ảnh hưởng độ mặn đến sinh trưởng chiều cao hầu giống tam bội Thái Bình Dương (C.gigas): 45 Ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng tỷ lệ sống hầu giống tam...
 • 72
 • 275
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯA CHUỘT BẢN ĐỊA VÙNG TÂY BẮC

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯA CHUỘT BẢN ĐỊA VÙNG TÂY BẮC
... mức phân NPK 3.5 Ảnh hưởng lượng phân NPK đến khác để bón cho dưa chuột yếu tố cấu thành suất 3.6 Ảnh hưởng lượng phân NPK đến suất dưa chuột địa vùng Tây Bắc chất lượng lượng NO3- dưa Năng suất ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng lượng phân NPK đến thời gian sinh trưởng dưa chuột địa vùng Tây Bắc Kết đánh giá ảnh hưởng lượng phân NPK đến thời gian sinh trưởng dưa chuột địa vùng Tây Bắc trình ... phẩm (Quyết định số 3.7 Hiệu lực phân NPK đến suất dưa chuột địa vùng Tây Bắc Bảng Hiệu lực phân NPK đến suất dưa chuột địa vùng Tây Bắc Lượng phân NPK (kg/ha) Năng suất thực thu (tấn/ha) CT1 (0...
 • 8
 • 482
 • 9

ảNH HƯởNG CủA THờI Vụ ĐếN SINH TRƯởNG Và NĂNG SUấT CHấT XANH CủA CÂY ĐậU BIếC (Clitoria ternatea L.) TRONG ĐIềU KIệN Vụ ĐÔNG TạI GIA LÂM - Hà NộI

ảNH HƯởNG CủA THờI Vụ ĐếN SINH TRƯởNG Và NĂNG SUấT CHấT XANH CủA CÂY ĐậU BIếC (Clitoria ternatea L.) TRONG ĐIềU KIệN Vụ ĐÔNG TạI GIA LÂM - Hà NộI
... LSD.05 - - - - - - - 0,93 CV% Thớ nghim chu - - - - - - - 3,10 Qua việc theo dõi nảy mầm hạt đậu biếc thời vụ gieo cho thấy, hạt đậu biếc có tỷ lệ nảy mầm cao v giữ đợc sức nảy mầm thời gian di, ... 3.5 ảnh hởng thời vụ đến suất chất xanh đậu biếc Năng suất chất xanh l mục tiêu hng đầu đợc đặt gieo trồng phân xanh Vì vậy, l tiêu quan trọng để đánh giá hiệu phân xanh v thức ăn gia súc suất chất ... cấp chất dinh dỡng (chất xanh) cho đất nói chung v cho đất lúa nói riêng, đậu biếc sản xuất đợc điều kiện vụ đông vùng đồng sông Hồng Trong thời vụ gieo trồng đậu biếc, thời vụ (15/9) l thời...
 • 6
 • 387
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ CÒM Chilata ornata (GRAY, 1831) GIAI ĐOẠN GIỐNG

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ CÒM Chilata ornata (GRAY, 1831) GIAI ĐOẠN GIỐNG
... rằng, thức ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống còm 643 Ảnh hưởng thức ăn đến sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn Còm Chilata ornata (Gray, 1831) giai đoạn giống Hình Tỷ lệ sống còm nghiệm thức ... 3.300 645 Ảnh hưởng thức ăn đến sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn Còm Chilata ornata (Gray, 1831) giai đoạn giống Hình Biến động nhiệt độ nước ao thí nghiệm ương nuôi còm giai đoạn giống Hình ... Như giai đoạn thí nghiệm, khác biệt ảnh hưởng loại thức ăn thí nghiệm lên tốc độ sinh trưởng còm Cũng giai đoạn này, sử dụng thức ăn chế biến có hàm lượng 35% protein nuôi còm có tốc độ sinh...
 • 8
 • 280
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân nén đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống ngô tại thuận châu sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân nén đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống ngô tại thuận châu sơn la
... c i d u, b u bí, ñu ñ , c alfalfa ð u tương, ngô, ð u tương, ngô, c i canola Ngô, ñ u tương, ð u tương, ngô Ngô Ngô Ngô Ngô Ngô Ngô Ngô Ngô Ngô Ngô Ngô Ngu n: Clive James (2007)[51] Qua b ng 2.4 ... nh hư ng c a phân nén ñên ngô thương ph m ngô gi ng t i Mai Sơn Sơn La cho th y: bón phân viên nén sinh trư ng, phát tri n t t so v i bón phân r i; v su t: ngô gi ng tăng 17%; ngô thương ph ... t ngô t i Sơn La nói chung huy n Thu n Châu nói riêng ti n hành nghiên c u ñ tài: “ Nghiên c u nh hư ng c a phân nén ñ n sinh trư ng, phát tri n su t c a m t s gi ng ngô lai t i huy n Thu n Châu...
 • 108
 • 385
 • 1

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá chạch sông mastacembelus armatus (lacépède, 1800) nuôi từ cá hương lên cá giống lớn

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá chạch sông mastacembelus armatus (lacépède, 1800) nuôi từ cá hương lên cá giống lớn
... C CÁC HÌNH Hình Hình thái Ch ch sông Hình Sơ ñ thí nghi m ương nuôi ch ch sông t hương lên 16 Hình Sơ ñ thí nghi m ương nuôi ch ch sông t gi ng nh lên 17 Hình hương ... bình c a Ch ch sông ương nuôi m t ñ khác giai ño n hương lên gi ng nh 26 Hình Tăng trư ng chi u dài theo ngày c a Ch ch sông ương nuôi m t ñ khác giai ño n hương lên gi ng ... quy trình s n xu t gi ng Ch ch sông M armatus (Lacépède, 1800) - Các m c tiêu c th - Xác ñ nh ñư c m t ñ nh hư ng ñ n sinh trư ng c a Ch ch sông nuôi t hương lên gi ng gi ng l n - Xác...
 • 87
 • 344
 • 0

Luận văn ảnh hưởng của gen halothane đến sinh trưởngsinh sản của lợn piétrain réhal nuôi tại xí nghiệp chăn nuôi đồng hiệp hải phòng

Luận văn ảnh hưởng của gen halothane đến sinh trưởng và sinh sản của lợn piétrain réhal nuôi tại xí nghiệp chăn nuôi đồng hiệp  hải phòng
... gen t n s gen c a ñàn l n h t nhân Piétrain RéHal hi n t i nghi p chăn nuôi ð ng Hi p 35 4.2 nh hư ng ki u gen halothane ñ n sinh s n c a nái Piétrain RéHal 37 4.2.1 nh hư ng ki u gen halothane ... ng v t nuôi, Khoa Chăn nuôi Nuôi tr ng th y s n, ð i h c Nông nghi p Hà N i, ñ ng th i xác ñ nh t n s ki u gen, t n s gen halothane ñ i v i l n Piétrain RéHal ñư c nuôi t i nghi p Chăn nuôi ... nái Piétrain RéHal theo ki u gen 37 B ng 4.7: nh hư ng ki u gen halothane c a l n nái Piétrain RéHal ñ n su t sinh s n 39 B ng 4.8: Năng su t sinh s n c a l n Piétrain RéHal...
 • 79
 • 697
 • 1

Ảnh hưởng của anpha NAA đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống đậu tương VH12

Ảnh hưởng của anpha  NAA đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống đậu tương VH12
... luận 3.1 ảnh hởng -NAA đến số tiêu sinh sinh trởng, phát triển đậu tơng VH12 6 7 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 16 17 17 3.1.1 ảnh hởng -NAA đến chiều cao 17 3.1.2 ảnh hởng -NAA đến diện ... phát triển suất giống đậu tơng VH12 Mục đích đề tài thăm dò ảnh hởng nồng độ chất điều tiết sinh trởng thực vật - NAA lên trình sinh trởng, phát triển suất VH12 - giống đậu tơng đa vào sản xuất ... 42E Sinh Khoá luận tốt nghiệp đại học 18 3.1 ảnh hởng -NAA đến số tiêu sinh sinh trởng, phát triển đậu tơng VH12 3.1.1 ảnh hởng -NAA đến chiều cao Chúng tiến hành đo chiều cao đậu tơng VH12...
 • 35
 • 631
 • 1

Ảnh hưởng của cỏ dại đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc vụ xuân 2008 tại nghi phong nghi lộc nghệ an

Ảnh hưởng của cỏ dại đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc vụ xuân 2008 tại nghi phong  nghi lộc  nghệ an
... hiểu ảnh hưởng cỏ dại đến lạc nên thực đề tài Ảnh hưởng cỏ dại đến sinh trưởng, phát triển suất lạc vụ Xuân 2008 Nghi Phong - Nghi Lộc Nghệ An Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Tìm hiểu ảnh hưởng cỏ ... khô lạc 38 3.6 Ảnh hưởng cỏ dại đến động thái hoa lạc 40 3.7 Ảnh hưởng cỏ dại đến tình hình sâu, bệnh hại lạc 42 3.7.1 Ảnh hưởng cỏ dại đến sâu hại lạc 43 3.7.2 Ảnh hưởng cỏ dại đến bệnh hại lạc ... tháng 12 năm 2008 Tác giả SV Nguyễn Thị Nhàn -3- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Ảnh hưởng cỏ dại đến sinh trưởng, phát triển suất lạc vụ Xuân 2008 Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An thực...
 • 35
 • 367
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của khí hậu đến nông nghiệpảnh hưởng của khí hậu đến kiến trúcảnh hưởng của khí hậu đến kinh tếảnh hưởng của khí hậu đến du lịchảnh hưởng của độ ẩm đến sinh trưởng của vi sinh vậtảnh hưởng của khí thải đến môi trườngảnh hưởng của khí hậu đến nông nghiệp việt namảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất nông nghiệpảnh hưởng của khí hậu đến tài nguyên thiên nhiênđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009ảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ đông xuân 2011 2012 tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ anảnh hưởng của khí hậu đến sự hình thành đấtnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển và chất lượng hoa cúc vạn thọ lùn tagete patula l trồng chậu potxảnh hưởng của dinh dưỡng đến sinh trưởng quần thể chất lượng của ba loài vi tảo nannochloropsis oculata isochrysis galbana và tetraselmis chui và luân trùng brachionus plicatilisBài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặcgiao an sinh 6Thực trạng phát hành trái phiếuUnit 02. My home. Lesson 6. Skills 2Chương I. §7. Hình bình hànhChương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉUnit 02. My home. Lesson 1. Getting startedUnit 9. DesertsBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngBài 3. Xưng hô trong hội thoạiBài 22. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)Dự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩmTron bộ kinh nghiệm luyện thi vật lý 12Unit 16. The wonders of the worldBài 21. Tính theo công thức hoá họcTuần 3. Thương vợ.Unit 14. RecreationUnit 13. HobbiesTuần 24. Từ ấy